Sunteți pe pagina 1din 1

ABONAȚI-VĂ!

n o
ți
misi !
Eco te 30%
S-a redus numărul chioșcurilor care vând ziare pes
Așadar, vă rugăm să vă abonați, prin:
• încasatorii firmei DONATH MEDIA – tel. 0741-627.075;
• serviciul Difuzare al ziarului (str. Clinicilor nr. 33);
• Poșta Română (factori poștali sau Oficiu Poștal)
Prețul abonamentului:

30 40
PERSOANE FIZICE PERSOANE JURIDICE

lei/lună + taxa difuzare lei/lună + taxa difuzare

miercuri, 19 mai 2021 • anul XXXII, nr. 9247 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Se ascut săbiile Amicul extremiștilor maghiari, propus


pentru șefia PNL
Avocat al Poporului în România
Numele fostului procuror din cadrul
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj,
Anca M. Fabian Gyula, în prezent cadru didactic la
COLIBĂȘANU Universitatea „Babeș-Bolyai”, este vehiculat
pentru funcția de Avocat al Poporului.
Liderul UDMR Cluj, deputatul Csoma Bo-
tond, a confirmat pentru presa de limba maghia-
Alegerile din PNL se anunță a fi cel pu- ră că formațiunea din care face parte îl susține pe
țin interesante. Liberalii își ascut săbiile Fábián Gyula pentru acestă funcție.
pentru un congres care ar putea avea loc Fabian Gyula a avut o experiență de peste 20
în toamnă și în cadrul căruia, cel mai pro- de ani în procuratură. El a activat în ultimii ani
babil, nu va fi un candidat unic. Actualul ca procuror anchetator în cadrul Parchetului de
președinte, Ludovic Orban, nu mai este pe lângă Curtea de Apel Cluj. Anul trecut a fost
dorit de toată lumea, se pare, la șefia par- numit în funcția de procuror general adjunct al
tidului, iar adversarii săi caută soluții pen- instituției, însă în decembriea ieșit din magistra-
tru un candidat puternic. Deocamdată, tură prin pensionare.
doar el și-a anunțat, oficial, intenția de a S.P.
intra în cursa pentru șefia Partidului Na- continuare în pagina a 4-a
țional Liberal, dar în spațiul public se ve-
hiculează nume precum Florin Cîțu, Emil
Boc, Ilie Bolojan, Dan Motreanu și Robert Piață volantă în Parcul Etnografic Județul Cluj,
Sighiartău – opțiuni menționate chiar de
către prim-vicepreședintele PNL, Rareș
Asociația Meșterilor Populari Clujeni, în parteneriat cu Muzeul
Etnografic al Transilvaniei, organizează Piața Volantă „Lume,
al doilea în
Bogdan. Niciunul dintre ei nu a anunțat,
până acum, nimic oficial, în privința vreu-
lume... hai la piață”, în incinta Parcului Etnografic „Romulus Vuia” privința ratei
din Cluj-Napoca (str. Tăietura Turcului), în acest week-end (21 - 23
nei candidaturi. mai), între orele 10 - 18. de vaccinare
Cert e că Orban nu se bucură de susți-
nerea filialei clujene. El declara, la sfârșitul Peste 60 de meșteri populari Producătorii agricoli vă vor fi la nivel național
săptămânii trecute, că 36 de organizaţii își vor expune produsele și își vor prezenți cu legume și fructe, mie- Municipiul București ră-
judeţene PNL au votat pentru susţinerea etala măiestria în confecționarea re de albine, zacuscă, murături mâne pe primul loc la rata de
sa la un nou mandat de președinte al par- produselor tradiționale. Vizitato- și siropuri, ciocolată, turtă dul- acoperire vaccinală 35,7% din
tidului. Nu și cea de la Cluj. Scandalurile rii vor putea admira și achiziționa ce, dar și cu pălincă și vin, toate Accesul publicului la eveniment populaţia rezidentă și 42,43%
dintre șeful PNL și unii lideri liberali clu- costume populare tradiționale, produse tradițional, ca în casa se va face pe poarta principală, din populaţia eligibilă, fi-
jeni sunt de notorietate, ultimul din aces- ștergare, fețe de masă, obiecte de bunicilor. Nu vor lipsi nici flori- contra cost, prețul biletului fiind ind urmat de judeţul Cluj cu
ta având ca temă numirea prefectului din ceramică, din blană sau piele, po- le, aranjamentele florale, produ- cel practicat pentru vizitarea mu- 32,77% acoperire vaccinală
partea UDMR. doabe din lemn sau os sculptat, se din lavandă, demonstrații la zeului. din populaţia rezidentă și
continuare în pagina a 12-a mărgele, jucării, ouă încondeiate și roata olarului, de pictură ori cu V.D. 38,6% din populaţia eligi-
câte și mai câte. croșeta. continuare în pagina a 4-a bilă, a declarat marţi șeful
CNCAV, Valeriu Gheorghiţă.
Restaurarea bisericii seculare din Lujerdiu nu mai poate fi amânată (II) Judeţul Sibiu completează
podiumul, cu 26,2% rată de
Cotidianul „Făclia” reia, în acoperire vaccinală în po-
prezenta ediție, semnalul de pulaţia rezidentă și 32% în
alarmă privitor la biserica populaţia eligibilă. Urmează
din satul clujean Lujerdiu, judeţul Brașov, 25,4% rată de
ctitorită de Mihai Viteazul, acoperire vaccinală în popula-
aflată azi într-o stare avansată ţia rezidentă și 30,9% popula-
de degradare și chiar în ţia eligibilă și judeţul Timiș,
pericolul de a se prăbuși. 24,8% rată de acoperire vac-
cinală în populaţia rezidentă
Directorul Institutului clujean și 29,5% rată de acoperire vac-
de Arheologie și Istoria Artei al cinală în populaţia eligibilă.
Academiei Române, academici- Potrivit șefului CNCAV, pe
anul Marius Porumb: „Inter- ultimele locuri sunt judeţul
vențiile pentru salvarea monu- Neamţ, cu 13,35% rată de
mentului istoric trebuie să fie acoperire vaccinală din popu-
urgente și întreprinse de spe- laţia rezidentă, cu 16,9% rată
cialiști cu o certă experiență în de acoperire vaccinală în po-
restaurarea de lăcașuri de cult. pulaţia eligibilă, judeţul Ba-
Carmen Fărcașiu cău, cu 12,65% din populaţia
Biserica din Lujerdiu înainte de masivele degradări din ultimii ani continuare în pagina a 7-a continuare în pagina a 4-a

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-16, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324