Sunteți pe pagina 1din 4

Numele:__________________________

Ministerul Educaţiei și Cercetării


Iniţiala prenumelui tatălui____________
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
Prenumele: ________________________
Şcoala de proveniență________________
CONCURS INTERJUDEȚEAN
,__________________________________
„CARAVANA CUVINTELOR” Loc.___________Jud._________________
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Înv./prof. __________________________
Nume şi prenume Semnătura
supraveghetori
Disciplina: Limba și literatura română

Etapa judeţeană: 21 februarie 2020

PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru clasa a III-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul de lucru este de 120 minute.
 Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.

Subiectul I - 15 puncte

A. Citeşte cu atenţie povestea de mai jos!

Povestea celor şapte raţe


de Vladimir Colin
Au fost odată şapte raţe. Prima era şchioapă, a doua era chioară, a treia avea ciocul
strâmb, a patra avea o aripă mai lungă decât cealaltă, a cincea era cam jumulită de pene, a
şasea n-avea coadă, iar a şaptea era niţel cam surdă. Dar ce-are a face?
Fiecare dintre cele şapte raţe credea că e cea mai frumoasă din lume. De dimineaţa
până seara cele şapte raţe nu făceau altceva decât să se certe între ele:
– Eu sunt cea mai frumoasă!
– Ba eu!
– Ba eu!
Dacă au văzut şi au văzut că nu se pot înţelege, au hotărât să meargă toate şapte la
un judecător drept, judecătorul să chibzuiască şi să hotărască de partea cui este dreptatea.
S-au dus întâi la motan.
– Dragă motanule, care-i cea mai frumoasă dintre noi?
Motanul le-a privit şi le-a răspuns:
– Miau!
Bine, bine, dar ce înseamnă ”miau”? Raţele nu ştiau. S-au dus atunci la câine:
– Dragă câine, vrei să ne spui tu care-i cea mai frumoasă dintre noi? Şi ce înseamnă
vorba ”miau”?
Câinele le-a privit şi le-a răspuns:
– Ham!
Bună treabă! Acum erau şi mai încurcate…
S-au dus la bou.
– Dragă boule, vrei să ne spui tu care-i cea
mai frumoasă dintre noi? Şi ce înseamnă
vorbele ”miau” şi ”ham”?
Boul le-a privit şi le-a răspuns:
– Mu-u!
Nu mai pricepeau bietele raţe nimic. S-au
dus la vulpe.
– Dragă vulpe, vrei să ne spui tu care-i cea
mai frumoasă dintre noi? Şi ce înseamnă
vorbele ”miau” , ”ham” şi ”mu-u”?
Le-a privit vulpea, s-a lins pe bot şi,
pentru că avusese de multe ori de-a face cu tot
felul de raţe şi le învăţase graiul, le-a spus:
– Dragele mele, frumoase sunteţi toate deopotrivă. Dar, credeţi-mă, nu-i mare lucru!
Totul e să fii gustoasă….
Cele şapte raţe au început de îndată să se certe:
– Eu sunt cea mai gustoasă!
– Ba eu!
– Ba eu!
– Ba eu!
– Nu vă certaţi, le spuse vulpea. Doar aţi venit la mine, judecătorul cel mai
nepărtinitor … Vreţi să ştiţi care-i cea mai gustoasă?
– Vrem, vrem! Măcăiră raţele îmbulzindu-se toate şapte.
Şi vulpea înghiţi prima raţă cu pene cu tot!
– Mda, spuse ea morfolind, gustoasă, nimic de spus…
– Eu sunt mai gustoasă, strigă o altă raţă.
– Da? Nu vreau să o nedreptăţesc pe niciuna dintre voi, răspunse vulpea
Şi înghiţi şi a doua raţă. La fel făcu şi cu a treia, a patra, a cincea , a şasea şi a şaptea.
Dar chiar în botul vulpii, a şaptea raţă a început să strige:
– Spune, spune, aşa-i că eu am fost cea mai gustoasă?
Vulpea o înghiţi cât te-ai şterge la ochi, se linse pe bot şi grăi apoi:
– Gustoase ca gustoase, raţelor, dar proaste ştiu că aţi fost toate şapte.

B. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.


1. Lectura este: 2. Graiul raţelor îl învăţase:
a) text narativ a) motanul
b) articol de revistă, ziar b) vulpea
c) scrisoare c) motanul
d) poezie d) boul

3. Proverbul care se potrivește textului de mai sus este:


a) Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face!
b) Prostul nu e prost destul, dacă nu e și fudul.
c) Prostul nu le știe, dar le nimerește
d) Minciuna are picioare scurte.
Subiectul II - 50 puncte

1. Completează propoziţiile conform textului:


a) Prima rață era ___________________, iar a cincea era cam __________________.
b) Fiecare dintre cele şapte raţe credea că e cea _______________________ din lume.
c) Rațele s-au dus întâi la _______________________.
d) Rațele l-au întrebat pe _______________ ce înseamnă „miau” şi „ham”.
e) Vulpea le-a spus că totul e să fie _____________________ .

2.Găsește cuvinte:
a) cu același sens pentru: b) cu sens opus pentru:
chioară = __________________ a nedreptăţi = __________________
grai = __________________ strâmb = __________________
să hotărască = __________________ nițel = __________________
3. Trece în casete semnele de punctuaţie potrivite:
Te-ai speriat întrebă privind cu poftă vulpea cea șireată
Ai vrea tu Eu doar încerc să aflu dacă am următoarele calități frumusețe
curaj și savoare

4. Transformă cuvintele, după exemplu: istețime isteț


SUBSTANTIV ADJECTIV
strâmbătură
frumos
drept
gust
5. Transcrie propoziţiile schimbând numărul adjectivelor :
Creasta argintie este acoperită de zăpadă.

Pe aleile înnegrite au apărut ghioceii argintii.

Soarele s-a ivit din spatele norului cenușiu.

6. Alcătuieşte propoziţii în care cuvintele:


vânătă, roșie, mare să fie pe rând adjective și substantive.

Atenţie, la exercițiul de mai sus, se va păstra forma cuvintelor!


Subiectul III - 25 puncte
Alcătuiește un text, de 10-12 enunțuri, în care să descrii cel mai bun prieten
necuvântător. Găseşte-i un titlu potrivit! Scrie corect, fără greşeli de ortografie şi
punctuaţie! Fii atent la aşezarea textului în pagină!

Felicitări! Ai terminat testul!


Se acordă 10 puncte din oficiu. Înainte de a-l preda, mai verifică o dată!