Sunteți pe pagina 1din 1

MANAGEMENTUL PROTECȚIEI INFORMAȚIILOR

CLASIFICATE

Accesul la informaţie este un principiu fundamental al funcţionării statului democratic.


Prin informaţii clasificate se înţelege acea categorie de informaţii pentru care statul are
interese majore. Sunt acele informaţii prin diseminarea acestora se pot aduce prejudicii instituţiilor
statului sau cetăţenilor săi luaţi în ansamblu. De aceea, statul limitează disponibilitatea informaţiilor
la un grup restrâns de persoane, care prezintă un anumit nivel de încredere, stabilit prin verificări de
loaialitate (securitate). Sfera de cuprindere este stabilită prin lege.
Informaţiile clasificate sunt informaţii din categoria acelora exceptate de la accesul liber al
cetăţenilor şi deci nu sunt informaţii de interes public.
Accesul al informaţiile clasificate este guvernat de principiul necesităţii de a cunoaşte. Potrivit
acestuia accesul la informaţii clasificate se acordă, în mod individual, numai persoanelor care, pentru
îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, trebuie sa lucreze cu astfel de informaţii sau sa aibă acces la
acestea.