Sunteți pe pagina 1din 2

Numele:__________________________

Iniţiala prenumelui tatălui____________


Ministerul Educaţiei Naţionale
Prenumele: ________________________
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
Şcoala de proveniență________________
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ,__________________________________

„CARAVANA ISTEŢILOR” Loc.___________Jud._________________


Disciplina: Matematică Înv./prof. __________________________
Etapa judeţeană: 3 aprilie 2019 Nume şi prenume Semnătura
supraveghetori

PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru clasa a II-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul de lucru este de 60 minute.
 Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.

SUBIECTUL I (36 puncte)

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. La cel mai mic număr natural scris cu trei cifre diferite adaugă diferenţa dintre cel
mai mare număr natural scris cu trei cifre identice şi 800. Care este rezultatul?

a) 199 b) 202 c) 299 d) 301

2. Aura vrea să meargă la Predeal, într-o excursie care costă 500 lei. Ea a economisit
230 lei, iar de la bunica primeşte o sumă cât succesorul numărului 169. Câţi lei îi mai trebuie Aurei?

a) 100 lei b) 101 lei c) 102 lei d) 111 lei

3. Dacă oaia consumă zilnic 2 kg de fân, iar calul 5 kg, ce cantitate de fân este necesară
zilnic pentru 3 cai şi 5 oi?

a) 10 kg b) 25 kg c) 31 kg d) 56 kg

4. Pentru ziua de naştere, Florin a pregătit 36 de baloane pe care le-a înălţat în 3 etape.
În prima etapă a lăsat să zboare un sfert dintre baloane, iar în a doua etapă cu 8 mai multe decât în
prima. Câte baloane i-au rămas pentru a treia etapă?

a) 10 b) 17 c) 19 d) 20
SUBIECTUL II (27 puncte)

Scrie răspunsul corespunzător pe spaţiile punctate.

5. Ştiind că:
 a este dublul celui mai mic număr par diferit de zero;
 b este de 6 ori mai mare decât a ;
 c este cu 15 mai mare decât b;
Suma numerelor a+b+c este……………..

6. Bunica a dat jumătate din bomboane bunicului, iar cealaltă jumătate le-a oferit-o celor 8 nepoţei.
Ştiind că fiecare copil a primit câte 5 bomboane, atunci, bunica a avut la început ……… bomboane.

7. În familia noastră, eu am 7 ani, sora mea Mihaela are cu 2 ani mai mult, iar fratele meu,
Paul are încă o dată atâţia ani câţi are Mihaela. Paul peste 2 ani va avea………………..ani.

SUBIECTUL III (27 puncte)

Scrie rezolvarea completă pe spaţiul de mai jos.

8. Maria a citit jumătate dintr-o carte şi încă 54 pagini. Pentru a termina cartea mai are de citit
un număr de pagini egal cu răsturnatul numărului 472.
Câte pagini are cartea?

Se acordă 10 puncte din oficiu.


Succes!