Sunteți pe pagina 1din 2

Plan naţional Plan mondial

2017-2020
1.Volumul total al prestaţiilor 1.Volumul total al prestaţiilor
Numărul de sosiri ale vizitatorilor straini in RM si Numărul de sosiri a vizitatorilor pe plan mondial
de plecari ale vizitatorilor moldoveni in strainatate, constituie:
prin intermediul agentiilor de turism si
turoperatorilor, persoane: Anii 2017 2018 2019 2020
Anii 2017 2018 2019 2020 Total
Total 232 024 251 429 253 298 48 200 (mln) 1 333 1 409 1 406 380
Structurile de primire turistică colective cu După un sfârșit dificil al anului 2020, turismul
funcţiuni de cazare în ianuarie-decembrie 2018 au global a suferit noi eșecuri la începutul anului,
fost frecventate de 251,4 mii turişti sau cu 8,4% mai deoarece țările au înăsprit restricțiile de călătorie ca
mult comparativ cu perioada similară din anul răspuns la noile focare de virus. Conform celei mai
precedent recente ediții a Barometrului Mondial al Turismului,
Structurile de primire turistică colective cu toate regiunile lumii au continuat să înregistreze
funcţiuni de cazare în ianuarie-decembrie 2019 au scăderi mari ale sosirilor de turiști în prima lună a
fost frecventate de 253,3 mii turişti sau cu 0,7% mai anului. Testarea obligatorie, carantinele și, în unele
mult comparativ cu perioada similară din anul cazuri, închiderea completă a frontierelor, au
precedent. împiedicat reluarea călătoriilor internaționale. În plus,
Structurile de primire turistică colective cu viteza și distribuția lansării vaccinării au fost mai mici
funcţiuni de cazare în ianuarie-decembrie 2020 au decât se aștepta, întârzând și mai mult reluarea
fost frecventate de 48,2 mii turişti sau cu 81,0% mai turismului.Comparativ cu anul 2019 volumul de
puțin comparativ cu perioada similară din anul prestatiilor in 2020 a scazut cu 73 %.
precedent.

2.Valoarea prestaţiilor pe anii 2017-2020

Anii 2017 2018 2019 2020 Conform datelor prezentate în tabel putem observa o
Costul 810 850 893 938 diminuare a venitului din prestarea serviciilor turistice
unei zile pe plan mondial in 2020 cauza fiind interdictiile legate
Număr de Covid-19
turişti, 253 Anii 2017 2018 2019 2020
persoane 232 024 251 429 298 48 200 Total
Volum tril.US
încasări D 1.63 1.76 1.81 0,93
milioane.le
i 563,81 641.14 678.58 135.63

3. Ritmul de creştere 2017-2020

Atit pe plan national cit si pe plan mondial pina in 2019 se observa cresteri semnificative ,dar odata cu aparitia
virusului Covid 19 calatoriile au devenit mai dificile, sau in general imposibile deaceea se observa o diminuare
majora a incasarilor si a numarului turistilor in 2020.
Volumul exportului
În ianuarie-martie 2017 prin intermediul agenţiilor Conform datelor de mai jos observăm influența
de turism şi turoperatorilor au plecat în străinătate extraordinară ce o are sectorul turistic pe plan
19,4 mii de turişti şi excursionişti,. Potrivit datelor mondial. Acest sector are un aport considerabil în
statistice, 97,3% din totalul cetățenilor moldoveni au exportul tuturor serviciilor pe plan mondial și această
plecat în străinătate în scopuri de odihnă, recreere şi tendință este în continua creștere. De aici vedem că
agrement. Cetăţenii Republicii Moldova au în 2017 sectorul touristic avea o rată de 5,644% din
preferat să călătorească, în principal, în România întregul volum de export pe plan mondial, iar în 2019
(38,6% din total plecaţi în străinătate), Bulgaria vedem că această rată a crescut puțin mai mult decît
(15,4%), Egipt (12,6%), Ucraina (5,2%), Italia 1% și era de 6,676% din totalul exportului.
(3,2%), Turcia (3,1%), Grecia și Republica Cehă
(câte 2,9%), Emiratele Arabe Unite (2,1%), Austria
(1,7%), Spania (1,4%), Israel (1,3%) și Thailanda Anii 2017 2018 2019 2020
(1,0%). Total 5,644 5,896 6,676 4.563
Anii 2017 2018 2019 2020
Total 157556 180646 189790 60000
Volumul importului
Conform datelor statistice in 2020 In RM au sosit Aici vedem că datele din volumul importului se
6 802 turisti din strainatate, cel mai mare nr fiind din aseamănă cu cele din export deoarece și aici vedem o
Romania .5086 persoane . influență considerabilă în totalul importului și de
In 2019 nr de turisti era mult mai mare-19 078
asemenea importul serviciilor turistice este în
persoane iar in 2017 si 2018 cifra ajunge in jur de
16 000 de persoane creștere, cu o creștere de la an la an mai mare chiar ca
   la export. Astfel observăm că dacă volumul
importului în anul 2017 constituia 5,291% din totalul
importului, atunci în 2019 vedem că acest coefficient
crește cu aproximativ 1,5% și constituie deja 6,674%
din totalul importului.
Anii 2017 2018 2019 2020
Total 5,291 5,519 6,674 4.200

Coeficientul de devansare
Coeficientul de devansare pe plan national ne Conform coeficientului de devansare pe plan mondial
arată că mult mai mulți oameni pleacă peste hotare și observăm că situația este mai bună pe an ce trece și în
un numar foarte mic în comparație cu acesta vin în fiecare an volumul importului e mai mic decît cel al
țară. Astfel putem înțelege că populația Republicii exportului, însă ambii coeficienți în fiecare an cresc și
Moldova emigrează în masa din țară și aceasta influențează tot mai mult asupra volumului total de
influențează negativ asupra tuturor indicatorilor țării, servicii. Tot prin acest coeficient ne dăm seama că
cel mai mult suferă însă economia și indicatorii populația cheltuie mai mult peste hotarele țării sale și
demografici. Pentru a opri acest fenomen autoritățile mai puțin pe teritoriul țării natale.
trebuie să întreprindă unele măsuri pentru ca situația
să nu devină catastrofală și să avem o „țară fără
locuitori”.

S-ar putea să vă placă și