Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul „HERCULES” Băile Herculane

Limba şi literatura română


Prof. Oana Cincheza
EXPRESIVITATEA VERBELOR

Expresivitatea presupune exprimarea plastică a ideilor într-un stil particularizat prin


noutatea şi inventivitatea imaginarului poetic/naratorului, prin selectarea unui lexic adecvat
transmiterii de stări emoţionale cititorului, prin utilizarea sugestivă a modurilor şi timpurilor
verbale.
Exemplu: „Mircea însuşi mână-n luptă vijelia-ngrozitoare” (Mihai Eminescu)

EXPRIMĂ SUGEREAZĂ

O acţiune care se desfăşoară


simultan cu momentul vorbirii

Permanentizarea acţiunii, fără a se întrevedea o finalizare a


acţiunii/ stării/ sentimentului

Modul indicativ, timpul prezent (dansez, cânt)


- exprimă o acţiune care se desfăşoară simultan cu momentul vorbirii şi sugerează
permanentizarea acţiunii /stării/ sentimentului.

Modul indicativ, timpul perfect simplu (dansai, cântai)


- exprimă o acţiune de dată recentă, finalizată de curând şi sugerează o activitate statornică
şi neîntreruptă.

Modul indicativ, timpul imperfect (dansam, cântam)


- exprimă o acţiune începută şi neterminată şi sugerează stări incerte, de nesiguranţă şi
provizorat, fără speranţa vreunei împliniri a ideii/ sentimentului.

Modul indicativ, timpul perfect compus (am dansat, am cântat)


- exprimă o acţiune finalizată deja într-un trecut îndepărtat şi sugerează certitudinea unei
activităţi/ sentiment, a unei stări, a unei idei ori nostalgia senzaţiilor/ sentimentelor trăite
cândva.

Modul indicativ, timpul viitor (voi cânta, voi dansa)


- exprimă o acţiune care încă nu a avut loc şi sugerează proiectarea acţiunii într-un timp
nedefinit, o dorinţă propulsată într-un cândva incert, fără finalizarea stării/ idealului /
sentimentului.

Modul conjunctiv (să dansez, să cânt)şi modul condiţional-optativ (aş dansa, aş


cânta)
Liceul „HERCULES” Băile Herculane
Limba şi literatura română
Prof. Oana Cincheza
- exprimă dorinţa, tânjirea pentru împlinirea unui sentiment/ ideal/aspiraţie/ dor şi
sugerează prelungirea la nesfârşit/ permanentizarea dorinţei/ acţiunii, fără a se întrevedea
realizarea acestora.
Modul imperativ (dansează!, cântă!)
- exprimă o poruncă sau un îndemn ori o chemare afectivă şi sugerează adesea fiorul
lăuntric, emoţia provocate de nerăbdare/ surescitare, în aşteptarea persoanei/ stării
nostalgice căreia îi duce dorul

Modul infinitiv (a dansa, a cânta)


- exprimă esenţa semantică a verbului, defineşte acţiunea în sine şi sugerează identitatea
sensului intrisec al cuvântului.

Modul gerunziu (dansând, cântând)


- exprimă permanentizarea acţiunii şi sugerează o stare sau un sentiment etern, o idee
obsesivă de care nu se poate detaşa.

Exerciţiu: Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul următor, evidenţiind rolul


verbelor la modul condiţional-optativ şi conjunctiv.
„Ar trebui să ne naştem bătrâni.
Să venim înţelepţi.
Să fim în stare de-a hotărî starea noastră în lume,
Să ştim din răscrucea primară ce drumuri pornesc
Şi iresponsabil să fie doar darul de a merge.
Apoi să ne facem mai tineri, mai tineri, mergând,
Maturi şi puternici să ajungem la poarta creaţiei,
Să trecem de ea şi-n iubire intrând adolescenţi,
Să fim copii la naşterea fiilor noştri.
Oricum ei ar fi atunci mai bătrâni decât noi,
Ne-ar învăţa să vorbim, ne-ar legăna să dormim.
Noi am dispărea tot mai mult, devenind tot mai mici,
Cât bobul de strugure, cât bobul de mazăre, cât bobul de grâu…”
(Ana Blandiana – „Ar trebui”)
Sugestie de rezolvare:
Expresivitatea presupune exprimarea plastică a ideilor într-un stil particularizat prin
noutatea şi inventivitatea imaginarului poetic/naratorului, prin selectarea unui lexic adecvat
transmiterii de stări emoţionale cititorului, prin utilizarea sugestivă a modurilor şi timpurilor
verbale.
Textul citat „Ar trebui” scris de Ana Blandiana focalizează pe tema condiţiei umane şi a
trecerii ireversibile a timpului, încadrându-se în genul liric.
Verbele la modul condiţional-optativ ( „ar trebui”) şi conjunctiv („să venim”. „să fim”,
„să ştim”) exprimă dorinţa, tânjirea pentru împlinirea unui ideal/aspiraţie şi sugerează
prelungirea la nesfârşit, permanentizarea dorinţei, fără a se întrevedea realizarea acestora.
Aşadar, expresivitatea acestui text se realizează şi prin intermediul acestor verbe la modul
condiţional-optativ şi conjunctiv.