Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor


Master : Management şi Inginerie Economică

CasaTa

Coordonator: Prof. Ing. Radu DRAGOMIR


Prof. Ing. Răzvan ONOFREI
Masterand: Nicoleta MIHALCEA
Olesea FLOREA

2010
Cuprins

Argument 2

Capitolul 1 2

1.1 Scurt istoric 2


1.2 Introducere 3

Capitolul 2 3

Capitolul 3 5

Concluzii 9

Bibliografie 10

1
Argument

Am ales ca subiect această temă de proiect deoarece mi s-a părut foarte interesant domeniul
imobiliarelor. Sunt de părere că această tehnologie modernă este accesibilă tuturor prin intermediul
calculatorului și al internetului care a deschis o lume nouă în domeniul învăţământului și al
divertismentului.
Pagina web este o parte foarte importantă din internet, site-ul web reprezintă "cartea de
vizită" a unei firme pe internet. Prin crearea de site-uri web firmele îşi pot prezenta obiectul de
activitate, principiile, produsele, serviciile, portofoliul, datele de contact cu ajutorul unui layout
grafic atractiv.

Capitolul 1

1.1 Scurt istoric

Primul webdesigner a fost chiar inventatorul www-ului, Tim Berners Lee, care a publicat
primul site din istorie în anul 1991. La început site-urile nu erau nici pe departe atât de complexe și
încărcate grafic cum sunt în prezent, limbajul utilizat - HTML - fiind nu prea puternic și permiţând
numai o serie limitată de formatări, precum și inserarea de link-uri, pentru a putea "lega" paginile
între ele, webdesignul fiind, de fapt, mai mult "programare" web.
În prezent preocuparea pentru aspectul grafic al siteurilor, devenite puternice instrumente
publicitare și comerciale, justifică în intregime denumirea de "webdesign", iar tehnologiile utilizate
s-au diversificat și au devenit din ce în ce mai complexe. Firmele care produc site-uri lucrează cu
angajaţi specializaţi pentru fiecare etapă a dezvoltării unui site, de la stadiul de concepţie grafică la
programare și editare de conţinut pentru SEO (Search Engine Optimization - optimizarea site-urilor
pentru motoarele de căutare).
Site-urile actuale sunt din ce în ce mai mult axate pe animaţie interactivă și dinamism, aceste
deziderate fiind îndeplinite de exemplu de cunoscutul program Adobe Flash, precum și de alte
programe apărute după acesta, care pot genera automat fişiere animate cu extensia .swf.

2
1.2 Introducere
Site-urile, în forma în care ele se afisează în browsere, sunt de fapt interpretări vizuale,
menite să fie întelese de orice persoana, fără să fie necesare cunoștințe în domeniul informaticii sau
al secvenţelor de cod redactate de programatori. Aceștia lucrează ori în diverse limbaje din care apoi
se generează limbajul specific de script al internetului HTML (HyperText Markup Language), ori
direct in HTML. Dacă nu ar exista browserele care știu să interpreteze limbajul de script și să
afișeze rezultatul pe ecran, site-urile ar fi doar înşiruiri de texte neformatate și, cel mai probabil, fără
imagini. În principiu, limbajul HTML indică locul în care să se afișeze diversele elemente vizibile,
dimensiunea, culoarea, precum și alți parametri care conferă unei pagini web atât aspectul dorit cât
și funcţionalitate optimă.

Capitolul 2
Ce este un site ?

Un site web este o colecţie de documente (similare unei colecţii de documente word). Spre
deosebire de acestea, documentele care formează site-ul (pe care le vom numi pagini) nu sunt
independente unele de altele ci sunt legate printr-un sistem care se numeşte sistemul de navigare în
cadrul site-ului. Paginile site-ului sunt create cu ajutorul unui limbaj numit HTML. În spatele
oricarei pagini web stă codul HTML al paginii. Vizualizarea codului sursa HTML poate fi realizată
selectând din meniul View al browserului optiunea Source. Cu ajutorul limbajului HTML pot fi
incluse într-o pagină web texte, imagini, legături către alte pagini din site sau către web, liste, tabele,
formulare.

Tehologii folosite

A) HTML. Aşa cum spuneam, paginile web sunt create cu ajutorul limbajului HTML. Acesta nu
este un limbaj de programare propriu zis, ci un limbaj de marcare. Prin intermediul său
programatorul stabileşte ce elemente vor face parte din pagina web și care va fi aspectul
acestora. Acest lucru se realizează cu ajutorul unor cuvinte cheie incluse între paranteze
unghiulare care se numesc tag-uri. În afara limbajului HTML, la realizarea unui site pot
participa și alte limbaje sau tehnologii.

3
B) CSS. Prescurtare de la Cascading Style Sheets, foi de stiluri în româneşte. Servesc la
stabilirea unui aspect unitar pentru elementele care fac parte din pagina web și modificarea cu
uşurinţă a lor. De exemplu, dacă vom crea o pagina de stiluri în care vom stabili ca titlurile
care apar în site vor fi de culoare roşie și marimea de 20 de pixeli, în cazul când aş dori
modificarea culorii nu va mai fi necesar să modific fiecare pagină a site-ului. Este suficient să
modific pagina de stiluri și toate paginile îşi vor modifica aspectul în consecinţă.
C) Flash. Tehnologia Flash, creată de compania Macromedia, permite realizarea de animaţii
complexe și aplicaţii multimedia care includ animaţie, muzică, film. Exista două curente în
web design în legătură cu tehnologia Flash:

 Realizarea site-urilor în întregime în Flash. În acest caz partea de HTML se reduce la


câteva tag-uri care includ aplicația Flash. Dezavantaje: se încarcă greu pe conexiuni
dial-up, este prost indexata de motoarele de cautare.
 Realizarea de site-uri mixte: HTML și Flash. Este varianta pentru care optam noi. Site-
urile sunt realizate în HTML (sau PHP) iar elementele de animaţie sunt realizate în
Flash.

4
Capitolul 3

Cum se construieşte un site

Pentru a realiza designul unui site sunt folosite o serie de tehnici cu ajutorul cărora paginile
capătă contur, atât din punct de vedere vizual cât și din punct de vedere al organizării legăturilor și
al amplasării conţinutului în pagini. În continuare sunt prezentate câteva dintre aceste tehnici, fiecare
dintre ele referindu-se la câte un aspect al designului site-ului nostru.

Elemente de bază

<HTML>...</HTML>
Definește documentul ca fiind de tip HTML (în absența lui browserele web nu recunosc documentul
ca fiind de tip HTML) și este elementul “rădăcină” al unui astfel de document. Acesta conține un
element <HEAD>...</HEAD> și un element <BODY>…</BODY>. Structura corectă a unui
document.
<HEAD>...</HEAD>
Conține o serie de elemente care definesc documentul HTML și care nu apar în mod explicit în
partea vizibilă pentru utilizatori.
<BODY>…</BODY>
Conține toate elementele documentului HTML care sunt vizibile pentru utilizatori. Elemente de
aranjare în pagină.
<P>…</P>
Definește conținutul sau ca fiind un paragraf.
<BR />
Crează o întrerupere forțată de rând.
<H1>…</H1>
<H2>…</H2>
Definesc titlurile și subtitlurile conținutului paginii web.

5
<DIV>…</DIV>
Definește un segment al conținutului unei pagini web. În general se grupează în acest element mai
multe elemente cărora se dorește să li se atribuie aceiași formatare. Ca și în cazul paragrafului, se
crează în mod automat un spațiu înainte și după conținutul acestui element. Atributele opționale
folosite sunt:
ALIGN
Definește modul de aliniere a conținutului, pe orizontală.
- left – aliniere la stânga
- right – aliniere la dreapta
- center – aliniere centrată
- jutify – aliniere simultan la stânga și la dreapta.

Elemente pentru imagini


<IMG />
Inserează o imagine. Ca atribut obligatoriu am utilizat:
SRC
Specifică adresa absolută sau relativă a fișierului imagine, folosit pentru fundalul paginii web. Ca
atribute opționale am utilizat:
WIDTH
Specifică lățimea imaginii ca numar de pixeli sau ca procent.
HEIGHT
Specifică înălțimea imaginii ca numar de pixeli sau ca procent.

Elemente pentru legaturi


<A>…</A>
Aplică o legătură asupra conținutului elementului. Ca atribute obligatorii am utilizat:
HREF
Specifică adresa absolută sau relativă către care se face legatura.
NAME
Specifică numele unui reper dintr-o pagina web către care se dorește a se realiza o legătură.

6
Elemente pentru tabele
<TABLE>…</TABLE>
Definește un tabel. Acest element nu poate conține decât elemente <TR>…</TR>. Atribute
optionale:
WIDTH
Specifică lățimea tabelului, ca număr de pixeli sau ca procent.
HEIGHT
Specifică înălțimea tabelului ca numar de pixeli sau ca procent.
BACKGROUND
Specifică adresa absolută sau relativă a fișierului imagine, folosit pentru fundalul tabelului.
CELLPADDING
Specifică distanța în pixeli a conținutului celulei în raport cu chenarul acesteia.
ALIGN
Definește modul de aliniere a conținutului celulei, pe orizontală.
- left – aliniere la stânga
- right – aliniere la dreapta
- center – aliniere centrată
- jutify – aliniere simultan la stănga și la dreapta

Elemente pentru zona HEAD


<META />
Specifică o serie de informații în legătură cu pagina web. Aceste informații sunt afișate pe pagina
web, însa sunt accesibile motoarelor de căutare.
<LINK />
Definește o legătură între pagina web și o resursă externă.

Alte elemente utilizate


<!DOCTYPE ...>
Acesta nu este propriu-zis un element ci o declarație care se scrie pe primul rând al documentului
HTML, înaintea elementului “rădăcină” <HTML>...</HTML>, și care specifică versiunea
limbajului HTML utilizată.

7
Pentru definirea stilului fiecărui element și atribut utilizat am folosit CSS.
Definirea unui stil CSS are două componente, un selector și o listă de declarații. Fiecare
declarație constă dintr-o proprietate și o valoare a acesteia.
Exemplu:
h1{font-family:Geneva,sans-serif;font-size:60px;
color:#D2691E;float:left;position:relative;margin-top:75px;margin-left:50px;z-index:2; }
în care:
 selectorul este h1
 listele de declaratii sunt: font-family:Geneva, sans-serif; font-size:60px;
color:#D2691E;float:left;position:relative;margin-top:75px;margin-left:50px;z-index:2;

8
Concluzii

Prin web sau webdesign se înţelege în general realizarea de site-uri web, de la momentul
conceperii structurii și interfeţei grafice și până la finalizarea programării și introducerea propriu-
zisă a datelor - imagini, text, fişiere și alte elemente - care alcătuiesc conținutul site-ului.
Crearea de site-uri web (realizarea de site-uri web) este o metodă excelentă de promovare a
unei firme ținând cont că în momentul de față cel mai facil mod de căutare este mediul online și tot
mai mulţi oameni au acces la internet.
Spre deosebire de materialele promoţionale tiparite care trebuiesc refăcute la apariția unor
produse sau servicii noi, site-urile de prezentare sunt uşor de actualizat.

9
Bibliografie

1. R. Dragomir, Note de curs, An universitar 2010-2011


2. R. Onofrei, Note de curs, An universitar 2010-2011
3. PC pas cu pas, Cerchez Emanuela, Şerban Marinel, Editura Polirom
4. Informatică Generală, Tr. Surcel, Gh. Sofronie, C. Baron, Editura Teora
5. www.scoala.ro/referate/informatica_dezvoltarea_siteurilor_web.html

10