Sunteți pe pagina 1din 1

Digitally signed by *.stsisp.

ro
Date: 2021.04.30 14:21:39 EEST
Reason: CORONA-FORMS

Direcția de Sănătate Publică SĂLAJ


Data: 30-04-2021
Nr decizie: 734947

DECIZIE DE CONFIRMARE A MĂSURII DE IZOLARE

Prin prezenta, se decide confirmarea măsurii de izolare a dnei FAZAKAS ANDREA posesor a
C.I. seria și număr SX 257496, eliberat de SPC. Şimleu Silvaniei la data de 20-01-2011, având CNP
2720405311823.
Prezenta decizie s-a dispus la recomandarea Dr. LIGIA MARINCAS, din cadrul (instituția)
Directia de Sanatate Publica Salaj ca urmare a stabilirii diagnosticului de COVID-19, în urma
consultației prin care s-a stabilit prezența următoarelor semne și simptome clinice:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
precum și a testului RT-PCR cu nr. 4 din data de 29-04-2021.
Măsura de plasare în izolare se va aplica pe o durată de 14 zile, din data de 28-04-2021 până în
data de 11-05-2021, în spațiul desemnat, din unitatea sanitară / locația alternativă aflată la adresa
SĂLAJ, IP, Sat.Zăuan, Nr. 263, Bl. , Sc. , Et. , Ap., număr de telefon 747837053.

Direcția de Sănătate Publică


Director Executiv
Dr. Marincas Ligia

Acord explicit:

Subsemnatul FAZAKAS ANDREA sunt de acord cu măsura dispusă prin prezenta Decizie și înțeleg
caracterul preventiv al acesteia privind împiedicarea răspândirii unei boli infectocontagioase cu risc
iminent de transmitere comunitară și nu consider că prin aceasta îmi este afectat dreptul la libertate.

Semnătura: Data:

Notă:
Prezentul act administrativ poate fi contestat în termenele și condițiile prevăzute de Legea nr. 136 din 2020 privind
instituirea unor măsuri în domeniul sănătății public în situații de risc epidemiologic și biologic, la instanțele de contencios.
Nerespectarea măsurii dispuse de către DSP prin prezenta Decizie atrage după sine sancționarea contravențională sau
penală, după caz.