Sunteți pe pagina 1din 3

Numele:__________________________

Iniţiala prenumelui tatălui____________


Ministerul Educaţiei Naţionale
Prenumele: ________________________
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
Şcoala de proveniență________________
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE ,__________________________________
MATEMATICĂ Loc.___________Jud._________________
Înv./prof. __________________________
„CARAVANA ISTEŢILOR”
Nume şi prenume Semnătura
Disciplina: Matematică supraveghetori

Etapa județeană: 10 martie 2017

PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru clasa a III-a

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul de lucru este de 120 de minute.
• Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.

SUBIECTUL I (25 de puncte)

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


1. La cel mai mic număr de patru cifre distincte, care are cifra zecilor de 4 ori mai mare
decât cifra miilor, adaugă succesorul celui mai mare număr par de trei cifre.
Numărul obținut este:
A. 2040 B. 2041 C. 2042 D. 2043
2. Jumătatea unui număr n este 409. Diferenţa dintre numărul n şi cel mai mare număr
impar de 4 cifre distincte este:
A. 613 B. 8057 C. 9 057 D. 9507

3. Optimea unui număr este 7, iar noimea altui număr este tot 7. Împătritul diferenţei
celor două numere este:
A. 7 B. 14 C. 26 D. 28

4. Într-o livadă sunt 84 de pomi. Un sfert sunt meri, iar o treime din restul pomilor sunt
peri. Câți peri sunt în livadă?
A. 21 B. 31 C. 42 D. 63

5. Cât obţinem dacă scădem cel mai mic număr de 4 cifre distincte din suma dintre
numărul 2314 şi răsturnatul său?
A. 4480 B. 5216 C. 5423 D. 5446
SUBIECTUL II (25 de puncte)

Scrie răspunsul corespunzător pe spaţiile punctate

6. Determină valoarea lui „a“:


(104 x 4 + 83 x 5) – a x 3 = 8 x 100 + 36 : 9
a=……………..

7. Ştiind că :
a - b = 2 036 şi
c = a - b + 649,
atunci a – b + c =……………………………..

8. Cu o șesime din suma pe care o avea, Ioana cumpără o rochie care costă 97 de lei. Ea a
avut suma de ................... lei.

9. La Poştă au ajuns în cursul unei zile 5736 scrisori. Dacă au ajuns dimineaţa 848 scrisori,
iar la prânz de 4 ori mai puţin, numărul scrisorilor ajunse seara este ....................

10. La cofetărie Mircea a cumpărat 6 prăjituri. El observă că acestea costă cât 8 pachete cu
biscuiţi. Dacă un pachet cu biscuiţi costă 3 lei, 3 prăjituri costă…………………..

SUBIECTUL III (40 puncte)

11. Scrie rezolvarea completă pe spaţiul de mai jos.

Pe un lac din Delta Dunării se află 32 de berze, lebede cât reprezintă dublul numărului
berzelor, gâşte sălbatice cât berze şi lebede la un loc, iar raţe sălbatice un sfert din numărul
gâștelor. Câte păsări se găsesc pe lac? (16 puncte)
12. Scrie rezolvarea completă pe spaţiul de mai jos.

La un restaurant, pentru masa festivă de Revelion s-au cumpărat portocale și mere, în


total 244 de fructe. După ce s-au aşezat pe mese 40 de mere şi 24 de portocale, au rămas de 2
ori mai multe mere decât portocale. Câte fructe din fiecare fel s-au cumpărat?
(24 puncte)

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Succes!