Sunteți pe pagina 1din 2

Trezorerie Mun.

Ramnicu Valcea Pag: 1


Editat la data : 29.09.2017 11:00 AM
EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
la: MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU
- lei
COD FISCAL: 2541240 DATA : 29.09.2017
COD CONT/SURSA DENUIMIRE CREDITE DESCHISE / PLATI EFECTUATE DISPONIBIL
INDICATOR/SECTIUNE CONT / INDICATOR VENITURI (CHELTUIELI) (credite-chelt/venituri-chelt)

21 G 370400 D Varsaminte din sectiunea de 27.021,31 ,00 ,00


functionare
21 G 335000 F Alte venituri din prestari de servicii si 116.007,80 ,00 ,00
alte act
21 G 363203 F Sume provenite din finantarea bugetara ,00 ,00 ,00
a anilor pr
21 G 370300 F Varsaminte din sectiunea de - 27.021,31 ,00 ,00
functionare pentru fin
21 G 430900 F Subventii pentru institutii publice 2.201.000,00 ,00 ,00
24 G 670000710000 D Cultura, recreere si religie - TITLUL 65.000,00 27.021,31 37.978,69
XIII ACTIVE
24 G 670303710300 D Muzee - Reparatii capitale aferente ,00 27.021,31 ,00
activelor fixe
24 G D Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: G 27.021,31 27.021,31 ,00
sectiune: D
24 G D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: G 65.000,00 27.021,31 37.978,69
sectiune: D
24 G 510103850101 F Autoritati executive - Plati efectuate in ,00 - 5.250,00 ,00
anii pre
24 G 670000100000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL 1.865.000,00 1.847.420,00 17.580,00
I CHELTUIEL
24 G 670303100101 F Muzee - Salarii de baza ,00 1.357.878,00 ,00
24 G 670303100105 F Muzee - Sporuri pentru conditii de ,00 133.446,00 ,00
munca
24 G 670303100113 F Muzee - Indemnizatii de delegare ,00 4.233,00 ,00
24 G 670303100130 F Muzee - Alte drepturi salariale in bani ,00 10.272,00 ,00
24 G 670303100301 F Muzee - Contributii de asigurari sociale ,00 236.605,00 ,00
de stat
24 G 670303100302 F Muzee - Contributii de asigurari de ,00 7.497,00 ,00
somaj
24 G 670303100303 F Muzee - Contributii de asigurari sociale ,00 77.965,00 ,00
de sanata
24 G 670303100304 F Muzee - Contributii de asigurari pentru ,00 2.520,00 ,00
accidente
24 G 670303100306 F Muzee - Contributii pentru concedii si ,00 17.004,00 ,00
indemnizati
24 G 670000200000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL 436.000,00 387.538,75 48.461,25
II BUNURI S
24 G 670303200101 F Muzee - Furnituri de birou ,00 1.970,10 ,00
24 G 670303200102 F Muzee - Materiale pentru curatenie ,00 514,39 ,00
24 G 670303200103 F Muzee - Incalzit, Iluminat si forta ,00 85.897,20 ,00
motrica
24 G 670303200104 F Muzee - Apa, canal si salubritate ,00 13.248,67 ,00
24 G 670303200105 F Muzee - Carburanti si lubrifianti ,00 3.214,27 ,00
24 G 670303200106 F Muzee - Piese de schimb ,00 637,06 ,00
Trezorerie Mun.Ramnicu Valcea Pag: 2
Editat la data : 29.09.2017 11:00 AM
EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU

COD FISCAL: 2541240


COD CONT/SURSA DENUIMIRE CREDITE DESCHISE / PLATI EFECTUATE DISPONIBIL
INDICATOR/SECTIUNE CONT / INDICATOR VENITURI (CHELTUIELI) (credite-chelt/venituri-chelt)

24 G 670303200107 F Muzee - Transport ,00 357,00 ,00


24 G 670303200108 F Muzee - Posta, telecomunicatii, radio, ,00 12.984,80 ,00
tv, interne
24 G 670303200109 F Muzee - Materiale si prestari de servicii ,00 193.990,18 ,00
cu carac
24 G 670303200130 F Muzee - Alte bunuri si servicii pentru ,00 2.760,90 ,00
intretinere
24 G 670303200200 F Muzee - Reparatii curente ,00 21.230,28 ,00
24 G 670303200530 F Muzee - Alte obiecte de inventar ,00 5.121,80 ,00
24 G 670303200601 F Muzee - Deplasari interne, detasari, ,00 10.294,50 ,00
transferari
24 G 670303201300 F Muzee - Pregatire profesionala ,00 1.800,00 ,00
24 G 670303203004 F Muzee - Chirii ,00 15.000,00 ,00
24 G 670303203030 F Muzee - Alte cheltuieli cu bunuri si ,00 18.517,60 ,00
servicii
24 G F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: G 2.289.986,49 2.234.958,75 55.027,74
sectiune: F
24 G F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: G 2.301.000,00 2.234.958,75 66.041,25
sectiune: F
24 Total cont: 24 2.366.000,00 2.261.980,06 104.019,94
24 Total cap: 85 ,00 - 5.250,00 ,00

S-ar putea să vă placă și