Sunteți pe pagina 1din 3

CONCURSUL REGIONAL DE MATEMATICĂ

CU PARTICIPARE NAȚÍONALĂ

Ediţia a III-a, Faza locală, 23 februarie 2018


Subiecte – clasa a IV-a

Timp de lucru: 90 de minute


Toate rezolvările se vor scrie pe foaia de concurs.
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Punctajul total: 100 de puncte

SUBIECTUL I- 10 puncte

Calculați:

101 – 300 : [ 24 – 21 : ( 42 – 18 : 3 – 180 : 12) + 196 : 28] =

SUBIECTUL II- 20 puncte

Mă gândesc la un număr, îl înmulțesc cu 6, adaug câtul numerelor 242 și 2, scad cel


mai mic număr natural de trei cifre în care cifra sutelor este 9 și obțin 97.
La ce număr m-am gândit?
SUBIECTUL III- 30 puncte

Jumătatea unui număr este egală cu o treime din al doilea număr şi un sfert din al treilea
număr.
Care sunt numerele, dacă primul este cu 120 mai mic decât dublul celui de-al doilea ?

SUBIECTUL IV – 30 puncte

Mioara are 35 de colegi de clasă. Numărul fetelor reprezintă a patra parte din totalul
elevilor. Dintre băieţi o treime joacă baschet.
Câţi băieţi nu joacă baschet?
CONCURSUL REGIONAL DE MATEMATICĂ
CU PARTICIPARE NAȚÍONALĂ

Ediţia a III-a, Faza locală, 23 februarie 2018


Bareme de corectare – clasa a IV-a

SUBIECTUL I- 10 puncte

101 – 300 : [ 24 – 21 : ( 42 – 18 : 3 – 180 : 12) + 196 : 28] =


101 – 300 : [24 -21 : ( 42 – 6 – 180 : 12) + 196 : 28]=
101 - 300 :[24 – 21 : (42 – 6 – 15) + 196 : 28]=
101 – 300 : [24 – 21 : ( 36 – 15) + 196 : 28]=
101 – 300 : ( 24 – 21 : 21+ 196 : 28)=
101 – 300 : (24 – 1 + 196 : 28)=
101 – 300 : (24 – 1 + 7)=
101 – 300 : ( 23 + 7)=
101 - 300 : 30=
101 –10=
91

10 operații x 1p= 10 puncte

SUBIECTUL II – 20 puncte

a x 6+242 : 2 – 900 = 97……………………………………………………….. ……. 5 puncte


a x 6+242 : 2 – 900 = 97
a x 6 +121- 900 = 97…………………………………………………………. ……... 5 puncte
a x 6+121= 900 + 97
a x 6+121= 997………………………………………………………….…………. 2, 5 puncte
a x 6 = 997 - 121
a x 6=876 …………………………………………………………..……………….2,5 puncte
a = 876 : 6
a =146 …………………………………………………………….…………………..5 puncte
SUBIECTUL III - 30 puncte 5 situaţii x 6 puncte = 30 puncte

a├────┼────┤………………120………………
b├────┼────┼────┼────┼────┼────┤
c├────┼────┼────┼────┤

1. – realizarea graficului
2. – ½ din a sau 1/3 din b sau ¼ din c: 120 : 4 = 30
3. – a = 30 x 2= 60
4. – b = 30 x 3= 90
5. – c = 30 x 4 =120

SUBIECTUL IV - 30 puncte

numărul elevilor din clasă: 35+ 1 = 36 6 puncte


- numărul fetelor: 36 : 4 = 9 6 puncte
- numărul băieţilor: 36 –9 = 27 6 puncte
- nr. băieţilor care joacă baschet: 27 : 3 = 9 6 puncte
- nr. băieţilor care nu joacă baschet: 27- 9 = 18 6 puncte

OFICIU - 10 puncte

 Se acceptă orice altă variantă de rezolvare corectă!