Sunteți pe pagina 1din 4

Acordul Schengen

Spaţiul de Libertate, Securitate şi Justiţie

Zona Schengen și cooperarea între statele membre se întemeiază pe Acordul


Schengen, semnat la 14 iunie 1985 între Republica Federală Germania, Franța, Belgia,
Luxemburg și Olanda, privind eliminarea controalelor la frontierele lor comune.

La 19 iunie 1990 a fost elaborată și semnată Convenția de punere în aplicare a Acordului


Schengen, prin care au fost eliminate controalele la frontierele interne ale statelor semnatare și
crearea unei singure frontiere externe, unde controalele de imigrare pentru spațiul Schengen se
efectuează în conformitate cu normele comune ale statelor membre.

Spațiul Schengen este o zonă de liberă circulație a persoanelor care este formată din 26
de state membre, ultimul stat care a aderat fiind Principatul Liechtenstein (19 decembrie 2011).

Pentru cetățenii UE, eliminarea controalelor la frontierele interne ale spațiului Schengen
înseamnă o mai mare libertate de mișcare și o securitate sporită, prin adoptarea unor reguli
comune ale statelor semnatare ale Convenției de punere in aplicare a Acordului Schengen:

 Eliminarea controalelor persoanelor la frontierele interne;


 Set comun de reguli care se aplică persoanelor care trec
frontierele externe ale statelor membre UE;
 Armonizarea condițiilor de intrare și a normelor privind vizele și
cooperarea consulară;
 Cooperarea consolidată în domeniul polițienesc;
 Cooperare judiciară prin intermediul unui sistem rapid de extrădare
și transfer ale executării hotărârilor penale;
 Crearea și dezvoltarea Sistemului de Informații Schengen.
Verificări la frontiera internă puse în practică:

 Oricine, indiferent de naționalitatea sa, poate traversa o frontieră internă a spațiului


Schengen fără a fi verificat.
 Autoritățile naționale pot efectua controale de poliție fie la frontieră, fie în zonele de
frontieră atunci când acestea se bazează pe informații generale și pe experiență și când nu
sunt controale sistematice ale pașaportului.
 Persoanele fizice necesită anumite documente de călătorie, în funcție de faptul că sunt
resortisanți ai UE, membri de familie din țări din afara UE sau cetățeni din țări din afara
UE.
 O țară Schengen poate reintroduce în mod excepțional controalele la frontieră, inițial
timp de până la 30 de zile, în cazul în care există o amenințare serioasă la ordinea publică
sau la securitatea internă. Aceasta trebuie să informeze alte state membre
Schengen, Parlamentul European, Comisia Europeană și publicul.

Sistemul de Informaţii Schengen (SIS)


Această bază de date computerizată la scară largă:

 sprijină controlul frontierelor externe și cooperarea cu aplicarea legii între țările


Schengen;
 a fost creată în 1995 și extinsă ulterior, cel mai recent în 2018, din cauza noilor
provocări de migrare și securitate;
 conține informații despre:
 infractorii suspecți;
 persoanele care nu pot avea dreptul de a intra sau de a rămâne în UE;
 persoane dispărute;
 bunuri furate, deturnate sau pierdute;
 este utilizată de autoritățile naționale responsabile pentru:
 controale de frontieră;
 verificări polițienești și vamale;
 urmăriri publice în cadrul procedurilor penale și anchetelor judiciare înainte
de a fi acuzate;
 vize și permise de ședere;
 poate fi accesată de Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de
Aplicare a Legii (Europol) și de Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în
Materie de Justiție Penală (Eurojust) și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră
și Garda de Coastă (Frontex);

Condițiile de membru:

Țările care solicită să adere pe deplin la spațiul Schengen trebuie să îndeplinească anumite
condiții și trebuie să poată:

 să controleze frontierele externe și să emită vize Schengen uniforme;


 să coopereze cu alte agenții naționale de aplicare a legii pentru a opera un nivel ridicat de
securitate;
 să aplice setul comun de reglementări Schengen (cunoscut sub numele de acquis-
ul Schengen), cum ar fi controalele la frontiera terestră, maritimă și aeriană, să elibereze
vize, să sprijine cooperarea poliției și să protejeze datele personale;
 să utilizeze SIS.
Bibliografie:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33020

https://www.mae.ro/node/35903

https://www.scribd.com/document/75321300/Referat-Schengen

S-ar putea să vă placă și