Sunteți pe pagina 1din 2

Trezorerie Mun.

Ramnicu Valcea Pag: 1


Editat la data : 02.10.2017 01:26 PM
EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
la: MEMORIAL BALCESCU
- lei
COD FISCAL: 3292244 DATA : 02.10.2017
COD CONT/SURSA DENUIMIRE CREDITE DESCHISE / PLATI EFECTUATE DISPONIBIL
INDICATOR/SECTIUNE CONT / INDICATOR VENITURI (CHELTUIELI) (credite-chelt/venituri-chelt)

21 G 335000 F Alte venituri din prestari de servicii si 35.546,00 ,00 ,00


alte act
21 G 430900 F Subventii pentru institutii publice 479.000,00 ,00 ,00
24 G 670000710000 D Cultura, recreere si religie - TITLUL 30.000,00 ,00 30.000,00
XIII ACTIVE
24 G D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: G 30.000,00 ,00 30.000,00
sectiune: D
24 G 670000100000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL 340.260,00 318.197,00 22.063,00
I CHELTUIEL
24 G 670303100101 F Muzee - Salarii de baza ,00 258.377,00 ,00
24 G 670303100113 F Muzee - Indemnizatii de delegare ,00 17,00 ,00
24 G 670303100130 F Muzee - Alte drepturi salariale in bani ,00 1.040,00 ,00
24 G 670303100301 F Muzee - Contributii de asigurari sociale ,00 41.149,00 ,00
de stat
24 G 670303100302 F Muzee - Contributii de asigurari de ,00 1.297,00 ,00
somaj
24 G 670303100303 F Muzee - Contributii de asigurari sociale ,00 13.496,00 ,00
de sanata
24 G 670303100304 F Muzee - Contributii de asigurari pentru ,00 440,00 ,00
accidente
24 G 670303100306 F Muzee - Contributii pentru concedii si ,00 2.381,00 ,00
indemnizati
24 G 670000200000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL 193.940,00 142.406,76 51.533,24
II BUNURI S
24 G 670303200101 F Muzee - Furnituri de birou ,00 256,92 ,00
24 G 670303200102 F Muzee - Materiale pentru curatenie ,00 285,88 ,00
24 G 670303200103 F Muzee - Incalzit, Iluminat si forta ,00 9.478,37 ,00
motrica
24 G 670303200104 F Muzee - Apa, canal si salubritate ,00 651,87 ,00
24 G 670303200107 F Muzee - Transport ,00 1.529,38 ,00
24 G 670303200108 F Muzee - Posta, telecomunicatii, radio, ,00 2.700,12 ,00
tv, interne
24 G 670303200109 F Muzee - Materiale si prestari de servicii ,00 120.001,32 ,00
cu carac
24 G 670303200200 F Muzee - Reparatii curente ,00 4.439,98 ,00
24 G 670303200530 F Muzee - Alte obiecte de inventar ,00 2.255,00 ,00
24 G 670303200601 F Muzee - Deplasari interne, detasari, ,00 113,79 ,00
transferari
24 G 670303203030 F Muzee - Alte cheltuieli cu bunuri si ,00 694,13 ,00
servicii
24 G F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: G 514.546,00 460.603,76 53.942,24
sectiune: F
24 G F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: G 534.200,00 460.603,76 73.596,24
sectiune: F
24 Total cont: 24 564.200,00 460.603,76 103.596,24
Trezorerie Mun.Ramnicu Valcea Pag: 2
Editat la data : 02.10.2017 01:26 PM
EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

MEMORIAL BALCESCU

COD FISCAL: 3292244


COD CONT/SURSA DENUIMIRE CREDITE DESCHISE / PLATI EFECTUATE DISPONIBIL
INDICATOR/SECTIUNE CONT / INDICATOR VENITURI (CHELTUIELI) (credite-chelt/venituri-chelt)

82 980000 Excedent/deficit al bug.local 151,77 ,00 151,77

S-ar putea să vă placă și