Sunteți pe pagina 1din 5

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

ETAPELE Ob CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ACTIVITATEA STRATEGII DIDACTICE


LECŢIEI op. AL LECŢIEI ELEVILOR Metode şi Mijloace de Forme de EVALUARE
procedee învăţământ organizare
1. Moment O6  Creez climatul optim desfăşurării Se pregătesc Observarea
organizatoric activităţilor propuse. pentru oră. Conversația Frontală sistematică a
(3 min)  Se intonează „Imnul României” Panoul cu comportamentu-
 Salutul - Bună dimineața, piticilor! Răspund la prezența lui
 Prezenţa: „Oglindă, oglinjoară salut. piticilor și elevilor
cine lipseşte astăzi de la şcoală?” alegerea
 Se realizează prezenţa copiilor cu Identifică centrelor de
ajutorul panoului, se precizează absenţii. interes
numărul copiilor prezenţi şi absenţi.

2. Captarea O5  Verificarea rezultatelor pe centre Prezintă rezultatele Autocunoaștere


atenţiei de interes: Ce munciți, piticii muncii lor: Conversația 1.-2.„Noi Pe centre
(5 min) voinici, pe centrele de aici? 1.-Citesc numele înșine” – de interes Prezentarea
1. Bibliotecă: citirea textului alese și scrise; Jurnalul produselor în
„Ferma mătușii Maria” și 2.-Realizează elevului fața colegilor.
găsirea unor alte nume pentru hambarul din
mânzul Nucșoarei. carton; 3.Piesele
2. Artă: realizarea unui hambar 3.-Descriu ferma și jocului Observarea
dintr-o cutie de carton; țarcurile „Ferma” gradului de
3. Ludotecă: construirea unei ferme animalelor; implicare în
O3 din piesele jocului „Ferma”; 4.- calculează 4.-Jocul „La activitate
4. Matematică și științe: Jocul „La costul total și cumpărături”
cumpărături”: Ce poți cumpăra eventual restul, -10 lei, 1 leu,
cu 10 lei din pușculița ta? argumentează - coșul de
legerile făcute. cumpărături
3. Anunţarea O6 Spun elevilor că astăzi, la ora de Ascultă cu atenție Expunerea Frontală Observarea
temei și a opțional „Noi înșine” vor afla lucruri și interes cele sistematică
obiectivelor noi despre o fermă și vor învăța că transmise de
(1 min ) ,,banii se cheltuiesc cu chibzuință”. învățătoare
Voi scrie titlul pe tablă.
La fârșitul activiății vom ști să spunem:
- ce bunuri se produc la fermă;
- cum se pot valorifica produsele
obținute;
- cât de importantă e colaborarea,
prin lectură, cântec și joc.

4.Actualizarea O7  Creez o stare de impuls motivațional Întonează cântecul Citirea model Frontală Observarea
cunoștințelor O1 prin intonarea cântecului „Să citim!” „Să citim!” Citirea Jurnalul sistematică
(5 min) O2  Citesc textul integral Citesc textulce explicativă elevului Individuală
O4  Copiii vor citi textul ce însoțește însoțește imaginile Citirea în cor Aprecieri
imaginile din jurnalul lor din jurnal verbale

5.Dirijarea O1  Voi iniția discuții legate de textul Răspund la Conversația Jurnalul Frontală Observarea
învățării O2 citit pe baza textului și a imaginilor întrebările adresate Observația elevului Individuală sistematică
(5 min) O3
O4
6.Obținerea O1  Propun rezolvarea unei fișe de lucru Rezolvă cele 6 Exercițiul Fișe de lucru Pe perechi Autocontrol
performanțelor O4 - Duceți la iaz animalele care înoată. sarcini pe perechi: Creioane
(5 min) O5 - Scoateți la câmp animalele care pasc. Trasează linii ce colorate Evaluare
O6 - Încercuiți cu roșu fermierul. unesc elementele Pixuri reciprocă
- Ce bunuri(construcții și mașini) are indicate folosind
fermierul? culori diferite;
- Duceți în hambar resursele de hrană Încercuiesc
pentru animale. fermierul
- Încercuiește cu verde produsele Pun în pătrat
obținute de la animale. animalul preferat Aprecieri
- Ce alte produse obțin? verbale
- Cum valorifică fermierii produsele
obținute la fermă? Răspund oral la 4
- Cum gestionează femierul banii întrebări.
obținuți din vânzarea lor?
- Cum este un bun fermier?

7. Asigurarea O4  Se propune jocul „Cei mai buni Derulează jocul Joc didactic: Coșulețe la Activitate Observarea
feed-back-ului O5 fermieri”. respectând „Cei mai buni fiecare masa pe grupe sistematică:
(7 min) O6 - Trezirea interesului si a si a indicațiile fermieri”. cu: eterogene - a gradului de
curiozitatii - „Astăzi toți lucrătorii de la învățătoarei - fundițe în 3 implicare în
fermă și-au luat liber. Vreți să fim noi culori activitate;
ajutoarele mătușii?” - cutiuțe cu un - a respectării
- Prezentarea materialului – „În fața obiect regulilor
voastră se află ferma construită de copii surpriză jocului;
de la centrul de interes Ludotecă, un - 3 puncte de
cofraj pentru ouă și hambarul. Pe reper unde
bancă aveți o fundă care va indica se vor
echipa din care faci parte și te va ajuta adduce
să recunoști ușor coechipierii și o obiectele
cutiuță cu un obiect surpriză. ” marcate cu
- Explicarea si demonstrarea jocului – cele 3 culori
„Copiii de la echipa galbenă vor aduna - cofrag de 10
cât mai multe ouă, echipa roșie va ouă
aduna animalele, iar echipa albastră va - ferma
aduce sacii cu cereal la locul lor.în (construită
cadrul echipei vom colabora. Aveți un pe centru de
minut la dispoziție.” interes)
- Complicarea jocului – „Echipa roșie va - hambarul
lua ouăle, echipa galbenă va lua sacii, (construit pe
iar echipa albastră va lua animalele. La centru de
semnalul meu veți face schimburi interes)
avantajoase de mărfuri, așa cum fac
negustorii, solicitând și alte bonusuri.
Pentru fiecare obiect dus la locul lui și
pentru fiecare bonus veți primi un
punct. Titlul de cei mai buni fermieri”
va fi câțtigat de echipa care va aduna
mai multe puncte. Centralizator
- Norme de departajare: - se acordă pentru
puncte pentru obiectele și bonusurile înregistrarea
obținute; punctajelor
- Incheierea jocului / evaluarea
rezultatelor– „se fac aprecieri finale, se Diplomă pentru
formuleaza concluzii asupra modului echipa
de respectare a regulilor de joc, asupra câștigătoare
modului de exectutare a sarcinilor, se
declară echipa câțigătoare..

8.Activitata O3 „- Am invitat astăzi pe vecina mea, Se așază ca lain Joc de rol Marioneta Frontală Observarea
recreativă O6 bunica Maria, să vină să ne cunoască, sala de teatru „La teatru” Fes de pitic Individuali- sistematică:
(7 min) O7 dar mi-a spus că are treabă în oraș. 3 copii sunt 2 pălării zată pentru 2 - a gradului de
Am hotărât atunci să vă invit la teatru. invitați să Bani copii ce au implicare în
Poftiți în sala de spectacol a Teatrului interpreteze rolul Produse cu rol activitate;
Piticior!” de pitic, domn și prețuri -a respectării
Voi mânui o păpușă marionetă ce o doamnă. regulilor jocului
reprezintă pe bunica Maria la piață.
(Anexa 1)

9.Întensificarea O5 „Coșurile surpriză” de la mătușa Maria Se reorganizează Explozia Obiecte Pe grupe Observarea
retenție (5 min) O6 - Lucru pe echipe pe echipe după stelară diferite din Frontal sistematică:
O7 - cooperare între echipe pentru a o culorile fundițelor „lada -a gradului de
obține pe Zâna Toamnă Fiecare echipă va bunicii” manifestare a
- cântec Zâna Toamnă primi un coș cu Cântec: Zâna creativității
- expoziție de fotografie veche în holul obiecte diferite Toamnă
teatrului (alb/negru) Cântă Zâna
Toamnă
10. Asigurarea O5 Coșul doamnei învățătoare: Coșul doamnei Observarea Obiecte Frontală Observarea
transferului O6 - portul românesc – descriere după învățătoare diferite din sistematică a
(5 min) O7 fotografii „lada elementelor
- cântec „Portul românesc Cântă „Portul bunicii” costumului
- România – descoperirea românesc popular
transformării „din culise” Video-
- identificarea elementelor ce proiector
definesc imaginea țării noastre Cântă „Imnul
- Cântec „Imnul Centenarului” Centenarului”
11.Încheierea O5 - Care este piticul prieten care Își exprimă verbal Conversația Panoul- Frontală Autocunoaștere
activității O6 reprezintă ceea ce simți tu la starea sufletească „Sentimentel Individuală
(2 min) O7 sfârșitul acestei activități? e piticilor”
- Cântec „Ne e dragă școala” Imnul clasei
„Ne e dragă
școala”