Sunteți pe pagina 1din 1

Textul dramatic

-argumentare-

Textul dramatic este textul literar organizat în acte și scene, scris sub
formă de dialog sau de monolog , destinat reprezentării teatrale, în care
personajele comunică în mod direct, iar intervențiile autorului se realizează prin
didascalii.
Fragmentul-suport din textul literar „…..”, de ……….. ilustrează pe deplin
trăsăturile textului dramatic, prezentând …………. .
În primul rând, fragmentul-suport respectă structura unui text dramatic, în
fragment fiind relatate Scena IV, Scena V și Scena VI. Modul de expunere este
dialogul dramatic, fiecare replică fiind precedată de numele vorbitorului. În
Scena……. (IV), cele două personaje, ……..și ……… discută despre ……..
În mod specific textului dramatic, autorul își face simțită prezența în
parantezele care însoțesc și completează textul de bază sub forma didascaliilor.
Prin ele este redată mișcarea scenică a personajelor („…”, „….”), reacțiile
vorbitorilor(„….”, „….”), precizări în legătură cu decorul, vestimentația
personajelor („….”).
În al doilea rând, fragmentul aparține unui text dramatic prin prezența
elementelor de decor are încadrează acțiunea jucată pe scenă:
„…………………………………………………………………………”.
Totodată, timpul și spațiul desfășurării acțiunii sunt limitate de condițiile
scenice: ……………………………………………. .
Scena prezintă un conflict secundar dintre …….. și ……. . Acest conflict
conduce spre conflictul principal generat de ……… .
Nu în ultimul rând, retorica specifică limbajului dramatic se distinge prin
oralitatea datorată frecvenței construcțiilor exclamative („……”, „….”),
interogative („……….”, „…...”), a vocativelor („…..”), a interjecțiilor („…..”) și a
punctelor de suspensie care transpun cititorul în atmosfera ……. .
În concluzie, având în vedere cele arătate, putem afirma că textul-suport
este un text dramatic.