Sunteți pe pagina 1din 1

ACORD

privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale salariaților

Subsemnatul____________________________________________________
IDNP__________________________ , BI ____________________________
Data eliberării _________________,Eliberat __________________________
,
Adresa_________________________________________________________
Intreprinderea___________________________________________________
Funcția________________________________________________________

prin acest acord imi exprim in mod expres consimţământul ca colaboratorii


Secției resurse umane să prelucreze datele mele cu caracter personal, care sunt
oferite de către mine, in legătură cu apariția raporturilor de serviciu/muncă,
precum și să colecteze și să prelucreze datele mele pe durata raporturilor de
serviciu/muncă și să asigure limitarea accesului persoanelor neautorizate în
spaţiile destinate exclusiv salariaților, precum şi la locul de munca.

Semnătura
Nume, prenume Data

Am luat cunostinta ca datele cu caracter personal, vor fi prelucrate cu respectarea


regimului de securitate si confidentialitate, in conformitate cu prevederile Legii
privind protectia datelor cu caracter personal si Hotarirea Guvernului nr. 1123 din
14 decembie 2010 privind aprobarea cerintelor fata de asigurarea securitatii datelor
cu caracter personal la prelucrarea acestora in cadrul sistemelor informationale de
date cu caracter personal.

Nume, prenume Semnătura

Data