Sunteți pe pagina 1din 1

ABONAȚI-VĂ!

n o
ți
misi !
Eco te 30%
S-a redus numărul chioșcurilor care vând ziare pes
Așadar, vă rugăm să vă abonați, prin:
• încasatorii firmei DONATH MEDIA – tel. 0741-627.075;
• serviciul Difuzare al ziarului (str. Clinicilor nr. 33);
• Poșta Română (factori poștali sau Oficiu Poștal)
Prețul abonamentului:

30 40
PERSOANE FIZICE PERSOANE JURIDICE

lei/lună + taxa difuzare lei/lună + taxa difuzare

luni, 24 mai 2021 • anul XXXII, nr. 9251 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Discursurile
Țarului, slalom
IȘJ Cluj: 353 de unități de învățământ
printre liniile roșii preuniversitar vor funcționa în scenariul 1
Unitățile de învățământ
preuniversitar din județul
Cluj vor adopta, luni, 24 mai,
Demostene ȘOFRON scenariul de organizare și
desfășurare a cursurilor „pe
baza criteriului epidemiologic
privind rata incidenței
cumulate la nivelul localității,

d acă e să fie marți, nu este Belgia cum


s-ar crede la prima vedere. Este ceva
mai aproape de noi, este Rusia. Rusia
Țarului Putin, o Rusie prietenoasă și des-
chisă celor mai bune intenții dacă este să ne
respectiv numărul total de
cazuri noi din ultimele 14 zile
raportate la 1.000 de locuitori,
având ca referință ziua de
duminică, 23 mai 2021” –
luăm după declarațiile făcute la Kremlin informează Inspectoratul
cu ocazia primirii a nu mai puțin de 23 de Școlar Județean Cluj.
ambasadori nou numiți la Moscova. Au
fost 23 de discursuri de recepție, unul mai M. TRIPON
binevoitor decât altul. La finalul citirii lor, continuare în pagina a 4-a
rămâi cu impresia unei Rusii pusă pe fapte
mari în ceea ce privește relațiile internați-
onale.
Am să mă opresc asupra a două declara- Cum stă Cluj-Napoca la capitolul Ministrul Adrian Oros
a vizitat Centrul de
ții doar. Prima vizează mesajul adresat no-
ului ambsador român la Moscova, Cristian
Istrate, din care vă supun atenției câteva
transparență în aprobarea bugetului local vaccinare Covid – 19
din Florești
rânduri, ce rânduri însă: „Ne bazăm pe Primăria Cluj-Napoca a primit 5 din 10 puncte posibile în ceea ce nând doar cinci puncte. Munici-
privește nivelul de transparență în aprobarea bugetului local, palitatea clujeană nu a obținut un Sâmbătă dimineața, minis-
dezvoltarea unor relații reciproc avantajoa- trul agriculturii Adrian Oros
se cu România. Suntem gata să conlucrăm conform unei analize realizate de Funky Citizens. Studiul a punctaj mai bun din cauză că nu
cuprins 109 municipalități din țară, iar o nota de trecere a putut a organizat o dezbatere extinsă pe a vizitat Centrul de vaccinare
la intensificarea legăturilor noastre poli- Covid – 19 amenajat în sala
tice, economice și umanitare (pe bune!?! fi obținută doar respectând anumite criterii. tema bugetului din acest an, dar și
din caua modului deficitar în care a de sport din incinta Școlii
- n. D. S).Există un potențial bun de coo- Evaluarea transparenței în pri- ganizarea unui eveniment de dez- gimnaziale ,, Gheorghe Șin-
perare în regiunea Mării Negre”. Este clar, publicat proiectul. Din județul Cluj
vința adoptării bugetului local a batere și adoptarea în termen a bu- au mai fost cuprinse în studiu mu- cai’’ din centrul acestei mari
una dintre ținte este regiunea Mării Negre. unități administrativ – terito-
Merg mai departe și ajung la cele decla- vizat șase criterii: termenul de pu- getului. Punctajul cel mai mare l-a nicipiile Turda, Dej, Câmpia Turzii
blicare, un anunț de dezbatere pe obținut municipiul Timișoara (8), și Gherla. Primele trei au fost punc- rială din județul nostru.
rate noului ambasador al Republicii Mol- Însoțit de tânărul primar
dova la Moscova: site, un bonus pentru un termen iar alte peste 70 de municipalități tate cu cinci, iar Gherla a reușit să al comunei, Bogdan Pivariu,
continuare în pagina a 12-a mai lung de dezbatere, publicarea au primit notă de trecere, peste 5. obțină șase puncte. S.P. demnitarul clujean a vizitat
în format deschis a bugetului, or- Cluj-Napoca a fost la limită, obți- continuare în pagina a 4-a modernul centru care dispu-
ne de toată logistica cerută
Restaurarea bisericii seculare din Lujerdiu nu mai poate fi amânată (III) de vaccinarea concomitentă a
mai multor persoane din loca-
litate, sau tranzitorii, dat fiind
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei Andreicuț: Biserica din Lujerdiu, ctitorită de Mihai Viteazul, este un monument unic în Transilvania faptul că personalul medical
de aici asigură vaccinarea de
Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului,  IPS An- la opt dimineața până la opt
drei Andreicuţ,  Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Cluju- seara.
lui, a învederat, pentru cotidianul „Făclia”, că pentru salvarea Deși vizita a fost scurtă, dar
Bisericii de la Lujerdiu, ctitorite de Mihai Viteazul, „este ne- care i-a permis ministrului să
cesară o intervenție de urgență”. dialogheze cu personalul de
„Este vorba de un monument unic în Transilvania. Nu serviciu și câțiva tineri sosiți
suntem sprijiniți nici de Ministerul Culturii, nici de fo- pentru vaccinare, el și-a rezer-
rurile de decizie de la București. Este de la sine înțeles că vat suficient timp să răspundă
atât proiectul de restaurare, cât și lucrările de pe viitorul presei la câteva întrebări lega-
șantier trebuie să fie făcute de oameni avizați, care se pri- te de vaccinare, agricultură și
cep la așa ceva. Avem mare nevoie de ajutorul de speciali- alegerile PNL. Apreciind mo-
tate al Comisiei Monumentelor. E necesar să fie sensibili și dul cum este organizată activi-
cei ce pot ajuta, prin aport financiar, la concretizarea acestui tatea în centrul de le Florești,
proiect. Cu mulți ani în urmă a pornit gândul să restaurăm Adrian Oros s-a declarat mul-
monumentul de la Lujerdiu, dar au rămas toate în aer, fără țumit de modul
nici un răspuns de la cei ce trebuia să se implice efectiv. Dumitru VATAU
continuare în pagina a 7-a continuare în pagina a 4-a

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-16, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324