Text memorialistic Lucrare beletristică cu caracter evocator, conţinând însemnări asupra evenimentelor petrecute în timpul vieţii autorului (şi la care

a luat şi el parte). (Dicţionarul explicativ al limbii române) • texte care fac parte din scrierile personale alături de jurnal, biografie şi autobiografie; • instanţele comunicării (autor, narator, personaj) se regăsesc în aceeaşi persoană; • identitatea dintre cele trei instanţe ale comunicării (autor, narator, personaj) face ca textul să aibă funcţie referenţială (contextul este situaţia în care are loc transmiterea mesajului; funcţia referenţială se referă la obiectul comunicării - respectiv referentul - adică elementul realităţii selectat de emiţător pentru conţinutul mesajului); • în acest context evenimentele prezentate tind spre obiectivare; • conţinutul memoriilor are în centru o privire retrospectivă asupra vieţii celui care le scrie; • dacă evenimentul narat se referă la viaţa publică a emiţătorului, atunci el va fi prezentat într-un aspect care corespunde de obicei rolului social pe care acesta 1-a avut în epocă;