Sunteți pe pagina 1din 3

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ “MATE +”

Ediţia a II-a
Faza județeană
Subiecte – clasa a III -a
Timp de lucru: 90 minute
Toate rezolvările se vor scrie pe foia de concurs.
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Punctajul total: 100 de puncte

SUBIECTUL I (15 puncte)


Mă gândesc la un număr. Îl micșorez de 9 ori, apoi îl dublez și rezultatul
îl măresc cu 8, obținând 26.
La ce număr m-am gândit?

SUBIECTUL II (20 puncte)

Află: c- a+ (d-b)-100
știind că:
a = a treia parte din c;
b = mai mic cu 146 decât a;
c =942
d = cât b și încă jumătate.

SUBIECTUL III (25 puncte)

Andrei, Elena și Vlad sunt născuți în această ordine, la interval de trei ani.
Suma vârstelor lor este, la un moment dat, de 57 ani.
Câți ani are fiecare?

SUBIECTUL IV (30 puncte)

Din cei 890 de pepeni aduși de un producător la vânzare, din care 667
sunt verzi, ceilalți fiind galbeni, s-au vândut 89 pepeni galbeni și cu 139 mai
mulți pepeni verzi decât cei galbeni rămași.
Câți pepeni mai sunt la vânzare?
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ “MATE +”
Ediţia a II-a,
Faza județeană, 9 aprilie 2017
BAREME – clasa a III -a
Timp de lucru: 90 minute
Toate rezolvările se vor scrie pe foia de concurs.
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Punctajul total: 100 de puncte

SUBIECTUL I (15 puncte)


[( x : 9) x 2 ] +8=26
(x: 9) x 2=26-8
(x: 9) x2= 18
x:9=18: 2
x:9= 9
x=9x9
x=81
5 op. x3 puncte = 15 puncte

SUBIECTUL II (20 puncte)


1. Cât este a?
942 : 3= 314
2. Cât este b?
314- 146= 168
3. Cât este jumătatea lui b?
168: 2 = 84
4. Cât este d?
168 +84=252
5. Află: c- a + (d-b )- 100=
942- 314+ (252- 168)- 100 =
942- 314+ 84 – 100=
628 + 84- 100=
712- 100=
612
8 operații x2,5=20 puncte
SUBIECTUL III (25 puncte)

+3
57

+3 +3

1. Egalăm părțile.
57- ( 3+ 3+ 3)= 48 (ani)
2. Câți ani are Andrei?
48: 3= 16 (ani)
3. Câți ani are Elena?
16 + 3 = 19 (ani)
4. Câți ani are Vlad?
19+ 3 =22 (ani)
5 puncte pentru fiecare operatie și judecată= 4x5+5puncte reprez. grafica
=25 puncte

SUBIECTUL IV (30 puncte)


1. Câți pepeni galbeni sunt la vânzare?
890 - 667=223 (pepeni galbeni)
2. Câți pepeni galbeni rămân?
223 - 89 =134 (pepeni galbeni)
3. Câți pepeni verzi s-au vândut?
134 + 139= 273 ( pepeni verzi)
4. Câți pepeni verzi au rămas?
667- 273= 394 (pepeni verzi)
5. Câți pepeni mai sunt la vânzare?
134 + 394= 528
6 puncte pentru fiecare operație și judecată 6x 5=30 puncte