Cum demonstrez apartenența unui text la genul epic?

PLANUL COMPUNERII I. INTRODUCERE Definiţia operei epice COMPUNEREA Genul epic cuprinde opere literare în care autorul îşi exprimă în mod indirect gândurile, ideile şi sentimentele, prin intermediul acţiunii, al personajelor şi al naratorului. ...... , de ......, este un text epic, deoarece are trăsăturile acestui tip de text. În primul rând, are acţiune. ........

II. CUPRINS Argumentarea faptului că...., de .... este o operă epică: a) are acţiune – rezumat, eventual momentele subiectului; b) are personaje – prezentare scurtă; c) are narator – felul naratorului, la ce persoană povesteşte;

În al doilea rând, textul este epic, deoarece are personaje: ............. În al treilea rând, caracterul epic al textului este dovedit de prezenţa naratorului, care povesteşte la persoana ...., adoptând perspectiva ......... În sfârşit, ca în orice text epic, sunt folosite toate modurile de expunere. Naraţiunea este folosită pentru a prezenta acţiunea. Dialogul dă viaţă personajelor. Descrierea apare foarte puţin, din loc în loc, pentru a crea cadrul acţiunii şi a prezenta sumar personajele.

d) se foloseşte naraţiunea, ca mod de expunere principal, dar, în funcţie de text, ea se împleteşte cu dialogul şi descrierea.

III. ÎNCHEIERE Concluzii - scurt rezumat al cuprinsului; - mesajul artistic (ce vrea să transmită INDIRECT autorul);

n concluzie, textul ....... este un text epic, în care autorul comunică indirect, prin intermediul .........., un mesaj ........

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.