Sunteți pe pagina 1din 2

CONCURSUL REGIONAL DE MATEMATICĂ

Ediţia a IV-a, Faza locală, 23 februarie 2019


Subiecte – clasa a III-a

Timp de lucru: 90 de minute


Toate rezolvările se vor scrie pe foaia de concurs.
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Punctajul total: 100 de puncte

SUBIECTUL I – 20 puncte

Află suma numerelor naturale a, b și c , care îndeplinesc următoarele condiții:

• fiecare număr este format din patru cifre;

• numărul a este format din cifre pare consecutive;

• numărul b este cel mai mic număr format din cifre impare consecutive;

• numărul c reprezintă diferența dintre a și b .

SUBIECTUL II – 20 puncte

Află suma dintre descăzut, scăzător și diferență, dacă scăzătorul este de 3 ori mai mare
decât câtul numerelor 56 și 7, iar diferența cu 28 mai mare decât scăzătorul.

SUBIECTUL III – 30 puncte

La o fermă sunt vaci, oi și capre. Numărul oilor depășește de 3 ori numărul vacilor, iar
numărul acestora este cu 4 mai mic decât numărul caprelor.
Dacă numărul caprelor este întreitul lui 12, aflați câte oi, vaci și capre sunt în total.

SUBIECTUL IV – 30 puncte

Dacă ar mai avea încă 27 de timbre, Oana ar avea tot atâtea timbre câte are Sandu. Dacă
Sandu ar mai avea 15 timbre, atunci el ar avea tot atâtea câte are Bianca.
Câte timbre are Tudor, dacă Bianca are 50 de timbre, iar Tudor are tot atâtea timbre câte
au Oana și Sandu la un loc?
CONCURSUL REGIONAL DE MATEMATICĂ

Ediţia a IV-a, Faza locală, 23 februarie 2019


Bareme– clasa a III-a

Timp de lucru: 90 de minute


Toate rezolvările se vor scrie pe foaia de concurs.
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Punctajul total: 100 de puncte

SUBIECTUL I- 15 puncte

Aflarea numărului a ( 2 468)…….………………………………………………… 2,5 puncte


Aflarea numărului b ( 1 357)…….………………………………………………… 2,5 puncte
Aflarea numărului c ( 2 468 – 1 357 = 1 111) …….………………………………5 puncte
Aflarea sumei ( 2 468 + 1 357 + 1 111 = 4 936)…….……………………………… 5 puncte

SUBIECTUL II- 15 puncte

1. Care este câtul numerelor 56 și 7?…….…………………………………………… 1,5 puncte


56 : 7 = 8 …….…………………………………………… 1,5 puncte
2. Care este scăzătorul? …….…………………………………………… 1,5 puncte
8 x 3 = 24 …….…………………………………………… 1,5 puncte
3. Care este diferența? …….…………………………………………… 1,5 puncte
24 + 28 = 52 …….…………………………………………… 1,5 puncte
4. Care este descăzutul? …….…………………………………………… 1,5 puncte
52 + 24 = 76 …….…………………………………………… 1,5 puncte
5. Care este suma? …….…………………………………………… 1,5 puncte
76 + 52 + 24 = 152 …….…………………………………………… 1,5 puncte

SUBIECTUL III – 30 puncte

1. Câte capre sunt la fermă? …….……………………………………… 3,75 puncte


3 x 12 = 36 (capre) …….……………………………………… 3,75 puncte
2. Câte vaci sunt la fermă? …….……………………………………… 3,75 puncte
36 - 4 = 32 (vaci) …….……………………………………… 3,75 puncte
3.Câte oi sunt la fermă? …….……………………………………… 3,75 puncte
32 x 3 = 96 (oi) …….……………………………………… 3,75 puncte
4. Câte animale sunt la fermă? …….……………………………………… 3,75 puncte
36 + 32 + 96 = 164(animale) …….……………………………………… 3,75 puncte
SUBIECTUL IV- 30 puncte

1. Câte timbre are Sandu? …….…………………………………………… 5 puncte


50 - 15 = 35 (timbre) …….…………………………………………… 5 puncte
2. Câte timbre are Oana? …….……………………………………………5 puncte
35 - 27 = 8 (timbre) …….…………………………………………… 5 puncte
3. Câte timbre are Tudor? …….…………………………………………… 5 puncte
35 + 8 = 43 (timbre) …….…………………………………………… 5 puncte

• Se acceptă orice altă variantă de rezolvare corectă!