Sunteți pe pagina 1din 1

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU cu sediul în București, Spl. Independenței, nr.294 ,


are calitatea de Operator de date cu caracter personal și prelucrează date personale ,în temeiul
Art.6(1)lit.a din GDPR* .
Următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate în scopul îndeplinirii acțiunilor
enumerate în prezentul document: nume, prenume, adresa , e-mail, telefon .
Scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal sunt următoarele:
Ø Înscrierea utilizatorului persoană fizică, în programul rabla pentru electrocasnice;
Ø crearea unui cont Beneficiar în aplicația existentă la adresa de internet
https://electrocasnice.afm.ro/
Ø îndeplinirea unor obligații legale ale Operatorului ;
Ø realizarea intereselor legitime ale Operatorului ;
Ø comunicări și/sau notificări specifice transmise pe SMS sau e-mail ;
Ø informări ce vizează promovarea altor programe derulate de către AFM ;
Datele personale prelucrate de către AFM pot fi transmise către terțe părți, respectiv partenerii
Împuterniciții ai Operatorului doar în cazul în care există externalizate anumite prelucrări de
date personale pentru realizarea unor interese legitime (ex: firme de curierat/ poșta, facturare ,
servicii de evaluare a satisfacției clienților........).
Perioada de retenție a datelor personale va fi proporțională cu perioada necesară realizării
scopurilor prezentate în această Notă de Informare dar nu mai mult de 10 ani , excepție făcând
eventualele prevederi legale incidente în domeniu .
Persoana vizată are dreptul de a solicita rectificarea, accesul, portarea, restricționarea datelor
cu caracter personal . În anumite situații Persoana vizată poate să-și retragă consimțământul
printr-o simpla notificare transmisă Operatorului, fără a afecta legalitatea prelucrării de date
personale efectuate până la acel moment.
În cazul unei prelucrări abuzive de date cu caracter personal vă puteți adresa ANSPDCP .
Eventualele solicitări privind protecția datelor cu caracter personal pot fi adresate
Responsabilului cu Protecția Datelor ,prin poștă la sediul AFM sau prin e-mail la: dpo@afm.ro
Pentru mai multe detalii vă rugăm să citiți politica de confidențialitate ce poate fi găsită pe site-
ul nostru la adresa www.afm.ro

Mulțumim !
Conducerea AFM

* GDPR - Regulamentul 679/2016UE privind protecția datelor personale și libera circulație a acestora