Sunteți pe pagina 1din 2

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER


EDIŢIA 2018-2019 / ETAPA a II-a – 15 martie 2019
COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CLASA PREGĂTITOARE

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
 Cerinţele vor fi citite de învăţător/supraveghetor.

NUME ELEV: ................................................................................................................................


MENTOR/ŞCOALĂ: ....................................................................................................................

Ascultă cu atenţie enunțurile, apoi încercuieşte răspunsurile corecte.

1. Identifică imaginile în a căror denumire intră sunetul [v].

Câte imagini ai identificat?


A. 1; B. 5; C. 3; D. 4.

2. În seria: CRIN; RANA; MURA; MAL sunt  cuvinte alcătuite dintr-o silabă.
A. 1; B. 3; C. 2; D. 4.

3. Cuvântul care se poate forma cu silabele date se află în varianta:

RĂ TU PIC

A. PICTOR; B. PICTA; C. PICTURĂ; D. PICTORIŢĂ.

ComPer – Comunicare în limba română, Etapa a II-a – 2018-2019, Clasa pregătitoare


1
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE

4. Silabele şi sunetele cuvântului sugerat de imagine sunt reprezentate grafic corect în varianta:

A. B.
C. D.

5. Câte cuvinte reprezentate de imaginile din chenare au o singură silabă?

A. 1; B. 2; C. 4; D. 3.

6. Silaba care lipseşte pentru a completa numele tuturor copiilor este:

- RA TO - TA - - RA - RIN

A. MI; B. ME; C. MO; D. MA.

7. Cuvântul care completează enunţul: MONI ARE O MARE. este:


A. CUTIE; B. PUI; C. MELC; D. CAL.

8. Propoziţia dată are  cuvinte:


TINA, AI UN MOTAN?
A. 5; B. 2; C. 3; D. 4.

9. Puişorii sunt ordonaţi corect pentru a forma un enunţ în varianta:


1 2 3 4 5

IA OU IOANA UN .
A. 3, 1, 2, 4, 5; B. 3, 1, 4, 2, 5; C. 1, 2, 3, 4, 5; D. 1, 3, 4, 2, 5.

Itemii 1-9 se notează cu câte 10 puncte fiecare; se acordă 10 puncte din oficiu.
Total: 100 de puncte.

ComPer – Comunicare în limba română, Etapa a II-a – 2018-2019, Clasa pregătitoare


2