Sunteți pe pagina 1din 3

Asociaţia InteligenT în colaborare cu

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului


Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
Concursul „MICUL MATEMATICIAN”
Ediţia a IV-a – Faza pe cerc pedagogic –
18 martie 2010

ALEX – 28.07.2010

Clasa a II-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Total punctaj 100.

Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.

1. Scrie toate numerele naturale de două cifre pentru care suma cifrelor este 8.

1 2 3 4 5 6 7 8
7 6 5 4 3 2 1 0

2. Din ce număr trebuie să-l scad pe 16 pentru a obţine cel mai mic număr par de două
cifre?

26-16=10

3. Dacă a + b + c =23, a + b =12 şi a = 7, atunci află b = ?, c = ?

7+b=12, b=12-7, b= 5

12+c=23, c=23-12, c=11


4. Mirela culege dintr-o livadă 23 de mere, adică cu 7 mai multe decât pere şi cu 6
mai puţine decât prune.

Câte fructe a cules Mirela din livadă?

M=23

P=23-7=16

Q= 23+6=29

M+P+Q=39+29=68

BAREM DE CORECTARE
Concursul „MICUL MATEMATICIAN”
Ediţia a IV-a – Faza locală –
18 martie 2010
Clasa a II-a

Total punctaj – 100 puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul 1 – 16 puncte

Rezolvare Punctaj
Aflarea numerelor: 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80. 16 puncte (2 punct pentru fiecare număr)

Subiectul 2 –18 puncte

Rezolvare Punctaj
Cel mai mic număr par de două cifre – 10 6 puncte
Aflarea numărului: 10 puncte împărţite astfel:
a - 16 = 10 - 4 puncte - scrierea operaţiei
a = 16 + 10 - 4 puncte - aflarea descăzutului
a = 26 - 2 puncte - rezultatul

Claritatea expunerii raţionamentului 2 puncte (1 punct / etapă)

Subiectul 3 – 20 puncte

Rezolvare Punctaj
Aflarea nr. b: 10 puncte împărţite astfel:
7 + b = 12 - 4 puncte - scrierea operaţiei
b = 12 – 7 - 4 puncte - aflarea unui termen
b=5 - 2 puncte - rezultatul

Aflarea numărul c: 10 puncte împărţite astfel:


12 + c = 23 - 4 puncte - scrierea operaţiei
c = 23 – 12 - 4 puncte - aflarea unui termen
c = 11 - 2 puncte - rezultatul

Subiectul 4 – 36 puncte

Rezolvare Punctaj
23 – 7 = 16 (pere a cules Mirela) 10 puncte
23 + 6 = 29 (prune a cules Mirela) 10 puncte
23 + 16 + 29 = 68 (fructe a cules Mirela) 10 puncte
Claritatea expunerii raţionamentului 6 puncte (2 puncte pentru fiecare etapă)

NOTĂ:
• Se acordă punctajul corespunzător şi pentru rezolvarea într-un exerciţiu a mai
multor operaţii.
• Se acordă punctaj maxim pentru orice variantă de rezolvare corectă.

S-ar putea să vă placă și