Sunteți pe pagina 1din 1

Titlul unei opere epice

În opinia mea, titlul .......... este deosebit de sugestiv şi aflat în strânsă legătură cu ideile
conţinute de textul operei, orientează lectura cititorului, creând un orizont de aşteptare şi
sugerează ideea ....... ( poate indica tema , personajele , ideea centrală a operei ) .
În primul rând, titlul este sintetic/analitic şi este alcătuit din ... ( ce părţi de vorbire
alcătuiesc titlul + analiza ). Putem stabili legătura pe care acesta o are cu tema abordată .....
(interpretarea legăturii dintre tema textului şi titlu / sentimente transmise / ideea sau intenţia
autorului / anticipare / un grup nominal care anticipează caracterul descriptiv / prezenţa unor
elemente fantastice trimite la basm / numele unui personaj sugerează că acesta este protagonistul
/ o figură de stil care sugerează ... ) . Semnele de punctuaţie folosite în unele titluri dobândesc
rol stilistic ... . Fragmentul propus aparţine genului epic , astfel că autorul transmite în mod
indirect sentimente de ... care reies din tema textului / ideea principală a textului ....... . Naratorul
este ... şi relatează la persoana ... . Legătura dintre titlu şi conţinut se observă la nivelul unei
construcţii ce conţin cuvinte din acelaşi câmp semantic .... .
În al doilea rând, la nivel stilistic, semnificaţiile evidenţiate încă din titlu sunt puse în
relaţie cu ideea textului şi sentimentele dominante prin intermediul imaginilor artistice ... şi al
figurilor de stil .... ( ex. + interpretare ) . Se poate realiza analiza personajelor, legătura dintre
ceea ce sunt sau ceea ce fac şi titlu , inclusiv portret fizic / moral, conflicte, caracterizare directă /
indirectă .
În concluzie, putem afirma că titlul fragmentului este deosebit de sugestiv şi trimite la
ideea ... .

Mesajul operei epice

În opinia mea, mesajul operei…de…prezintă ideea…şi exprima sentimentele de …..


În primul rând, sugestiv pentru descoperirea semnificaţiilor textului însuşi este titlul, care
este sintetic/analitic şi este alcătuit din…. . Putem stabili legătura pe care acesta o are cu tema
abordată….. (legătura dintre temă şi titlu/sentimente transmise/ideea sau intenţia autorului/un
grup nominal care indică un reper spațio temporal şi anticipează caracterul descriptiv/prezenţa
unor elemente fantastice trimite la specia basmului/fabulă/conţine o figură de stil care
sugerează…). Semnele de punctuație folosite în unele titluri dobândesc rolul stilistic…(punctele
de suspensie sugerează ironia autorului, semnul exclamării arată un îndemn, indicând la
aventură/semnul întrebării stârneşte curiozitatea). Fragmentul propus aparţine genului epic, astfel
că autorul transmite în mod indirect sentimente de…, care reies din tema textului… . Aparţinând
genului epic, principalul mod de expunere este naraţiunea/naratorul este…şi relatează la
persoana… .Întâmplările prezentate, precum şi modul în care sunt creionate personajele conduc
spre ideea…(ce vrea să prezinte/ să transmită fragmentul/ ce mesaj moralizator/ ce efect are
asupra lectorului)
În al doilea rând, autorul creează imagini artistice…(ex.+interpretare). Un rol important
în transmiterea mesajului, îl au şi figurile de stil (ex.+interpretare)+/ Se poate caracteriza
personajul.
În concluzie, se poate afirma că opera reuşeşte să transmită…(sentimente, trăiri, idei).