Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei Naţionale Numele:__________________________

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Iniţiala prenumelui tatălui____________


Prenumele: ________________________
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE
Şcoala de proveniență________________
MATEMATICĂ ,__________________________________
„CARAVANA ISTEŢILOR” Loc.___________Jud._________________
Înv./prof. __________________________
Disciplina: Matematică
Nume şi prenume Semnătura
supraveghetori
Etapa județeană: 10 martie 2017

PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru clasa I
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timpul de lucru este de 30 de minute.
• Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.

Subiectul I ( 15puncte)

Uţa – Albinuţa a primit în dar cifrele 2, 4 şi 1.


Ea trebuie să le folosească pentru a scrie toate numerele de două cifre,
mai mici decât 30.
Ajut-o să le scrie pe spaţiul de mai jos şi apoi încercuieşte-le tu doar
pe cele pare.

....................................................................................................
Subiectul II ( 10 puncte)
Fluturaşul vizitează florile din grădină. El zboară din două în două flori.

Scrie în ce număr va avea a patra floare vizitată dacă prima are numărul 27,
iar în ce număr va avea a şaptea floare.
Subiectul III ( 15 puncte)
Fiecărei imagini îi corespunde un număr.

Scrie numerele găsite


+ = 14 în casetele de mai jos:
=
+ = 16
=
- = 8
=

Subiectul IV ( 30 puncte)
Rezolvă exerciţiile de pe rȃndunele şi pe cele scrise pe cuiburi.

Ştiind că fiecare rȃndunică se va aşeza


în cuibul care are acelaşi rezultat, atunci :
25-12= ... 30-7= ... 31-9= ...
 rȃndunica are cuibul cu litera …..
* * ☺ 
 rȃndunica ☺ are cuibul cu litera …..
A B C
17+5=
 rȃndunica  are cuibul cu litera …. 9+4= 15+8=

Subiectul V ( 20 puncte)
Eu deja i-am dăruit
Am cules 12 flori şi mamei tot atȃtea flori cȃt
i le voi dărui mamei. Eu am cules cu 7 mai aveţi voi culese în total.
multe decȃt ai cules tu deja! Cȃte i-am dăruit?

AURA
CORA
VLAD
Află:
1. Cȃte flori a cules Cora?
2. Cȃte flori i-a dăruit Vlad mamei?
Scrie exerciţiile corespunzătoare şi
rezolvă-le pe spaţiul alăturat!