Sunteți pe pagina 1din 1

MODEL ARGUMENTARE – GEN LIRIC

Genul liric cuprinde totalitatea operelor literare, în care autorul


își exprimă gândurile, ideile și sentimentele în mod direct, prin
intermediul eului liric și al mijloacelor de expresivitate artistică. Opera
literară … ( titlul poeziei ) de … ( numele autorului ) aparține acestui
gen, întrucât prezintă toate particularitățile sale la nivel formal și de
conținut.
În primul rând, autorul percepe realitatea în mod subiectiv,
filtrând ceea ce simte, prin propia sensibilitate. Eul liric, aflat în
ipostaza … ( îndrăgostitului / contemplatorului / creatorului /
nostalgicului etc. ), iși exteriorizează sentimentele puternice de …. (
sentimentele care se desprind din text ; de exemplu : iubire, admirație,
încântare, exuberanță, optimism, tristețe, melancolie, nostalgie etc. ),
generate de …. ( de exemplu : trecerea ireversibilă a timpului ,
frumusețea unui cadru natural, o dragoste trecută etc. ). Acesta își
semnalează prezența prin formele verbale și pronominale de
persoana I ( exemple din text ), interjecțiile … etc. . În plus,
modalitatea principală de expunere este …. ( în unele poezii este
descrierea, în altele este monologul liric de tip confesiv / adresativ ) .
În al doilea rând, limbajul se caracterizează prin expresivitate,
dobândită prin utilizarea figurilor de stil. Dintre acestea se remarcă :
epitetele ….( cel puțin 2 exemple din text ) , personificările … (
exemple ) etc. Acestea compun sugestive imagini artistice vizuale (
exemple ), auditive ( exemple ), olfactive …. , care emoționează
cititorul . De asemenea, muzicalitatea versurilor, data de rima … ( se
precizează tipul de rimă ) , de măsura versurilor de … silabe ( se
precizează numărul de silabe ) și de ritmul … ( tipul de ritm ), sporesc
valoarea artistică a limbajului.
În concluzie, toate argumentele prezentate mai sus justifică
apartenența la genul lirc a operei literare … de … .