Sunteți pe pagina 1din 3

Prima parte - Informaţie

1. Creaţi documentul Răspunsuri.doc din folderul clasei voastre şi introduceţi datele dvs de identificare pe primul
rând al tabelului.

2. Veţi răspunde la următoarele întrebări, introducând variantele de răspuns corecte în fişierul Răspunsuri.doc

3. Ce reprezintă FTP ? (introduceţi varianta corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 3):
a. Procedură de transmitere a fişierelor (File Transmission Procedure)
b. Protocol de transmitere a fişierelor (File Transmission Protocol)
c. Protocol de transfer a fişierelor (File Transfer Protocol)
d. Clauză de transmitere a fişierelor (File Transmission Provision)

4. Ce reprezintă un motor de căutare ? (introduceţi varianta corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 4):
a. Un program care caută o conexiune la Internet
b. Un program care caută viruşi în paginile Web
c. Un program al sistemului de operare pentru cautarea fişierelor
d. Un program care utilizează cuvinte sau fraze cheie pentru căutări pe Internet

5. Prin firewall se înţelege (introduceţi varianta corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 5):
a. Un sistem de securitate pentru protejarea reţelelor de calculatoare împotriva accesului neautorizat
b. Un sistem de securitate pentru protejarea reţelelor de calculatoare împotriva întreruperilor de tensiune
c. Un sistem de comunicaţii conceput pentru a creşte viteza de acces la Internet
d. O reţea privată a unei companii care utilizează tehnologii Web

6. Care dintre următoarele activităţi poate fi subiectul unei fraude ? (introduceţi varianta corectă în spaţiul alocat
răspunsului cu numărul 6):
a. Compunerea şi transmiterea unui e-mail
b. Descărcarea unor aplicaţii de pe Internet
c. Utilizarea unui card pentru cumpărături online
d. Înscrierea la un ISP (Internet Service Provider)

7. Ce înţelegeţi prin criptarea datelor şi care este scopul acesteia? (introduceţi varianta corectă în spaţiul alocat
răspunsului cu numărul 7):
a. Codificarea datelor pentru a preveni virusarea unei reţele de calculatoare
b. Codificarea datelor pentru a preveni pierderea acestora atunci când se transmit prin e-mail
c. Codificarea datelor pentru evitarea accesului neautorizat
d. Codificarea datelor pentru a preveni ştergerea accidentală

8. În timpul navigării pe Internet, care dintre următoarele activităţi necesită precauţii împotriva virusării
computerului ? (introduceţi varianta corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 8):
a. Vizitarea unui site protejat
b. Utilizarea unei semnături digitale
c. Accesarea unei adrese de e-mail
d. Descărcarea fişierelor (Download)

9. Deschideţi un browser de Internet şi accesaţi pagina : http://www.ecdl.com/m7test/ro

10. Salvaţi imaginea care reprezintă şcoala, din Pagina de Test pentru Programa analitică versiunea 4.0, cu numele
scoala.gif în folderul Evaluare 7.1.

11. Accesaţi un motor de căutare şi căutaţi informaţii despre ECDL.

12. Accesaţi oricare dintre rezultatele primite în urma căutării executate la punctul 13 şi salvaţi pagina încărcată cu
numele ecdl.txt în folderul Evaluare 7.1.

13. Descrieţi în fişierul Răspunsuri 7.1.doc în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 15, paşii care îi executaţi pentru
a modifica marginea de jos la 1 cm. a site-ului pe care doriţi sa-l imprimaţi.

1
14. Imprimaţi doar prima pagină a site-ului despre ECDL, în fişier cu numele ecdl.prn. Fişierul rezultat îl veţi salva
în folderul Evaluare 7.1.

A doua parte - Comunicare

15. Care din următoarele variante poate fi cauză a virusării computer-ului? (introduceţi varianta corectă în spaţiul
alocat răspunsului cu numărul 17):
a. Adăugarea unui nou contact în agenda
b. Transmiterea unui e-mail
c. Deschiderea unui fişier ataşat al unui e-mail
d. Copierea unui mesaj

16. Care dintre următoarele răspunsuri reprezintă un avantaj al utilizării e-mail-ului? (introduceţi varianta corectă în
spaţiul alocat răspunsului cu numărul 18):
a. e-mail-ul reprezintă un mijloc ieftin de a transmite informaţii
b. e-mail-ul elimină necesitatea poştei convenţionale
c. e-mail-ul reprezintă un mijloc sigur de transmitere a informaţiilor
d. e-mail-urile sunt întotdeauna localizate uşor

17. În adresa de e-mail examinator1@infogrup.ro ce reprezintă “examinator1” ? (introduceţi varianta corectă în


spaţiul alocat răspunsului cu numărul 19):
a. Numele subdomeniului
b. Numele contului utilizatorului
c. Numele domeniului care indică tipul organizaţiei
d. Numele serverului de e-mail

18. Care dintre următoarele aplicaţii este o aplicaţie de poştă electronică ? (introduceţi varianta corectă în spaţiul
alocat răspunsului cu numărul 20)
a. Internet Explorer
b. Windows Explorer
c. Outlook Express
d. Microsoft PowerPoint

19. Atunci când compuneţi un mesaj electronic, în care dintre câmpuri se introduce adresa destinatarului? (introduceţi
varianta corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 21)
a. în câmpul To
b. în câmpul Subject
c. în câmpul From
d. în câmpul Message

20. Atunci când compuneţi un mesaj electronic, ce informaţii adăugaţi în câmpul Bcc? (introduceţi varianta corectă în
spaţiul alocat răspunsului cu numărul 22)
a. adresa destinatarului principal
b. adresa destinatarului care primeşte o copie a mesajului
c. adresa destinatarului ascuns, care primeşte o copie a mesajului
d. subiectul mesajului

21. Care dintre următoarele afirmaţii reprezintă o regulă în compunerea unui mesaj (netiquette)? (introduceţi varianta
corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 23)
a. scrierea mesajelor foarte lungi
b. mesajele trebuie să fie însoţite de un subiect (titlu)
c. unui mesaj i se vor ataşa numai fişiere de tip imagine
d. mesajele se scriu cu litere mari

22. Care dintre următoarele butoane îl puteţi utiliza pentru a ataşa un fişier unui mesaj electronic? (introduceţi
varianta corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 24)

a. b. c. d.

2
23. Descrieţi cum se poate marca cu steguleţ (Flag) un mesaj aflat în Inbox. Introduceţi răspunsul dvs. în fişierul
Răspunsuri 7.1.doc, în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 25.

24. Pentru a salva în calculatorul propriu fişierele ataşate unui mesaj electronic primit, realizaţi următoarele operaţii:
(introduceţi varianta corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 26)
a. se deschide mesajul şi din meniul File se utilizează comanda Save Attachments
b. se deschide mesajul şi din meniul File se utilizează comanda Save Stationery
c. se deschide mesajul şi din meniul File se utilizează comanda Move to Folder
d. se deschide mesajul şi din meniul File se utilizează comanda Copy to Folder

25. Care dintre următoarele butoane îl puteţi utiliza pentru a răspunde unui mesaj electronic? (introduceţi varianta
corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 27)

a. b. c. d.

26. Care dintre următoarele butoane îl puteţi utiliza pentru a trimite un mesaj electronic? (introduceţi varianta corectă
în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 28)

a. b. c. d.

27. Pentru a căuta un mesaj după conţinutul lui, în fereastra Find Message, introduceţi cuvântul cheie în zona:
(introduceţi varianta corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 29).
a. From
b. To
c. Subject
d. Message

28. Folderul local Inbox conţine: (introduceţi varianta corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 30)

a. mesajele trimise de utilizator


b. mesajele primite de utilizator
c. mesajele şterse de utilizator
d. mesajele salvate de utilizator

29. Folderul local Drafts conţine: (introduceţi varianta corectă în spaţiul alocat răspunsului cu numărul 31)

a. mesajele trimise de utilizator


b. mesajele primite de utilizator
c. mesajele şterse de utilizator
d. mesajele salvate de utilizator

30. Salvaţi documentul Răspunsuri 7.1.doc şi închideţi toate aplicaţiile.