Sunteți pe pagina 1din 1

Personajul este o instanță a comunicării imaginată de autor în textul epic

pentru a transmite mesajul către cititor.


Personajele pot fi clasificate astfel: ƒ
 după rolul pe care îl ocupă în opera literară, personajul este:
- principal – participă la toate întâmplările, are rolul esențial în rezolvarea
conflictului;
- secundar – participă la câteva episoade, ilustrează relația personajului
principal cu alte personaje;
- episodic – participă la unul sau la mai multe episoade, ilustrează o trăsătură
a unui alt personaj. ƒ
 după valoarea morală pe care o reprezintă, personajul este:
- pozitiv – are calități precum demnitatea, cinstea, corectitudinea, loialitatea
etc.;
- negativ – ilustrează defecte umane precum lăcomia, ipocrizia, răutatea,
minciuna etc. ƒ
 după raportul realitate-ficțiune:
- personaj inspirat din realitate – trăsăturile fizice, morale pot fi regăsite și la
oamenii din lumea cititorului; unele personaje pot fi inspirate de personaje
istorice;
- personaj fantastic – trăsăturile fizice nu se regăsesc în realitate. ƒ
 după modul în care evoluează pe parcursul acțiunii:
- personaj rotund – trăsăturile personajului sunt redate pe tot parcursul
textului, personajul evoluează;
- personaj plat – portretul este prezentat de la începutul textului.
Trăsăturile personajului sunt redate prin diferite mijloace de caracterizare.
Personajul poate fi caracterizat: ƒ
 direct, de către narator, de alte personaje sau prin autocaracterizare; ƒ
 indirect, prin nume, mediul în care trăiește, vestimentație, limbaj, fapte,
gesturi, reacții, relații cu alte personaje. t Imaginea personajului creată prin
aceste mijloace formează portretul literar.
Portretul poate fi moral, fizic sau complex (îmbină portretul moral cu cel fizic).