Sunteți pe pagina 1din 2

ROLUL STILISTIC AL

DESCRIERII

Descrierea – mod de expunere în versuri sau în proză prin care se prezintă detaliat un
aspect din natură, un spaţiu, sentimentele şi trăirile unui personaj.
Scopul descrierii literare în opera epică constă în:

 prezentarea coordonatelor spaţio-temporale care încadrează acţiunea într-un anumit text;


 prezentarea atmosferei în care evenimentele se petrec;
 realizarea portretelor fizice şi morale ale personajelor
Scopul descrierii literare în opera lirică constă în:

 evidenţierea cadrului (de tip peisaj/tablou) în care sunt proiectate anumite sentimente ale eului
liric;
 transmiterea mesajului operei în mod subiectiv, prin sublinierea trăirilor, stărilor eului liric.
Descrierea literară e specifică pastelului, dar este prezentă şi atunci când tema nu este surpinderea unui
peisaj din natură.

Recunoaşterea descrierii se realizează în funcţie de următoarele elemente:

a) la nivel morfologic:
- un câmp lexical specific naturii, format din substantive cu o anumită orientare tematică (ex:
câmpul lexical al iernii: zăpadă, frig, ger, ţurţuri);

- folosirea adjectivelor cu rol estetic, indicând trăsături ale naturii sau stări ale eului liric /
personajelor;

- folosirea unor verbe senzoriale pentru exprimarea stărilor trăite ( simt, miros, aud, sufăr)

b) la nivel stilistic:
- predomină imaginile artistice: vizuale, auditive, olfactive, cromatice;

- epitetul este figura de stil dominantă ( fără a exclude personificarea, metafora,


comparaţia)

c) la nivel lexical (al vocabularului):


- în genul liric sensurile conotative (figurate), mai ales prin folosirea personificării;
- în genul epic sensurile pot fi şi conotative, dar şi denotative (proprii), pentru că diferă în
funcţie de tipul compunerii; elementele denotative sunt sugerate de indici spaţio-
temporali, care ajută la o mai bună contextualizare a naraţiunii
Etapele motivării prezenţei descrierii în cazul unui text liric / epic:

 definiţia descrierii
 stabilirea tipologiei descrierii
 rolul descrierii la nivelul mesajului textului
 identificarea şi exemplificarea elementelor descriptive ( la niv. Morfol., lex., stilistic)
 formularea unei concluzii legate de rolul descrierii în exprimarea mesajului operei

S-ar putea să vă placă și