Sunteți pe pagina 1din 1

ABONAȚI-VĂ!

n o
ți
misi !
Eco te 30%
S-a redus numărul chioșcurilor care vând ziare pes
Așadar, vă rugăm să vă abonați, prin:
• încasatorii firmei DONATH MEDIA – tel. 0741-627.075;
• serviciul Difuzare al ziarului (str. Clinicilor nr. 33);
• Poșta Română (factori poștali sau Oficiu Poștal)
Prețul abonamentului:

30 40
PERSOANE FIZICE PERSOANE JURIDICE

lei/lună + taxa difuzare lei/lună + taxa difuzare

vineri, 4 iunie 2021 • anul XXXII, nr. 9260 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

PNRR ocolește Centura


Centura metropolitană a Clujului nu
Legea pensiilor, primește bani prin PNRR, deși inițial se știa
că proiectul va fi cuprins în plan.

între deziderate
metropolitană a Clujului
În schimb, alte proiecte importante vor primi
bani prin Planul Național de Redresare și Rezi-
și neclarități liență, conform documentului făcut public de
guvern. Printre acestea se numără metroul, Au-
tostrada A3 Nădășelu - Poarta Sălajului, elec-
trificarea căii ferate Cluj - Episcopia Bihor și un
mare muzeu la Florești.
Conform documentului, 310 milioane de
Viorel DĂDULESCU euro ar urma să revină proiectului metroului,
prin Planul Național de Redresare și Rezilien-
ță. Banii sunt prevăzuți pentru 7,5 kilometi de
metrou și nouă stații.
În ce privește acest proiect, municipalitatea

g uvernul a desconspirat, în sfârșit, clujeană a arătat recent că vor exista 19 stații,


câte ceva despre mult trâmbițata unele dintre ele urmând să aibă denumiri co-
lege a pensiilor, care, în viziunea ce- lorate precum Stația Copiilor, Cosmos sau Na-
lor aflați acum la putere, ar urma să rezol- tura Verde.
ve toate inechitățilee din sistem. Cum și Astfel, cele 19 stații sunt: Stația 1 -Țara Mo-
dacă va reuși să facă asta rămâne de văzut, ților; Stația 2 –Teilor; Stația 3 – Copiilor; Stația
însă până când va exista și o lege clară să 4 –Sănătății; Stația 5 –Prieteniei; Stația 6 –Na-
observăm că formula prezentată nu arată tura Verde; Stația 7- Mănăștur; Stația 8 –Sfânta
tocmai strălucitor încă de pe acum. continuare în pagina a 5-a
De la bun început trebuie spus că, în po-
fida declarațiilor liniștitoare privind vârsta UBB: Cîţu, despre comasarea
de pensionare, care nu ar urma să crească,
datele prezentate tocmai asta includ: vârsta Prima poziție în țară în clasamentul internațional Leiden judeţelor în regiuni
de pensionare pentru doamne ar urma să Universitatea „Babeș-Bolyai” doar Universitatea „Babeș-Bolyai” de UB; Physical sciences and en-
fie egalizată cu cea a bărbaților, în prima ocupă prima poziție în țară din Cluj-Napoca/UBB (1021), Uni- gineering: UPB, urmată de UBB
fază urmând să crească la de la 61 la 63 de și poziția 1.021 la nivel versitatea Politehnica din Bucu- (832) și, pe a  treia poziție, de UB;
ani, etapizat. Dacă asta nu se numește ma- internațional în prestigiosul Social sciences and humanities:
jorare a vârstei de pensionare, atunci cum rești/UPB (1135) și Universitatea
ranking Leiden al universităților din București/UB (1214). Pe dome- UBB (589) - singura din țară inclu-
se cheamă? (În paranteză fie spus, avem lumii, dat publicității miercuri, 2
încă o dovadă despre câtă bază se poate nii de știință, în țară, clasamentul să în ranking.
iunie 2021, și care a inclus doar se prezintă astfel: Biomedical and Potrivit declarației rectorului
pune pe declarațiile politicienilor noștri). 1.225 de universități din cele
Nici alte viitoare prevederi nu par a fi health sciences: UBB (1068) - sin- UBB, prof. dr. Daniel David,
aproximativ 30.000 existente la rankingurile ajută în primul rând Prim-ministrul Florin Cîţu,
mai atractive. Spre exemplu, măsurile de gura universitate din țară inclusă în
nivel internațional. în diagnosticuri organizaționale, întrebat joi cum vede pro-
stimulare a muncii după vârsta de 65 de actuala ediție a clasamentului; Life
and earth sciences: UBB (804), care să susțină apoi politici acade- punerea primarului clujean
ani (la care se iese la pensie) excelează, în Din România, în acest clasament Emil Boc privind comasarea
cel mai bun caz, prin neclaritate, asta dacă de referință la nivel internațional, urmată de UB; Mathematics and mice bazate pe dovezi.
computer science: UPB, urmată M. T. judeţelor în regiuni, a apreciat
continuare în pagina a 12-a care urmărește cercetarea științi- că ideea este una interesantă,
fică în universități, au fost incluse de UBB (669) și, pe a treia poziție, continuare în pagina a 11-a
care „arată progres”.
Sunt mai mulţi lideri, pri-
mari, președinţi de consilii
Eveniment editorial găzduit de Făclia de Cluj judeţene în Partidul Naţio-
nal Liberal care împărtășesc
această opinie, încă nu a fost
România după „Marele șt. dr. Cecilia Cârja, Excelența ridicată la nivel de coaliţie,
Război”-provocări politico- Sa dr. Dumitru Preda, director dar o vom ridica dacă este im-
diplomatice 1919-1920, științific al Fundației Europene portant. Mie mi se pare o idee
lucrare de un remarcabil „Nicolae Titulescu”, dr. Alexan- interesantă. Din punctul meu
profesionalism, apărută la dru Ghișa, istoric și diplomat și de vedere, mi se pare o idee in-
Editura Mega, coordonatori directorul Institutului de Istorie teresantă și arată și progres”, a
Marcela Sălăgean și Cecilia „George Barițiu”, prof. dr. Ioan precizat premierul într-o con-
Cârja, a fost lansată, joi, la Bolovan, membru corespondent ferinţă de presă susţinută la
sediul redacției Făclia de Cluj, Palatul Victoria.
al Academiei Române. Volumul Potrivit presei centrale, edi-
în faţa unui numeros public, este dedicat aniversării a  100 de
format din personalităţi ale lul din Cluj-Napoca a pledat
ani de la sfârșitul Primului Răz- recent pentru o comasare a
vieţii universitare şi culturale. boi Mondial și de la semnarea judeţelor în regiuni, deoarece
La eveniment au luat parte și Tratatelor de pace de la Paris acest lucru ar facilita atrage-
o mare parte a autorilor tratatu- (1919–1920). rea de fonduri europene și ar
lui, din totalul celor 17. Printre cei Cartea cuprinde articole și stu- distruge sistemul clientelar
prezenți s-au numărat prof. univ. dii publicate în cotidianul Făclia format în timpul regimului
dr. Marcela Sălăgean, cercet. continuare în pagina a 4-a comunist.

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-16, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324