Sunteți pe pagina 1din 3

Motivarea prezenţei descrierii

Descrierea – mod de expunere în versuri sau în proză prin care se


prezintă detaliat un aspect din natură, un spaţiu, sentimentele şi trăirile unui
personaj.

Scopul descrierii literare în opera epică constă în:


 prezentarea coordonatelor spaţio-temporale care încadrează acţiunea
într-un anumit text;
 prezentarea atmosferei în care evenimentele se petrec;
 realizarea portretelor fizice şi morale ale personajelor

Scopul descrierii literare în opera lirică constă în:


 evidenţierea cadrului (de tip peisaj/tablou) în care sunt proiectate
anumite sentimente ale eului liric;
 transmiterea mesajului operei în mod subiectiv, prin sublinierea
trăirilor, stărilor eului liric.

Descrierea literară e specifică pastelului, dar este prezentă şi atunci când


tema nu este surpinderea unui peisaj din natură.

Recunoaşterea descrierii se realizează în funcţie de următoarele


elemente:

a) la nivel morfologic:
- un câmp lexical specific naturii, format din substantive cu o
anumită orientare tematică (ex: câmpul lexical al iernii: zăpadă, frig, ger,
ţurţuri);
- folosirea adjectivelor cu rol estetic, indicând trăsături ale naturii
sau stări ale eului liric / personajelor;
- folosirea unor verbe senzoriale pentru exprimarea stărilor trăite (
simt, miros, aud, sufăr)
b) la nivel stilistic:
- predomină imaginile artistice: vizuale, auditive, olfactive,
cromatice;
- epitetul este figura de stil dominantă ( fără a exclude
personificarea, metafora, comparaţia)

c) la nivel lexical (al vocabularului):


- în genul liric sensurile conotative (figurate), mai ales prin
folosirea personificării;
- în genul epic sensurile pot fi şi conotative, dar şi denotative
(proprii), pentru că diferă în funcţie de tipul compunerii;
elementele denotative sunt sugerate de indici spaţio-temporali,
care ajută la o mai bună contextualizare a naraţiunii

Etapele motivării prezenţei descrierii în cazul unui text liric / epic:


 definiţia descrierii
 stabilirea tipologiei descrierii
 rolul descrierii la nivelul mesajului textului
 identificarea şi exemplificarea elementelor descriptive ( la niv. Morfol.,
lex., stilistic)
 formularea unei concluzii legate de rolul descrierii în exprimarea
mesajului operei

DESCRIEREA de tip portret (enumerarea trăsăturilor fizice și morale


ale unei persoane)

Trasaturile fizic sunt cele care descriu personajul din puct de vedere
fizic de exemplu : " omul span" adica fara par, gras slab, inalt chipes,
blond, tot ce tine de fizic.
Trasaturile morale sunt cele care descriu peronajul din punct de vedere
sentimental ( dragastos, sensibil etc.) sau din puct de vedere al
personalitatii ( mandru, gingas, luptator) adica tot ce tine de partea
morala a unei persoane in cazul tau a unui personaj.

Argumentare tip portret


Fragmentul suport este o descriere tip portret deoarece apare
prezentata (................) care este un personaj(feminin sau masculin....)
care participa la actiune. Prin mijloacele de caracterizare directa
folosite,aflam trasaturile fizice ale acetuia(exemple......)

S-ar putea să vă placă și