Sunteți pe pagina 1din 2

ARGUMENTARE GEN LIRIC

Genul liric cuprinde totalitatea operelor literare, în care autorul își exprimă gândurile,
ideile și sentimentele, viziunea despre lume, artă și viață în mod direct, prin intermediul eului
liric și al mijloacelor de expresivitate artistică.
Consider că opera literară … scrisă de … aparține acestui gen, întrucât prezintă toate
particularitățile sale la nivel formal și de conținut.
În primul rând, autorul percepe realitatea în mod subiectiv, filtrând ceea ce simte,
prin propria sensibilitate. Eul liric, aflat în ipostaza …
(îndrăgostitului/contemplatorului/creatorului /nostalgicului etc.), își exteriorizează
sentimentele puternice de …. (sentimentele care se desprind din text; de exemplu: iubire,
admirație, încântare, exuberanță, optimism, tristețe, melancolie, nostalgie, apăsare sufletească,
neliniște = angoasă etc.), generate de …. (de exemplu: trecerea ireversibilă a timpului,
frumusețea unui cadru natural, o dragoste trecută, nepotrivirea în societate, singurătate etc.).
Acesta își semnalează prezența prin formele verbale și pronominale de persoana I (exemple
din text), interjecțiile …, adresările directe în vocativ ..., punctele de suspensie cu valoare
stilistică etc. În plus, modalitatea principală de expunere este … (în unele poezii este
descrierea, în altele este monologul liric de tip confesiv/ adresativ).
Tema poeziei este … (!! tema unei opere literare este aspectul esențial care se desprinde
din text; în literatura română și universală cele mai frecvente teme sunt: dragostea, natura și
trecerea implacabilă a timpului, singurătatea, condiția artistului/poetului în lume, arta poetică
= relația creator-creație-cititor, cunoașterea, identitatea), iar titlul (analitic/sintetic), ca element
paratextual, este alcătuit din ... (părțile de vorbire componente titlului) și se află în perfectă
concordanță cu mesajul poetic, sugerând/ simbolizând …
În al doilea rând, limbajul poetic se caracterizează prin expresivitate, dobândită prin
utilizarea figurilor de stil. Dintre acestea se remarcă: epitetele … (cel puțin 2 exemple din
text), personificările … (exemple) etc. Acestea compun sugestive imagini artistice vizuale
(exemple), auditive (exemple), olfactive …, care emoționează cititorul = lectorul. Limbajul
expresiv ajută la transfigurarea realității. (urmează comentarea a două figuri de stil/imagini
artistice)
De asemenea, muzicalitatea versurilor, dată de rima …, de măsura versurilor de …
silabe și de ritmul …, sporesc valoarea artistică a limbajului.
În concluzie, opera literară … aparține genului liric, deoarece scriitorul ... ăși exprimă
direct sentimentele de ... prin intermediul eului liric și al unui limbaj artistic figurat.

S-ar putea să vă placă și