Sunteți pe pagina 1din 1

ORDIN nr. M.

87 din 27 aprilie 2021 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în


Ministerul Apărării Naţionale
Pentru aplicarea prevederilor art. 18 lit. b) şi art. 49 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor, republicată,
având în vedere Avizul nr. 1 din 11.03.2021 al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,
în temeiul art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aprobă Normele de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale, prevăzute în
anexa_______

Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr.
M.53/2015 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării
Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 şi 427 bis din 16 iunie 2015.

Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,


Nicolae-Ionel Ciucă
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 481 din data de 10 mai 2021