Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN DE RECUPERARE/DE CONSOLIDARE clasa a VIII-a, pentru anul de studii 2019-2020 (perioada martie-mai)

Unități de Unități de conținut Eșalonare în timp Activități de recuperare/de Note


competență consolidare a unităților de conținut și
produse de învățare recomandate
Nr. Data
de
ore

*Identificarea 6 ore Activitate de recuperare:


sistemelor vitale cu 1.Aparatul locomotor la om. 1 * Redactarea unor fise instructive care
funcţii metabolice Igiena aparatului locomotor. sa includă condiţii favorabile pentru
la om. creşterea şi dezvoltarea normală a
*Recunoaşterea 2. Organele de reproducere ale 1 scheletului şi muşchilor la adolescenţi.
organelor principale omului. Fecundaţia,gestaţia, Demonstrarea unor acţiuni de acordare
ale sistemului naşterea la om. a primului ajutor în caz de entorse,
-locomotor 3. Creşterea şi dezvoltarea la om. 1 fracturi, luxaţii etc.
-reproducator, Educaţia sexuală. * Observarea pe planșe a organelor de
-endocrin reproducere la om.
*Argumenarea 4. Bioritmuri umane/fiziologice 1 Întocmirea unor grafice privind
roluluicresterii si dezvoltarea fizică şi psihică la om.
dezvoltarii la om. 5.Ocrotirea mediului 1 Dezbateri referitoare la maturizarea
*Definirea noţiunii sexuală şi psihica la adolescenţi.
de bioritm. 6. Evaluare inițială 1 * Întocmirea unui grafic al ovulaţiei
*Determinarea pentru un ciclu menstrual normal.
tipurilor de Dezbateri referitoare la modificările
bioritmuri in viata fiziologice şi a simptomelor care
omului. însoțesc ovulația şi ciclul menstrual.
*Propunerea . Măsurarea pulsului, ritmului respirator
regulilor de igiena a în condiţii de repaus şi de activitate
sistemelor vitale. fizica.
*Identificarea Studiu de caz pe tema “Ore de somn şi
factorilor de activitate”.
nociviasupra
organismului
umanși consecințele
nocive asupra lui