Sunteți pe pagina 1din 2

Numele:__________________________

Ministerul Educaţiei Naționale


Iniţiala prenumelui tatălui____________
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Prenumele: ________________________
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ Şcoala de proveniență________________
,__________________________________
„CARAVANA ISTEŢILOR”
Loc.___________Jud._________________
Disciplina: Matematică Înv./prof. __________________________
Etapa judeţeană: 3 aprilie 2019 Nume şi prenume Semnătura
supraveghetori

PROBĂ SCRISĂ

Subiecte pentru clasa pregătitoare

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul de lucru este de 30 minute.
 Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.
SUBIECTUL I ( 10 puncte)
Completează şirurile, respectând pasul de numărare:

13 18

15 17

30 26

SUBIECTUL II ( 15 puncte)
a) Fiecare delfin realizează la antrenament un număr diferit de acrobaţii cu mingea.
Ordonează descrescător, pe scoici, numerele scrise pe mingiuţele delfinilor.

22 27 12 23 4 18 9

b)Încercuiește scoicile pe care ai scris numere pare.


c)Scrie pe steluţele de mare alăturate vecinii celui mai mare număr
impar găsit pe mingiuţele delfinilor.
SUBIECTUL III (24 puncte)
Calculează şi scrie rezultatul fiecărui exerciţiu de pe
ouăle de pinguin.
Stabileşte cărui pinguin îi aparţine fiecare ou, unind
rezultatul obţinut cu numerele potrivite scrise pe pinguini.

10
16 22
6+4=

12+4= 20+2=
18-2=
13-3= 27-5=

SUBIECTUL IV (15 puncte)

Completează căsuţele libere


cu numere potrivite astfel încât - 2 = 3 3
exerciţiile să fie corecte.
+ +
+ = 6
= =
7 - = 5
SUBIECTUL V (26 puncte)
Observă animalele din chenar apoi rezolvă sarcinile:

a) Numără şi scrie în tabel


câte animale sunt din fiecare fel.

b) Calculează şi completează următoarele enunţuri:


 Pentru ca numărul girafelor să fie egal cu numărul elefanţilor, trebuie să mai desenăm ....... girafe .
 Numărul elefanţilor este cu ....... mai mic decât numărul maimuţelor .

c) Rezolvă problema!
Câţi tigri rămân desenaţi în chenar dacă şterg 3 dintre ei?
Scrie exerciţiul potrivit pe spaţiul dat mai jos şi calculează!

Se acordă 10 puncte din oficiu. Succes!