Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA

ADRESA
OBIECTUL

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE

CALITATIVĂ
Nr. Data

- Cu ocazia verificării efectuate la:


Lucrari de reparatie la invelitoarea imobilului

- Au sta la baza verificărilor următoarele elemente:


Inspectie vizuala a lucrarilor executate

- Din verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat următoarele:


Invelitoare acoperita integral cu un nou strat de membrana bituminoasa, inclusive atice in plan vertical
si orizontal, fara a se elimina membrana existenta
Exista puncte, in special la racordurile intre planul orizontal al invelitorii si cel vertical al aticelor, in care
sudura nu a fost realizata perfect

- Au fost stabilite următoarele măsuri:


Se propune admiterea receptiei calitative a lucrarilor executate

- Menţiuni speciale:
In cazul in care apar infiltratii, conform garantiei de buna executie si a observatiilor anterioare
executantul va realiza reparatiile pe chletuiala proprie fara a solicita costuri suplimentare

Numele Prenumele Semnătura

BENEFICIAR:
PROIECTANT:
EXECUTANT: