Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.

1 la ____________________
Denumire unitate de învățământ _______________________________
Adresă __________________________________________
Persoană de contact (Nume și prenume) ________________________________
Telefon _________________________

Unitate de Număr săli


Nivel învățământ Număr Număr
Nr. învățământ Număr de clasă /
( preșcolar / primar / gimnazial / clase / an elevi / an Observații
crt. / Structura clădiri unitate de
liceal / postliceal ) învățământ învățământ
arondată învățământ
Grupa mică
Preșcolar Grupa mijlocie
Grupa mare
Clasa preg
Clasa I
Primar Clasa II
Clasa III
Clasa IV
Clasa V
Clasa VI
Gimnazial Clasa VII
Clasa VIII
Clasa IX
Clasa X
Liceal Clasa XI
Clasa XII
Postliceal
Anexa nr. 2 la ___________________

Unitate de Număr Număr


Nivel învățământ Suprafață
Nr. învățământ bănci / elevi /
( preșcolar / primar / gimnazial / sală de Observații
crt. / Structura sală de sală de
/ liceal / postliceal ) clasă
arondată clasă clasă
Sala clasa1
Grupa Sala clasa
mică 2
...
Preșcolar Grupa
mijlocie
Grupa
mare
Clasa
preg

Clasa I

Primar Clasa II

Clasa
III
Clasa
IV

Clasa V

Clasa
VI
Gimnazial
Clasa
VII
Clasa
VIII
Clasa
IX

Clasa X
Liceal
Clasa
XI
Clasa
XII
Postliceal

* Notă : Tabelel pot suferi modificări în funcție de specificul fiecărei unități de învățământ.

Anexa nr. 3 la ___________________


Situația mijoacelor de transport copii

Unitatea de învățământ ___________________________________________


Șofer ____________________________
Telefon __________________________

Număr mijloace de transport copii


disponibile
Număr maxim de locuri
Asigurare RCA valabilă DA/NU
Inspecție Tehnică Periodică (ITP)
DA/NU
valabilă
Revizii tehnice efectuate DA/NU

S-ar putea să vă placă și