Sunteți pe pagina 1din 20

ÎN FAȚA SORȚII SUNTEM TOȚI VULNERABILI

TRIMITE PRIN SMS LA 8844 CUVÂNTUL SOARTA (2 € pe lună)


Și ajută un bolnav lăsat în afara sistemului să meargă la doctor www.fundatiareginamaria.ro
Nr. 23 (1635), anul XXXIII
11 iunie 2021
16 pagini + 4 pagini anunţuri
4 lei
www.viata-medicala.ro

Pământul este
o singură ţară,
iar oamenii
sunt cetăţenii ei.
Baha’u’llah

Donarea de sânge

Alertă
în

D incolo de importanţa
vitală pe care o are în
salvarea unor vieţi,
donarea de sânge aduce
și beneficii fizice, dar și
emoţionale. Cu toate acestea,
potrivit statisticilor, în
România numărul de donatori
este mai mic decât în alte state În
România,
europene. De Ziua Mondială în 2020,
a Donatorului de Sânge am numărul
donatorilor a
încercat să aflăm care sunt scăzut cu 20%
plusurile și minusurile din faţă de
2019,
domeniu, în ţara noastră. Paginile 8-9

MEDICINA ALTFEL Pacienţii rămân în relaţie


Noul ghid pentru pe viaţă cu medicul
urgenţe în BII dic în Rom reumatolog curant
Conduita în situaţiile de Me â ANCA BOBIRCĂ este medic
urgenţă începe cu evaluarea
specialist reumatolog
ni

promptă a pacienţilor cu
la Spitalul Clinic „Dr. I.
a

boli inflamatorii intestinale,


potrivit experţilor americani. Cantacuzino” și la Enayati
Se recomandă evaluarea prin Medical City, doctor în
tomografie computerizată cu știinţe medicale și asistent
substanţă de contrast, iar la cei universitar la UMF „Carol
cu semne de sângerare activă, Davila” București.
o angiografie CT. PAGINA 16 PAGINA 15

EDITORIAL Rinita alergică în perioada


Vremea COVID-19
reconcilierii! Odată cu renunţarea tabloul clinic și istoricul
Merităm un timp al la purtarea măștii în alergic al pacientului
reconcilierii, în care vechi aer liber, persoanele vor orienta atitudinea
animozităţi medicale să lase alergice pot avea din terapeutică optimă.
loc conversaţiei constructive, nou simptome de PAGINA 6
spune dr. Gabriel Diaconu. rinită. Devine deci
Beneficiarul final al Sănătăţii util un diagnostic
este bolnavul, dar fără diferenţial între rinita
un sistem benefic pentru alergică și cea virală, cu
sănătate, nu prea ai cum să menţiunea că cele două
faci omul sănătos la loc.
afecţiuni nu se exclud
PAGINA 3
reciproc. Anamneza,
2 VIA�A MEDICALĂ
11 iunie 2021 l Nr. 23 Varia

Pași către o viaţă mai lungă


VIAŢA MEDICALĂ
publicaţie săptămânală
Fondator
dr. MIHAIL MIHAILIDE
Director editorial
dr. LAURA DAVIDESCU
Redactor șef
A ctivitatea fizică zilnică, precum mer-
sul pe jos, a fost asociată cu o speran-
ţă de viaţă mai mare în rândul femeilor cu
Inimii recomandă cel puţin 150 de minute
de activitate fizică moderată pe săptămâ-
nă, 75 de minute de activitate fizică inten-
DAN DUMITRU MIHALACHE vârsta peste 60 de ani, conform datelor să pe săptămână sau combinaţia acestora,
Redactori unui studiu în care au fost incluse 16.732 sub îndrumarea unui antrenor pentru
dr. DIANA ANDRONACHE, de femei. Potrivit rezultatelor, riscul de adulţi.
dr. ROXANA DUMITRIU, deces a scăzut cu 32% în rândul celor care Dr. Diana Andronache
FLORENTINA IONESCU, au efectuat mai mult de 2.000 de pași zil- https://www.mdedge.com/cardiology/article/241044/preventive-care/adding-
daily-steps-linked-longer-life
CRISTINA GHIOCA, nic, neîntrerupt. Asociaţia Americană a
DORINA NOVAC, dr. ALINA SIMACHE

STIMULAREA
Colaboratori permanenţi
dr. MĂDĂLINA EUGENIA BADEA,
dr. RALUCA BULEA,

CEREBRALĂ
prof. dr. RADU-SEPTIMIU CÂMPIAN,
dr. MONICA-EMILIA CHIRILĂ,
prof. dr. ALEXANDRU VLAD CIUREA,
dr. RICHARD CONSTANTINESCU,

PROFUNDĂ
dr. CAMELIA CRISTINA DIACONU,
dr. GABRIEL DIACONU,
prof. dr. DAN L. DUMITRAȘCU,

în boala
dr. RADU GOLOGAN,
dr. ALEXANDRA GUŢĂ,
dr. NICOLAE-IORDACHE IORDACHE,

Parkinson
dr. ALEXANDRA MIHAI, dr. GABRIELA
MIHĂILESCU, prof. dr. FLORIN
MIHĂLŢAN, dr. VIOREL PĂTRAȘCU,
PAULA ROMANESCU, CANDID STOICA,
dr. VLAD STROESCU,
DEMOSTENE ȘOFRON,
RAREȘ VORONEANU
Creier
Sondă de stimulare
(lead) PERSOANELE
Grafică pagina 1
ANDREI POPESCU
Tehnoredactare
Electrod VACCINATE AR PUTEA
GINA MANCIU
SCĂPA DE TESTAREA
PENTRU COVID-19
Neurostimulator
(generator de pulsuri) Fir

Corectură
T estarea regulată sau caranti-
na nu mai sunt recomanda-
te în cazul persoanelor complet
persoanele fără adăpost, închisori
sau în centrele ce asigură îngrijiri
medicale, din cauza riscului epide-
VIOLETA MOCANU
vaccinate împotriva COVID-19, miologic crescut.
EDITOR
Director general
chiar după contactul cu o persoa- În plus, persoanele vaccinate
dr. SIMONA MELNIC nă infectată, conform celor mai vor putea călători la nivel naţional
recente recomandări ale CDC fără testare sau carantină, dar și

U
Director vânzări
MIRCEA TOMESCU (Centrul pentru Prevenirea și la nivel internaţional, în anumi-
Marketing și Publicitate  n studiu publicat recent în Neurology a evaluat efectele stimu- Controlul Bolilor). Totuși, ea este te condiţii (precum prezentarea
NADINE DUMITRESCU, lării cerebrale profunde a nucleului subtalamic în cazul paci- recomandată dacă persoane- unui test COVID-19 negativ îna-
dr. MARIANA MINEA enţilor cu boală Parkinson. Potrivit rezultatelor, STN-DBS le vaccinate prezintă simpto- inte de întoarcerea în ţară), preci-
Financiar-contabilitate (deep brain stimulation of the subthalamic nucleus) pare să me sugestive pentru infecţia cu zează experţii CDC. Potrivit ace-
CORINA PUPEZESCU, MARIA STEMATE fie eficientă chiar și la mai mult de 15 ani de la implantarea dispozitivului, SARS-CoV-2, precum febră, tuse leiași surse, persoanele complet
Secretariat
fiind observate beneficii clinice semnificative în ceea ce privește funcţia sau fatigabilitate marcată. vaccinate vor putea să desfășoare
DANIELA RADU
motorie, dar și o scădere cu 50,6% a necesarului de medicamente dopami- Având un risc foarte scăzut diferite activităţi fără să poarte
Difuzare:
BERTA ALEXE
nergice (p<0,001). de dobândire a unei forme severe mască sau fără să necesite distan-
Adresa: Green Gate, Mai mult decât atât, pacienţii cu STN-DBS par să aibă și o îmbunătăţire a bolii, potrivit Associated Press, ţare fizică, cu respectarea condi-
bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, a calităţii vieţii. Stimularea cerebrală profundă presupune aplicarea unor chiar dacă sunt infectate, este pu- ţiilor impuse de legile și regulile
etaj 11, sector 5, București stimuli electrici cu ajutorul electrozilor implantaţi subcortical, pentru a ţin probabil ca persoanele vacci- federale, statale, locale, tribale sau
Telefon: 021.315.61.09; ameliora manifestările clinice ale afecţiunilor sistemului nervos central. nate să transmită virusul mai de- teritoriale.
Fax: 021.315.69.80; Stimularea nucleului subtalamic este des folosită în tratamentul simpto- parte. Prin urmare, cei vaccinaţi Dr. Alina Simache
1. https://www.webmd.com/vaccines/covid-19-vaccine/
Publicitate: 0729.729.737 melor bolii Parkinson. ar putea fi scutiţi de screeningul la news/20210604/cdc-says-fully-vaccinated-can-skip-routine-
covid testing
E-mail: redactia@viata-medicala.ro Dr. Diana Andronache locul de muncă, cu excepţia celor 2. https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-
lifestyle-health-018d020396ee8d0494adb23aab3bba61
Website: www.viata-medicala.ro
https://www.medscape.com/viewarticle/952410 care lucrează în centrele pentru 3. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/
fully-vaccinated-guidance.html
ISSN 1220-5354
Tiparul executat de Deasign Print
PUBLICITATE
ABONAMENTE
În perioada 1–20 a fiecărei luni, la toate
oficiile poștale din ţară, se pot încheia
abo­na­mente la „Viaţa Medicală” până la Policlinica
sfârșitul anului 2020. În Catalogul de presă
al Poștei Române, „Viaţa Medicală” Balotești, Ilfov,
figurează la Nr. 23078.
Abonamentele se pot încheia și direct angajează medici
în redacţie, pe toată durata lunii, pentru o
perioadă de 1, 3, 6 sau 12 luni. specialiști, debutanţi
Titularii abonamentelor pe 12 luni
sunt creditaţi astfel: sau pensionari fără
– membrii Colegiului Medicilor
Stomatologi din România – 5 ore de EMC;
– membrii Colegiului Farmaciștilor din
avizul Colegiului
România – 10 ore de EFC;
– membrii OBBCSSR – 7 credite FPC;
Medicilor București.
– membrii OAMGMAMR – 5 ore de EMC.
Detalii la tel.: 021.315.60.60, de luni
Program flexibil și
până joi, orele 10-15, sau prin e-mail:
abonamente@viata-medicala.ro. venituri atractive.
Conducerea săptămânalului
„Viaţa Medicală” respectă opiniile titularilor Detalii la telefon:
de rubrică (persoane fizice sau juridice),
ale colaboratorilor ocazionali și ale 0745.023.169 sau:
redactorilor săi, chiar dacă nu întotdeauna
și le însușește, câtă vreme acestea sunt angajari.medici.saftica@gmail.com
argumentate și exprimate
într-un limbaj decent.
Actualitate VIA�A MEDICALĂ
11 iunie 2021 l Nr. 23
3

Editorial S unt iţe de nedescurcat, se pare.


Legăturile stabilite între com-
muntele de date, informaţii, detalii
ce ar trebui centralizate într-o ana-
impostocraţie încă floridă, din cau-
za căreia, și dacă le explici oameni-
Dar, cel mai mult, e timpul pen-
tru o reconciliere de breaslă. Medi-
E timpul pentru ponentele sistemului sanitar din
România sunt ca îmbinări făcute
liză. „Analiză care să folosească la
ce?”, vor întreba unii. Simplu: anali-
lor ce-ai avea de gând să faci, ei tot
nu vor înţelege.
cii, asistentele, personalul mediu
sanitar au luptat cot la cot cu pande-
o reconciliere de un electrician amator cât să nu
sară siguranţa când aprinzi lumina,
ză care să folosească unei foi de par-
curs pentru viitorul Sănătăţii în Ro-
Fapt este că ne aflăm la răscru-
ce. Nu e nici prima, nici ultima.
mia de COVID-19. Unii colegi de-ai
noștri au murit. Alţii și-au pierdut

de breaslă! pornești aeroterma sau bagi caseto-


fonul în priză.
mânia. Cine îndrăznește să o facă?
Firesc ar fi să fie cei aflaţi acum la
Unele voci sunt noi. Unele tehnolo-
gii au devenit între timp disponibi-
membri ai familiei. Suntem ca în-
torși de pe un front fără tranșee, dar
Se spune că medicii sunt ori guvernare, în numele prea-slăvitei le. Unii baroni au îmbătrânit. Unele cu multe pierderi de vieţi omenești.
vinovaţi, ori nevinovaţi. Ori com- transparenţe, dar mai ales dacă își lucruri s-au mai schimbat. Merităm un timp al reconcilierii, în
plici, ori victime. Și mai important, doresc cu adevărat reformă. Sunt mai mulţi oameni care au care vechi animozităţi medicale să
vocile critice din interiorul breslei Am aflat, treptat, că nu neapă- declarat, sus și tare, că stau pe pro- lase loc conversaţiei constructive.
urmează cam aceeași traiectorie rat ticăloșia sau corupţia împiedi- iecte ale unei „noi legi a sănătăţii”. România a arătat că nu tot tim-
balistică: de la nimeni la erou și că schimbarea la faţă a Sănătăţii. Să iasă în faţă și să ne punem pe pul primim ce merităm. Iar asta e o
înapoi. Niciodată înainte. Există o duhoare persistentă pe treabă! Sunt alţi oameni care decla- lamă cu două tăișuri. Pentru că, la
Turnesolul pandemiei de culoarele puterii, care descurajează ră că modul de cheltuire a banului fel de bine, nu tot timpul merităm
COVID-19 începe să ne bântuie. specialiștii în management sanitar public prin asigurările obligato- ce primim. Noi suntem totuși im-
Ironic, sistemul (cârpit așa cum e) sau experţii în politici de sănătate rii de sănătate poate fi optimizat portanţi. Beneficiarul final al Sănă-
a făcut faţă rezonabil ameninţării să vină la aceeași masă. După care prin introducerea unor noi meca- tăţii e bolnavul. Dar, fără un sistem
Dr. Gabriel Diaconu
noului coronavirus. Dar odată ce există și o mâzgă consistentă, în- nisme de coplată. Foarte bine, să benefic pentru sănătate, nu prea ai
ameninţarea se stinge, rămânem cu tărită de vechi relaţii clientelare și introducem asta în agenda publică! cum să faci omul sănătos la loc.

Activitatea centrelor Centru de


arși în incinta
de vaccinare, Spitalului
Judeţean Târgu
reevaluată Mureș

Aproximativ 45% dintre centrele de vaccinare împotriva COVID-19


funcţionează la mai puţin de jumătate din capacitatea fluxului, a
A utorităţile vor să constru-
iască un centru de arși în
cadrul Spitalului Clinic Jude-
anunţat dr. Valeriu Gheorghiţă într-o conferinţă de presă. ţean de Urgenţă Târgu Mureș.

P
Un proiect de Hotărâre în acest
reședintele CNCAV, col. dr. Valeriu Gheorghiţă, a cerut o reevaluare a acti- sens a fost publicat recent, în
vităţilor din centrele de vaccinare împotriva COVID-19, după ce o evaluare secţiunea Transparenţă decizi-
în acest sens a arătat că 45% dintre centre vaccinează la sub 50% din capaci- onală de pe site-ul Ministerului
tatea fluxului. Drept urmare, în aceste centre se ia în discuţie fie reducerea Sănătăţii. Proiectul este supus
programului de lucru și constituirea unor echipe mobile de vaccinare cu personalul dezbaterii publice până la 2 iulie
din cadrul lor, fie sistarea temporară a activităţii acestora. 2021, iar iniţiatorii săi spun că
În prezent, la nivel naţional sunt active 996 de centre cu 1.499 de fluxuri. Din to- prin această investiţie se dorește
talul fluxurilor, 1.144 au vaccin de la Pfizer, 153 de la Moderna, 154 de la AstraZeneca și reorganizarea fluxurilor me-
și 48 de la Johnson & Johnson, în afară de cabinetele de medicină de familie și eve- dicale ale instituţiei.
nimentele de tip maraton de vaccinare. De altfel, între 4 și 6 iunie au fost organizate,
Medicul de familie la nivel naţional, mai multe evenimente de tip maraton de vaccinare, unde au fost
imunizate peste 42.800 de persoane, majoritatea aflate la a doua doză de vaccin.

poate influenţa Suceava, codaș la acoperirea vaccinală

campania de vaccinare În ceea ce privește numărul de persoane vaccinate la nivelul fiecărui judeţ în ca-
binetele de medicină de familie, în mediul urban, la 7 iunie, în fruntea clasamentu-
lui se aflau judeţele Timiș (5.170 de persoane vaccinate), Dâmboviţa (2.260), Mureș
Majoritatea românilor au ales să se vaccineze (1.922), Constanţa (1.828), Iași (1.782) și Sibiu (1.757). În mediul rural, în topul clasa-
anti-COVID din proprie convingere, iar pentru mentului se afla judeţul Dolj, cu 3.676 de persoane vaccinate prin medicul de familie,
urmat de Dâmboviţa – 3.389, Călărași – 3.316, Timiș – 3.186 și Mureș – 3.073.
25,7%, consilierea și sprijinul medicului de
Referitor la rata de acoperire vaccinală la persoanele eligibile (cu vârste peste 12
familie au contribuit la realizarea acestui ani), dr. Valeriu Gheorghiţă a menţionat că cel mai bine situată este Capitala, cu o pro-
demers, arată un sondaj SNMF. porţie de 43,8%, urmată de judeţul Cluj, cu 40,4%, Sibiu – 34%, Brașov – 32,1%, Timiș
– 31%, Constanţa – 30,7%. La polul opus se situează judeţele Covasna, Bacău, Giurgiu,

S ocietatea Naţională de Medicina Familiei din România


(SNMF) a lansat, cu ocazia Zilei Internaţionale a Medi-
cului de Familie, un chestionar pentru a identifica aspecte
Botoșani și Suceava. Ca medie de vârstă, cea mai mare acoperire vaccinală este înre-
gistrată la grupa de 60-69 de ani (35,4%), apoi la cei între 70-79 de ani, cu o proporţie
de peste 33%, urmate de persoanele cu grupa de vârstă 50-59 de ani (32,5%).
legate de informarea persoanelor privind vaccinarea îm- În ceea ce privește copiii cu vârste între 12 și 15 ani, a căror vaccinare a început
potriva COVID-19. La acesta au răspuns 1.016 persoane în 2 iunie, până la 8 iunie au fost vaccinaţi 9.394, cei mai mulţi fiind în municipiul
care s-au vaccinat în perioada 19-31 mai. Potrivit rezulta- București – 2.315, urmat de judeţele Cluj, Ilfov, Timiș și Iași.
telor, 70% dintre respondenţi au ales să se vaccineze din Cristina Ghioca
propria convingere, iar alţi aproape 26%, ca urmare a con-
silierii primite de la medicul de familie.
La începutul campaniei, doar 55,3% dintre pacienţii
care acum au ales să se vaccineze erau convinși de
importanţa și siguranţa vaccinării, 34,8% aveau îndoieli,
5,9% erau speriaţi și lipsiţi de informaţii, iar 4,11% erau
împotriva vaccinării. Motivele de îngrijorare au fost gene- Astfel, pe terenul din incinta
rate sau alimentate de informaţiile dintr-o anumită parte spitalului se va amplasa o con-
a presei (46,6%), social media (31,8%) sau chiar din comu- strucţie nouă care va avea sub-
nitate (13,8%). Schimbarea atitudinii faţă de vaccinare a sol, parter, patru etaje, plus un
celor indeciși sau opozanţi ai vaccinării s-a realizat în cea etaj tehnic. Proiectul include: 15
mai mare măsură cu ajutorul medicilor de familie (43,3%), paturi pentru mari arși, blocul
respectiv prin intermediul familiei și anturajului (42,1%). operator cu 25 de săli de opera-
Potrivit reprezentanţilor SNMF, chestionarul confir- ţie; secţia clinică ATI cu 44 de
mă rezultate ale unor studii mai vechi, care arătau că rela- paturi; spaţii conexe (sterilizare,
ţia pacient-medic de familie este una solidă, de încredere unitate de transfuzii sanguine,
reciprocă, pe care pacienţii se bazează. Concluzia studiu- morgă, centru de formare, spaţii
lui este că pilonii esenţiali care pot influenţa campania tehnice, spaţii administrative și
de vaccinare sunt medicul de familie și comunitatea, iar logistice etc.); relocare heliport.
reconfigurarea campaniei ţinând cont de aceste rezultate Durata de execuţie este de
poate fi soluţia pentru asigurarea procentului optim de pa- trei ani, iar valoarea totală a in-
cienţi vaccinaţi, stoparea pandemiei și revenirea la o viaţă vestiţiei este de peste 295 de mi-
normală. lioane de lei.
Dorina Novac Florentina Ionescu
4 VIA�A MEDICALĂ
11 iunie 2021 l Nr. 23 Internaţionale
Variantele potrivit Reuters. Alte variante ale
noului coronavirus sunt denumite,

de SARS- în continuare, în ordine alfabetică.


Deși au anumite avantaje, de-
Grupaj
realizat de

CoV-2
numirile știinţifice pot fi dificil de dr. Alina
pronunţat și de amintit, fiind pre- Simache
dispuse raportării eronate, susţin

au fost reprezentanţii OMS. Astfel, după


mai multe luni de consultare în
miocardită (95%) au fost ușoare,
pacienţii necesitând spitalizare

redenumite
vederea stabilirii unor noi denu- cel mult patru zile. „Există o legă-
miri alternative, precum utiliza- tură probabilă între administra-
rea numelor zeităţilor grecești sau rea celei de-a doua doze de vaccin

D orind să simplifice denumi-


rile și pentru a evita stigma-
tul asociat originii anumitor va-
a altor nume inventate, experţii au
decis alegerea literelor alfabetului
grecesc. De asemenea, a fost luată
și apariţia miocarditei în rândul
bărbaţilor cu vârsta între 16 și 30
de ani”, conform studiului.
riante ale virusului SARS-CoV-2, în considerare eliminarea stigma- În același context, în urmă cu
Organizaţia Mondială a Sănătăţii tizării asociate originilor noilor o lună, Centrul pentru Prevenirea
(OMS) a decis redenumirea aces- variante de coronavirus. „Nicio și Controlul Bolilor din SUA a reco-
tora prin utilizarea literelor din ţară nu ar trebui să fie stigmatiza- mandat investigarea suplimentară
alfabetul grecesc. Prin urmare, tă pentru detectarea și raportarea a potenţialei asocieri dintre mi-

Miocardita, asociată
ocardită și vaccinurile cu ARNm
dezvoltate de Pfizer și Moderna.
Astfel, conform datelor fur-
Nu

vaccinului Pfizer
nizate de VAERS (Siste-
a fost mul de raportare a eve-
stabilită încă o nimentelor adverse
legătură cauzală între
pentru vaccinuri

M
miocardită și vaccin,
inisterul Sănătăţii din Israel pentru siguranţa SUA), s-a remarcat
efectele adverse fiind
a anunţat recent asocierea vaccinurilor din un număr semni-
monitorizate continuu,
mai multor cazuri de miocardită, cadrul Ministerului iar investigaţiile fiind ficativ crescut de
observate în special la bărbaţii ti- Sănătăţii din Israel. în desfășurare. cazuri de miocardită
neri, cu vaccinul Pfizer împotriva În intervalul de- sau pericardită în grupa
COVID-19. Deși reprezentanţii cembrie 2020 – mai de vârstă 16-24 de ani. To-
companiei au declarat că sunt con- 2021, în Israel au fost raporta- tuși, potrivit datelor furnizate de
știenţi de raportarea acestei asoci- te 275 de cazuri de miocardită VSD (Vaccine Safety Datalink), o
denumirile anterioare complexe variantelor”, a precizat Maria Van eri, ei susţin că nu a fost stabilită în rândul a peste cinci milioane altă bază de date, nu au fost remar-
ale variantelor din Marea Britanie, Kerkhove, epidemiolog în cadrul încă o legătură cauzală între mio- de persoane vaccinate, potrivit cate rate diferite de miocardită sau
Africa de Sud, Brazilia și India vor OMS. cardită și vaccin, efectele adverse datelor unui studiu solicitat de pericardită asociate administrării
fi cunoscute drept „Alpha”, „Beta”, fiind monitorizate continuu, iar Ministerul Sănătăţii pentru in- vaccinurilor împotriva COVID-19.
1. https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-who-
„Gamma” și „Delta”, în ordinea în variants-idAFL5N2NI4CA investigaţiile fiind în desfășurare, vestigarea acestor situaţii. To- https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-sees-
2. https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2- probable-link-between-pfizer-vaccine-small-number-
care acestea au fost descoperite, variants/ în parteneriat cu Departamentul tuși, majoritatea cazurilor de myocarditis-cases-2021-06-01/

PREDIABETUL,
o afecţiune subestimată
Persoanele aflate în cadrul populaţiei de vârstă mijlocie
stadiul de prediabet pe care am studiat-o (...). Deși ris-
ar putea avea un risc curile sunt mai mari la persoanele
semnificativ crescut de cu diabet zaharat tip 2, prediabetul
este mult mai comun, conferind
evenimente cardiovasculare
riscuri similare cardiace, renale și
aterosclerotice și de boală metabolice la nivelul populaţiei”, a
renală cronică. declarat dr. Michael C. Honigberg,

R
în calitate de autor al studiului.
ezultatele unui stu-
diu recent, publicat în Rezultate îngrijorătoare
Journal of the American Obiectivul primar al studiu-
College of Cardio­logy și lui a inclus incidenţa combinată
care a inclus 336.709 persoane din a evenimentelor aterosclerotice
baza de date UK Biobank, suge- cardiovasculare (boală coronaria-
rează că persoanele cu prediabet nă, accident vascular ischemic sau
(cu valori ale hemoglobinei glico- boală arterială periferică), a bolii
zilate – HbA1c – între 5,7-6,4%) ar renale cronice sau a insuficienţei
putea avea risc crescut, chiar fără cardiace, urmărită pe o perioa-
progresie la diabetul zaharat de dă de aproximativ 11 ani. Iniţial,
tip 2. Hemoglobina A1c ar putea fi majoritatea participanţilor (82%)
considerată drept o măsură conti- aveau glicemia normală, cu HbA1c
nuă a riscului, mai degrabă, decât sub 5,7%, 13,9% aveau prediabet
dihotomizată, calculată în funcţie (HbA1c de 5,7-6,4%) și 3,8% aveau
de pragul de 6,5% (sub el, peste diabet zaharat tip 2 (HbA1c de cel
el, egal cu el), acesta fiind pragul puţin 6,5% sau tratament cu insuli-
uzual pentru definirea diabetului nă). Vârsta medie a pacienţilor era
zaharat tip 2. de 56,3 ani, 55,4% fiind femei, ma-
„Rezultatele noastre conso- joritatea supraponderali, cu excep- de 8% la cei cu normoglicemie, la cardiometabolic la persoanele cu putea fi incluse în studii ulterioa-
lidează noţiunea conform căreia ţia persoanelor cu diabet zaharat includerea în studiu. Mai mult, 11% prediabet, incluzând modificări re pentru investigarea potenţia-
HbA1c reprezintă un continuum tip 2. dintre evenimentele ateroscleroti- dietetice, exerciţii fizice, scădere lului efect profilactic al anumitor
al riscului, cu risc crescut obser- Incidenţa combinată a eveni- ce cardiovasculare au fost raporta- în greutate și managementul obe- agenţi, precum inhibitorii SGLT2.
vat în special pentru afecţiunile mentelor aterosclerotice cardio- te la cei cu prediabet și la 17% din- zităţii, renunţarea la fumat și mo- 1. https://www.mdedge.com/cardiology/article/240968/cad-
atherosclerosis/prediabetes-linked-higher-cvd-and-ckd-rates
aterosclerotice cardiovasculare, vasculare, bolii renale cronice și a tre cei cu diabet zaharat tip 2. nitorizarea hipertensiunii și a hi- 2. Honigberg, M. C., Division, C., Zekavat, S. M., Pirruccello,
J. P., Natarajan, P., & Vaduganathan, M. (2021, May 17).
la niveluri la care unii clinicieni insuficienţei cardiace a fost de 24% Descoperirile recente subli- percolesterolemiei, a precizat dr. Cardiovascular and Kidney Outcomes across the Glycemic

nu s-ar gândi de două ori. Predia- în rândul celor cu diabet zaharat niază importanţa identificării Honigberg. Aceste date sugerea- Spectrum: Insights from the UK Biobank: Journal of the
American College of Cardiology. https://www.jacc.org/
betul nu este o entitate benignă în tip 2, de 14% la cei cu prediabet și și gestionării atente a riscului ză că persoanele cu prediabet ar doi/10.1016/j.jacc.2021.05.004.
Eveniment VIA�A MEDICALĂ
11 iunie 2021 l Nr. 23
5
Pacienţii cu simptome de SĂPTĂMÂNA MONDIALĂ A ALERGIEI tratamentului este ameliorarea
conjunctivită trebuie să se

ALERGIILE OCULARE,
simptomatologiei, în vederea îm-
prezinte la medicul oftal- bunătăţirii calităţii vieţii.
molog pentru un diagnostic Primul pas în tratarea alergi-
ilor oculare este evitarea expu-

sezoniere și nu numai
corect și pentru stabilirea
nerii la alergenul cauzator sau
unei conduite terapeutice
limitarea acestei expuneri. Având
corespunzătoare. Deși în vedere că acest pas este cel mai
majoritatea conjunctivi- sezonieră și conjunctivita alergi- simptome pronunţate. În cazul Cele mai frecvente simptome puţin fezabil, deoarece ar presupu-
telor alergice au o evoluţie că perenă, ele generând reacţii de conjunctivitei alergice perene, oculare sunt: prurit local (mâncă- ne izolarea, se recurge la adminis-
ușoară, există cazuri severe hipersensibilitate de tip I, ce se li- simptomele persistă pe tot parcur- rime); hiperemie conjunctivală trarea de tratament topic, uneori
care impun monitorizarea la mitează la afectarea conjunctivei, sul anului, fiind declanșate de o se- (roșeaţă); lăcrimare excesivă; edem asociat cu antihistaminice pe cale
intervale scurte de timp. fără alte modificări ale suprafeţei rie de alergeni persistenţi, precum palpebral (umflarea pleoapelor); orală.

R
oculare. Conjunctivita vernală și poluarea, acarienii sau puful/părul senzaţie de corp străin; senzaţie Tratamentul medicamentos de
ăspunsul alergic repre- conjunctivita atopică sunt forme de animale, dar sunt mai puţin su- de arsură. În cazuri severe (che- bază implică utilizarea de lacrimi
zintă o reacţie anorma- mai severe, ce pot compromite părătoare comparativ cu cele din ratoconjunctivită), cu interesare artificiale, decongestionante, sta-
lă, exagerată a sistemu- integritatea corneei, cauzând ul- varianta sezonieră. corneană, pot să apară și: fotofobie bilizatori de membrană, antihista-
lui imun la prezenţa cere sau cicatrici care afectează (sensibilitate la lumină); secreţii minice sau, în cazurile mai severe,
unor substanţe/particule străine acuitatea vizuală. Simptomatologia, filamentoase și vâscoase; înceţoșa- antiinflamatoare, chiar corticoste-
organismului, ce poartă numele Conjunctivita alergică sezonie- de la blând la sever rea vederii; durere sau jenă oculară. roizi. Tratamentul trebuie urmat
de alergeni. Acest răspuns imun ră și cea perenă sunt asemănătoare Simptomele și semnele debu- Uneori, formele severe se aso- pe tot parcursul sezonului alergic.
exagerat poate fi moștenit sau do- din punct de vedere al simptome- tează și se accentuează în general ciază cu manifestări generale pre- Controlul oftalmologic se
bândit pe parcursul vieţii, după lor, dar diferă privind intensitatea începând cu luna aprilie, odată cu cum cefalee, tulburări de somn adaptează în funcţie de severita-
contactul cu anumiţi alergeni. acestora, perioada apariţiei și per- înflorirea copacilor, și se ameli- (insomnie), cearcăne. tea simptomelor și de tratamentul
Alergiile sunt extrem de varia- sistenţa lor. Astfel, conjunctivita orează marcant după dispariţia administrat. În cazul pacienţi-
te și afectează diverse componente alergică sezonieră apare periodic, alergenului sau după adminis- Tratamentul și lor cu tratament cortizonic lo-
ale organismului, cele mai frecven- intermitent, în funcţie de sezon, trarea tratamentului. În gene- monitorizarea, adaptate cal, este necesară monitorizarea
te fiind astmul alergic, alergia na- de multe ori asociindu-se cu rini- ral afectează ambii ochi, dar cu Alergiile oculare nu beneficia- tensiunii intraoculare la 5-7 zile
zală, eczemele, alergiile oculare. ta alergică (febra fânului) și are manifestări inegale între aceștia. ză de un tratament curativ. Scopul de la începutul tratamentului, în
Alergiile oculare afectează pre- timp ce cazurile mai ușoare pot fi
dominant conjunctiva, manifes- monitorizate la 1-2 săptămâni.
tându-se ca o inflamaţie produsă Pacienţii care prezintă afec-
de contactul cu alergenul. Princi- tare corneană necesită monitori-
palii alergeni ce determină simp- zare mai frecventă, cei cu ulcere
tome oculare sunt polenul și pra- corneene fiind urmăriţi zilnic,
ful, cu variaţii în funcţie de sezon. deoarece pot necesita ajustări
Se crede că mai mult de o cincime ale tratamentului, cu topice con-
din populaţie a prezentat o formă ţinând antibiotic, uneori lentilă
de conjunctivită alergică la un mo- de contact terapeutică și, numai
ment dat, multe dintre aceste epi- după reepitelizarea corneei, cu
soade trecând nediagnosticate. corticoterapie topică.
Există mai multe forme de Conf. dr. Mircea Filip,
alergii oculare, fiecare cu parti- medic primar oftalmolog
cularităţile ei. Cel mai des întâl- Dr. Cristina Anghel Timaru,
nite sunt conjunctivita alergică medic specialist oftalmolog
PUBLICITATE

ACȚIUNE ACȚIUNE
DE DURATĂ RAPIDĂ

8 ORE FĂRĂ SIMPTOME


PENTRU TOATE TIPURILE
DE OCHI IRITAȚI,
OBOSIȚI ȘI USCAȚI

2 PICĂTURI ŞI EŞTI DE NEOPRIT


Steven Silverstein, Joseph Tauber, Elizabeth Yeu, Venkiteshwar Manoj. Improvement in Symptom Relief Following a
Single Dose of Propylene Glycol/Hydroxypropyl-Guar Based Lubricant Eye Drops in Dry Eye Patients. ASCRS Virtual

RO-SYC-2100001
Meeting, May 15-19, 2020; Symptom Relief Following a Single Dose of Propylene Glycol-Hydroxypropyl Guar Na-
noemulsion in Patients with Dry Eye Disease: A Phase IV, Multicenter Trial;, Clinical Ophthalmology 2020:14 3167–3177
6 VIA�A MEDICALĂ
11 iunie 2021 l Nr. 23 Eveniment

RINITA
Diferenţierea între rinita alergică și cea de SĂPTĂMÂNA MONDIALĂ
tip COVID-19 devine importantă în contextul
A ALERGIEI

ALERGICĂ
renunţării la purtarea măștilor în aer liber și, deci,
al contactului posibil cu particule generatoare de Grupaj realizat de
alergii. Și nu doar de alergii. dr. Ovidiu Berghi,

R
medic primar
inita, inflamaţie a mu- apare suprainfecţia bacteriană, de- Alergologie-

ÎN PERIOADA COVID-19
coasei nazale, poate fi vine muco-purulentă, obstrucţia Imunologie
acută (cu durata de zile nazală, rinoreea posterioară, tusea clinică
– săptămâni, maximum și/sau febra de grad mic.
o lună) și cronică (cu durata de Rinita cronică reprezintă, cel
peste o lună). Cauzele sunt diver- mai frecvent, o extensie pe o peri-
se, cu diferenţe importante între oadă mai lungă a rinitei, provocată
forma acută și cea cronică. Rinita de variate infecţii sau inflamaţii.
acută este produsă în principal de Clasificarea rinitei cronice este
virusuri cu tropism respirator și complexă și se face în principal în
în cazuri mai rare de bacterii, de funcţie de etiologie, în alergică și
obicei aceste forme reprezentând non-alergică, cele două tipuri fiind
suprainfecţii. Cele mai relevan- aproximativ egale ca număr de ca-
te familii de virusuri care sunt zuri. Cele mai importante tipuri de
responsabile de infectarea mu- rinită non-alergică sunt: idiopati-
coasei nazale sunt rinovirusurile că, indusă de efort sau de aer rece,
umane (responsabile de până la gustatorie, atrofică, hormonală,
jumătate dintre cazuri), urmate indusă medicamentos.
în proporţii mai mari sau mici de
adenovirusuri, virusuri sinciţiale Cum apare alergia
respiratorii, coronavirusuri, viru- Patogeneza rinitei alergice are
suri gripale și paragripale. Infecta- următoarea evoluţie: alergenul
rea se realizează prin intermediul respirator este absorbit la nivelul
stropilor respiratori proveniţi din mucoasei nazale, unde intră în
strănutul sau tusea unei persoane contact cu anticorpii specifici din
infectate. Riscul de a contracta o clasa IgE, aflaţi pe suprafaţa unui
„răceală” (termen popular pentru anumit tip de celulă albă, masto-
rinita acută virală) este de 8-12 epi- citul. Formarea complexului aler-
soade/an la copii și de 2-3 episoade/ gen-anticorp va conduce la acti-
an la un adult. varea mastocitului, cu eliberarea
consecutivă de mediatori inflama-
Etapele infecţiei virale tori preformaţi și nou-formaţi (în
Patogeneza unei infecţii vi- principal, histamină) în mediul
rale cuprinde ca etape: intrarea înconjurător al celulei. Acţiunea
virusului în interiorul celulei epi- acestora pe receptorii aflaţi la ni-
teliale prin intermediul anumitor velul vaselor de sânge și al termi-
receptori – molecula de adeziune naţiilor nervoase va produce vaso-
intercelulară 1 (ICAM-1), respec- dilataţie, creșterea permabilităţii
tiv Toll-like receptor 3 (TLR3) –,
apoi endocitoza virală, urmată de
expresia și duplicarea materialu-
vasculare și iritaţia terminaţiilor
nervoase, cu apariţia ulterioară a
tabloului clinic. Principalele ele-
Diagnostic diferenţial cu rinita din
lui genetic viral. Virusul începe
să domine metabolismul celulei
mente ale tabloului clinic sunt
strănutul și pruritul nazal, urma-
infecţia cu SARS-CoV-2
gazdă, care începe să producă un
număr foarte mare de copii virale,
și concomitent va stimula expresia
te de obstrucţia nazală și rinoreea
apoasă.
În funcţie de alergenele cauza-
A nul 2020 și prima jumătate a
anului 2021 au stat, medical
vorbind, sub semnul infecţiei cu
rinita alergică sezonieră și rinita
din cadrul afecţiunii virale.
Prin elementele prezentate,
re acest aspect atunci când evalu-
ează pacienţi cu simptomatologie
de rinită. Un alt aspect ce trebuie
IL-1β și (NF)-kB. Acest lucru va toare de boală, rinita alergică poa- virusul SARS-CoV-2, din familia acest material intenţionează a luat în considerare este prezenţa
conduce la creșterea infectivită- te fi persistentă (simptomele sunt coronavirusurilor. Simptomato­ aduce un ajutor specialiștilor din concomitentă a infecţiei cu SARS-
ţii, promovarea infiltratului infla- prezente tot anul, această formă fi- logia dată de acesta a constat, în medicină în diferenţierea celor CoV-2 la un pacient cu rinită aler-
mator și, într-un final, la moartea ind provocată de expunerea la aca- foarte multe situaţii, în manifes- două afecţiuni. În contextul ridi- gică simptomatică în sezonul de
celulei gazdă. Inflamaţia rezulta- rieni, gândaci de bucătărie, epitelii tări respiratorii care pot fi înca- cării obligativităţii purtării măș- polenizare, cele două neexcluzân-
tă este sursa variatelor semne și animale, mucegaiuri) sau sezonie- drate în tabloul clinic al rinitei tilor de protecţie în spaţii deschi- du-se reciproc. În funcţie de ana-
simptome clinice ale rinitei acute ră (simptomele sunt prezente câte- acute. Pe de altă parte, rinita aler- se, numărul de persoane care vor mneză, de tabloul clinic și eventu-
infecţioase. Tabloul clinic cuprin- va săptămâni sau luni în fiecare an, gică prezintă în multe situaţii ele- prezenta manifestări de rinită alul istoric alergic al pacientului
de printre altele rinoreea, care ini- în funcţie de sezonul de polenizare mente clinice comune cu tabloul alergică va fi în creștere compara- se poate ajunge într-un timp scurt
ţial este apoasă, iar ulterior, dacă al plantei responsabile). bolii COVID-19. Această situaţie tiv cu primăvara anului 2021 sau la o atitudine terapeutică optimă.

Rinita alergică Rinita infecţioasă din COVID-19


Debutul brusc (în momentul în care alergenul intră în mucoa- progresiv (în funcţie de viteza replică-
Rinita alergică simptomatologiei sa nazală) rii virale)
prezintă în multe Durata săptămâni-luni, în funcţie de durata și de momen- 1 săptămână – 1 lună
situaţii elemente simptomatologiei tul din an al sezonului de polenizare – sfârșit de
clinice comune cu iarnă-primăvara în cazul polenurilor de arbori, pri-
măvară-început de vară pentru polenul de graminee/
tabloul bolii cereale, respectiv vară-început de toamnă pentru
COVID-19. polenurile de buruieni)
Tusea rară (cu excepţia pacienţilor care prezintă concomi- frecventă
tent astm alergic)
Dispneea rară (cu excepţia pacienţilor care prezintă concomi- frecventă
tent astm alergic)
Strănutul, obstrucţia sunt elemente caracteristice rare
nazală și rinoreea
apoasă
Odinofagia necaracteristică caracteristică afecţiunilor infecţioase
Fatigabilitatea, complet necaracteristice alergiei caracteristice infecţiei
durerile musculare,
cefaleea și în special
febra

a condus la confuzii printre paci- cu toamna lui 2020, prin contac- Bibliografie
1. Çatlı T, Atilla H, Miller EK. Acute Viral Rhinitis. All
enţi și personalul medical în ceea tul direct al mucoasei nazale cu Around the Nose. 2019 May 14:199–202.
2. https://www.msdmanuals.com/home/ear,-nose,-
ce privește deosebirea între aler- polenul, fapt împiedicat de bari- and-throat-disorders/nose-and-sinus-disorders/
rhinitis#v28482734
gie și infecţie. Diferite organiza- era fizică reprezentată de mască. 3. Jonathan Corren, Fuad M.Baroody, Alkis Togias.
ţii internaţionale și naţionale au Medicul de familie/alţi medici Middleton’s Allergy Principles and Practice.Ninth Edition
2020.Volume 1. Chapter 40 p.636 – 658
creat și publicat ghiduri pentru specialiști cărora li se adresea- 4. Rabi FA, Al Zoubi MS, Kasasbeh GA, Salameh DM,
Al-Nasser AD. SARS-CoV-2 and Coronavirus Disease 2019:
diferenţierea celor două. Princi- ză pacienţii care suferă de rinită What We Know So Far. Pathogens. 2020 Mar 20;9(3):231.
5. https://alergieinpandemie.sraic.eu
pala diferenţă trebuie făcută între alergică trebuie să ia în considera-
Opinii VIA�A MEDICALĂ
11 iunie 2021 l Nr. 23
7

CMSR

Triada actului
medical în
stomatologie Dreptul de a
Legiferarea malpraxisului

practica medicina
de timp este dată de triajul la dis-
și numeroasele norme de tanţă al pacienţilor, de echiparea și
aplicare pentru legislaţia dezechiparea pacienţilor cu mate-
din domeniu au schimbat rialele de protecţie epidemiologică
fundamental relaţia
medicului și a furnizorului
Prof. dr.
Radu
la fiecare vizită și de intervalele de
timp destinate dezinfecţiei cabine-
tului dentar după fiecare pacient.
alternativă
M
de servicii medicale cu Actul medical este în prezent edicina alternativă este un piei, fitoterapiei, chiropracticii,
Septimiu
pacientul. În actul medical o formă de relaţionare profesiona- domeniu care presupune osteopatiei și/sau medicinei tra-
Câmpian,
distingem trei componente vicepreședinte lă complexă dintre consumatorul practici și terapii naturiste, biolo- diţionale orientale, legea cere în
distincte inalienabile: CMSR de servicii medicale și furnizorul gice, de nutriţie, terapii manuale, mod obligatoriu calitatea de me-
comunicarea, aplicaţia de servicii medicale. În această bioelectromagnetice și energetice. dic, medic dentist ori, după caz,
administrativă și aplicaţia Omisiunea de a le completa expu- relaţie sunt distincte, dar și in- Practicarea acestui tip de medici- farmacist. Aceștia, având și auto-
ne medicul la un așa-zis malpra- alienabile cele trei componente nă este reglementată prin Legea rizaţie de liberă practică eliberată
medicală.
xis administrativ, ceea ce-l face care constituie triada actului me- nr. 118/2007 privind organizarea și de Colegiul Medicilor din Româ-

P
culpabil atât în ceea ce privește dical: comunicarea, componenta funcţionarea activităţilor și prac- nia (CMR), Colegiul Medicilor
acientul merge la me- legislaţia care impune obligativita- administrativă și actul medical ticilor de medicină complemen- Stomatologi din România (CMSR)
dic pentru o nevoie de tea întocmirii acestor documente, propriu-zis. tară/alternativă. Conform legii, sau de Colegiul Farmaciștilor din
îngrijire de sănătate, cât și faţă de normele de conduită În medicina dentară, aplicarea aceste activităţi pot fi desfășurate România (CFR) pentru un anu-
dar satisfacerea acestei profesională prevăzute în Codul conformă a legislaţiei care preve- de următoarele categorii profe- mit domeniu, pot trata anumite
nevoi este condiţionată de cele deontologic al medicului stomato- de această metodologie înseamnă sionale: medici, medici dentiști, afecţiuni corespunzătoare dome-
două componente premergătoare, log. Dar componenta administra- un efort considerabil și un timp farmaciști, psihologi și absolven- niului respectiv și pot prescrie
respectiv comunicarea și înde- tivă din contextul actului medical mai mare necesar tratamentelor ţii de alte instituţii superioare de anumite medicamente/tratamente
plinirea punctuală a obligaţiilor învăţământ. complementare și/sau alternative,
administrative. Medicii, medicii dentiști și conform metodologiei stabilite de
farmaciștii pot avea dreptul de Ministerul Sănătăţii, potrivit regle-
COMUNICAREA a practica medicina alternativă mentărilor Organizaţiei Mondiale
Dincolo de câștigarea unei dacă posedă o autorizaţie de liberă a Sănătăţii.
empatii și a unei înţelegeri corec- practică, eliberată de Ministerul Legea amintită oferă preroga-
te a contextului medical al bolii, Sănătăţii (MS) și vizată de Cen- tiva ca medicii, medicii dentiști ori
comunicarea are în prezent multe trul Naţional de Perfecţionare în farmaciștii să desfășoare acest tip
semnificaţii juridice. Medicul tre- Domeniul Sanitar. Pentru a obţine de activităţi doar în cabinete medi-
buie să asigure toate premisele de respectiva autorizaţie, este nevo- cale. Astfel, pot fi efectuate tehnici
protecţie faţă de vulnerabilităţile ie de următoarele acte: diploma de medicină clasică și tehnici de
juridice la care el poate fi expus. eliberată de instituţia de învăţă- medicină alternativă, atât timp cât
Comunicarea iese din sfera dia- mânt sau atestatul ori certificatul sunt respectate normele elabora-
logului verbal și trebuie consem- de pregătire specifică în domeniu, te de MS, CMR, CMSR, respectiv
nată punctual în scris, transfor- certificat de cazier judiciar, certi- CFR.
mându-se astfel într-un document ficat de sănătate, precum și avizul Persoana care utilizează aceste
cu valoare medicală și juridică. implică în mare măsură furnizorul stomatologice. Această realitate Ordinului Practicienilor de Medi- metode are obligaţia de a ţine o evi-
Încrederea a rămas un principiu de servicii medicale, dar și unita- obiectivă trebuie înţeleasă și ac- cină Complementară/Alternativă. denţă a pacienţilor trataţi, a meto-
teoretic. Ea trebuie materializată tea medicală autorizată în care se ceptată cu toate consecinţele ei de În cazul ultimei, există obligaţia de delor și mijloacelor de tratament
într-un înscris care trebuie păstrat desfășoară actul medical. În cazul medici, de pacienţi și de autorită- a adera la această organizaţie. Au- folosite pentru fiecare caz. De ase-
și arhivat pentru ca la nevoie să stomatologiei, cabinetele dentare ţile implicate în reglementarea și torizaţia necesară va fi reînnoită la menea, obligaţia de confidenţiali-
poată fi prezentat celor în drept ca se identifică în proporţie de 70% cu contractarea serviciilor medica- fiecare trei ani. tate a datelor cu caracter personal
o probă la un dosar. medicul stomatolog curant, care le în sistemul public de asigurări Referitor la practicarea acu- este și aici imperativ de respectat.
Stomatologia este un domeniu este și medicul titular al cabine- sociale de sănătate. puncturii, a homeopatiei, apitera- Drd. Rareș Voroneanu
medical aplicativ, în care medicul tului. În acest mod, răspunderea
realizează efectiv tratamentele medicului stomatolog ca personal
necesare și în care așteptările de medical este dublată de răspun-
ordin estetic ale pacienţilor sunt derea lui ca reprezentant legal al
însemnate. Comunicarea me- furnizorului de servicii medicale.
dic-pacient în stomatologie are va-
lenţe multiple. De aceea, consem- ACTUL MEDICAL
narea comunicării cu pacientul PROPRIU-ZIS
implică un consum mare de timp După parcurgerea etapelor
suplimentar. de comunicare și de completare
a documentelor administrative,
COMPONENTA vine momentul tratamentului sto-
ADMINISTRATIVĂ matologic propriu-zis. Este bine
În relaţia medicului cu pacien- cunoscut că tratamentele stomato-
tul, personalul medical este obli- logice sunt laborioase și au o dura-
gat să recurgă la întocmirea unor tă considerabilă. Dar deja un timp
documente formalizate în anexele preţios a fost consumat pentru în-
actelor normative existente. Este deplinirea cerinţelor prealabile. În
vorba despre acordul informat contextul medicinei dentare, aces-
al pacientului, acordul pentru te sarcini multiple cresc semnifi-
fotografiere, acordul pentru acti- cativ timpul alocat unui pacient,
vităţi didactice implicite actului ceea ce are implicaţii în ergonomia
medical, acordul privind recol- cabinetului dentar și în costurile
tarea de probe biologice, acordul serviciilor medicale.
privind gestionarea datelor per- Contextul actual al pandemiei
sonale, declaraţii ale pacientului a adus un timp suplimentar timpu-
privind unele antecedente patolo- lui alocat unui pacient înainte de
gice și alte asemenea documente. pandemie. Creșterea consumului
8 VIA�A MEDICALĂ
11 iunie 2021 l Nr. 23
Special

ZIUA DONATORULUI DE SÂNGE


În România, numărul
donatorilor de sânge este
considerabil mai mic decât
în alte state europene, iar
centrele de transfuzii se Grupaj realizat de
Cristina Ghioca
confruntă și ele cu greutăţi.
Am încercat să realizăm o radiografie a
sistemului de donare din ţara noastră, în
contextul Zilei Mondiale a Donatorilor de
Sânge, marcată anual la 14 iunie.

D
esfășurată anul aces- Programul a luat naștere pe un
ta sub sloganul „Give fond emoţional, după incendiul
blood and keep the de la Colectiv, care a evidenţiat
world beating” (Oferă lipsa acută de sânge din spitalele
sânge și ajută lumea să pulseze în românești. Numele programului
continuare), Ziua Mondială a Do- a fost ales pornind de la o con-
natorului de Sânge este ocazia de a statare, spune Marian Costache:
trage un semnal de alarmă asupra „Problema majoră în calea donării
nevoii de sânge și de produse din de sânge este lipsa curajului, tea-
sânge. Mottoul încurajează popu- ma de ac sau de miros de spital,
laţia să doneze regulat, campania de sistem medical sau de experi-

DONAREA DE S
concentrându-se asupra rolului enţă în sine. De aceea ne-am bo-
tinerilor în asigurarea rezervelor tezat brandul «N-avem sânge». El
de sânge, a anunţat Organizaţia pare direct, dar nu este doar atât,
Mondială a Sănătăţii (OMS). Deși deoarece e vorba nu doar despre
pandemia de COVID-19 nu le-a fă- curajul de a dona, ci și despre cel
cut viaţa ușoară nici acelora care de a ne uita fiecare la suferinţele
donează sânge regulat, mulţi dintre celorlalţi”.
ei au continuat să se prezinte la cen- În paralel au lansat și brandul

O RECOMPENSĂ ȘI PEN
tre, chiar dacă în număr mai mic Bloodfluencer, gândit pentru a
decât în alţi ani, subliniază OMS. transmite mesaje menite să încu-
În România, anul trecut, nu- rajeze donarea de sânge prin inter-
mărul donatorilor a scăzut cu 20% mediul unor ambasadori care să-și
faţă de 2019, însă mai puţin decât expună poveștile. Brandul a por-
estimările celor din domeniu, care nit tot de la o constatare, aceea că
anticipau o reducere la jumătate mulţi dintre donatori sunt oa-
a acestora, ne-a declarat Marian meni discreţi, care donează con- devenit donatori de sânge când Comunitatea „N-avem sânge” salvatori, însă simt că gestul lor
Costache, unul dintre cofondato- stant, dar tăcut. „Am văzut multe băiatul lor a fost diagnosticat cu este formată din oameni cu pro- contează pentru societate. „Ceea
rii programului „N-avem sânge” astfel de situaţii și ne-am propus o boală cruntă, dar care au conti- fesii diverse și cu niveluri de edu- ce este important este ceea ce ni se
și președintele Asociaţiei HEM. să-i scoatem la lumină pe acești nuat să doneze și după ce fiul lor a caţie diferite, dar uniţi de dorinţa spune, în sensul că în centrele de
oameni, să-i facem să vorbească, pierdut lupta cu boala. de a face bine. Nu se consideră transfuzie din foarte multe orașe
să-și exprime cât mai larg motiva-
În primul ţia actului lor profund uman”.

trimestru al anului Povești de viaţă


impresionante
2021, colecta Unele dintre poveștile adunate
de sânge a fost pe site-ul „N-avem sânge” de-a lun-
gul timpului sunt colosale, spune
mai mică cu 7% Marian Costache. S-a oprit asupra
a două dintre ele: povestea unei
comparativ cu stewardese, donatoare de sânge,

aceeași perioadă a care la rândul ei a ajuns să aibă


nevoie de sânge și a fost salvată
lui 2019. de alţii ca ea, care au donat pentru
ea, și povestea unor părinţi care au

Sângele „nu trebuie să fie lux, ci normalitate”

’’
un lux, ci normalitate, și am înce- îmbunătăţirea experienţei de do- lucru în străinătate, copii care fără
put dezvoltarea aplicaţiei”. În pre- Oricine poate ajunge nare de sânge. În opinia sa, oame- bunica lor ar rămâne singuri. Am
zent, în aplicaţie sunt înscrise 23 în situaţia de a necesita nii pot fi motivaţi să doneze prin spus doar trei povești, din trei uni-
de centre de transfuzie din ţară. conștientizarea faptului că viaţa versuri diferite. Tu poţi salva încă
transfuzie de sânge, iar a
Peste 70.000 de donatori s-au în- pacienţilor din spitale depinde de 157 de universuri dacă alegi să do-
registrat în ea și s-au programat merge la spital și a primi ca fiecare dintre donatorii de sânge. nezi la trei luni, pentru următorii
la donare de peste 46.000 de ori, răspuns faptul că nu există De Ziua Mondială a Donato- 20 de ani”.

A plicaţia Donorium, lansată


în urmă cu doi ani, a fost
dezvoltată ca urmare a situaţi-
salvând viaţa a peste 73.000 de
pacienţi.
La fel ca în cazul celor de la
sânge pentru tine poate fi
unul dintre cele mai triste
rului de Sânge, Claudia îi invită
pe toţi cei care sunt apţi pentru
donare să meargă să doneze și
ei critice a donării de sânge din „N-avem sânge”, și pentru Dono- lucruri pe care le poţi auzi. să transforme asta într-un obi-
România, spune Claudia Budală, rium susţinerea financiară repre- (Claudia Budală) cei: „Poate unul dintre pacienţii
reprezentant Donorium: „La vre- zintă o provocare. „Companiile pe care tu îi vei salva este tatăl
mea respectivă, eram o echipă de care doresc să ne susţină au po- unei familii cu trei copii a căror
oameni orientaţi către dezvolta- sibilitatea să redirecţioneze 20% loc mai bun pentru cetăţenii săi”, educaţie și întreagă viaţă depind
rea de produse software inovati- din impozitul pe profit către aso- a mărturisit Claudia Budală. O de gestul tău. Sau poate (...) este
ve, în căutarea unui nou proiect. ciaţia noastră. Utilizarea acestei altă provocare, spune ea, este lip- singurul copil al unei familii de
După îndelungi consultări, (...) am facilităţi fiscale reprezintă pentru sa unei structuri de reprezentare tineri care, dacă n-ai fi tu, ar fi
concluzionat că sângele pentru ele un mic efort în plus, dar pen- la nivel naţional, care să le poa- disperaţi să caute sânge pentru
transfuzie, atât de necesar pacien- tru noi înseamnă foarte mult și ne tă oferi suport în timp real cen- a-l salva. Sau (...) bunica unor co-
ţilor din spitale, nu trebuie să fie poate ajuta să facem România un trelor de transfuzie și să ajute la pii ai căror părinţi sunt plecaţi la

Anunţuri POSTURI SCOASE LA CONCURS PUBLICITATE
Nr. 23/11 iunie 2021

SPITALUL UNIVERSITAR DE • șef Secția clinică nr. 1 „Micro- care o practică în mod curent și în specialitatea Igienă în cadrul CENTRUL NAȚIONAL
URGENȚĂ ELIAS BUCUREȘTI chirurgie ORL și foniatrie / Recu- în care sunt confirmați prin ordin Centrului Regional de Sănătate CLINIC DE RECUPERARE
scoate la CONCURS perarea vocii”; al m.s.p. (vechimea în specialitate Publică București, Secția Sănăta- NEUROPSIHOMOTORIE COPII
în conformitate cu prevederile • șef Secția clinică nr. II „Chi- decurge de la data confirmării și tea în relație cu mediul, Laborator „DR. NICOLAE ROBĂNESCU”
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- rurgie oncologică ORL (Chirurgie încadrării ca medic specialist). Igiena radiațiilor; BUCUREȘTI
tările și modificările ulterioare, ur- cervico-facială și oncologie larin- În secțiile universitare clinice • un post cu normă întreagă de scoate la CONCURS
mătoarele posturi: giană)”; funcția de șef de secție/laborator/ biolog debutant în cadrul Centru- în conformitate cu prevederile
• un post cu normă întreagă de • șef Secția clinică nr. III „Chi- serviciu se ocupă de către un cadru lui Regional de Sănătate Publică Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
medic specialist confirmat în spe- rurgie audiologică și rinologică”; didactic universitar medical. București, Secția Sănătatea în re- tările și modificările ulterioare, un
cialitatea Medicină de urgență la • șef Secția clinică nr. IV „Mi- Pentru Laborator Analize me- lație cu mediul, Laborator Chimia post cu jumătate de normă de me-
Unitatea Primiri Urgențe; crochirurgie otologică”; dicale la concurs se pot prezenta și microbiologia mediului și ali- dic specialist confirmat în specia-
• cinci posturi cu normă întrea- • șef Secția nr.VI „Recupera- medici primari și/sau specialiști mentului; litatea Pediatrie în cadrul Secției
gă de medic specialist confirmat în re - copii cu dizabilități de vorbire cu o vechime de cel puțin 5 ani în clinice de Recuperare neuropsiho-
• un post cu normă întreagă de
specialitatea Radiologie-imagis- și dizabilități de auz-vorbire” – specialitatea Medicină de labo- motorie copii.
chimist în cadrul Centrului Regio-
tică medicală la Unitatea Primiri Ciuboțica Cucului; rator, specialitate pe care o prac- Dosarul de înscriere la concurs
nal de Sănătate Publică Iași, Secția
Urgențe; • șef Laborator Explorări func- tică în mod curent și în care sunt va cuprinde următoarele acte:
Sănătatea în relație cu mediul. a) cerere în care se menționea-
• două posturi cu normă în- ționale audio-vestibulare, experti- confirmați prin ordin al m.s.p. (ve- Dosarul de înscriere la concurs
ză audiologică și expertiza prote- ză postul pentru care dorește să
treagă de medic rezident ultimul chimea în specialitate decurge de va cuprinde următoarele acte:
zării auditive; concureze;
an confirmat în specialitatea ATI la data confirmării și încadrării ca a) cerere în care se menționea-
• șef Secția nr. V – ATI; b) copie xerox de pe diploma
la Secția clinică ATI. medic specialist). ză postul pentru care dorește să
• șef Laborator Analize medi- de licență și certificatul de specia-
Dosarul de înscriere la concurs Pentru Secția ATI la concurs se concureze; list sau primar pentru medici, me-
va cuprinde următoarele acte: cale. pot prezenta medici cu o vechime b) copie xerox de pe diploma dici dentiști, farmaciști, respectiv
a) cerere în care se menționea- Dosarul de înscriere la concurs de cel puțin 5 ani în specialitatea de licență și certificatul de specia- adeverință de confirmare în gradul
ză postul pentru care dorește să va cuprinde următoarele acte: ATI, specialitate pe care o prac- list sau primar pentru medici, me- profesional pentru biologi, biochi-
concureze; a) cerere în care se menționea- tică în mod curent și în care sunt dici dentiști, farmaciști, respectiv miști sau chimiști;
b) copie xerox de pe diploma ză funcția pentru care dorește să confirmați prin ordin al m.s.p. (ve- adeverință de confirmare în gradul c) copie a certificatului de
de licență și certificatul de specia- candideze; chimea în specialitate decurge de profesional pentru biologi, biochi- membru al organizației profesio-
list sau primar pentru medici, me- b) copie xerox de pe diploma la data confirmării și încadrării ca nale cu viza pe anul în curs;
de studii; miști sau chimiști;
dici dentiști, farmaciști, respectiv medic specialist). c) copie a certificatului de d) dovada/înscrisul din care să
adeverință de confirmare în gradul c) adeverință din care să reiasă Persoanele sancționate în ulti- rezulte că nu i-a fost aplicată una
confirmarea în gradul profesional; membru al organizației profesio-
profesional pentru biologi, biochi- mii 2 ani de unitățile la care au fost nale cu viza pe anul în curs; din sancțiunile prevăzute la art.
miști sau chimiști; d) acte doveditoare pentru angajate sau de Colegiul Medicilor 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
calcularea punctajului prevă- d) dovada/înscrisul din care să
c) copie a certificatului de din România, precum și cele căro- alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
zut în Anexa nr. 2 la normele rezulte că nu i-a fost aplicată una
membru al organizației profesio- ra le-a încetat contractul de admi- art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
menționate; din sancțiunile prevăzute la art.
nale cu viza pe anul în curs; nistrare în condițiile stabilite la Legea nr. 95/2006 privind reforma
e) declarație pe propria răs- 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 în domeniul sănătății, republicată,
d) dovada/înscrisul din care să art. 5, lit. b), c) sau d), sau cele care
pundere a candidatului, din care alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la cu modificările ulterioare;
rezulte că nu i-a fost aplicată una au împlinit vârsta de pensionare
să rezulte că nu a fost condamnat art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din e) acte doveditoare pentru cal-
din sancțiunile prevăzute la art. conform legii, nu pot participa la
penal pentru fapte ce-l fac incom- Legea nr. 95/2006 privind reforma cularea punctajului prevăzut în
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 concurs.
patibil cu funcția pentru care do- în domeniul sănătății, republica- Anexa nr. 3 la ordin;
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la Concursul sau examenul va
rește să concureze; tă, cu modificările ulterioare, ori f) cazierul judiciar;
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din consta în următoarele probe: in-
f) declarație pe propria răs- cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau g) certificat medical din care
Legea nr. 95/2006 privind reforma terviu – susținerea proiectului de
pundere a candidatului, din care d) din Legea nr. 460/2003 privind să rezulte că este apt din punct de
în domeniul sănătății, republicată, management, probă scrisă, probă
să rezulte că nu se află în stare de exercitarea profesiunilor de bi- vedere fizic și neuropsihic pentru
cu modificările ulterioare; clinică sau practică. exercitarea activității pentru pos-
incompatibilitate; ochimist, biolog și chimist, înfiin-
e) acte doveditoare pentru cal- Proba scrisă a concursului se tul pentru care candidează;
g) certificat privind starea de țarea, organizarea și funcționarea
cularea punctajului prevăzut în susține după subiecte din Legea h) chitanță de plată a taxei de
sănătate; OBBCSSR;
Anexa nr. 3 la ordin; nr. 95/2006 privind reforma în do- concurs;
h) dovadă/adeverință din care e) acte doveditoare pentru cal-
f) cazierul judiciar; să rezulte că în ultimii 2 ani nu a meniul sănătății, cu modificările și i) copia actului de identitate în
cularea punctajului prevăzut în
g) certificat medical din care fost sancționat de conducerea uni- completările ulterioare și legisla- termen de valabilitate;
Anexa nr. 3 la ordin;
să rezulte că este apt din punct de tăților în care și-a desfășurat acti- ția secundară aferentă. j) curriculum vitae;
f) cazierul judiciar;
vedere fizic și neuropsihic pentru vitatea sau de Colegiul Medicilor Proba clinică sau proba practi- k) copie carnet de muncă sau
g) certificat medical din care
exercitarea activității pentru pos- din România; că se susține pe baza metodologiei adeverințe din care să reiasă ve-
să rezulte că este apt din punct de
tul pentru care candidează; h1) în situația prevăzută la art. stabilite pentru obținerea titlului chimea.
h) chitanță de plată a taxei de de medic specialist. vedere fizic și neuropsihic pentru Taxa de concurs este de 150 de
1, alin. (6), un document, certificat exercitarea activității pentru pos-
concurs; de grefă, emis de instanța judecă- Înscrierile la concurs se fac la lei.
i) copia actului de identitate în sediul institutului, str. Mihail Cio- tul pentru care candidează; Documentele prevăzute la lit.
torească competentă, din care să h) chitanță de plată a taxei de
termen de valabilitate. reiasă existența pe rolul instanței ranu nr. 21, sector 5, București, în d), f) și g) sunt valabile trei luni și
Taxa de concurs este de 150 de termen de 15 zile de la apariția concurs; se depun la dosar în termen de va-
a unui litigiu cu privire la sancțiu- i) copia actului de identitate în
lei. acestui anunț, iar concursul se labilitate.
nea aplicată;
Documentele prevăzute la lit. organizează în termen de mini- termen de valabilitate. Tematica de concurs este cea
i) copie xerox a autorizației de
d), f) și g) sunt valabile trei luni și mum 30 de zile și maximum 90 Taxa de concurs este de 150 de pentru examenul de medic spe-
liberă practică sau a certificatului
se depun la dosar în termen de va- de zile de la publicarea în „Viața lei. cialist în specialitatea postului,
de membru al Colegiului Medicilor
labilitate. medicală”. Documentele prevăzute la lit. postată pe site-ul MS: www.ms.ro
din România;
Relații suplimentare cu privi- d), f) și g) sunt valabile trei luni și la rubrica: Specialiști/ Examene
Tematica de concurs va fi afișa- j) copia carnetului de muncă
se depun la dosar în termen de va- și concursuri naționale/ Temati-
tă la sediul spitalului. sau, după caz, o adeverință care să re la conținutul dosarului de în-
labilitate. ca concursului pentru ocupare de
Înscrierile la concurs se fac la ateste confirmarea în specialitate scriere, temele pentru proiectul
În cazul posturilor de biolog post medici specialiști.
sediul unității, în termen de 15 zile și vechimea în specialitate; de management, bibliografia, pre-
debutant, biochimist debutant sau Înscrierile la concurs se fac la
calendaristice de la apariția aces- k) un proiect de management cum și calendarul de desfășurare a sediul unității, în termen de 15 zile
tui anunț, iar concursul se organi- privind evoluția viitoare a secției/ concursului, se pot obține la tel.: chimist debutant, documentele
prevăzute la lit. c) și d) se înlocu- calendaristice de la apariția aces-
zează în perioada cuprinsă între laboratorului; 0744.346.544 și 021.410.21.70, tui anunț, iar concursul se organi-
31 și 90 de zile de la publicarea în l) chitanță de plată a taxei de int. 172 – Biroul RUNOS, pre- iesc cu declarația pe propria răs-
zează în perioada cuprinsă între
„Viața medicală”. concurs – 150 de lei (achitată la cum și de pe site-ul institutului: pundere a candidatului.
31 și 90 de zile de la publicarea în
casieria institutului). http://ifacforl.ro Tematica de concurs va fi afișa- „Viața medicală”.
INSTITUTUL DE Candidații vor prezenta origi- tă la sediul institutului. Relații suplimentare se pot ob-
FONOAUDIOLOGIE ȘI nalele actelor xerocopiate depuse INSTITUTUL NAȚIONAL Înscrierile la concurs se fac la ține la tel.: 021.460.02.32, int. 112.
CHIRURGIE FUNCȚIONALĂ la dosar, pentru conformitate. DE SĂNĂTATE PUBLICĂ sediul unității, în termen de 15 zile
O.R.L. „PROF. DR. DORIN Pentru secțiile clinice nr. I, II, BUCUREȘTI calendaristice de la apariția aces- SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ
HOCIOTĂ” BUCUREȘTI III, IV, secția nr. VI și Laborator scoate la CONCURS tui anunț, iar concursul se organi- PENTRU COPII „SF. MARIA”
scoate la CONCURS Explorări funcționale audio-ves- în conformitate cu prevederile zează în perioada cuprinsă între IAȘI (JUDEȚUL IAȘI)
în conformitate cu prevederile tibulare, expertiză audiologică și Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- 31 și 90 de zile de la publicarea în scoate la CONCURS
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro- expertiza protezării auditive la tările și modificările ulterioare, ur- „Viața medicală”. în conformitate cu prevederile
borat cu prevederile art. 184 din concurs se pot prezenta medici mătoarele posturi: Relații suplimentare se pot ob- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
Legea nr. 95/2006, următoarele cu o vechime de cel puțin 5 ani în • un post cu normă întrea- ține la tel.: 021.318.36.05 și la se- pletările și modificările ulterioare,
funcții: specialitatea ORL, specialitate pe gă de medic primar confirmat diul institutului. următoarele posturi:
2 VIA�A MEDICALĂ
11 iunie 2021 l Nr. 23 Posturi scoase la concurs
• două posturi cu normă în- Dosarul de înscriere la concurs vedere fizic și neuropsihic pentru Documentele prevăzute la lit. Tematica de concurs va fi afișa-
treagă de medic specialist con- va cuprinde următoarele acte: exercitarea activității pentru func- d), f) și g) sunt valabile trei luni și tă la sediul spitalului.
firmat în specialitatea Chirurgie a) cerere în care se menționea- ția pentru care candidează; se depun la dosar în termen de va- Înscrierile la concurs se fac la
plastică, estetică și microchirurgie ză postul pentru care dorește să h) chitanță de plată a taxei de labilitate. sediul unității, în termen de 15 zile
reconstructivă la Secția Chirurgie concureze; concurs; La concurs se pot prezenta calendaristice de la apariția aces-
plastică, microchirurgie recon- b) copie xerox de pe diploma i) copia actului de identitate în farmaciști cu minimum 2 ani ex- tui anunț, iar concursul se organi-
structivă; de licență și adeverință/certifica- termen de valabilitate; periență profesională și care au zează în perioada cuprinsă între
• un post cu normă întreagă tul de specialist sau primar pentru j) certificat de integritate com- obținut minimum două puncte din 31 și 90 de zile de la publicarea în
de medic rezident ultimul an con- medici, medici dentiști, farmaciști, portamentală, în conformitate cu cele prevăzute la pct. 9 din Anexa „Viața medicală”.
firmat în specialitatea Chirurgie respectiv adeverință de confirmare prevederile Legii nr. 18/2019, în nr. 3 la ordin.
plastică, estetică și microchirurgie în gradul profesional pentru bio- termen de valabilitate. Pentru proba scrisă un subiect INSTITUTUL NAȚIONAL DE
reconstructivă la Secția Chirurgie logi, biochimiști sau chimiști; Taxa de concurs este de 150 de va fi din legislația sanitară (Legea BOLI INFECȚIOASE „PROF. DR.
plastică, microchirurgie recon- c) copie a certificatului de lei și se achită la casieria instituției. nr. 95/2006). MATEI BALȘ” BUCUREȘTI
structivă; membru al organizației profesio- Copiile actelor prevăzute mai Tematica și bibliografia pentru scoate la CONCURS
• un post cu normă întrea- nale cu viza pe anul în curs; sus vor fi însoțite de documentele concurs este publicată pe site-ul: în conformitate cu prevederile
gă de medic specialist confirmat d) dovada/înscrisul din care să originale, care se vor certifica cu www.spitalmaioradea.mai.gov.ro, Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
în specialitatea Epidemiologie la rezulte că nu i-a fost aplicată una secțiunea Anunțuri. tările și modificările ulterioare, ur-
originalul, sau se prezintă copii le-
Serviciul de Prevenirea infecțiilor din sancțiunile prevăzute la art. Înscrierile la concurs se fac la mătoarele posturi:
galizate. Documentele prevăzute
asociate asistenței medicale. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 sediul unității, în termen de 15 zile • nouă posturi cu normă în-
la lit. d), f) și g) sunt valabile trei
Dosarul de înscriere la concurs alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la calendaristice de la apariția acestui treagă de medic specialist confir-
luni și se depun la dosar în termen
va cuprinde următoarele acte: art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din anunț, iar concursul se organizea- mat în specialitatea Boli infecțioa-
de valabilitate.
a) cerere în care se menționea- Legea nr. 95/2006 privind reforma se la Compartimentul Boli infecți-
Pentru funcția de șef compar- ză în perioada cuprinsă între 31 și
ză postul pentru care dorește să oase (febre hemoragice);
în domeniul sănătății, republicată, timent, la concurs se pot înscrie 90 de zile de la publicarea în „Viața
• un post cu normă întreagă de
concureze; cu modificările ulterioare; numai candidații care au obținut medicală”, dată care va fi anunțată
medic primar confirmat în specia-
b) copie xerox de pe diploma e) acte doveditoare pentru cal- minimum două puncte din cele la avizierul spitalului și pe site-ul
litatea Medicina muncii la Ambu-
de licență și adeverință/certifica- cularea punctajului prevăzut în prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 3 acestuia: www.spitalmaioradea.
latoriul integrat – Cabinet Medici-
tul de specialist sau primar pentru Anexa nr. 3 la ordin; la ordin. La concurs se pot pre- mai.gov.ro, secțiunea Anunțuri. În
na muncii;
medici, medici dentiști, farmaciști, f) cazierul judiciar; zenta medici cu o vechime de cel cazul în care ultima zi de înscriere
• un post cu normă întreagă de
respectiv adeverință de confirmare g) certificat medical din care puțin 5 ani în specialitatea Igienă. coincide cu o zi nelucrătoare, can- medic specialist confirmat în spe-
în gradul profesional pentru bio- să rezulte că este apt din punct de Vechimea în specialitate decurge didații vor putea depune dosarele cialitatea Boli infecțioase la Secția
logi, biochimiști sau chimiști; vedere fizic și neuropsihic pentru de la data confirmării și încadrării de înscriere inclusiv în prima zi clinică IX Boli infecțioase copii.
c) copie a certificatului de exercitarea activității pentru pos- ca medic specialist. Pentru proba lucrătoare după expirarea celor 15 Dosarul de înscriere la concurs
membru al organizației profesio- tul pentru care candidează; scrisă un subiect va fi din legislația zile. va cuprinde următoarele acte:
nale cu viza pe anul în curs; h) chitanță de plată a taxei de sanitară (Legea nr. 95/2006). Informații suplimentare se a) cerere în care se menționea-
d) dovada/înscrisul din care să concurs; Tematica de concurs este cea pot obține în zilele lucrătoare ză postul pentru care dorește să
rezulte că nu i-a fost aplicată una i) copia actului de identitate în pentru medic specialist în specia- între orele 12,00–15,00, la tel.: concureze;
din sancțiunile prevăzute la art. termen de valabilitate. litatea postului. 0359.427.610, int. 122, la avizier și b) copie xerox de pe diploma
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 Taxa de concurs este de 150 de Înscrierile la concurs se fac la pe site-ul spitalului. de licență și adeverință/certifica-
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la lei. sediul unității în termen de 15 zile tul de specialist sau primar pentru
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Documentele prevăzute la lit. calendaristice de la apariția aces- SPITALUL CLINIC MUNICIPAL medici, medici dentiști, farmaciști,
Legea nr. 95/2006 privind reforma d), f) și g) sunt valabile trei luni și tui anunț, iar concursul se organi- CLUJ-NAPOCA (JUDEȚUL CLUJ) respectiv adeverință de confirmare
în domeniul sănătății, republicată, se depun la dosar în termen de va- zează în perioada cuprinsă între scoate la CONCURS în gradul profesional pentru bio-
cu modificările ulterioare; labilitate. 31 și 90 de zile de la publicarea în în conformitate cu prevederile logi, biochimiști sau chimiști;
e) acte doveditoare pentru cal- Tematica și bibliografia de „Viața medicală”. Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- c) copie a certificatului de
cularea punctajului prevăzut în concurs se vor găsi la secretariatul Relații suplimentare se pot ob- tările și modificările ulterioare, ur- membru al organizației profesio-
Anexa nr. 3 la ordin; comisiei de concurs. ține la tel.: 0369.801.811. mătoarele posturi: nale cu viza pe anul în curs;
f) cazierul judiciar; Înscrierile la concurs se fac la • un post cu normă întreagă de d) dovada/înscrisul din care să
g) certificat medical din care sediul unității, în termen de 15 zile SPITALUL CLINIC „AVRAM medic specialist confirmat în spe- rezulte că nu i-a fost aplicată una
să rezulte că este apt din punct de calendaristice de la apariția aces- IANCU” ORADEA (JUDEȚUL cialitatea ORL la Cabinetul de ORL din sancțiunile prevăzute la art.
vedere fizic și neuropsihic pentru tui anunț, iar concursul se organi- BIHOR), subordonat Direcției – Ambulatoriul integrat; 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
exercitarea activității pentru pos- zează în perioada cuprinsă între Medicale a M.A.I. • un post cu normă întreagă de alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
tul pentru care candidează; 31 și 90 de zile de la publicarea în medic specialist confirmat în spe- art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
scoate la CONCURS
h) chitanță de plată a taxei de „Viața medicală”. cialitatea Radiologie-imagistică Legea nr. 95/2006 privind reforma
în conformitate cu prevederile
concurs; Relații suplimentare se pot ob- medicală, cu competență în CT și în domeniul sănătății, republicată,
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
i) copia actului de identitate în ține la tel.: 0267.340.215. RMN, pentru Laboratorul de Radi- cu modificările ulterioare;
pletările și modificările ulterioare,
termen de valabilitate. ologie și imagistică medicală. e) acte doveditoare pentru cal-
funcția de farmacist-șef (personal
Taxa de concurs este de 150 de DIRECȚIA DE SĂNĂTATE Dosarul de înscriere la concurs cularea punctajului prevăzut în
contractual) în cadrul Farmaciei
lei și se achită la casieria spitalului. PUBLICĂ A JUDEȚULUI SIBIU va cuprinde următoarele acte: Anexa nr. 3 la ordin (inclusiv rezi-
spitalului (cu circuit închis)
Copiile actelor prevăzute mai scoate la CONCURS a) cerere în care se menționea- dențiat prin concurs);
Dosarul de înscriere la concurs
sus vor fi însoțite de documente- în conformitate cu prevederile ză postul pentru care dorește să f) cazierul judiciar;
va cuprinde următoarele acte:
le originale, care se vor certifica în Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- concureze; g) certificat medical din care
a) cerere adresată directoru- să rezulte că este apt din punct de
conformitate cu originalul. Docu- tările și modificările ulterioare, ur- lui general al spitalului, în care se b) copie xerox de pe diploma
mentele prevăzute la lit. d), f) și g) mătoarele posturi: de licență și certificatul de specia- vedere fizic și neuropsihic pentru
menționează funcția pentru care exercitarea activității pentru pos-
sunt valabile trei luni și se depun • funcția de șef Compartiment dorește să candideze; list sau primar pentru medici, me-
la dosar în termen de valabilitate. de Evaluare a factorilor de risc din dici dentiști, farmaciști, respectiv tul pentru care candidează;
b) copie xerox de pe diploma h) chitanță de plată a taxei de
Tematica de concurs este cea mediul de viață și muncă; de farmacist însoțită de Foaia ma- adeverință de confirmare în gradul
pentru examenul de medic speci- • un post cu normă întreagă de profesional pentru biologi, biochi- concurs;
tricolă și adeverință/certificatul de i) copia actului de identitate în
alist în specialitatea postului, pos- medic primar confirmat în specia- specialist sau primar; miști sau chimiști;
tată pe site-ul Ministerului Sănă- litatea Igienă. c) copie a certificatului de termen de valabilitate.
c) copie a certificatului de Taxa de concurs este de 150 de
tății: www.ms.ro. Dosarul de înscriere la concurs membru al organizației profesio- membru al organizației profesio-
lei.
Înscrierile la concurs se fac la va cuprinde următoarele acte: nale cu viza pe anul în curs; nale cu viza pe anul în curs;
Documentele prevăzute la lit.
sediul unității, în termen de 15 zile a) cerere în care se menționea- d) dovada/înscrisul din care să d) dovada/înscrisul din care să
d), f) și g) sunt valabile trei luni și
calendaristice de la apariția aces- ză funcția pentru care dorește să rezulte că nu i-a fost aplicată una rezulte că nu i-a fost aplicată una
se depun la dosar în termen de va-
tui anunț, iar concursul se organi- concureze; din sancțiunile prevăzute la art. din sancțiunile prevăzute la art.
labilitate.
zează în perioada cuprinsă între b) copie xerox de pe diploma 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
Tematica de concurs și biblio-
31 și 90 de zile de la publicarea în de licență și adeverință/certifica- alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
grafia sunt cele pentru examenul
„Viața medicală”. tul de specialist sau primar pentru art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
de medic specialist în specialitatea
Relații suplimentare se pot medici, medici dentiști, farmaciști, Legea nr. 95/2006 privind reforma Legea nr. 95/2006 privind reforma postului.
obține la Serviciul RUNOS, tel.: și respectiv adeverință de confir- în domeniul sănătății, republicată, în domeniul sănătății, republicată, Înscrierile la concurs se fac la
0730.260.249. mare în gradul profesional pentru cu modificările ulterioare; cu modificările ulterioare; sediul unității, în termen de 15 zile
biologi, biochimiști sau chimiști; e) acte doveditoare pentru cal- e) acte doveditoare pentru cal- calendaristice de la apariția aces-
SPITALUL DE RECUPERARE c) copie a certificatului de cularea punctajului prevăzut în cularea punctajului prevăzut în tui anunț, iar concursul se organi-
CARDIOVASCULARĂ „DR. membru al organizației profesio- Anexa nr. 3 la ordin; Anexa nr. 3 la ordin; zează în perioada cuprinsă între
BENEDEK GEZA” COVASNA nale cu viza pe anul în curs; f) cazierul judiciar; f) cazierul judiciar; 31 și 90 de zile de la publicarea în
scoate la CONCURS d) dovada/înscrisul din care să g) certificat medical din care g) certificat medical din care „Viața medicală”.
în conformitate cu prevederile rezulte că nu i-a fost aplicată una să rezulte că este apt din punct de să rezulte că este apt din punct de Relații suplimentare se pot ob-
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- din sancțiunile prevăzute la art. vedere fizic și neuropsihic pentru vedere fizic și neuropsihic pentru ține la sediul institutului din Bu-
tările și modificările ulterioare, ur- 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 exercitarea activității pentru pos- exercitarea activității pentru pos- curești, sector 2, str. Dr. Grozovici
mătoarele posturi: alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la tul pentru care candidează; tul pentru care candidează; nr. 1, la Serviciul RUNOS, sau la
• un post cu normă întreagă de art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din h) chitanță de plată a taxei de h) chitanță de plată a taxei de tel.: 021.201.09.80, int. 3953.
medic specialist confirmat în spe- Legea nr. 95/2006 privind reforma concurs – 150 de lei; concurs;
cialitatea Obstetrică-ginecologie în domeniul sănătății, republicată, i) copia actului de identitate în i) copia actului de identitate în SPITALUL JUDEȚEAN
la Compartimentul Obstetrică-gi- cu modificările ulterioare; termen de valabilitate; termen de valabilitate. DE URGENȚĂ PITEȘTI
necologie, str. Gabor Aron; e) acte doveditoare pentru cal- j) curriculum vitae (model Taxa de concurs este de 150 de (JUDEȚUL ARGEȘ)
• un post cu normă întreagă cularea punctajului prevăzut în europass); lei. scoate la CONCURS
de medic specialist confirmat în Anexa nr. 3 la ordin; k) alte acte specifi- Documentele prevăzute la lit. în conformitate cu prevede-
specialitatea Pediatrie la Compar- f) cazierul judiciar; ce M.A.I. (afișate pe site-ul: d), f) și g) sunt valabile trei luni și rile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu
timentul Neonatologie, str. Gabor g) certificat medical din care www.spitalmaioradea.mai.gov.ro, se depun la dosar în termen de va- completările și modificările ulte-
Aron. să rezulte că este apt din punct de secțiunea Anunțuri). labilitate. rioare, două posturi cu normă în-
Posturi scoase la concurs
VIA�A MEDICALĂ
11 iunie 2021 l Nr. 23 3
treagă de medic specialist confir- d) dovada/înscrisul din care să h) chitanță de plată a taxei de • două- posturi cu normă în- penal pentru fapte ce-l fac incom-
mat în specialitatea Cardiologie la rezulte că nu i-a fost aplicată una concurs; treagă de medic specialist con- patibil cu funcția pentru care do-
Secția Cardiologie. din sancțiunile prevăzute la art. i) copia actului de identitate în firmat în specialitatea Anestezie rește să concureze;
Dosarul de înscriere la concurs 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 termen de valabilitate. și terapie intensivă pentru Secția f) declarație pe propria răs-
va cuprinde următoarele acte: alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la Taxa de concurs este de 150 de ATI; pundere a candidatului, din care
a) cerere în care se menționea- art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din lei. • două posturi cu normă în- să rezulte că nu se află în stare de
ză postul pentru care dorește să Legea nr. 95/2006 privind reforma Documentele prevăzute la lit. treagă de medic primar confirmat incompatibilitate;
concureze; în domeniul sănătății, republicată, d), f) și g) sunt valabile trei luni și în specialitatea Anestezie și tera- g) certificat privind starea de
b) copie xerox de pe diploma cu modificările ulterioare; se depun la dosar în termen de va- pie intensivă pentru Secția ATI. sănătate;
de licență și adeverință/certifica- e) acte doveditoare pentru cal- labilitate. Dosarul de înscriere la concurs h) dovadă/adeverință din care
tul de specialist sau primar pentru cularea punctajului prevăzut în Tematica de concurs va fi afișa- va cuprinde următoarele acte: să rezulte că în ultimii 2 ani nu a
medici, medici dentiști, farmaciști, Anexa nr. 3 la ordin; tă la sediul instituției. a) cerere în care se menționea- fost sancționat de conducerea uni-
respectiv adeverință de confirmare f) cazierul judiciar; Înscrierile la concurs se fac la ză postul pentru care dorește să tăților în care și-a desfășurat acti-
în gradul profesional pentru bio- g) certificat medical din care sediul unității, în termen de 15 zile concureze; vitatea sau de Colegiul Medicilor
logi, biochimiști sau chimiști; să rezulte că este apt din punct de calendaristice de la apariția aces- b) copie xerox de pe diploma din România;
c) copie a certificatului de vedere fizic și neuropsihic pentru tui anunț, iar concursul se organi- de licență și certificatul de specia- i) copie xerox a autorizației de
membru al organizației profesio- exercitarea activității pentru pos- zează în perioada cuprinsă între list sau primar pentru medici, me- liberă practică sau a certificatului
nale cu viza pe anul în curs; tul pentru care candidează; 31 și 90 de zile de la publicarea în dici dentiști, farmaciști, respectiv de membru al Colegiului Medicilor
d) dovada/înscrisul din care să h) chitanță de plată a taxei de „Viața medicală”. adeverință de confirmare în gradul din România;
rezulte că nu i-a fost aplicată una concurs în valoare de 150 de lei și se Relații suplimentare se profesional pentru biologi, biochi- j) copia carnetului de muncă
din sancțiunile prevăzute la art. achită la sediul spitalului, la Com- pot obține la Biroul RUS, tel.: miști sau chimiști; sau, după caz, o adeverință care să
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 partimentul Financiar-contabil; 0241.751.337, int. 506. c) copie a certificatului de ateste confirmarea în specialitate
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la i) copia actului de identitate în membru al organizației profesio- și vechimea în specialitate;
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din termen de valabilitate; SPITALUL DE nale cu viza pe anul în curs; k) un proiect de management
Legea nr. 95/2006 privind reforma j) copie de pe Carnetul de mun- PNEUMOFTIZIOLOGIE d) dovada/înscrisul din care să privind evoluția viitoare a secției;
în domeniul sănătății, republicată, că sau adeverințe din care să reiasă „SF. ȘTEFAN” BUCUREȘTI rezulte că nu i-a fost aplicată una l) chitanță de plată a taxei de
cu modificările ulterioare; vechimea în muncă și în speciali- scoate la CONCURS din sancțiunile prevăzute la art. concurs;
e) acte doveditoare pentru cal- tate. în conformitate cu prevederile 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 m) curriculum vitae;
cularea punctajului prevăzut în Documentele prevăzute la lit. Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la n) copia actului de identitate
Anexa nr. 3 la ordin; d), f) și g) sunt valabile trei luni și pletările și modificările ulterioare, art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din în termen de valabilitate;
f) cazierul judiciar; se depun la dosar în termen de va- două posturi cu normă întreagă de Legea nr. 95/2006 privind reforma o) copie a certificatului de că-
g) certificat medical din care labilitate. medic primar confirmat în speci- în domeniul sănătății, republicată, sătorie (unde este cazul).
să rezulte că este apt din punct de Tematica de concurs este cea alitatea Pneumologie din cadrul cu modificările ulterioare; Taxa de concurs este de 150 de
vedere fizic și neuropsihic pentru pentru examenul de medic speci- Dispensarului TBC sector 3. e) acte doveditoare pentru cal- lei.
exercitarea activității pentru pos- alist în specialitatea postului, afi- Dosarul de înscriere la concurs cularea punctajului prevăzut în La concurs se pot prezenta me-
tul pentru care candidează; șată pe site-ul Ministerului Sănă- va cuprinde următoarele acte: Anexa nr. 3 la ordin; dici cu o vechime de cel puțin 5 ani
h) chitanță de plată a taxei de tății. a) cerere în care se menționea- f) cazierul judiciar; în specialitatea Psihiatrie, specia-
concurs; Înscrierile la concurs se fac la ză postul pentru care dorește să g) certificat medical din care litate pe care o practică în mod cu-
i) copia actului de identitate în sediul unității, în termen de 15 zile concureze; să rezulte că este apt din punct de rent și în care sunt confirmați prin
termen de valabilitate. calendaristice de la apariția aces- b) copie xerox de pe diploma vedere fizic și neuropsihic pentru ordin al m.s.p. (vechimea în speci-
Taxa de concurs este de 150 de tui anunț, iar concursul se organi- de licență și certificatul de specia- exercitarea activității pentru pos- alitate decurge de la data confir-
lei și se achită la casieria spitalului. zează în perioada cuprinsă între list sau primar pentru medici, me- tul pentru care candidează; mării și încadrării ca specialist).
Documentele prevăzute la lit. 31 și 90 de zile de la publicarea în dici dentiști, farmaciști, respectiv h) chitanță de plată a taxei de Persoanele sancționate în ulti-
d), f) și g) sunt valabile trei luni și „Viața medicală”. adeverință de confirmare în gradul concurs; mii 2 ani de unitățile la care au fost
se depun la dosar în termen de va- Relații suplimentare se pot profesional pentru biologi, biochi- i) copia actului de identitate în angajate sau de Colegiul Medicilor
labilitate. obține la Biroul RUNOS, tel.: miști sau chimiști; termen de valabilitate. din România, precum și cele căro-
Tematica de concurs este cea 0234.262.220, int. 106, sau c) copie a certificatului de Taxa de concurs este de 150 de ra le-a încetat contractul de admi-
pentru examenul de medic speci- 0746.356.776. membru al organizației profesio- lei. nistrare în condițiile stabilite la
alist în specialitatea postului, pos- nale cu viza pe anul în curs; Documentele prevăzute la lit. art. 5, lit. b), c) sau d), sau cele care
tată pe site-ul Ministerului Sănă- SANATORIUL BALNEAR ȘI DE d) dovada/înscrisul din care să d), f) și g) sunt valabile trei luni și au împlinit vârsta de pensionare
tății. RECUPERARE MANGALIA (JU- rezulte că nu i-a fost aplicată una se depun la dosar în termen de va- conform legii, nu pot participa la
Înscrierile la concurs se fac la DEȚUL CONSTANȚA) din sancțiunile prevăzute la art. labilitate. concurs.
sediul unității, în termen de 15 zile scoate la CONCURS 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 Tematica și bibliografia de Concursul sau examenul va
calendaristice de la apariția aces- în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la concurs se vor afișa la sediul spita- consta în următoarele probe: in-
tui anunț, iar concursul se organi- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din lului. terviu – susținerea proiectului de
zează în perioada cuprinsă între tările și modificările ulterioare, un Legea nr. 95/2006 privind reforma Înscrierile la concurs se fac la management, probă scrisă, probă
31 și 90 de zile de la publicarea în post cu normă întreagă de chimist în domeniul sănătății, republicată, sediul unității, în termen de 15 zile clinică sau practică.
„Viața medicală”. principal specialitatea Biochimie cu modificările ulterioare; calendaristice de la apariția aces- Proba scrisă a concursului se
clinică din cadrul Laboratorului de e) acte doveditoare pentru cal- tui anunț, iar concursul se organi- susține după subiecte din Legea
REPUBLICARE Analize medicale. cularea punctajului prevăzut în zează în perioada cuprinsă între nr. 95/2006 privind reforma în do-
SPITALUL „PROF. DR. EDUARD Dosarul de înscriere la concurs Anexa nr. 3 la ordin; 31 și 90 de zile de la publicarea în meniul sănătății, cu modificările și
APETREI” BUHUȘI va cuprinde următoarele acte: f) cazierul judiciar; „Viața medicală”. completările ulterioare și legisla-
(JUDEȚUL BACĂU) a) cerere în care se menționea- g) certificat medical din care Relații suplimentare se pot ob- ția secundară aferentă.
scoate la CONCURS ză postul pentru care dorește să să rezulte că este apt din punct de ține la Biroul Resurse Umane, tel.: Proba clinică sau proba practi-
în conformitate cu prevederile concureze; 0244.337.351, int. 102. că se susține pe baza metodologiei
vedere fizic și neuropsihic pentru
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- stabilite pentru obținerea titlului
b) copie xerox de pe diploma exercitarea activității pentru pos-
tările și modificările ulterioare, ur- SPITALUL DE PSIHIATRIE de medic specialist.
de licență și certificatul de specia- tul pentru care candidează;
Înscrierile la concurs se fac la
mătoarele posturi: list sau primar pentru medici, me- h) chitanță de plată a taxei de POROSCHIA
sediul unității din comuna Poros-
• un post cu normă întreagă de dici dentiști, farmaciști, respectiv concurs în valoare de 150 de lei; (JUDEȚUL TELEORMAN)
chia, județul Teleorman, în termen
medic în specialitatea Medicină de adeverință de confirmare în gradul i) copia actului de identitate în scoate la CONCURS
de 15 zile de la apariția acestui
urgență la Compartimentul de Pri- profesional pentru biologi, biochi- termen de valabilitate; în conformitate cu prevederile
anunț, iar concursul se organizea-
mire Urgențe; miști sau chimiști; j) copie a asigurării de malpra- Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro-
ză în termen de minimum 30 de
• un post cu normă întreagă de c) copie a certificatului de xis în termen de valabilitate. borat cu prevederile art. 185 din
zile și maximum 90 de zile de la
medic în specialitatea Cardiolo- membru al organizației profesio- Documentele prevăzute la lit. Legea nr. 95/2006, republicată, cu
publicarea în „Viața medicală”.
gie; nale cu viza pe anul în curs; d), f) și g) sunt valabile trei luni și modificările și completările ulteri-
Relații suplimentare se pot ob-
• un post cu normă întreagă de d) dovada/înscrisul din care să se depun la dosar în termen de va- oare, următoarele funcții:
ține la sediul spitalului sau la tel.:
medic în specialitatea ATI. rezulte că nu i-a fost aplicată una labilitate. • șef Secția II Acuți – speciali-
0247.318.877, int. 20.
La concurs se pot prezenta din sancțiunile prevăzute la art. Tematica de concurs este cea tatea Psihiatrie;
medici cu drept de liberă practică, 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 pentru concursul de ocupare de • șef Secția Cronici – speciali-
specialiști sau primari confirmați alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la post specialitatea pneumologie, tatea Psihiatrie. INSTITUTUL DE BOLI
în specialitatea respectivă, rezi- art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din afișată pe site-ul Ministerului Să- Dosarul de înscriere la concurs CARDIOVASCULARE
denți aflați în ultimul an de pre- Legea nr. 95/2006 privind reforma nătății. va cuprinde următoarele acte: TIMIȘOARA (JUDEȚUL TIMIȘ)
gătire în specialitatea în care se în domeniul sănătății, republica- Înscrierile la concurs se fac la a) cerere în care se menți- scoate la CONCURS
publică postul. tă, cu modificările ulterioare, ori sediul unității, șos. Ștefan cel Mare onează funcția pentru care do- în conformitate cu prevederile
Dosarul de înscriere la concurs cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau nr. 11, sector 2, București, în ter- rește să candideze (cererea se Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro-
va cuprinde următoarele acte: d) din Legea nr. 460/2003 privind men de 15 zile calendaristice de poate descărca de pe site-ul: borat cu prevederile art. 185 din
a) cerere în care se menționea- exercitarea profesiunilor de bi- la apariția acestui anunț, iar con- www.spitalul-poroschia.ro sau se Legea nr. 95/2006 (r), următoarele
ză postul pentru care dorește să ochimist, biolog și chimist, înfiin- cursul se organizează în perioada poate ridica direct de la sediul spi- funcții:
concureze; țarea, organizarea și funcționarea cuprinsă între 31 și 90 de zile de la talului); • șef Secția clinică Cardiologie;
b) copie xerox de pe diploma OBBCSSR; publicarea în „Viața medicală”. b) copie xerox de pe diploma • șef Secția clinică Chirurgie
de licență și adeverință/certifica- e) acte doveditoare pentru cal- de studii; cardiovasculară;
tul de specialist sau primar pentru cularea punctajului prevăzut în SPITALUL MUNICIPAL c) adeverință din care să reiasă • șef Secția clinică ATI;
medici, medici dentiști, farmaciști, Anexa nr. 3 la ordin; CÂMPINA confirmarea în gradul profesional; • șef Secția clinică Recuperare
respectiv adeverință de confirmare f) cazierul judiciar; (JUDEȚUL PRAHOVA) d) acte doveditoare pentru cal- cardiovasculară.
în gradul profesional pentru bio- g) certificat medical din care scoate la CONCURS cularea punctajului prevăzut în Dosarul de înscriere la concurs
logi, biochimiști sau chimiști; să rezulte că este apt din punct de în conformitate cu prevederile Anexa nr. 2 la normele menționate; va cuprinde următoarele acte:
c) copie a certificatului de vedere fizic și neuropsihic pen- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- e) declarație pe propria răs- a) cerere în care se menționea-
membru al organizației profesio- tru exercitarea activității pentru tările și modificările ulterioare, ur- pundere a candidatului, din care ză funcția pentru care dorește să
nale cu viza pe anul în curs; postul pentru care candidează; mătoarele posturi: să rezulte că nu a fost condamnat candideze;
4 VIA�A MEDICALĂ
11 iunie 2021 l Nr. 23 Posturi scoase la concurs
b) copie xerox de pe diploma unității: www.cardiologie.ro și se c) copie a certificatului de calendaristice de la apariția aces­ art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
de studii; afișează la sediul institutului. membru al organizației profesio­ tui anunț, iar concursul se organi­ Legea nr. 95/2006 privind reforma
c) adeverință/certificatul de Înscrierile la concurs se fac nale cu viza pe anul în curs; zează în perioada cuprinsă între în domeniul sănătății, republicată,
confirmare în gradul profesional; la sediul unității, str. Gheorghe d) dovada/înscrisul din care să 31 și 90 de zile de la publicarea în cu modificările ulterioare;
d) acte doveditoare pentru Adam nr. 13A, în termen de 15 zile rezulte că nu i-a fost aplicată una „Viața medicală”. e) acte doveditoare pentru cal­
calcularea punctajului prevăzut de la apariția acestui anunț, iar din sancțiunile prevăzute la art. cularea punctajului prevăzut în
în Anexa nr. 2 la normele men­ concursul se organizează în ter­ 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 SPITALUL JUDEȚEAN DE Anexa nr. 3 la ordin;
ționate; men de minimum 30 de zile și ma­ alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE f) cazierul judiciar;
e) declarație pe propria răs­ ximum 90 de zile de la publicarea art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din (JUDEȚUL DÂMBOVIȚA) g) certificat medical din care
pundere a candidatului, din care în „Viața medicală”. Legea nr. 95/2006 privind reforma scoate la CONCURS să rezulte că este apt din punct de
să rezulte că nu a fost condamnat Relații suplimentare se pot în domeniul sănătății, republicată, în conformitate cu prevederile vedere fizic și neuropsihic pentru
penal pentru fapte ce-l fac incom­ obține la sediul institutului, Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com­ exercitarea activității pentru pos­
cu modificările ulterioare;
patibil cu funcția pentru care do­ Biroul RUNOS, tel.: 0256.207.355, pletările și modificările ulterioare, tul pentru care candidează;
e) acte doveditoare pentru cal­
rește să concureze; int. 110. un post cu normă întreagă de far­ h) chitanță de plată a taxei de
cularea punctajului prevăzut în
f) declarație pe propria răs­ macist cu drept de liberă practică concurs;
Anexa nr. 3 la ordin;
pundere a candidatului, din care SPITALUL DE RECUPERARE la Farmacia nr. 1. i) copia actului de identitate în
f) cazierul judiciar;
să rezulte că nu se află în stare de BORȘA Dosarul de înscriere la concurs termen de valabilitate.
g) certificat medical din care
incompatibilitate; (JUDEȚUL MARAMUREȘ) va cuprinde următoarele acte: Taxa de concurs este de 150 de
să rezulte că este apt din punct de
g) certificat privind starea de scoate la CONCURS a) cerere în care se menționea­ lei.
sănătate; vedere fizic și neuropsihic pentru
în conformitate cu prevederile ză postul pentru care dorește să Documentele prevăzute la lit.
h) dovadă/adeverință din care Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple­ exercitarea activității pentru pos­
concureze; d), f) și g) sunt valabile trei luni și
să rezulte că în ultimii 2 ani nu a tările și modificările ulterioare, ur­ tul pentru care candidează;
b) copie xerox de pe diploma se depun la dosar în termen de va­
fost sancționat de conducerea uni­ mătoarele posturi: h) chitanță de plată a taxei de de licență și certificatul de specia­ labilitate.
tăților în care și-a desfășurat acti­ • un post cu normă întreagă concurs; list sau primar pentru medici, me­ Tematica de concurs este pen­
vitatea sau de Colegiul Medicilor de medic specialist confirmat în i) copia actului de identitate în dici dentiști, farmaciști, respectiv tru specialitatea menționată în
din România; specialitatea Cardiologie la SEcția termen de valabilitate. adeverință de confirmare în gradul anunț.
i) copie xerox a autorizației de Cardiologie; Taxa de concurs este de 150 de profesional pentru biologi, biochi­ Înscrierile la concurs se fac la
liberă practică sau a certificatului • un post cu normă întreagă de lei. miști sau chimiști; sediul unității, în termen de 15 zile
de membru al Colegiului Medicilor medic primar confirmat în specia­ Documentele prevăzute la lit. c) copie a certificatului de calendaristice de la apariția aces­
din România; litatea Chirurgie generală la Secția d), f) și g) sunt valabile trei luni și membru al organizației profesio­ tui anunț, iar concursul se organi­
j) copia carnetului de muncă Chirurgie generală; se depun la dosar în termen de va­ nale cu viza pe anul în curs; zează în perioada cuprinsă între
sau, după caz, o adeverință care să • un post cu normă întreagă de labilitate. d) dovada/înscrisul din care să 31 și 90 de zile de la publicarea în
ateste confirmarea în specialitate medic primar confirmat în specia­ Tematica de concurs va fi afișa­ rezulte că nu i-a fost aplicată una „Viața medicală”.
și vechimea în specialitate; litatea ORL la Secția Chirurgie ge­ tă la sediul spitalului. din sancțiunile prevăzute la art. Relații suplimentare se pot
k) un proiect de management nerală – Compartiment ORL; Înscrierile la concurs se fac la 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 obține la Serviciul RUNOS, tel.:
privind evoluția viitoare a secției; • un post cu normă întreagă de alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la 0245.631.582, int. 1825.
sediul unității, în termen de 15 zile
l) chitanță de plată a taxei de medic primar confirmat în specia­
concurs. litatea Oftalmologie la Secția Chi­
Taxa de concurs este de 300 de rurgie generală – Compartiment
lei și se va achita la casieria insti­ Oftalmologie;
tutului. • un post cu normă întreagă
În secțiile clinice funcția de de medic specialist confirmat în
șef de secție/laborator/serviciu se specialitatea Pediatrie la Compar­
ocupă de către un cadru didactic timentul Pediatrie;
universitar medical. • un post cu normă întreagă de
La concurs se pot prezenta me­ medic specialist confirmat în spe­
dici cu o vechime de cel puțin 5 cialitatea ATI la Compartimentul
ATI;
ani în specialitatea postului, spe­
• un post cu normă întreagă de
cialitate pe care o practică în mod
medic specialist confirmat în spe­
curent și în care sunt confirmați
cialitatea Obstetrică-ginecologie
prin ordin al m.s.p. (vechimea în
la Secția Obstetrică-ginecologie;
specialitate decurge de la data
• un post cu normă întreagă
confirmării și încadrării ca medic
de medic specialist confirmat în
specialist).
specialitatea Medicină fizică și de
Persoanele sancționate în ulti­
reabilitare la Secția Recuperare,
mii 2 ani de unitățile la care au fost
medicină fizică și balneologie III –
angajate sau de Colegiul Medicilor
Recuperare neurologică;
din România, precum și cele căro­
• un post cu normă întreagă
ra le-a încetat contractul de admi­
de medic specialist confirmat în
nistrare în condițiile stabilite la
specialitatea Medicină fizică și de
art. 5, lit. b), c) sau d), sau cele care
reabilitare la Secția Recuperare,
au împlinit vârsta de pensionare medicină fizică și balneologie III –
conform legii, nu pot participa la Recuperare neurologică;
concurs. • un post cu normă întreagă de
Concursul sau examenul va medic specialist confirmat în spe­
consta în următoarele probe, fie­ cialitatea Medicină de urgență la
care fiind eliminatorie, urmând a Compartiment Primire Urgențe;
se susține în următoarea ordine: • un post cu normă întreagă de
1) interviu – susținerea proiectu­ medic specialist confirmat în spe­
lui de management care să permi­ cialitatea Medicină de urgență la
tă evaluarea capacității manageri­ Compartimentul Primire Urgențe;
ale a candidatului; 2) probă scrisă • un post cu normă întreagă de
– constă în alegerea prin tragere medic specialist confirmat în spe­
la sorți a 10 titluri din temati­ cialitatea Diabet zaharat, nutriție
ca anunțată; 3) probă clinică sau și boli metabolice la Cabinetul de
practică. Diabet zaharat, nutriție și boli me­
Proba scrisă a concursului se tabolice.
susține după subiecte din Legea Dosarul de înscriere la concurs
nr. 95/2006 privind reforma în do­ va cuprinde următoarele acte:
meniul sănătății, cu modificările și a) cerere în care se menționea­
completările ulterioare și legisla­ ză postul pentru care dorește să
ția secundară aferentă. concureze;
Proba clinică sau proba practi­ b) copie xerox de pe diploma
că se susține pe baza metodologiei de licență și certificatul de specia­
stabilite pentru obținerea titlului list sau primar pentru medici, me­
de medic specialist. dici dentiști, farmaciști, respectiv
Bibliografia, tematica de con­ adeverință de confirmare în gra­
curs și regulamentul de organizare dul profesional pentru biologi,
al concursului se publică pe site-ul biochimiști sau chimiști;
Special VIA�A MEDICALĂ
11 iunie 2021 l Nr. 23
9

Efort extraordinar
într-o criză fără
precedent 1 din 3
Pentru Centrul de
Transfuzii din București
pandemia. „Acest efort oameni nu
extraordinar într-o pe-
anul trecut a fost unul rioadă de criză fără pre- beneficiază de
dificil, mărturisește dr.
Doina Goșa, directorul
cedent evidenţiază rolul
crucial al donatorilor de transfuzii atunci
instituţiei. Numărul sânge bine organizaţi,
voluntari, în asigurarea
când au nevoie.
de donatori a scăzut unei aprovizionări sigure (scumc.ro)
foarte mult la începutul și suficiente cu sânge atât în
pandemiei, dar treptat condiţii normale, cât și în tim-
situaţia s-a îmbunătăţit. pul unor crize majore”, a punctat
directoarea Centrului de Trans-

M edia numărului de donatori


de sânge care trec zilnic
pragul Centrului de Transfuzii
fuzii din București. Colectarea de
plasmă convalescentă a demarat
și ea destul de greu la început,
și la un control biologic extins
(hemogramă, biochimie), pe lân-
gă markerii virali care se fac la fie-
care recoltare. În plus, pot să facă
faţă mult mai ușor unor eventuale
pierderi de sânge în caz de acci-
dente sau traumatisme, a explicat

SÂNGE,
dr. Doina Goșa.

Clădirea și personalul,
probleme stringente
Chiar dacă pandemia s-a mai
domolit, iar oamenii au început
din nou să doneze, problemele de
la Centrul de Transfuzii din Bu-

NTRU DONATOR
curești nu s-au încheiat. Cele mai
importante, în opinia directorului
Centrului, sunt clădirea în care
acesta funcţionează și lipsa per-

’’
sonalului: „În București sunt pes-
te 60 de spitale publice și private
Noi, ca români, care se aprovizionează cu sânge
suntem foarte înclinaţi masă un număr considerabil de și componente sanguine de la noi
pe partea de stins incendii, ONG-uri și de proiecte pe tema ne- și este nevoie de personal sufici-
dar ce-ar fi dacă le-am anticipa voii de sânge, care și-au prezentat ent încât să putem să ieșim mai
puţin? (Marian Costache) demersurile. mult cu colecta mobilă; ar trebui
Anul acesta, de ziua lor, dona- să avem echipe să facem colectă
torii se vor aduna la Dejani, în ju- mobilă în fiecare sector, în fiecare
din ţară s-a schimbat structura pu- deţul Brașov, unde este planificat zi. Totodată, dacă am avea perso-
blicului dominant – adică au înce- un eveniment sportiv. Ideea i-a nal, am putea să organizăm recol-
put să doneze sânge mai mulţi oa- aparţinut Andreei Timofte, co- tări și după amiaza, personalul să
meni educaţi, mai mulţi tineri, mai fondator al programului „N-avem Marian Costache și dr. Doina Goșa lucreze două ture, și cu siguranţă
puţin vânători de bonuri de masă. sânge”. Tot ei ar avea în plan și lan- am recolta mai mult”.
Oamenii au început să înţeleagă sarea unei aplicaţii care să vină în din București este de 180-200, în însă pe măsură ce numărul de ca- De ajutor le-ar fi și o politică
că a dona sânge este o recompensă sprijinul celor care au nevoie de o prezent, considerabil mai mare zuri a crescut, adresabilitatea a de promovare și conștientizare
cel puţin la fel de mare pentru cel transfuzie, un liant de comunicare decât în aceeași perioadă a anu- fost din ce în ce mai mare, astfel a donării de sânge, cu o strategie
ce donează, poate uneori chiar mai între spitale, centrele de recoltare lui trecut, iar vârsta donatorilor încât anul trecut au fost recoltate care să fie implementată la nivel
mare, comparativ cu cel care pri- și potenţialii donatori, dar le lip- s-a modificat și ea. Dacă în anii peste 2.000 de pungi de plasmă. naţional de oameni specializaţi în
mește sânge”, a mărturisit Marian sesc fondurile. „Ne-am dori ca spi- trecuţi cei mai mulţi erau din Dincolo de importanţa vitală comunicare și relaţii publice.
Costache. talele să poată să le comunice, prin segmentul de vârstă 45-55 de ani, pe care o are donarea de sânge în De Ziua Mondială a Donatori-
intermediul aplicaţiei, centrelor astăzi a crescut adresabilitatea în salvarea unor vieţi, gestul adu- lor de sânge, mesajul său este unul
Satisfacţii, dar și greutăţi de transfuzie necesităţile de sân- rândul celor până în 40 de ani. ce și beneficii – atât fizice, cât și de mulţumire și preţuire pentru
Oricâte satisfacţii le aduce pro- ge, iar acestea să poată transmite Anul trecut a fost unul difi- emoţionale. Un lucru extrem de toţi donatorii de sânge și, în ace-
iectul pe care l-au construit, fon- ulterior informaţia către donatorii cil pentru angajaţii Centrului: important este însăși monitoriza- lași timp, un mesaj de încurajare
datorii lui au parte și de greutăţi, dintr-un anumit areal că este nevo- „A fost o adevărată provocare să rea stării de sănătate a donatoru- – să vină în centrele de transfuzie
lipsa resurselor fiind cea cu care se ie de o anumită grupă de sânge”. ne menţinem sănătoasă cea mai lui. Dacă o persoană donează sân- ca să doneze sânge, „fiindcă de ei
confruntă cel mai des. O altă pro- În ceea ce privește problemele mare parte a personalului, ge de 3-4 ori pe an, este consultată și numai de ei depinde rezolvarea
blemă o constituie fragmentarea din sistemul de donare din Româ- evitând astfel caran- de un medic, i se fac analize crizei de sânge din ţara noastră
demersurilor, fiind foarte dificilă nia, președintele Asociaţiei HEM tina, pe de o parte, și are dreptul prin lege din ultimii ani”.
Un raport
o colaborare între toate ONG-urile s-a limitat la a vorbi doar despre și pe de alta, să
care se ocupă de donarea de sânge. lipsa acută de informaţie din rân- asigurăm un
din 2004 al OMS
În 2019, fondatorii „N-avem sân- dul populaţiei, exprimându-și spe- mediu sigur privind donarea de
ge” au reușit totuși, cu ocazia Zilei ranţa că această situaţie ar putea fi pentru dona- sânge în ţările din Sud-
Donatorului, să aducă la aceeași schimbată prin digitalizare. torii noștri”, Estul Europei arăta că, în
ne-a mărtu- România, 70-74% dintre
risit dr. Doina cei care donează sânge
Goșa. sunt donatori
regulaţi.
„Înfruntând
pandemia”
Odată cu declanșarea pan-
demiei, numărul donatorilor a
scăzut foarte mult, oamenilor
fiindu-le teamă de infectarea cu
SARS-CoV-2. În cele din urmă
însă, și acest hop a fost depășit, iar
donatorii au început să se prezin-
te din nou la centre, înfruntând
10 VIA�A MEDICALĂ
11 iunie 2021 l Nr. 23 Reuniuni medicale
A doua ediţie a workshopului pe tema magneziului, neuroștiinţelor și nutriţiei
(„2nd Workshop on Magnesium, Neuroscience and Nutrition – în current COVID-19
pandemia”) s-a desfășurat online, în zilele de 28 și 29 mai a.c. Grupaj realizat de
prof. dr. Mihai Nechifor

P Neuroștiinţele
restigioasa manifestare internaţio-
nală, la care au participat cercetători
din mai multe ţări europene, dar și
din SUA, Japonia, Australia, Mexic a
Factor

în condiţii
fost organizată de International Society for the
Development of Research on Magnesium
(SDRM). Workshopul a cuprins patru sesiuni de
lucrări prezentate oral și o masă rotundă, „Mag-
agravant în
nesium and COVID”. Președinte al work­shopului formele grave
a fost prof. dr. Federica Wolf, din Roma.

de pandemie
de COVID-19
MAGNEZIUL ÎN HIPERTENSIUNEA
ARTERIALĂ Deși datele
Transportorii pentru magneziu joacă un rol prezentate de
major în funcţionarea diverselor sisteme și or- diferiţi cercetători
gane, deoarece doar o mică parte din acesta se
(din Italia, Franţa,
absoarbe paracelular la nivel digestiv. La nive- Există mai multe astfel de canale-enzime clorură de sodiu, dar și faţă de inflamaţia de la
lul membranelor celulare, magneziul, care este (numite uneori în literatură chanzyme), iar nivel cardiovascular și faţă de fibroză. Slovacia, SUA,
un cation preponderent intracelular, pătrunde cel mai important dintre ele pare a fi TRPM7, Una dintre cauzele incidenţei ridicate a Mexic) referitoare
aproape exclusiv prin aceste canale, cu ajutorul care se găsește practic în toate organele corpu- HTA și a sindromului metabolic în SUA trebuie la concentraţia
transportorilor. Prof. dr. Rhian Touyz, director lui uman. În liniile celulare deficiente în acest căutată în scăderea permanentă în cursul ulti- plasmatică a
al Institutului de Știinţe Cardiovasculare și Me- canal-enzimă s-a determinat o gravă hipomag- mului secol a cantităţii de magneziu introdusă magneziului la
dicale al Universităţii din Glasgow, a abordat un neziemie intracelulară asociată cu diferite mo- zilnic în organism prin aport alimentar, a arătat bolnavii cu COVID-19
subiect extrem de important, respectiv magne- dificări în dezvoltarea celulei. S-a susţinut ide- Andrea Rosanoff (SUA). Dacă la nivelul Pri-
ziul și implicaţiile lui în patologia umană, cu ea că administrarea de magneziu ar fi benefică mului Război Mondial această cantitate era de
diferă, în general
accent pe rolul TRPM în funcţionarea norma- pentru a reduce dezvoltarea fibrozei la bolnavii 400-500 mg/zi (numai din alimente și apă), azi s-a demonstrat
lă, dar și în patologia cardiovasculară. TRPM – hipertensivi. valorile se situează sub 200 mg/zi. Cauzele prin- că un nivel scăzut
transient receptor potential melastatin cation Francisco Rios (Marea Britanie) a arătat cipale ale acestei situaţii sunt reducerea cantită- al magneziului
channel – reprezintă canalele ionice transmem- pe modele experimentale că TRPM7 are un rol ţii de magneziu din sol și prelucrarea alimente- crește riscul unor
branare cuplate în citosol cu alfa-serin-treonin protector faţă de hipertensiunea arterială indu- lor, care în general reduce sau elimină în mare forme mai grave de
proteinkinază. să experimental la șobolani cu aldosteron și cu măsură magneziul și multe oligoelemente.
boală. Magneziul
joacă roluri
multiple la nivelul
sistemului imunitar,
iar reducerea
concentraţiei acestuia
scade apărarea
imunitară. În cazul
formelor grave de
COVID-19, la care se
produce așa-numita
„furtună de citokine”,
lipsa magneziului este
un factor agravant,
deoarece magneziul
Concentraţii Satoshi Kida (Japonia) a demonstrat efec-
tul deficienţei magneziului în neuroinflama-
au fost externaţi din spital. De aceea, reco-
mand monitorizarea magneziului intracelular
reduce sinteza de
IL-9, de TNF și a altor

și indicaţii ale
ţie. Administrarea de magneziu ar putea să și plasmatic și a zincului plasmatic la acești citokine. Fernando
menţină un nivel intracelular și extracelular bolnavi și administrarea, după externare, de Guerrero-Romero
normal al acestui cation și să reducă neuroin- magneziu și de zinc (pe lângă terapia recoman-

magneziului
(Mexic) a evidenţiat
flamaţia acolo unde ea există, precum și să di- dată cu mood modulatori la domiciliu), pentru
minueze apariţia neuroinflamaţiei la persoa- a reduce incidenţa recăderilor. că este important
nele cu risc de a o dezvolta. Toate substanţele care scad nivelul magne- raportul magneziu

D eterminarea corectă a necesarului de


magneziu la persoanele bolnave, dar și
sănătoase, este foarte importantă. La fel și sta-
Menga Tao (SUA) a demonstrat că admi-
nistrarea de magneziu și de vitamina D a de-
terminat o creștere a funcţiilor cognitive la
ziului și zincului și cresc formarea de radicali
liberi (și, în primul rând, alcoolul etilic) tre-
buie suprimate, indiferent de forma sub care
plasmatic/calciu
plasmatic și că, odată
cu scăderea valorii
bilirea limitelor între care să fie considerată adulţi. ar fi utilizate. Recomand, de asemenea, o de-
acestui raport, crește
normală concentraţia acestui mineral. Potrivit terminare cât mai frecvent posibilă a nivelului
Nana Gletsu-Miller (SUA), este necesară o de- Implicaţii în boala bipolară magneziului intracelular, 98-99% din nivelul riscul de forme grave
terminare mai frecventă a magneziului ionizat Personal, am prezentat o analiză a datelor de magneziu existent în corpul uman fiind de COVID-19 și crește
din plasma sanguină. În această situaţie, con- existente în literatură și rezultatele colectivu- intracelular. mortalitatea.
centraţia normală trebuie considerată ca fiind lui nostru (Mihai Nechifor și colab.) referitoare Consider că
de 0,47-0,63 mmol/L pentru iMg+2 (magneziu la implicarea magneziului în psihoza bipolară. Modulator al microbiotei digestive există suficiente date
ionizat). Oliver Micke, președintele Societăţii Majoritatea datelor existente (nu prea multe) Importanţa axei intestin-creier (gut-brain
care să recomande
germane de studiere a magneziului, a prezen- arată că atât în faza depresivă, cât și în faza axis) este binecunoscută azi, cum este și impli-
tat date ce relevă necesitatea stabilirii de limi- maniacală a psihozei bipolare de tip I (după carea perturbărilor microbiotei în variate pro-
ca magneziul să
te ale concentraţiei normale a magneziului în DSM–5) există o scădere a nivelului magneziu- cese patologice. Ceea ce nu se știa este faptul că fie administrat
diferite ţesuturi și necesitatea standardizării lui. În cercetările noastre am pus accentul nu magneziul are un rol modulator la nivelul mi- atât persoanelor
la nivel internaţional a determinării concen- numai pe determinarea concentraţiei magne- crobiotei digestive și că favorizează normaliza- vulnerabile care
traţiilor de magneziu. ziului, zincului și altor cationi plasmatici, dar rea acesteia, fapt arătat de Federica di Chierico au risc major de a
și pe determinarea concentraţiei magneziului (Italia). face forme grave
Protecţie cerebrală intracelular. Julie Auwercx și co-
de COVID-19, cât și
Laura Locatelli și colegii ei din Milano au Există cazuri în care concentraţiile mag- legii săi (Franţa) au
pus la punct un foarte interesant model ex- neziului plasmatic arată valori nesemnifica- arătat că la nive- bolnavilor
perimental, utilizând celule endoteliale de tiv modificate faţă de lotul de control, dar în lul unor cancere internaţi și care
origine macrovasculară pentru studierea in care concentraţiile magneziului intracelular digestive (esofa- au forme ușoare și
vitro a barierei hematoencefalice, și au ară- sunt semnificativ scăzute (la fel, sunt scăzu- gian, gastric și medii de COVID-19,
tat că magneziul reduce hiperpermeabilita- te și concentraţiile zincului plasmatic). Unii colorectal) exis- pentru a reduce
tea indusă acesteia de către lipopolizaharid mood modulators (cum sunt carbamazepina și tă o modificare
riscul de agravare și
(LPS) și bradikinină. Aceste date recomandă valproatul de sodiu) au crescut semnificativ a expresiei unor
administrarea terapeutică de magneziu în concentraţia intracelulară a magneziului. transportori de mortalitatea.
toate cazurile patologice în care există o astfel Un nivel scăzut al magneziului se corelează magneziu, cum ar fi
de creștere. pozitiv și cu apariţia recidivei la bolnavii care MAGT1 și CNNM4.
Hi-Tech VIA�A MEDICALĂ
11 iunie 2021 l Nr. 23
11

Servicii medicale la domiciliu,


Antreprenorul Ovidiu
Tuduruţă a realizat prima
aplicaţie mobilă din

prin smartphone
România, care facilitează
livrarea serviciilor medicale
la domiciliu, conectând

’’
printr-un singur click
personalul medical calificat își creeze un cont. Personalul me- pacientul, nevoile sale lovit chiar el de
cu pacienţii. Specialiștii medicali
dical, după ce va completa formu- medicale cu specialis- această nevoie:
individuali pot fi larul de înscriere, va fi analizat de tul, decât să constru- nu are răbdarea
listaţi în aplicaţie, un membru al echipei, iar dacă este iești infrastructură și timpul necesar
își pot gestiona singuri eligibil, va fi contactat telefonic spitalicească în for- să meargă la spi-
rezervările în funcţie de pentru a se putea înscrie în platfor- mă fizică. În plus, tal pentru un
program și își pot completa mă. Nu se percepe taxă de înscrie- îmi doresc să fac tratament
veniturile în timpul liber. re nici pentru clinici, nici pentru din această platfor- sau o inves-
(Ovidiu Tuduruţă) personalul medical individual. mă una prietenoasă tigaţie. Inspi-
pentru persoanele rat a fost și
Fără taxe de înscriere Bine de știut cu dizabilităţi, să de experienţa
Aplicaţia este gândită astfel în- Principalele beneficii pentru derulez o campanie trăită în familie,
cât să le permită cadrelor medicale clinicile partenere și personalul prin care să ofer ac- unde unul din-
sau clinicilor să își seteze dispo- medical înscris includ, pe lângă ve- ces la un număr mare tre părinţii săi a
nibilitatea în funcţie de timpul pe nituri suplimentare într-un cadru de persoane cu dizabi- fost nevoit, la un
care îl pot aloca. După ce o clinică de siguranţă, facilitarea unei bune lităţi și să validez tehno­ moment dat, să ia
este listată în platformă, aplicaţia organizări a calendarului perso- logic accesul la serviciile drumul străinătăţii
monitorizează în timp real resur- nal și flexibilitate sau programe de medicale pentru persoane pentru a oferi îngri-
sa alocată de pe telefon și oferă loializare. De asemenea, colabora- greu deplasabile”. jiri medicale la domi-
informaţii legate de numărul de torii își pot selecta o arie geogra- Un alt obiectiv pe care ciliu: „Mi-am propus
rezervări și asistentul sau medicul fică unde pot ajunge într-un timp acesta și l-a propus este să revanșez eforturile
solicitat. Managerul clinicii poate rezonabil. atragerea finanţării de la mamei, căci despre ea
accepta sau nu solicitarea în nume- Trebuie știut însă că toţi cola- investitori privaţi și de este vorba, prin dez-
le resursei medicale, în funcţie de boratorii înscriși în platformă tre- la „angel investors”, astfel încât voltarea unui produs de genul aces-

A
disponibilitate sau arie geografică. buie să fie acreditaţi de Ministerul Beesers să acumuleze infrastruc- ta în România, mai ales că există
plicaţia Beesers func- Specialiștii medicali indivi- Sănătăţii și să lucreze în mediul de tură de furnizare de servicii medi- o nișă neexplorată, a specialiștilor
ţionează precum un duali pot fi listaţi în aplicaţie, își stat sau privat. Ei vor încheia con- cale în cât mai multe zone ale ţării, în îngrijiri medico-sociale la do-
marketplace pentru pot gestiona singuri rezervările în tracte de prestări servicii cu com- inclusiv în mediul rural, demon- miciliu. Existenţa unui astfel de
îngrijiri medicale, di- funcţie de program și își pot com- pania care deţine aplicaţia. strând că, acolo unde există resursă soft poate să reducă distanţa din-
rect la domiciliul pacienţilor. pleta veniturile în timpul liber. profesională disponibilă, dacă soli- tre cei plecaţi în afară și familiile
Aceștia pot selecta specialistul în Cei care doresc să devină colabo- Planuri de dezvoltare ciţi asistenţă medicală acasă, me- rămase aici și poate să ofere un spri-
funcţie de evaluările celor care ratori, găsesc toate informaţiile pe Fondatorul aplicaţiei spune că a dicul sau asistentul medical chiar jin benefic societăţii, în special per-
au beneficiat deja de serviciile www.beesers.com. creat această interfaţă din dorinţa te vizitează. soanelor aflate în zone rurale, care
lui, dar și de preţul consultaţiilor. Aplicaţia poate fi descărcată din de a contribui la îmbunătăţirea ac- sunt nevoite să parcurgă 40-50
Ovidiu Tuduruţă (foto), fondato- Google Play sau App Store, iar pen- cesului la servicii medicale: „Este O nișă încă neexplorată de kilometri până la prima clinică
rul Beesers, explică toate detaliile tru a o accesa, utilizatorii, pacienţi mai ieftin și mai facil să constru- Ovidiu Tuduruţă mai spune medicală”.
de funcţionare. sau cadre medicale, trebuie doar să iești tehnologie care să conecteze că a creat aplicaţia pentru că s-a Dr. Laura Davidescu
PUBLICITATE

Magnerot® combate stresul, oboseala cronică și epuizarea.


Magnerot® conține orotat de magneziu, care se absoarbe rapid
în organism și te ajută să depășești perioadele de suprasolicitare.
www.magnerot.ro

Magnerot 500 mg comprimate este un medicament ce conține 500 mg orotat de magneziu dihidrat (echivalent a 32,8 mg magneziu) indicat în profilaxia infarctului miocardic și necrozei miocardiace,
în tratamentul anginei pectorale, dacă aceste afecțiuni sunt determinate de carența de magneziu, arteroscleroză, stenocardie, arterită și arteriolită, tulburări ale metabolismului lipidic, crampe
musculare. Se administrează timp de o săptămână câte 2 comprimate (1g orotat de magneziu) de 3 ori pe zi, pentru refacerea depozitelor de magneziu, apoi 2-3 comprimate (1-1,5g orotat de magneziu)
pe zi. Comprimatele trebuie administrate cu puțină apă. Durata tratamentului trebuie să fie de cel puțin 6 săptămâni. Nu luați Magnerot dacă sunteți alergic la orotatul de magneziu sau la oricare dintre
celelalte componente ale Magnerot ori dacă aveți afecțiuni ale rinichilor sau în prezența diatezei litiazice renale (calculi urinari alcătuiți din fosfat de calciu, magneziu, amoniu). Aceste medicament se
poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Viza
de publicitate nr. 3494 din 06.04.2021.
u l
12

r
Reuniuni medicale
VIA�A MEDICALĂ

n a
11 iunie 2021 l Nr. 23

Ce n te
c o p e r i r i i
des
ins u l i n e i
Doar

Al 47-lea Congres implementarea legii privind pre­


venţia și diagnosticul precoce al
900.000
Naţional al Societăţii de pacienţi sunt incluși în
diabetului zaharat.
Române de Diabet, Specialiștii au analizat o serie cadrul Programului Naţio-
Nutriţie și Boli de aspecte pe care pandemia de nal dedicat DZ, deși estimă-
Metabolice s-a COVID-19 le-a adus (sau readus) a influenţat speranţa de viaţă a pa­ insulina, în funcţie de valoa­ rile arată că în ţara noastră
în atenţie: nevoia registrelor elec­ cienţilor cu diabet zaharat tip 1. rea glicemiei; ar exista 1,8 milioane de
desfășurat în perioada tronice, avantajele consultaţiilor Peste 60 de milioane de pacienţi - sisteme analoage moleculare persoane cu această
19-25 mai în mediul online, recunoașterea educaţiei te­ cu DZ tip 2 au nevoie în prezent de de eliberare a insulinei – presu­ afecţiune.
online. Ediţia curentă rapeutice ca serviciu medical, ne­ insulină, accesul la acest tratament pun introducerea unor elemente
cesitatea accesului la investigaţii, fiind încă o problemă pentru mulţi sensibile la glucoză în molecula de
a marcat un moment la tratament și consumabile, pla­ pacienţi din ţări subdezvoltate sau insulină, care îi conferă acesteia
important în istoria sarea persoanelor diagnosticate cu aflate în curs de dezvoltare. posibilitatea de a răspunde la vari­ În plus, locul în care este ad­
medicinei: anul acesta DZ în categoria de risc crescut și La ora actuală se vorbește des­ aţiile glicemice. ministrată insulina este extrem de
care au prioritate în programele de pre așa-numitele smart insulin important. S-a constatat că dacă
se împlinesc 100 de vaccinare. (insulinele inteligente), bazate pe Insulina orală temperatura la nivelul locului de
ani de la descoperirea o tehnologie care prevede sisteme Despre viitorul tratamentu­ injectare este mai ridicată, creș­
insulinei. Inovaţii în insulinoterapie de eliberare a insulinei în funcţie lui cu insulină a vorbit dr. Simona te perfuzia tisulară, accelerând
Anul acesta se împlinesc 100 de valoarea glicemiei. Aceste teh­ Popescu, șef lucrări la Universita­ farmacocinetica. De asemenea,

D
de ani de la descoperirea insulinei, nologii se pot împărţi în trei clase: tea de Medicină și Farmacie „Victor ad­mi­nistrarea intradermală este
eși estimările arată că perioadă în care insulinele au par­ - pompe de insulină cuplate cu sis­ Babeș” din Timișoara. Perspective­ asociată cu o creștere a absorbţiei
în ţara noastră ar exista curs mai multe etape, de la primele teme de monitorizare – eliberează le cuprind următoarele aspecte: insulinei, iar administrarea în jet la
1,8 milioane de persoa­ insuline animale, până la introdu­ insulina în funcţie de un algoritm modul de administrare – oral sau nivel subcutanat poate fi asociată și
ne cu diabet zaharat cerea insulinei umane sintetice în și de valoarea glucozei din sânge; inhalator; îmbunătăţirea farmaco­ ea cu o absorbţie accelerată.
(DZ), în Programul Naţional de­ 1978, și apoi insulinele analog rapi­ - sisteme bazate pe polimeri – in­ cineticii și a farmacodinamicii
dicat diabetului zaharat sunt in­ de și ultrarapide, le-a amintit par­ sulina este încapsulată în vezicule insulinei; îmbunătăţirea dispozi­ Controlul glicemic, esenţial
cluși doar 900.000 de pacienţi cu ticipanţilor prof. dr. Maria Moţa. sau hidrogen, o matrice polime­ tivelor de administrare a insuli­ Despre dificultăţile întâm­
această afecţiune. De asemenea, Descoperirea insulinei în anul 1921 rică ce eliberează sau activează nei. Cea mai la îndemână metodă pinate în obţinerea unui control
potrivit datelor statistice, decesele de administrare ar fi cea orală. În glicemic corespunzător, cu scopul
asociate diabetului sunt de două
ori mai numeroase în România
DZ și formele severe de COVID-19 acest sens, o echipă de cercetători
a publicat în 2019 un articol des­
reducerii la minimum a riscului de
apariţie a complicaţiilor micro și
comparativ cu ţările dezvoltate pre o capsulă prevăzută cu un ac, macrovasculare, a vorbit prof. dr.
ale Uniunii Europene (UE). Apro­ ce conţine o cantitate de insulină. Gabriela Radulian. În plus, în ca­
ximativ 40% dintre persoanele cu Aceasta se administrează oral, iar drul managementului diabetului
DZ tip 2 nu primesc tratament, iar în momentul în care ajunge la nivel zaharat trebuie depășite anumite
o mare parte dintre acestea nu au gastric se poziţionează corespun­ momente de inerţie, intensificând
un diagnostic. zător și va elibera cantitatea de in­ tratamentul. „Intervenţia terape­
În deschiderea congresului sulină. O altă inovaţie este insulina utică întârziată este asociată cu

’’
de anul acesta, prof. dr. Romulus 338, un analog de insulină cu durată creșterea riscului de complicaţii”,
Timar, președintele Societăţii Ro­ lungă de acţiune. Alte studii au fost a subliniat prof. dr. Radulian. Ast­
mâne de Diabet, Nutriţie și Boli fel, riscul de boală cardiovasculară
Metabolice (SRDNBM), a prezen­ Intervenţia la pacienţii cu HbA1c cu o valoare
tat câteva dintre acţiunile și obiec­ terapeutică persistent peste 7% în primii doi
tivele Forumului Român de Diabet, ani de la diagnosticul DZ tip 2 și
întârziată este
care a împlinit doi ani de existenţă. la care intensificarea este întâr­
Forumul Român de Diabet este o asociată cu creșterea ziată mai mult de un an este sem­
platformă care aduce laolaltă toţi riscului de complicaţii. nificativ mai mare comparativ cu
actorii implicaţi în diagnosticul și (Prof. dr. Gabriela cei care au o valoare a HbA1c sub
managementul pacienţilor cu DZ. Radulian) 7%. O opţiune terapeutică ar fi
Acest organism este responsabil combinaţia fixă insulină glargine
de crearea unui cadru legislativ ce efectuate pentru a testa adminis­ – lixisenatidă. Aceasta, conform
reglementează prevenţia și depis­ trarea inhalatorie (Afrezza), teh­ studiilor, a îmbunătăţit controlul
tarea precoce a diabetului zaharat nologia acestui tip de insulină pre­ glicemic la persoanele cu DZ tip 2
și de organizarea unor campanii supunând ca particulele să ajungă care au avut un control suboptimal
de conștientizare asupra acestei întâi la nivel pulmonar și ulterior în sub tratamentul cu doza maximă
maladii. Legea privind prevenţia circulaţie. O atenţionare specială de agonist de receptor GLP-1, ofe­
DZ cuprinde patru direcţii impor­ în cazul acestui tip de administrare rind o opţiune de intensificare
tante: educaţie, prevenţie, diag­ se impune pentru pacienţii cu boli simplă, eficientă și bine tolerată,
nosticare precoce, îngrijire pentru pulmonare preexistente, în cazul indiferent de regimul terapeutic
pacienţi. Pentru anul 2021, una lor cercetătorii semnalând riscul de urmat anterior.
dintre priorităţile forumului este apariţie a bronhospasmului. Dr. Roxana Dumitriu
A F I L
Ars medici VIA�A MEDICALĂ 13

A
11 iunie 2021 l Nr. 23

N
l Manifestări respiratorii (de exemplu, dis- cunoscută sau suspectată de arahide (9).
pnee, respiraţie șuierătoare/bronho­spasm,
stridor, hipoxemie), Simptome și semne
l Scăderea tensiunii arteriale (hTA) sau Simptomele și semnele frecvente ale
asocierea simptomelor și semnelor de hipo- anafilaxiei includ următoarele:
perfuzie – de exemplu, hipotonie (colaps), l La nivelul pielii și mucoaselor – apar
A
sincopă, incontinenţă. în până la 90% dintre episoade, inclusiv

XIA(1)
Reţineţi că simptomele și semnele cu- urticarie generalizată, prurit și/sau eritem
tanate sunt prezente în până la 90% dintre frecvent la nivelul extremităţilor, angioe-
episoadele anafilactice. Prin urmare, acest dem facial (buze, limbă, uvula, periorbital)
criteriu va fi de multe ori util în stabilirea sau eritem conjunctival. Cu toate acestea,
diagnosticului. urticaria, eritemul facial și al extremităţilor,
Criteriul 2 – Două sau mai multe dintre pruritul se pot remite până la momentul în
următoarele, care apar rapid după expune- care pacientul ajunge la un centru medical,
rea la un alergen cunoscut pentru acel paci- deci este important de întrebat despre ma-
ent (minute până la câteva ore): nifestările cutanate de la începutul reacţiei.
l Manifestări cutaneo-mucoase; l Respiratorii – apar în până la 85% dintre
l Manifestări respiratorii; episoade, inclusiv rinoree, congestie nazală,
l Manifestări cardiovasculare; strănut, mâncărime la nivelul gâtului și cana-
l Manifestări gastrointestinale (de lelor urechii, schimbarea calităţii vocii, senza-
exemplu, dureri abdominale, crampe, ţie de închidere a gâtului sau sufocare, stridor,
vărsături). dificultăţi de respiraţie, șuierat sau tuse.
Criteriul 3 – Scăderea TA după expune- l Gastrointestinale – apar în până la 45%
rea la un alergen cunoscut pentru acel paci- dintre episoade, inclusiv greaţă, vărsături,
ent (minute până la câteva ore). Hipotensiu- diaree, dureri abdominale și crampe.
nea arterială (hTA) este definită la adulţi ca o l Cardiovasculare – apar în până la 45%
TA sistolică mai mică de 90 mmHg sau o scă- dintre episoade, inclusiv hipotonie (colaps),
dere mai mare de 30% faţă de valoarea iniţia- sincopă, incontinenţă, ameţeli, tahicardie și
lă, iar la sugari și copii, ca TA sistolică scăzută hipotensiune.
Săptămâna 13-19 iunie 2021 Diagnosticul de anafilaxie se bazează în (pentru vârsta respectivă) sau o scădere mai Moartea prin anafilaxie rezultă de obicei
marchează Săptămâna Alergiilor, primul rând pe simptome și semne clinice, mare de 30% a TA sistolice. din asfixierea cauzată de obstrucţia căilor
potrivit World Allergy Organization. precum și pe o descriere detaliată a episo- Criteriul 3 este destinat detectării epi- respiratorii superioare sau inferioare ori de
dului acut, incluzând activităţi, evenimente soadelor anafilactice în care este implicat un colapsul cardiovascular (1-15).
În această săptămână se desfășoară
recente, tipuri de alimente sau de medica- Anafilaxia este imprevizibilă. Poate fi
și în Cluj-Napoca o campanie de mente consumate, efectuarea efortului fizic ușoară și se poate rezolva spontan datorită
conștientizare a anafilaxiei, cu și consumul de alcool, toate în decurs de câ- producţiei endogene de mediatori compen-
medici voluntari care distribuie teva minute până la ore anterior episodului. satori (de exemplu, epinefrină, angiotensi-
materiale informative în spaţii Recunoașterea prezentărilor variabile și ati- nă II, endotelină și altele) sau poate fi seve-
publice, școli, grădiniţe. pice ale anafilaxiei este esenţială pentru asi- ră și poate evolua în câteva minute până la
gurarea unei terapii rapide eficiente cu epine- compromis respirator sau cardiovascular

A
frină, precum și pentru reducerea excesului și moarte (8). Nu se poate preconiza cât de
nafilaxia este o afecţiune multi- de medicamente de linia a doua, cum ar fi sever va deveni un episod anafilactic, cât
sistemică acută, ce poate pune antihistaminicele și glucocorticoizii, care nu de repede va progresa și dacă se va rezolva
viaţa în pericol, cauzată de eli- salvează viaţa în cazul unei anafilaxii (2-9). prompt și complet sau va deveni bifazic sau
berarea bruscă a mediatorilor Criteriile de diagnostic pentru anafila- prelungit, deoarece factorii care determină
mastocitari în circulaţia sistemică. Cel mai xie au fost publicate iniţial de un grup mul- evoluţia nu sunt pe deplin înţeleși. Astfel,
adesea rezultă din reacţii mediate de imuno- tidisciplinar de experţi ai World Allergy administrarea precoce a epinefrinei este
globulina E (IgE) la alimente, medicamente Organization (WAO) în 2005/2006 și au fost singur organ și se aplică pacienţilor care au esenţială pentru a preveni progresia către
și înţepături de insecte, dar, de asemenea, actualizate în 2015. Există trei criterii de di- fost expuși unei substanţe la care se știe că manifestări care pun viaţa în pericol. Cauze-
poate fi indusă de orice agent capabil să pro- agnostic (8). sunt alergici (de exemplu, hipotensiune ar- le și mecanismele anafilaxiei sunt detaliate
voace degranulare masivă a mastocitelor Astfel, anafilaxia este foarte probabilă terială sau șoc după o înţepătură de insectă). în tabel.
(1). Uneori e dificil de recunoscut, întru- atunci când este îndeplinit oricare dintre Vor exista pacienţi care nu îndeplinesc Prof. dr. Diana Mihaela Deleanu,
cât poate imita alte afecţiuni medicale, iar următoarele trei criterii: niciunul dintre aceste criterii, dar pentru dr. Irena Pintea,
manifestările clinice sunt polimorfe. Criteriul 1 – Debutul acut al unei boli care este adecvată administrarea de epi- dr. Carmen Teodora Dobrican,
(minute până la câteva ore) care implică nefrină. De exemplu, ar fi adecvat să se dr. Ioana Adriana Muntean
Diagnostic manifestări cutaneo-mucoase (de exemplu, administreze epinefrină unui pacient cu Disciplina Imunologie-Alergologie, UMF
Este definită ca o reacţie alergică seve- urticarie generalizată, prurit sau eritem, „Iuliu Haţieganu”, IRGH „Octavian Fodor”,
antecedente de anafilaxie severă la arahide
Cluj-Napoca
ră sau care are un debut rapid și care poate edem ale buzelor, limbii, uvulei) și cel puţin care prezintă urticarie și înroșire care s-au
Bibliografia este disponibilă pe www.viata-medicala.ro
provoca decesul pacientului în timp scurt. una dintre următoarele: dezvoltat în câteva minute de la o ingestie

Tabel. Cauzele și mecanismele anafilaxiei - dintre acestea, cele mai
frecvente sunt medicamentele, alimentele și înţepăturile de insecte. Atenţie, poate fi o anafilaxie!
Anafilaxia bifazică este
Mecanism imunologic IgE-dependent. Alergeni:
definită ca o reapariţie
Alimente, în special arahide, nuci, crustacee, pește, lapte, ou, grâu, seminţe
Medicamente (de exemplu, antibiotice, AINS) a simptomelor care
Înţepături de insecte (de exemplu, venin de himenoptere) se dezvoltă în urma
Materiale biologice, produse de imunoterapie, anticorpi monoclonali,
agenţi de chimioterapie și vaccinuri rezoluţiei aparente a
Latex episodului anafilactic
Aditivi alimentari, inclusiv condimente, coloranţi derivaţi de insecte (de
exemplu, carmin) și gume vegetale iniţial, fără expunere
Inhalatori (rare; de exemplu, părul de cai, părul de pisică, polenul de iarbă) suplimentară la agentul
Lichid seminal uman (declanșator rar al anafilaxiei la femei)
Alergeni la locul de muncă (de exemplu, insecte, latex)
cauzal. Rata reacţiilor
Mecanism imunologic independent de IgE bifazice din literatura
IgG dependent (rar; de exemplu, dextran cu greutate moleculară mare, contemporană variază de
infliximab)
Activarea sistemului de coagulare (de exemplu, heparină contaminată cu
la 0,4% la 14,7%
sulfat de condroitină suprasulfatat)
într-un studiu de
Anafilaxia idiopatică
Se ia în considerare posibilitatea unui alergen ascuns sau nerecunoscut anafilaxie pediatrică.
anterior
Acestea apar de obicei
Se ia în considerare posibilitatea unui sindrom de activare mastocitară,
mastocitoza sistemică în decurs de 12 ore de la
Mecanism nonimunologic (activarea directă a mastocitelor și
bazofilelor) rezolvarea simptomelor
Factori fizici (de exemplu, exerciţiu fizic, temperaturi extreme) iniţiale, deși au fost
Medicamente (de exemplu, opioide, AINS, miorelaxante)
raportate recurenţe până
Agenţi de contrast
Alcoolul (etanol; induce rar, dar poate fi considerat cofactor) la 72 de ore mai târziu (9).
Pliant distribuit în cadrul campaniei de conștientizare din Cluj-Napoca.
14 VIA�A MEDICALĂ
11 iunie 2021 l Nr. 23 Medic-Medicină-Cultură
Replici savuroase la Teatrul Naţional
convenţii artistice s-a luptat să scape, constru- au căutat cu disperare să găsească noi coordo-
ind o lume mai adevărată. nate și să adâncească atât liniile mai vechi, cât
Aparent, pe scenă nu se întâmplă mai nimic, și direcţiile ascunse ale piesei.
doar o lungă și sinuoasă discuţie plină de subti- În mod normal, cred că Teatrul Naţional
lităţi despre anumite habitudini, despre visuri avea datoria de a monta una dintre piesele mari
și aspiraţii. Și totuși, sub conversaţia celor doi, ale autorului, care îl reprezintă plenar și unde,
un domn și o doamnă, într-un salon aflat într-o sub masca unei comedii, acesta atacă frontal
mică pensiune din Veneţia, se strecoară zeci de una dintre multiplele probleme ale societăţii co-
săgeţi otrăvite, de impulsuri care mai de care muniste: îmbogăţirea prin fraudă a unei pături
mai ciudate. Acestea au la bază conflictul sub- suprapuse, situaţie echivalentă și astăzi pe mai
teran dintre esenţă și aparenţă, care ar putea toate planurile societăţii românești actuale.
duce la conflicte acute între cei doi, dar care Oare de ce Teatrul Naţional se ferește perma-

T eatrul Naţional din București a deschis sta-


giunea cu una dintre piesele mai scurte ale
lui Teodor Mazilu, autorul care prin producţia
sunt estompate de dorinţa nerealizată ideatic,
de a se plimba cu gondola pe Marele Canal din
Veneţia.
nent de asemenea piese? Pe cine oare ar supăra
astăzi replicile din coroziva piesă „Mobilă și Du-
rere”, de exemplu? Ceea se petrece astăzi în viaţa
sa dramatică a dinamitat celebra dramaturgie O piesă plină de replici savuroase, care are reală întrece cu mult fantezia autorilor drama-
realist socialistă, aducând arta teatrului pe fă- nevoie de doi actori complecși, capabili să înţe- tici, oricât de imaginativi ar fi ei, iar actualilor
gașul normal. Piesa Frumos e în septembrie leagă intens toate subtilităţile exprimate de au- manageri ai teatrelor le e frică de piese care ar

Picnic
la Veneţia este un text în care autorul se răz- tor. Oana Pellea și Mircea Rusu sunt doi actori putea atinge demnitatea unor înalte personaje,
boiește încă o dată cu ipocrizia și filistinismul inteligenţi, cu o mare experienţă teatrală, care servindu-le astfel pe tavă motive de a fi înlocuiţi.
societăţii în care a trăit, și din ale cărei tipare și împreună cu regizoarea Mariana Cămărășan Candid Stoica

pe note
Han la muzeu muzicale,
Muzeul Colecţiilor de Artă din București își
așteaptă vizitatorii, până în 12 septembrie, la
expoziţia de sculptură
„OSCAR HAN (1891–1976)”, dedicată împlinirii a
în
130 de ani de la nașterea artistului.
Grădina
E
xpoziţia prezintă nu mai puţin de 50 de lucrări

Botanică
în ghips, marmură de Carrara, bronz, din vasta
creaţie a artistului, „sculptor de largă și înaltă ţi-
nută”, cum îl caracteriza pictorul Nicolae Tonitza.
Aceste lucrări fac parte din patrimoniul Muzeului Naţional
de Artă al României, al Muzeului Zambaccian, al Muzeului În Grădina Botanică din
de Artă Constanţa și din colecţii private: Anca Vlad, Mihai Capitală vor avea loc, în
Astratinei, Damian Florea.
weekenduri, degustări
Fișele explicative – adevărat testament de istorie a artei
românești, sunt realizate de Doina Păuleanu, regretatul isto-
de produse locale,
ric și critic de artă, autoare a volumului Oscar Han: un artist însoţite de concerte, dar
și epoca sa. Ele sunt completate cu materiale documentare și de sesiuni de poezie și
oferite de nepotul sculptorului, Alexandru Mavrocordat. lectură.
La intrarea în spaţiul expoziţional ne întâmpină
Homer, poetul orb cu ochii lui adânc văzători. Aproape îi
stă Luceafărul Mihai – în două ipostaze: una amintind de B ucureștenii se pot bucura
în această vară, în Grădi-
autorul Scrisorilor, cealaltă – luciferică. Urmează seria unor
contemporani ai sculptorului – Ionel Teodoreanu, Nicolae
Iorga, Mihail Sorbul, Claudia Milian etc. –, invitaţie la
Remember lockdown – na Botanică, de picnicuri mu-
zicale destinate socializării cu
scop cultural. Desfășurată în
lumină de la o masă a umbrelor, câteva sculpturi alegorice
și fascinanta lume de frumuseţi concentrată în alcătuirea de
trup de femeie.
puterea adaptării perioada 19 iunie–19 septem-
brie, iniţiativa aduce laolaltă
producători din ţară și sesiuni
Pentru cei care doresc să afle și alte date despre Oscar Momentele dramatice prin de Elena Postelnicu – corespondent Ra- acustice de muzică clasică,
Han, sunt expuse și o serie de documente, spre luare aminte: care a trecut Italia la începutul dio România Actualităţi în Italia și secre- jazz, alternative&indie.
certificatul de naștere, Diploma de absolvire a Școlii de Arte pandemiei de COVID-19 sunt tar general al Asociaţiei Presei Străine Potrivit organizatorilor,
Frumoase din București, cartea de identitate, pașaportul, fo- prezentate în cadrul unei în Italia, prezintă 27 din cele peste 70 de vor fi create două scene speci-
tografii ale artistului la locul de creaţie sau cu creaţiile sale. imagini ale versiunii italiene a expoziţi- ale pentru muzică și alte patru
expoziţii de fotografie găzduită
Au ascultat de mâna modelatoare a artistului pietrele, ei. Ea constituie un parcurs cronologic, zone distincte pentru sociali-
bronzul, marmura, ghipsul (lemnul, nu – ai zice că sculptorul de MNAR până la 1 august. dar și emoţional, prin momentul închi- zare, audiţii, picnic în pădu-
s-a temut să nu ucidă cântul privighetorii în pădurile devas-
tate de om!), și iată-le acum, celebrând cea de-a 130-a rotire a
primăverii de când sub cerul de la noi s-a născut Oscar Han.
Z iua Naţională a Italiei, marcată la 2
iunie, a fost celebrată la București
printr-un eveniment organizat de Aso-
derii totale, al străzilor goale și spitalelor
arhipline, urmat de redeschiderea dis-
cretă și de reluarea ritmului de viaţă în-
re sau degustări de produse
gourmet, de la orele 16:00
la 21:00.
Paula Romanescu ciaţia pentru Muzică, Artă și Cultură, tr-o manieră nouă, cu diferenţe notabile În primul weekend (19-20
Muzeul Naţional de Artă al României faţă de ceea ce fusese în anii anteriori. iunie) sunt programate con-
(MNAR) și Asociaţia Presei Străine din Alături de imagini cu pieţe faimoa- certe în iarbă cu We singing
Italia, la care Viaţa Medicală a participat se complet golite de vizitatori, cu ru- colors, Aida și Noi, Paul Ballo
ca partener media. Expoziţia de fotogra- găciunile solitare ale Papei într-o Piaţă & Adam Popa, Alma Nicole,
fie „LOCKDOWN ITALIA – văzut de San Pietro pustie, vedem oameni care Raisa Mihai, precum și sesiuni
presa străină”, prezentă pe gardul exte- stau la soare pe acoperiș și zâmbesc de de poezie cu Svetlana Cârstean
rior al aripii Kretzulescu a MNAR până la balcoane, care fac gimnastică, lucră- și tineri actori. O zonă specia-
la 1 august a.c., readuce în atenţia publi- tori ce igienizează spaţiile publice, ima- lă va fi dedicată produselor
cului momentele dramatice traversate de gini cu reluarea rugăciunilor comune locale, dulciurilor artizana-
Italia în perioada de început a pandemi- în biserici, cu vizitatori cu mască la mu- le, degustărilor de vinuri sau
ei de COVID-19 (martie – iunie 2020), zee și teatre sau cu cafeaua băută sub decoraţiunilor.
SensoTVSanatate
atunci când peninsula a fost greu încer- o vizieră. În plus, la București apar și Biletele pot fi cumpărate
cată. A fost prima ţară europeană care s-a trei fotografii cu avioanele militare care de pe eventbook.ro. Fiecare
confruntat cu situaţii medicale, sociale și au transportat personalul medical din bilet este valabil o singură zi.
umane fără precedent. Iniţiativa i-a apar- România care a mers în ajutorul Preţul este de 60 lei/persoană,
ţinut președintelui în exerciţiu al Aso- confraţilor italieni. la care se adaugă 10 lei pen-
ciaţiei Presei Străine din Italia, Trisha Întregul ansamblu are o încărcătură tru accesul în Grădina Bota-
Thomas, și s-a concretizat printr-un eve- emoţională extraordinară și o vibraţie de- nică. Locurile sunt limitate
niment găzduit de Muzeele Capitoline osebită, demonstrând tăria și rezistenţa la 500 de persoane pe zi. Eve-
din Roma, în octombrie anul trecut. unei naţiuni, dar și capacitatea pe care a nimentul se va desfășura în
avut-o de a găsi resurse pentru a rezista și perioadele: 19-20 iunie, 26-27
De la lockdown la noua a se adapta după o grea lovitură, și a con- iunie, 3-4 iulie, 28-29 august,
normalitate tinua cu un zâmbet și cu convingerea că 4-5 septembrie, 11-12 septem-
Expoziţia de la București, curatoria- de acum sunt mai uniţi și mai puternici. brie, 18-19 septembrie.
SensoTVSanatate tă de Chris Warde-Jones și coordonată Dr. Raluca Bulea Florentina Ionescu
Medic în România VIA�A MEDICALĂ
11 iunie 2021 l Nr. 23
15

Dr. Anca Bobircă: „Pacienţii


rămân în relaţie pe viaţă cu
medicul reumatolog curant”
Progresele în reumatologie înseamnă și terapii biologice, dar și capacitatea de a-i oferi
bolnavului o viaţă comparabilă cu a populaţiei generale. Am aflat aceste lucruri de la
dr. Anca Bobircă.
SARCINA ÎN BOALA Pentru bolile reumatice imune o specialitate tot mai răspândi­
AUTOIMUNĂ – O predispoziţia genetică este esen­ tă, există mai multe modele de
REALITATE ţială, factorii declanșatori supra­ pacienţi: diagnostic și tratament
punându-se peste acest profil și maximal precoce; diagnostic
Aveţi ca arie de expertiză plann­ determinând apariţia simptome­ precoce, dar cu temporizarea me­
ingul și urmărirea sarcinilor în lor. Printre factorii de risc am dicaţiei imunosupresoare și cu
bolile autoimune reumatice. putea aminti expunerea solară, progresie radiologică; prezentare
Sarcina în patologia reumatică infecţiile virale, cele de tract in­ tardivă la reumatolog – progre­
este un subiect controversat, pen­ testinal și urinar, expunerea la sie radiologică – dizabilitate. Un
tru că avem în atenţie mama și substanţe toxice, traumatismele. profil de prezentare a reumatolo­
copilul. Dacă acum câteva decenii Dacă ne referim la gută, putem giei moderne este pacientul fără
Anca Bobircă este medic specialist reumatolog la reumatologii nu încurajau sau mai accepta cu largheţe că alimenta­ simptomatologie, fără sindrom
Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino” și la Enayati degrabă limitau acest capitol din ţia bogată în carne roșie, organe, inflamator, fără modificări ima­
Medical City, doctor în știinţe medicale și asistent viaţa pacientelor, în zilele noastre, fructe de mare în exces și consu­ gistice, dar cu variabile titruri de
universitar la UMF „Carol Davila” București. datorită unui control eficient al mul de alcool menţin ridicate ni­ autoanticorpi. În această ultimă
bolii și al variantelor terapeutice velurile serice ale acidului uric și situaţie, reumatologul are poziţia
compatibile cu sarcina, pacientele precipită astfel recurenţa atacu­ ingrată de a invalida suspiciunea


Care credeţi că sunt ingrediente- Pentru bolile reumatice cronice, pot avea o viaţă de familie comple­ rilor de gută. Altfel, dieta medite­ unei boli sistemice și totodată
le pentru reușita parteneriatului cea mai importantă etapă este tă. Ne propunem ca nimic din con­ raneană – fructe, legume, salate, obligaţia de a-i prezenta paci­
medic-pacient în domeniul boli- diagnosticul diferenţial. În mod duita privind activitatea bolii și pește, adică o alimentaţie bogată entului, care de obicei este deja
lor reumatologice? obișnuit, pacienţii se adresează medicaţia în [perioada de] precon­ în acizi grași esenţiali și vitami­ informat, manifestări clinice pe
Cele mai multe dintre patologi­ medicului reumatolog pentru o cepţie, în sarcină sau în alăptare ne – devenită un model alimentar care le-ar putea dezvolta pe du­
ile reumatologice sunt cronice. durere articulară sau mai degra­ să nu influenţeze negativ evoluţia rata vieţii și care devin semnale
Majoritatea sunt boli autoimu­ bă pentru mai multe dureri și tu­ fetală. Obţinerea controlului bolii alarmante și necesită reevaluare
ne sau inflamatorii. Este esen­ mefacţii articulare. Analizând cu și oprirea medicaţiei teratogene, reumatologică.
ţial ca pacienţii să primească mare atenţie tropismul durerii, alături de evaluarea interdiscipli­ Obţinerea controlului Cum ar putea fi eficientizată
suficiente informaţii încă de la semnele și simptomele asociate, nară reumatologie-obstetrică gine­ echipa multidisciplinară pen-
bolii și oprirea medicaţiei
diagnostic despre patogeneza în mintea medicului reumatolog cologie sunt pietrele de temelie ale tru îngrijirea pacientului
bolii, despre complicaţiile sale și se croșetează un plan investiga­ unui bun planning preconceptual.
teratogene, alături de reumatologic, echipă din
ale tratamentului, despre prog­ ţional, care include analize de Ce progrese s-au înregistrat în evaluarea interdisciplinară care face parte și medicul de
nosticul și limitările pe care le laborator (markeri inflamatorii, reumatologie? reumatologie-obstetrică familie?
impune aceasta. Pacienţii cu pa­ autoanticorpi și/sau teste geneti­ Cercetarea prin prisma medicaţiei ginecologie sunt pietrele de Medicii de familie trebuie să
tologie reumatică inflamatorie ce), ecografie musculoscheletală, biologice a făcut progrese incomen­ temelie ale unui bun fie sensibilizaţi în recunoaște­
rămân în relaţie pe viaţă cu me­ radiologie convenţională, imagis­ surabile. Un pacient care răspunde planning rea manifestărilor reumatologice
dicul reumatolog curant. Iniţial, tică prin rezonanţă magnetică. la medicaţia antireumatică are o inflamatorii, pentru a grăbi proce­
preconceptual.
vizitele la medic sunt mai dese; Așadar, un diagnostic diferenţial viaţă compatibilă cu a populaţiei sul de prezentare la reumatolog.
ulterior, odată ce boala este stă­ clar și pozitiv susţinut. Probabil generale – nu mai prezintă tume­ Medicaţia imunosupresoare este
pânită, se răresc, dar pacientul că în reumatologie, ca și în alte facţii articulare, nu are dureri, nu prescrisă iniţial de reumatolog,
trebuie învăţat să recunoască specialităţi, limitările pe care le are redoare matinală, își păstrează electiv pentru populaţia generală, ulterior însă poate rămâne și în
primele semne de reactivare și avem ţin de costurile investigaţi­ locul de muncă, are viaţă de familie, este absolut compatibilă și cu pa­ sarcina medicului de familie. O
să se adreseze medicului curant ilor, de durata până la atingerea copii, și lista rămâne deschisă. Este cienţii reumatici. bună comunicare pacient–medic
în timp eficient pentru ca acesta planului investigaţional. Din fe­ adevărat că unele boli sunt ușor vi­ de familie–reumatolog crește ade­
să cupeze orice puseu de activi­ ricire, foarte multe dintre terapi­ tregite ca opţiuni terapeutice, ne re­ MODELE DIFERITE DE renţa la terapie, limitează reacţiile
tate (flare), escaladând doze sau ile revoluţionare – biologice – se ferim la bolile de colagen, dar avem PACIENŢI adverse medicamentoase, previne
asociind alte medicaţii sau chiar regăsesc în protocoalele terapeu­ speranţa că, în timp, lucrurile se reactivările severe, ameninţătoa­
schimbând varianta terapeutică. tice naţionale, iar pacienţii sunt vor așeza și pentru acești pacienţi. În ce stadiu se prezintă pacienţii re de viaţă, previne dizabilitatea
Care sunt cele mai mari provo- trataţi păstrând recomandările Ce influenţă are stilul de via- la reumatolog? și astfel îmbunătăţește calitatea
cări cu care vă confruntaţi în ghidurilor europene – ale EULAR, ţă în apariţia și evoluţia bolilor Deși lucrurile au evoluat foarte vieţii pacienţilor.
activitatea dv.? Liga Europeană de Reumatologie. reumatice? mult, iar reumatologia a devenit Dr. Mariana Minea

Abonează-te pe 12 luni la Viaţa Medicală!


Săptămânal, vei primi ziarul
Ziarul tipărit*: Ziarul pdf: tipărit și/sau vei avea acces la
200 lei 129 lei ziarul în format pdf. În plus, vei
avea acces la toate articolele
*Primești bonus, gratuit, abonament pe 12 luni la ziarul pdf. postate pe www.viata-medicala.ro

Cum te abonezi:
• Online: creează-ți cont pe medichub.ro și accesează
www.medichub.ro/reviste/ziarul-viata-medicala
sau
• Trimite un e-mail pe adresa abonamente@viata-medicala.ro cu datele tale
(nume, adresă de livrare a ziarului, specializare) și cu dovada plății contravalorii
abonamentului (în contul RO09INGB0000999906229895, deschis la ING Bank;
Titular cont: S.C. VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL; CIF RO4197070).
Te vom contacta în cel mai scurt timp. Scanează QR codul pentru linkul de abonare
16 VIA�A MEDICALĂ
11 iunie 2021 l Nr. 23 Medicina altfel

AUTISMUL și inteligenţa artificială


Grupaj
realizat de
dr. Diana
Andronache

R ecent, FDA (The US Food


and Drug  Administration)
a aprobat utilizarea unui dispozi-
furnizate de părinţi, supraveghe-
tori sau asistenţi medicali, chiar
și în format video. Cu ajutorul sis-
tiv inovator bazat pe algoritmi de temului de învăţare automată, vor
inteligenţă artificială, care vine fi analizate date despre comporta-
în ajutorul medicilor pentru a di- mentul copilului, iar prin interme-
agnostica precoce tulburarea de diul sistemului interactiv, părinţii
spectru autist în rândul copiilor cu pot oferi informaţii suplimentare
vârsta cuprinsă între 18 luni și 72 sau le pot adresa întrebări medi-
de luni. cilor. Dispozitivul este conceput
Tehnologia avansată integrată pentru a facilita diagnosticarea,
în dispozitivul Canvas Dx permi- fiind astfel iniţiată cât mai precoce
te înregistrarea, cu ajutorul unei terapia adecvată.
aplicaţii mobile, a informaţiilor https://www.medpagetoday.com/neurology/autism/92893

Noul ghid pentru urgenţe


în bolile inflamatorii intestinale
WSES-AAST a publicat
recent un nou ghid de
practică clinică pentru
gestionarea situaţiilor de
urgenţă în cazul pacienţilor
diagnosticaţi cu boli
inflamatorii intestinale.

S
ub umbrela bolilor infla-
matorii intestinale (BII)
sunt incluse afecţiuni de-
finite prin inflamaţie cro-
nică la nivelul tractului digestiv,
precum colita ulcerativă și boala
Crohn. Manifestările clinice vari-
ază în funcţie de severitate și de
gradul de extindere locală, însă
cel mai frecvent tabloul clinic cu-
prinde durere abdominală, diaree,
scădere ponderală și fatigabilitate.

CUM ABORDĂM
SITUAŢIILE DE URGENŢĂ?
Potrivit noului ghid publicat Se
de World Society of Emergency
recomandă
Surgery and American Associati-
iniţierea cât mai
on for Surgery of Trauma (WSES- inflamaţiei – proteina C reactivă excluderea unei patologii infec- substanţă de con- fi administrate
precoce a tratamentului
AAST), conduita în situaţiile de ur- (CRP) și viteza de sedimentare a ţioase, prin efectuarea hemocul- trast în cazul pa- pacienţilor cu
genţă începe cu evaluarea clinică și hematiilor (VSH) –, ionograma, turilor și testarea materiilor fe- cienţilor cu BII și
anticoagulant în risc crescut de
paraclinică promptă a pacienţilor teste ce evaluează funcţia hepatică cale pentru toxina Clostridium abdomen acut, în scop profilactic, cu infecţii fungice,
cu BII. Analizele biologice trebuie și renală, albumina serică și, atunci difficile. vederea exclude- heparină cu greutate precum celor
să includă o hemogramă cu formu- când este posibil, nivelul calpro- Se recomandă evaluarea prin rii unor complicaţii moleculară mică. cu perforaţie in-
la leucocitară completă, markeri ai tectinei fecale. Este obligatorie tomografie computerizată (CT) cu precum perforaţia in- testinală sau celor
testinală, stenoza, abce- care au primit recent
sul sau hemoragia digestivă. corticoterapie.
De asemenea, examinarea CT este Se recomandă iniţierea cât
utilă în stabilirea conduitei tera- mai precoce a tratamentului an-
peutice, orientând către o inter- ticoagulant în scop profilactic, cu
venţie chirurgicală în regim de ur- heparină cu greutate moleculară
genţă sau gestionare conservativă. mică (HGMM), din cauza riscului
Dacă nu este disponibilă evaluarea crescut de evenimente trombo­
prin CT, se recomandă efectuarea embolice asociat BII în situaţiile
unei ecografii abdominale pentru de urgenţă.
a evalua cantitatea de lichid din ca- În vederea ameliorării prog­
vitatea peritoneală, gradul disten- nosticului și pentru a reduce ris-
siei intestinale și localizarea unui cul de complicaţii postoperatorii,
posibil abces. În cazul pacienţilor autorii ghidului recomandă opri-
cu semne de sângerare activă, însă rea administrării corticoterapiei
stabili hemodinamic, se recoman- preoperator, de preferat cu patru
dă efectuarea unei angiografii CT săptămâni înaintea intervenţiei,
pentru a localiza sursa de sânge- și oprirea administrării agenţilor
rare, înainte de embolizare sau de anti-TNF-alfa.
intervenţia chirurgicală. În cazul pacienţilor instabili
hemodinamic, se recomandă in-
PRINCIPII TERAPEUTICE tervenţie chirurgicală și explora-
Nu se recomandă administra- re intraoperatorie de urgenţă. De
rea de rutină a tratamentului antibi- asemenea, în cazul pacienţilor cu
otic, acesta fiind indicat în cazul în colită ulcerativă severă acută, he-
care există o suspiciune clinică înal- moragie digestivă inferioară ma-
tă sau confirmarea unei suprainfec- sivă sau celor neresponsivi la tra-
ţii, unui abces intra­abdominal sau tament, se recomandă colectomia
a sepsisului. Medicamentele cu ac- subtotală cu ileostomie.
ţiune farmacologică fungicidă vor https://reference.medscape.com/viewarticle/952268