Sunteți pe pagina 1din 4

Portofoliul I

Genul epic

Elev: Vulpe Dumitru Daniel


Clasa: a IX-a A
Liceul Teoretic ,,Traian”,Constanta
Concepte operationale:
 DEFINITIA GENULUI EPIC:
Genul epic cuprinde totalitatea operelor epice in proza sau in versuri.

 TRASATURILE GENULUI EPIC:


Orice opera epica are trei elemente definitorii: narrator, actiune , personaje.

 Naratorul:instanta literara , ,,voce’’, intradiegetica prin intermediul careia


se transmit ,,actiunile’’.
 Actiunea =diegeza: inlantuirea logica de evenimente prezentata gradat pe
momente.
 Personajul: ,,vocea’’ pe seama careia sunt puse intamplarile, participa la
actiune.
 DEFINITIA NARATORULUI SI A TIPULUI DE
NARATOR:
 Naratorul:instanta literara , ,,voce’’, intradiegetica prin intermediul careia
se transmit ,,actiunile’’.
 TIPURI DE NARATOR:
 NARATORUL HOMODIEGETIC:narator-personaj identificat la
nivelul ,,vocilor ‘’din text=>relatare la persoana I ; naratorul este
,,necreditabil’’ (prezentarea unui punct de vedere subiectiv).
 NARATORUL HETERODIEGETIC: narator omniscient, omnipresent=>
reletare la persoana a III-a; naratorul este creditabil (prezentare din punct
de vedere obiectiv)
 NARATOR-MARTOR (se intalneste la povestirea in ,,rama’’): relateaza
un eveniment la care nu participa direct, la care a asistat ca ,, spectator’’
sau despre care a aflat de la ,, altcineva’’; relatare la persoana a III-a
subiectivizata; este semicreditabil.
 DEFINITIA PERSONAJULUI:
Personajul: ,,vocea’’ pe seama careia sunt puse intamplarile, participa la
actiune.
 In functie de ponderea pe care o au in actiune personajele pot fi:
-principale:are ponderea cea mai marein diegeza;
-secundare:are pondere in anumite secvente narrative din cadrul
diegezei.
-episodice:apare doar intr-o anumita secventa narativa in cadrul
diegezei;
 In functie de trasatura dominant , de evolutia lor pe parcursul diegezei
personajele pot fi:
-personaje plate:au o singura trasatura ce domina;
-personaje rotunde:sunt prezentate in plina evolutie;
 In functie de superioritatea lor personajele pot fi:
-protagonisti:personaj evolutiv, pus in slujba binelui;
-antagonisti:personaje negative;
 DEFINITIA PERSPECTIVEI NARATIVE SI TIPURI:
Modul in care sunt aduse la cunostinta cititorului evenimentele se numeste
PERSPECTIVA NARATIVA.
 PERSPECTIVA EXTERNA: (,,din exterior”)-naratorul observa si
relateaza fara sa intre in constiinta personajelor, fara sa modifice trairile
acestora.
 PERSPECTIVA INTERNA: (,,din interior”)-naratorul este personaj;
cititorul are acces la constiinta personajelor
 PERSPECTIVA NEUTRA : (,,din spate”)-naratorul stie totul despre
actiune si personaje.
 DEFINITIA ACTIUNII SI MOMENTELE
SUBIECTULUI:
Actiunea =diegeza: inlantuirea logica de evenimente prezentata gradat pe
momente.
 EXPOZITIUNEA:momentul de echilibru initial al unei opera literare;
cuprinde coordonatele spatio – temporal ale operei ; introduce ,, actorii
‘’ in ,,scena’’;
 INTRIGA: perturbarea achilibrului initial ce are drept efect declansarea
evenimentelor; poate fi ,, o vina’’ , ,,o lipsa’’ , ,, o prejudiciere’’;
 DESFASURAREA ACTIUNII: actiunile de refacere a starii de
echilibru , de recuperare a acestuia; se acumuleaza o stare de tensiune
epica (conflict literar);
 PUNCTUL CULMINANT: punctul de maxima intensitate;
 DEZNODAMANTUL: situatia de reinstalare a echilibrului, altul decat
cel initial;
 DEFINITIA SECVENTEI NARATIVE:
 SECVENTA NARATIVA: partitura din cadrul unei opera epice ce
consta in prezentarea unui ,,tablou’’ din cadrul diegezei.
 MODURILE DE EXPUNERE SI ROLURILE
ACESTORA:
 NARATIUNEA:mod de expunere literara prin care se relateaza fapte ,
intamplari in succesiune; caracterizata prin temporalitate, naratiunea
este specifica genului epic; in functie de speciile literare ale genului
epic din care fac parte, pot fi in proza sau in versuri.
 DIALOGUL: mod de expunere literara constand din conversatia dintre
personaje in opera literara;
 DESCRIEREA:mod de expunere litarara constand din prezentarea
plastic a unor obiecte, peisaje, fenomene sau personaje prin
intermediulblimbajului; descrierea unui personaj se realizeaza prin
portret.