Sunteți pe pagina 1din 24

FIȘĂ DE CONCURS

Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER


- clasa pregătitoare -
COMPER-MATE 2000, ETAPA I 2012-2013
PUNCTAJ:
① Toate subiectele sunt obligatorii.
② Timpul efectiv de lucru este de 40 de minute.
③ Cerinţele vor fi citite de învăţător.

NUME: ............................................................................................

PRENUME: ......................................................................................

❶ Care mulţime are mai multe elemente?

a. b. c. d.

❷ Ce număr de elemente are mulţimea?

a. 3 b. 4 c. 5 d. 6

❸ Câte frunze lipsesc din copac,


pentru a indica în mod corect cifra
scrisă în partea de jos copacului?

a. 3

b. 5

c. 2

d. 4
7

1/3
COMPER-MATE 2000, ETAPA I 2012-2013

❹ Ce lipseşte de pe chipul fetiţei şi al băiatului?

a. b. c. d.

❺ Care dintre legume nu are jumătatea?

a. b. c. d.

❻ Câte ouă are bunica în coş?

a. 6
b. 9
c. 8
d. 7

❼ Completează şirul! Încercuieşte varianta corectă.

a. b. c. d.

2/3
COMPER-MATE 2000, ETAPA I 2012-2013

❽ Câte animale sălbatice sunt în imaginea de mai jos?

a. 6 b. 5 c. 7 d. 4

❾ Mama a folosit la supă:

Câte legume a folosit mama?


a. 5 b. 6 c. 7 d. 8

3/3
BAREM DE CORECTARE
Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER
- clasa pregătitoare -
COMPER-MATE 2000, ETAPA I 2012-2013

1. a - 10 puncte
2. c - 10 puncte
3. d - 10 puncte
4. d - 10 puncte
5. b - 10 puncte
6. c - 10 puncte
7. b - 10 puncte
8. a - 10 puncte
9. d - 10 puncte

Se acordă 10 puncte din oficiu.

TOTAL: 100 puncte


FIȘĂ DE CONCURS
Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER
- clasa pregătitoare -
COMPER-MATE 2000, ETAPA I 2013-2014
PUNCTAJ:
① Toate subiectele sunt obligatorii.
② Timpul efectiv de lucru este de 40 de minute.
③ Cerinţele vor fi citite de învăţător.

NUME ELEV: ....................................................................................

MENTOR/ȘCOALĂ : ..........................................................................

❶ Câte creioane ar trebui să desenezi astfel încât cele două mulțimi să


aibă același număr de elemente?

a. 1 b. 3 c. 2 d. 0

❷ Vârsta Mariei, indicată de numărul lumânărilor de pe tort este:

a. 5 b. 6 c. 7 d. 4

1/3
COMPER-MATE 2000, ETAPA I 2013-2014

❸ Încercuiește grupul de frunze care continuă șirul:

a. b. c. d.

❹ Lupul se ascunde după copacul:

a. cel înalt b. cel subţire c. cel scund d. cel gros

❺ Ajut-o pe Ema să așeze în ordine crescătoare numerele.


Încercuiește răspunsul corect.

0 1 7
10
3
5 2
6 8 9 4
a. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 b. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
c. 1, 2, 3, 4, 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10 d. 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 10, 0.

2/3
COMPER-MATE 2000, ETAPA I 2013-2014

❻ Cel care a vopsit vagoanele trenului a uitat să numeroteze anumite


vagoane. Alege tu numerele care trebuiau scrise pe vagoane.

a. 1, 3, 5 b. 2, 3, 5 c. 2, 3, 4 d. 3, 4, 5

❼ Câte obiecte de igienă personală se află în imaginea următoare?

a. 4 b. 3 c. 5 d. 2

❽ Intrusul din șirul următor este:

`a. b. c. d.

1
❾ Cifrele ascunse în desenul 1 111 1111
1 11
111
acestui chip de copil sunt:
11
1 0 0 1
3
3
02

a. 6,0, 1, 2 b. 5, 3, 2, 1 c. 0, 1, 2,3 d. 0, 3, 7, 2

3/3
BAREM DE CORECTARE
Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER
- clasa pregătitoare -
COMPER-MATE 2000, ETAPA I 2013-2014

1. c - 10 puncte;
2. b - 10 puncte;
3. a - 10 puncte;
4. d - 10 puncte;
5. b - 10 puncte;
6. b - 10 puncte;
7. a - 10 puncte;
8. d - 10 puncte;
9. c - 10 puncte.

Se acordă 10 puncte din oficiu.

TOTAL: 100 puncte


FIȘĂ DE CONCURS
Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER
- clasa pregătitoare -
COMPER-MATE 2000, ETAPA I 2014-2015

① Toate subiectele sunt obligatorii. PUNCTAJ:


② Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
③ Cerinţele vor fi citite de învăţător.
PREMIU:

NUME ELEV: ....................................................................................

MENTOR/ȘCOALĂ : ..........................................................................

❶ Câte creioane sunt în imaginea de mai jos?

A 1
a. b.
B 3 c.
C 4 d.
D 2

❷ Desenează în chenar tot atâția norișori câte degete ai la o mână. Ce


număr putem completa sub mulțimea obținută?

A
a. 1 b.
B 3 c.
C 5 d.
D 10

1/3
COMPER-MATE 2000, ETAPA I 2014-2015

❸ Andrei a completat calendarul naturii pentru o săptămână, astfel:

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

De cele mai multe ori a folosit simbolul:

A B C D

❹ Găsește ce nu se potrivește!

A B C D

❺ Câți brăduți trebuie să mai deseneze Ana pentru ca mulțimea să aibă


7 elemente?

a. 3
A b.
B 4 Cc. 7 d.
D 1

2/3
COMPER-MATE 2000, ETAPA I 2014-2015

❻ Câte animale din imagine trăiesc în zonele polare?

A 2
a. b.
B 5 c. 1
C d.
D 6

❼ Încercuiește numerele mai mari decât 2 și mai mici decât 7 din cele
de mai jos. Câte numere ai încercuit?

0 4 9 1
5 3
8
A 3
a. b.
B 4 c. 7
C d.
D 2

❽ Câte animale dintre cele de mai jos au 4 picioare?

A2
a. b.
B 3 c.
C 4 d.
D 5

❾ Ioana are 2 globulețe verzi și 4 globulețe roșii. Câte globulețe are în total?

A 6
a. B
b. 2 C
c. 4 D O
d.

3/3
BAREM DE CORECTARE
Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER
- clasa pregătitoare -
COMPER-MATE 2000, ETAPA I 2014-2015

1. C - 10 puncte;
2. C - 10 puncte;
3. D - 10 puncte;
4. C - 10 puncte;
5. B - 10 puncte;
6. B - 10 puncte;
7. A - 10 puncte;
8. C - 10 puncte;
9. A - 10 puncte.

Se acordă 10 puncte din oficiu.

TOTAL: 100 puncte

Se vor acorda următoarele premii:


PREMIUL I - între 91 - 100 puncte
PREMIUL II - între 81 - 90 puncte
PREMIUL III - între 71 - 80 puncte
MENȚIUNE - între 61 - 70 puncte
Diplomele aferente se vor descărca de pe site-ul
www.concursurilecomper.ro ,
după introducerea rezultatelor
în conturile mentorilor organizatori.
FIȘĂ DE CONCURS
Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER
- clasa pregătitoare -
COMPER-MATEMATICĂ, ETAPA I 2015-2016

① Toate subiectele sunt obligatorii. PUNCTAJ:


② Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
③ Cerinţele vor fi citite de învăţător.
PREMIU:

NUME ELEV: ....................................................................................

MENTOR/ȘCOALĂ : ..........................................................................

❶ Privește imaginea. Câte grupe de 5 fluturi poți forma?

A 1 B 2 C niciuna D 3

❷ Găsește ce nu se potrivește!

A B C D

❸ Pe ultimul peștișor vei scrie?

7 5 3 ?
A 2 B 1 C 0 D 4

1/3
COMPER-MATEMATICĂ, ETAPA I 2015-2016

❹ Încercuiește doar viețuitoarele care trăiesc în apă.

Câte animale ai descoperit?

A 9 B 7 C 4 D 8

❺ Iepurașul Rilă a primit 7 morcovi. Mănâncă trei. Câți morcovi îi rămân?

A 2 B 5 C 6 D 4

2/3
COMPER-MATEMATICĂ, ETAPA I 2015-2016

❻ Câte steluțe trebuie să mai desenezi pentru ca mulțimea să aibă


9 elemente?

A 2 B 5 C 4 D 6

❼ Ce număr este ascuns sub globuleț?

0 2 4 8 10
A 5 B 3 C 6 D 7

❽ Încercuiește toate numerele mai mici decât 7.

7 9
3 8
2 4
1 5 10
Ai găsit:
A 5 numere B 6 numere C 9 numere D 8 numere

❾ Numărul mai mare decât 7 și mai mic decât 9, care se află între 6 și
10 este ... ?

6 7 8 9 10
A 4 B 7 C 8 D 9

3/3
BAREM DE CORECTARE
Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER
- clasa pregătitoare -
COMPER-MATEMATICĂ, ETAPA I 2015-2016

1. A - 10 puncte;
2. D - 10 puncte;
3. B - 10 puncte;
4. C - 10 puncte;
5. D - 10 puncte;
6. B - 10 puncte;
7. C - 10 puncte;
8. A - 10 puncte;
9. C - 10 puncte.

Se acordă 10 puncte din oficiu.

TOTAL: 100 puncte

Se vor acorda următoarele premii:


PREMIUL I - între 91 - 100 puncte
PREMIUL II - între 81 - 90 puncte
PREMIUL III - între 71 - 80 puncte
MENȚIUNE - între 61 - 70 puncte
Diplomele aferente se vor descărca de pe site-ul
www.concursurilecomper.ro ,
după introducerea rezultatelor
în conturile mentorilor organizatori.
COMPER –FIȘĂ
MATEMATICĂ, ETAPA I, 2017-2018
DE CONCURS
Concursul Şcolar Naţional de Competenţă şi Performanţă COMPER
Clasa pregătitoare
MATEMATICĂ, ETAPA I, 2017-2018 – 26 ianuarie 2018

① Toate subiectele sunt obligatorii. PUNCTAJ:


② Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
③ Cerinţele vor fi citite de învăţător.
PREMIU:

NUME ELEV: .......................................................................................

MENTOR/ŞCOALĂ: ..............................................................................

Citeşte cu atenţie enunțurile, apoi bifează în grilă răspunsurile corecte:

❶ Privește imaginea. Câte grupe de 4 albinuţe se pot forma?

A. 1 B. 2 C. 3 D. niciuna

❷ Al şaselea animal din şir este:

A. lup B. vulpe C. urs D. iepure

❸ Găseşte ce nu se potriveşte!

A. B. C. D.

1/3
COMPER – MATEMATICĂ, ETAPA I, 2017-2018

❹ Încercuieşte grupa cu cele mai multe bile.

A. B. C. D.

❺ Pe ultima frunză vei scrie...

8 6 4

A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

❻ Priveşte şirul următor. Ce număr ascunde iepuraşul?

1 3 5 9
A. 6 B. 8 C. 7 D. 4

❼ Câte steluţe trebuie să mai desenezi pentru ca mulţimea să aibă 10 elemente?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
2/3
COMPER – MATEMATICĂ, ETAPA I, 2017-2018
❽ Încercuieşte toate numerele mai mici decât 6.

2 9 8
3
7 4
6 10
5 1 0
Ai găsit:
A. 4 numere B. 5 numere C. 6 numere D. 7 numere

❾ În mulţimea de mai jos, imaginea care apare de cele mai multe ori este:

A. B. C. D.

3/3
BAREM DE CORECTARE
Concursul Şcolar Naţional de Competenţă şi Performanţă COMPER
Clasa pregătitoare
MATEMATICĂ, ETAPA I, 2017-2018

1. B – 10 puncte;
2. C – 10 puncte;
3. C – 10 puncte;
4. C – 10 puncte;
5. B – 10 puncte;
6. C – 10 puncte;
7. D – 10 puncte;
8. C – 10 puncte;
9. C – 10 puncte.

Se acordă 10 puncte din oficiu.

TOTAL: 100 puncte

Se acordă jumătate din punctajul exerciţiului pentru itemii la care elevul doar a
încercuit/ colorat corect imaginea din enunţ, dar nu a finalizat cerinţa problemei
prin alegerea răspunsului corect (A, B, C sau D).

Se vor acorda următoarele premii:

PREMIUL I – între 91 şi 100 de puncte;


PREMIUL II – între 81 şi 90 de puncte;
PREMIUL III – între 71 şi 80 de puncte;
MENŢIUNE – între 61 şi 70 de puncte.

Diplomele aferente se vor descărca de pe site-ul


www.concursurilecomper.ro
după introducerea rezultatelor
în conturile mentorilor organizatori.
FIȘĂ DE CONCURS
Concursul Școlar Naţional de Competenţă și Performanţă COMPER
- clasa pregătitoare -
COMPER-MATEMATICĂ, ETAPA I 2016-2017

① Toate subiectele sunt obligatorii. PUNCTAJ:


② Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
③ Cerinţele vor citite de învăţător.
PREMIU:

NUME ELEV: ....................................................................................

MENTOR/ȘCOALĂ : ..........................................................................

❶ Al şaptelea fruct din şir este:

A B C D

❷ În ograda lui Matei


Sunt două găini şi trei miei,
Un cocoş şi o răţuşcă,
Grivei, ce stă lângă cuşcă.

Încercuieşte repede, de vrei,


Câte animale cu două picioare are Matei?
A 8 B 5 C 4 D 3

❸ Încercuieşte grupa cu cele mai multe steluţe:

A B C D

1/3
COMPER-MATEMATICĂ, ETAPA I 2016-2017

❹ Colorează elementele din grupa cu 5 elemente:

A B

C D

❺ Priveşte şirul următor cu atenţie! Ce număr ascunde ursuleţul?

0 2 4 6 10
A 7 B 8 C 9 D 5

❻ Colorează cu aceeaşi culoare obiectele care se repetă:

Ai colorat:
A 8 obiecte B 7 obiecte C 6 obiecte D 3 obiecte

Vecinii lui Andrei locuiesc în căsuţele cu numerele:


A 1 şi 2 B 2 şi 4 C 4 şi 5 D 1 şi 4
2/3
COMPER-MATEMATICĂ, ETAPA I 2016-2017

❽ Câţi clopoţei trebuie să mai agăţăm în brad pentru ca numărul lor să fie egal
cu cel al cadourilor de sub brad?

A 6 B 5 C 4 D 7

❾ În mulţimea de mai jos, imaginea care apare de cele mai puţine ori este:

A B C D

3/3
BAREM DE CORECTARE
Concursul Școlar Naţional de Competenţă și Performanţă COMPER
- clasa pregătitoare -
COMPER-MATEMATICĂ, ETAPA I 2016-2017

1. B - 10 puncte;
2. C - 10 puncte;
3. D - 10 puncte;
4. C - 10 puncte;
5. B - 10 puncte;
6. D - 10 puncte;
7. B - 10 puncte;
8. A - 10 puncte;
9. D - 10 puncte.

Se acordă jumătate din punctaj pentru itemii la care elevul doar a încercuit/colorat corect
în imaginea din enunţ, dar nu a finalizat cerinţa problemei prin alegerea răspunsului
corect (A, B, C sau D).
* De exemplu, la itemul 6: dacă elevul colorează cele trei cărţi, dar nu alege răspunsul corect
aferent numărului de obiecte colorate, el va primi doar 5 puncte.
La itemii 3, 4, încercuirea/colorarea elementelor coincide cu bifarea răspunsului corect.

TOTAL: 100 puncte

Diplomele se vor descărca de pe site-ul


www.concursurilecomper.ro ,
după introducerea rezultatelor
în conturile mentorilor organizatori.