Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN DE INTERVENTIE PERSONALIZAT

I. INFORMAŢII DE BAZĂ

Numele si prenumele preşcolarului: C.D.


Data naşterii: 28 martie 2010
Gradiniţa/Grupa: Grădiniţa P.P.Nr……. Grupa Mare A
Date despre familie: părinți despărțiți, nu mai are fraţi; locuieşte împreună cu bunica maternă;
Echipa de intervenţie:
Durata de desfăşurare: an școlar 2015/2016 ( sem al II-lea)

II. STAREA ACTUALĂ A PREŞCOLARULUI- hiperactiv

 COMPORTAMENT COGNITIV
- copilul are minime reprezentări despre mediul înconjurator corespunzătoare vârstei
si nu are capacitatea de a observa sistematic;
- nu recunoaşte toate culorile;
- nu asociaza numărul cu cifra si sunetul cu litera;

 AUTONOMIA PERSONALĂ ŞI SOCIALĂ

Aria de socializare: este uneori nepoliticos cu personalul grădinitei


, are uneori crize de nesiguranţă, este sociabil, colaborează cu colegii de grupă.

Aria comportamentelor psihomotrice: dezvoltare fizică


corespunzatoare vârstei; cunoaşte schema corporalăp; întampină dificultati în orientarea spaţială; are
deprinderi de igienă personală şi colectivă bine formate;
 Instrumente folosite în evaluare: observaţiile spontane şi dirijate
zilnice, fişa psihopedagogică, convorbirea individuală, probe curriculare.

 Psihodiagnostic :
- medical – clinic sănătos
- dificultăţi în perceperea cifrelor si a literelor, componentelor spaţiale şi
temporale
- deficit de atenţie
- adaptare inferioară la cerinţele programei şcolare pentru grupa mare.
 Capacităţi – competenţe – abilităţi – lacune – nevoi:
- Competenţe scăzute în desfăşurarea activităţilor ludice ( nu
respectă reguli, vorbeşte neîntrebat, nu răspunde când este solicitat);
- Toleranţă scăzută la frustrări (plânge, ţipă, se loveşte);
- Are nevoie de feed-back pozitiv după fiecare sarcină realizată; are
nevoie de afecţiune, de integrare.
 Intervenţii, antecedente: nu a beneficiat de programe de intervenţie personalizată
anterior.

III. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE


Domeniul de intervenţie: educational
- Limbaj si comunicare
- Cogntiv
- Psihomotor
Motiv de referinţă: reducerea dificultăţilor de învăţare
prin exersarea şi dezvoltarea capacităţilor de observare şi analiză.
Scopul programului de intervenţie: la sfârşitul programului
preşcolarul trebuie să fie capabil să identifice, să analizeze, să discrimineze cel puţin două plante cu flori
de primăvară, să opereze în alte contexte cu noţiunile învăţate.
Obiective pe termen scurt:
- să recunoască cifrele si literele invatate;
- să recunoască culorile
Obiective pe termen lung:
- dezvoltarea operaţiilor gândirii şi a calităţii acesteia;
- recuperarea lacunelor datorate handicapului usor de care suferă;
- exersarea capacitaţii de orientare spaţială şi temporală;
- educarea comportamentului civilizat.

IV. RECOMANDARI
 Reluarea unor secvenţe din planul propus anterior;
 Stimulare permanentă, activităţi complementare;
 Implicarea familiei în planurilor elaborate ulterior.

S-ar putea să vă placă și