Sunteți pe pagina 1din 4

Numele______________________ Data__________

Evaluare finală la matematică

1. Scrie numerele:

a) de la 48 la 53; ______________________________________________________
b) între 61 şi 57; ______________________________________________________
c) din 5 în 5 de la 40 la 60. ______________________________________________

2. Ordonează nr. 25, 7, 12, 44, 70, 64, 46:

a) crescător: _________________________________________________________________
b) descrescător:_______________________________________________________________

3. Formează toate numerele naturale de două cifre din 7, 9, 0.


_______________________________________________________

4. Calculaţi:

30+50= 90-80=
70+ 9= 69- 9=
34+40= 78-70=
38+61= 87-56=

5. Află numărul necunoscut:

a + 30 = 50 a – 50 = 40 40 – a = 10
a = ____________ a = ____________ a = ____________
a = ____________ a = ____________ a = ____________
v: ____________ v: _____________ v: _____________

6. Găseşte:

a) suma numerelor 45 si 24 : ___________________________________


b) diferenţa numerelor 87 si 67: _________________________________
c) numărul cu 4 mai mare ca 56: ________________________________
d) numărul cu 15 mai mic ca 78: ________________________________

7. Din suma numerelor 57 şi 12 ia 19.


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. Alina are 45 de mere. Ea mănâncă 3 mere.
Câte mere mai are Alina?
_______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. Dorin are 56 lei. Primeşte de la mama sa 3 lei.


Câţi lei are Dorin acum?
________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10.
a) Scrie zilele săptămânii:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

b) Scrie lunile anului:


________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

c) Lungimea clasei se măsoară cu ______________

11. Scrie denumirea figurilor geometrice:

________________ _________________ ____________ _____________


Barem de corectare
Probă de evaluare finală matematică
Clasa I
Oficiu 1 punct

1. 1,4 puncte
a) 48, 49, 50, 51, 52, 53 - 0,1 x 6= 0.6
b) 60, 59, 58 – 0,1x3 = 0,3
c) 40, 45, 50, 55, 60 – 0,1x 5 = 0,5
2. 1,4 puncte

a) 7, 12, 25, 44, 46, 64, 70, - 0,1x7 = 0,7


b) 70, 64, 46, 44, 25, 12, 7 - 0,1x7 = 0,7

3. 0,4 puncte

790, 709, 970, 907 – 0,1x4 = 0,4

4. 0,8 puncte

80 10
79 60
74 8
99 31

5. 0,6 puncte
20 , 90, 30 – 0,2x3 = 0,6

6. 0,8 puncte – 0,2 x4


A) 69
B) 20
C) 60
D) 63

7. 0,4 puncte – 0,2x2


69, 50

8. 0,4 puncte – 0,2x2


Câte mere mai are Alina?
45+ 3= 48 (mere)

9. 0,4 puncte – 0,2x2


Câţi lei are Dorin acum?
56 - 3= 53 (lei)
10. 2 puncte
A) 0,1x7= 0,7
B) 12x0,1= 1,2
C) 0,1x1= 0,1

11. 0,4 puncte – 0,1x4


Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc

Obiective :
O1 – să numere în intervalul dat;
O2 – să ordoneze crescător sşi descrescător;
O3 – să formeze numere din cifrele date;
C4 – să rezolve adunări şi scăderi;
O5 – să determine numărul necunoscut;
O6 – să rezolve corect exerciţii cu terminologie;
O7 – să rezolve probleme cu o singură operaţie;
O8 – să cunoască unităţi de măsură;
O9 – să recunoască figurile geometrice.