Sunteți pe pagina 1din 32

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA

Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

Bilet 1

La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se
vor salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau
Excel) şi toate celelalte subiecte rezolvate.

1. Se dă fişierul date.in care conţine pe prima linie un şir de caractere s iar de pe linia următoare un caracter c.
a) Să se scrie un program care determină numărul de apariţii ale caracterului c în şirul s.
b) Să se afişeze poziţia ultimei apariţii a caracterului c în şirul s.
Exemplu:
Dacă fişierul dat date.in conţine :
Pe prima linie şirul:
Ana este în vacanţă.
Pe linia următoare caracterul:
„ n”
Se va afişa: 3 (caracterul „n” apare de 3 ori în şirul de pe prima linie)
Se va afişa: 17 (ultima apariţie a caracterului „n” este pe poziţia 17)
2. Să se creeze o tabelă cu structura: Elev, Clasa, Med_generala şi o tabelă cu structura Clasa, Diriginte. Să se
introducă în tabele minimum 8 articole (un articol-un elev; câmpul Clasa conţine un cod de la 1 la 9. Sunt mai mulţi
elevi într-o clasa şi toţi au nume diferite). Toate codurile de clasa din prima tabelă se vor regasi în a doua tabelă.
Cerinţe:
a. Să se afişeze dirigintele clasei din cu cei mai mulţi elevi;
b. Să se afişeze codurile claselor în care media generala a clasei este mai mare decît o valoare citită de la
tastatură;
3. Creaţi un folder în C:\ numit Test. Alegeţi un fişier din My Documents şi copiaţi-l în el.
a) Aranjaţi pictogramele pe desktop fără aliniere automată.
b) Creaţi un shortcut către aplicaţia Word. Shortcut-ul se va găsi pe desktop.
c) Lansaţi în execuţie programul Excel.exe, folosind opţiunea Run a meniului Start.
d) Ce se întâmplă atunci când formataţi o dischetă?
a. Discheta este protejată la citire
b. Discheta este scanată împotriva viruşilor
c. Discheta capătă sectoare stricate în urma formatării
d. Discheta este pregătită pentru a stoca date
4.
a) Să se introducă paragrafele din caseta alăturată:

Ştergerea coloanelor se face cu ajutorul comenzii Delete din meniul


Table.
Această comandă depinde mult de de locul unde este poziţionat
cursorul.
Uneori este nevoie şi de alte elemente pe care să se introducă în
document, ca de exemplu: foi de calcul, imagini, alte documente. Pentru
aceasta se utilizează meniul Insert.

b) Să se centreze paragraful trei


c) Să se sublinieze cu o linie dublă primele trei cuvinte din paragraful doi
d) Să se caute cuvântul Table şi să se înlocuiască cu table
e) Să se selecteze cuvântul Delete şi apoi să se introducă într-un chenat roşu de dimensiune 3 şi umbră
f) Să se introducă un titlu adecvat, de dimensiune 20, colorat în verde care să fie aliniat la stânga
g) După paragraful 2 să se introducă o întrerupere de pagină
h) La sfârşitul documentului să se creeze un grafic pe baza următoarelor date:

Universitate Studenţi an I Studenţi an II Studenţi an III


ASE 1200 1150 1125
UPB 1400 1300 1200
UB-Matematică 600 589 575

5. a) Deschideţi o aplicaţie de navigare pe Web. Ştergeţi lista paginilor accesate anterior.


b) Descrieţi pe scurt termenul de www (World Wide Web).
c) Precizaţi trei caracteristici ale mesajelor de poştă electronică (e-mail)
d) Ce semnificaţie are FTP?
a. Protocol de transmitere a fişierelor (File Transmission Protocol)
b. Procedură de transmitere a fişierelor (File Transmission Procedure)
c. Clauză de transmitere a fişierelor (File Transmission Provision)
d. Protocol de transfer a fişierelor (File Transfer Protocol)

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

Bilet 2

La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se
vor salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau
Excel) şi toate celelalte subiecte rezolvate.

1. Se dă fişierul date.in care conţine un text.


Să se scrie un program care afişează perechile de cuvinte care rimează (au cel puţin două litere, situate la
sfârşit, identice)

Exemplu:
La curte vine-un ciobanas
Si nu e hot dar e poznas
Se va afişa: (ciobanas, poznas)
2. Să se creeze o tabelă cu structura: Produse, Depozite, Cantitate şi să se introducă minimum 8 articole (un
articol-un produs, câmpul Depozit conţine un cod de la 1 la 9. Pot fi mai multe produse într-un depozit şi toate au
nume diferite). Cerinţe:
a. Să se realizeze o interogare de ştergere prin care să se şteargă articolele pentru care cantitatea unui
produs este mai mică decât o valoare dată de la tastatură. Să se afişeze numele acestora şi codurile
depozitelor din care făceau parte;
b. Să se afişeze numărul depozitelorlor care au rămas cu cel mult doua produse în urma ştergerii articolelor de
la cerinţa a;
3. a) Determinaţi câte fişiere de tip .dll există în folderul Windows.
b) Modificaţi rezoluţia ecranului.
a) Construiţi cu Notepad un fişier „test.txt” în unitatea C:\ în care notaţi răspunsul de la punctul 1. Ştergeţi fşierul
şi apoi îl recuperaţi.
b) S
c
a. Test b. Test c. Test d. Test hi
m
b
aţi drepturile asupra acestui fişier astfel încât utilizatorul să aibă doar drept de citire.
c) Care dintre imaginile de mai jos reprezintă o comandă rapidă (scurtătură, shortcut) către directorul Test?

4.
i. Să se introducă paragrafele din caseta dată Instrucţiuni
ii. Folosind instrumentele de mărire şi micşorare să
se stabilească dimensiunea paginii la 75% Dacă aveţi un text sau o imagine care doriţi să apară
iii. Să se mute primul paragraf după al treilea pe fiecare pagină a documentului nu trebuie să repetaţi
iv. În dreptul fiecărui paragraf să se adauge diverşi redactarea acestuia manual.
marcatori Puteţi apela funcţia Header and Footer din meniul
v. Să se adauge un chenar întregii pagini View. După alegerea acestei opţiuni va apărea bara de
vi. Să se insereze la sfârşitul documentului o intrumente de lucru pentru antete şi subsoluri.
imagine într-un chenar cu colţurile rotunjite şi umbrit În aceste zone veţi scrie informaţiile necesare o
g) În zona de antet a paginii să se scrie numele singură dată.
dumneavoastră, adresa şi telefonul – în stânga, iar în
dreapta să se insereze data curentă
h)Cu ajutorul editorului de ecuaţii să se scrie următoarea relaţie:
5 n

 ( x  2 x  4)dx   k
3

2 k 1
5. a) Ce este semnătura digitală?
b) Pentru ce se foloseşte câmpul CC?
c) În limbajul HTML pentru ce se folosesc tagurile TITLE şi OL
d) Accesaţi pagina www.edu.ro şi apoi salvaţi-o în lista de preferinţe.
e) Ce semnificaţie au http:// şi edu din următorul URL: http://www.edu.ro ?
a. Protocolul de transfer şi hiperlegătura (hyperlink)
b. Protocolul de transfer şi sufixul care indică tipul organizaţiei
c. Protocolul de transfer şi numele domeniului
d. Protocolul de transfer şi sufixul care indică codul ţării

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

Bilet 3

La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se
vor salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau
Excel) şi toate celelalte subiecte rezolvate.
1. Se dă fişierul date.in care conţine un text.
Să se scrie un program care afişează toate literele distincte din acel text şi frecvenţa de apariţie a fiecareia. Nu
se face diferenţă între literele mari şi mici.
Exemplu:
La curte vine-un ciobanas
Si nu e hot dar e poznas
Va afişa a –5;b – 1; c – 2;d – 1;e – 4 ;l-1;s-3 etc.
2. Să se creeze o tabelă cu structura: Muncitor, Atelier, Nr_piese, Salariu şi o tabelă cu structura Atelier, Profil.
Să se introducă în tabele minimum 8 articole (un articol-un muncitor, codul unui atelier este un număr de la 1 la 9.
Câmpul Profil este o datâ de tip caracter. Pot fi mai mulţi muncitori într-un atelier şi toţi au nume diferite). Toate
codurile de atelier din prima tabela se vor regasi în a doua tabelă. Cerinţe:
a. Toţi muncitorii ce au produs un număr de piese mai mare cu cel puţin 10% decât o valoare citită de la
tastatură vor avea salariul majorat cu 10%. Să se afişeze salariile acestora (dupa majorare) , codul
atelierelor din care făceau parte şi profilele acestora;
b. Să se afişeze suma totală necesară măririi salariilor de la cerinţa a şi codul atelierului cu cei mai mulţi
muncitori cu salarii mărite;
3. a) Creaţi un shortcut către aplicaţia Paint, shortcut care să se afle pe bara de aplicaţii (taskbar).
b) Deschideţi trei aplicaţii şi le aşezaţi în cascadă pe desktop.
c) Folosind instrumentul de căutare, localizaţi câte fişiere au fost modificate în ultimele 3 luni.
d) Ce se întâmplă atunci când un fişier este comprimat (arhivat)?
1. Se şterge extensia fişierului
2. Se reduce dimensiunea numelui fişierului
3. Se reduce dimensiunea fişierului
4. Se şterg proprietăţile fişierului
e) Setaţi opţiunile Windows astfel încât fiecare fereastră să afişeze toate fişierele (şi pe cele ascunse şi pe
cele de sistem).
4. Să se introducă paragrafele din caseta de mai jos:

Pentru a scrie această ecuaţie va trebui să lucraţi cu bara de


instrumente.
Pentru a introduce semnul sumă daţi un clic stânga în bara de
instrumente pe semnul corespunzător şi alegeţi simbolul dorit.
Procedaţi în mod asemănător pentru toate semnele pe care doriţi să le
introduceţi în document cu ajutorul Editorului de ecuaţii oferit de
Microsoft Word.
a. Să se înlocuiască cuvântul instrumente cu cuvântul unelte, iar la sfârşitul documentului să se scrie numărul de
înlocuiri
b. Să se introducă în document un simbol din lista de simboluri
c. Să se introducă un titlu adecvat de dimensiune 22, colorat în albastru care să fie centrat
d. În dreptul fiecărui paragraf să se adauge diferiţi marcatori
e. Să se insereze la sfârşitul documentului o imagine într-un chenar cu colţurile drepte şi umbrit
f. În zona de subsol a paginii să se scrie data curentă – centrat
g. La sfârşitul documentului să se creeze un grafic pe baza următoarelor date:
Produse Preţ Bucăţi
P1 1300 3000
P2 2500 1200
P3 4500 5000
5. a) Descrieţi pe scurt termenul de www (World Wide Web).
b) Programul Outlook utilizează mai multe foldere pentru gestionarea mesajelor: Inbox, Outbox, Sent Items,
Deleted Items, Drafts. Explicaţi importanţa acestora.
c) Ce reprezintă un portal?.
d) Deschideţi o aplicaţie de navigare pe internet şi faceţi setările necesare astfel încât să blocaţi pop-up- urile.
e) Ce este un motor de căutare?
a. Un program care caută o conexiune la Internet
b. Un program care utilizează cuvinte cheie pentru realiza căutări pe Internet
c. Un program dintr-un sistem de operare care caută fişiere
d. Un program care caută viruşi în paginile Web
Bilet 4

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se
vor salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau
Excel) şi toate celelalte subiecte rezolvate.
1. Se citesc de la tastatură n perechi de numere reale reprezentând puncte din plan (în ordinea abscisă, ordonată)
a) să se determine câte din punctele date sunt simetrice faţă de origine şi să se scrie în fişierul punct.out;
b) determinaţi câte din punctele date se găsesc pe axele de coordonate (au abscisa sau ordonata 0).

Exemplu:
Pentru n =5 şi punctele:
(7,-2) (3,-3) (6,-6) (4,0) (1,4)
Se va se scrie în fişierul punct.out:
2 puncte (3,-3) (6,-6)
1 punct (4,0)
2. Să se creeze o tabelă cu structura: Muncitor, Atelier, Nr_piese, Varsta şi să se introducă 8 articole (un articol-un
muncitor, câmpul Atelier conţine un cod de la 1 la 9. Pot fi mai mulţi muncitori într-un atelier şi toţi au nume diferite).
Cerinţe:
a. Pentru a putea lucra în străinătate, un muncitor trebuie să aibă o vârsta cel mult egala cu o valoare citită de
la tastatură şi să producă un număr de piese cel puţin egal cu o valoare dată de la tastatură. Să se afişeze
numele celor ce îndeplinesc ambele condiţii şi atelierele în care lucrează aceştia;
b. Să se afişeze atelierul/atelierele cu număr maxim de piese produse;
3. a) Faceţi în aşa fel încât bara de aplicaţii (taskbar) să apară numai atunci când cursorul grafic staţionează în
partea de jos a ecranului.
b) Alegeţi o imagine ca wallpaper din galeria oferită de Windows.
c) Introduceţi aplicaţia Access în meniul Start.
d) Care dintre următoarele opţiuni vă permit să schimbaţi imprimanta instalată cu o altă imprimantă instalată
astfel încât această modificare să rămână valabilă şi după închiderea calculatorului?
1. Stabileşte ca imprimantă implicită (Set as Default Printer)
2. Fişier / Imprimare… (File / Print…)
3. Capturare port imprimantă (Capture Printer Port)
4. Adăugare imprimantă (Add Printer)
e) Setaţi opţiunile Windows în aşa fel ca după 5 minute de inactivitate, pe monitor, să apară numele
dumneavoastră.
4.
a. Să se introducă paragrafele din caseta de mai jos

Pentru a scrie această ecuaţie va trebui să lucraţi cu bara de


intrumente.
Pentru a introduce semnul sumă daţi un clic stânga în bara de
instrumente pe semnul corespunzător şi alegeţi simbolul dorit.
Procedaţi în mod asemănător pentru toate semnele pe care doriţi să le
introduceţi în document cu ajutorul Editorului de ecuaţii oferit de
Microsoft Word.

b. Să se selecteze primul paragraf şi apoi să se modifice caracterele în Arial de 16


c. Să se alinieze la stânga paragraful al doillea
d. Să se sublinieze cu două linii primele două cuvinte ale ultimului paragraf
e. Pentru tot textul să se stabilească o distanţă de două rânduri
f. Să se caute cuvântul semnul şi să se înlocuiască cu simbolul
g. Să se introducă în zona antetului data şi ora
h. Să se selecteze cuvântul Word, încadrându-l într-un chenar cu colţurile rotunjite, de culoare roşie şi umbrit
i. La sfârşitul documentului să se introducă un tabel centrat în pagină, cu trei linii şi patru coloane, cu un stil la
alegere
5.
1. Deschideţi o aplicaţie de navigare pe internet şi salvaţi pagina de start ca fişier text cu numele start.txt.
2. Pentru ce se foloseşte opţiunea forward?.
3. Descrieţi pe scurt semnificaţia acronimelor: WAN şi LAN.
4. În limbajul HTML explicaţi semnificaţia tagurilor <img src…> şi <a href…>
5. Care dintre următoarele activităţi pot fi subiectul unor fraude la cumpărarea de produse pe Internet?
a. Introducerea cantităţii de produse cumpărate într-un formular electronic
b. Introducerea oraşului, codului poştal şi a ţării dv. într-un formular electronic
c. Utilizarea unui coş electronic de cumpărături pentru a selecta produsele cumpărate
d. Introducerea detaliilor cărţii de credit într-un formular electronic
Bilet 5

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se
vor salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau
Excel) şi toate celelalte subiecte rezolvate.
1. Se citesc de la tastatură doi vectori de n numere naturale (cu n citit de la tastatură) de cel mult două cifre fiecare.
Să se construiască un şir care conţine elementele prime comune celor doi vectori. Elementele şirului se vor scrie pe
o singură linie a fişierului prim.out.
Exemplu:
Pentru n=7
X=(31,17,43,23,44,61,77)
Y=(31,17,43,22,41,60,77)

Se va afişa în fişierului prim.out:


Elementele prime comune sunt: 31,17,43
2. Să se creeze o tabelă cu structura: Muncitor, Atelier, Nr_piese, Nr_copii şi să se introducă 8 articole (un articol-
un muncitor; câmpul Atelier este cod de la 1 la 9. Pot fi mai mulţi muncitori într-un atelier şi toţi au nume diferite).
Realizaţi un meniu care să permită urmatoarele aplicaţii:
a. Să se afişeze o listă ordonată alfabetic cu muncitorii din fiecare atelier (codul atelierului şi apoi toţi muncitorii
din acel atelier şi la fel pentru fiecare atelier);
b. Să se afişeze numărul tuturor copiilor ai tuturor muncitorilor din fiecare atelier în parte;
3. a) Modificaţi rezoluţia ecranului.
a) Pornind de la un shortcut către un folder, vizualizaţi calea folder-ului.
b) Inspectaţi capacitatea drive-ului C al calculatorului pe care lucraţi dumneavoastră şi cât spaţiu liber mai este
pe el.
c) Care dintre următoarele afirmaţii explică ceea ce se întâmplă atunci când fişierele sunt recuperate din
Recycle Bin (Coşul de reciclare)?
1. Fişierele sunt recuperate pe Desktop (Spaţiul de lucru)
2. Fişierele sunt şterse definitiv
3. Se schimba proprietatea fişierelor în Read Only (Numai pentru citire)
4. Fişierele sunt recuperate şi depozitate în locul de unde au fost şterse
d) Folosind opţiunile din Help căutaţi informaţii despre procesorul instalat.
4. a) Să se scrie titlul artistic Rezultate finale, centrat în pagină, cu majuscule
b) Să se editeze următorul tabel, centrat în pagină:
Nume PROBA 1 PROBA 2 OFICIU Premiul
Total
Concurent acordat
20pct. 25pct. 20pct. 25pct. 10 pct.
Anton Iuliana 15 10 10 10 10
Soare Lucian 20 20 20 25 10
Zamfir Alexandru 5 20 20 25 10
Petcu Matei 15 25 20 25 10
Marin Alina 10 20 10 10 10

c) Să se completeze coloana Total cu ajutorul formulei Word


d) Să se ordoneze descrescător după punctaj, cu ajutorul formulei
e) Să completeze coloana Premiul acordat: Premiul I, Premiul II, Premiul III (în ordinea punctajului) –
îngroşat, centrat, colorat în roşu, iar fondul celulelor să fie albastru deschis; pentru ceilalţi să se completeze
cu Participant, colorat în vişiniu, fondul gri
f) Să se adauge în stânga primei coloane, o altă coloană, cu numele Nr.crt. – centrat, îngroşat, cu acelaşi font
şi mărime ca şi ale celorlalte nume de coloane
g) Modificaţi chenarul tabelului cu linii duble, de 3pt. grosime
5. a) Ce reprezintă semnătura digitală?
b) Pentru ce se foloseşte Address Book?
c) Care este semnificaţia tagurilor <BR>, <OL>?
d) Explicaţi pe scurt noţiunea de teleworking. Enumeraţi două avantaje şi două dezavantaje ale teleworking-
ului.
e) Ce înseamnă să introduci în lista de preferinţe (Favorites) o pagină Web?
a. Păstrarea unui link al unei pagini web pentru utilizări viitoare
b. Navigarea într-o pagină web folosind hiperlegăturile (hyperlinks)
c. Vizualizarea codului unei pagini web pentru a o edita
d. Salvarea unei pagini web ca fişier text

Bilet 6

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se
vor salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau
Excel) şi toate celelalte subiecte rezolvate.
1. Se consideră o matrice pătratică A cu n linii şi n coloane, având ca elemente numere întregi (n<=50). Să se
calculeze şi să se scrie în fişierul suma.out suma elementelor prime de pe linii divizibile cu o valoare oarecare k,
citită de la tastatură;
Exemplu:
Pentru n=4 şi matricea:
1224
5763
9876
2661
pentru k=2 citit de la tastatură se va scrie în fişierul suma.out:
s=17 (adică 5+7+3+2)
2. Să se creeze o tabelă cu structura Nume, Data_angaj, Data_nast şi o tabelă cu structura Nume, Localitate,
Adresa. Să se introducă in fiecare tabelă cel puţin 8 articole cu date. Nu există nume care să se repete în cadrul
niciunei tabele.
Toate numele trecute în prima tabela se vor regăsi în cea de a doua. Cerinţe:
a) Să se afişeze pe ecran toţi angajaţii cu o vechime mai mare de 10 ani;
b) Să se afişeze lista angajaţilor împreună cu adresele lor pentru cei care locuiesc în localitatea X şi care
depăşesc vârsta de 50 de ani.
3.
a) Creaţi pe desktop un shortcut către aplicaţia PowerPoint.
b) Setaţi opţiunile Windows astfel încât fişierele cu extensia .txt să fie deschise cu aplicaţia NotePad.
c) Care dintre următoarele dispozitive este utilizat de către sistemul de operare pentru a stoca fişiere şi
directoare de dimensiuni mari?
a. CD
b. Hard Disk
c. Modem
d. CPU
d) Stabiliţi câte fişiere de tip .exe există în directorul Windows.
e) Configuraţi tastatura pentru aranjamentul (layout-ul) limbii române.
4.
1. Să se introducă paragrafele din caseta dată

Auto Shapes
Din opţiunea AutoShapes puteţi alege diferite forme.
Selecţia se face printr-un clic stânga pe forma dorită. Desenul va apărea într-un pătrat încadrat de 8
puncte.
În document îi stabiliţi o dimensiune corespunzătoare. Apoi se poate insera un text adecvat.

2. Să se transforme literele cuvântului Auto Shapes în majuscule


3. Să se seteze paragraful doi astfel încât acesta să înceapă de la 2 cm
4. Să se introducă marcatori înaintea paragrafelelor:
Selecţia se face… În document…
5. Să se compună un mesaj poştal (mail merge) tip Adeverinţă. Să se creeze o listă de date, cu minimum
patru înregistrări, în care să se scrie informaţii legate de angajaţii unei firme (nume, prenume, adresă), care să fie
salvată în folderul de lucru cu numele date
6. Să se introducă în mesajul poştal următoarele câmpuri: <<nume>> <<prenume>> <<adresă>>
7. Să se îmbine cele două documente şi apoi să se salveze noul document cu denumirea de îmbinare.doc
8. Să se vizualizeze documentul înaintea imprimării
5.
1. Descrieţi pe scurt semnificaţia acronimelor: WAN şi LAN.
2. Pentru ce se foloseşte opţiunea Reply all?
3. Deschideţi o aplicaţie de navigare pe internet şi stabiliţi ca pagina de start www.edu.ro.
4. Salvaţi pagina www.edu.ro în format pagină web completă.
5. Care dintre următoarele sufixe din trei litere din adresele de e-mail identifică o organizaţie ca fiind non-
comercială?
a. edu
b. org
c. mil
d. com
Bilet 7

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se
vor salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau
Excel) şi toate celelalte subiecte rezolvate.
1. Se consideră o matrice pătratică A cu n linii şi n coloane, având ca elemente numere întregi (n<=50). Să se
calculeze şi să se scrie în fişierul suma.out produsul elementelor care au exact trei divizori.
Exemplu:
Pentru n=4 şi matricea:
1224
5763
9876
2661
se va scrie în fişierul suma.out: p=36 (elementele 9 şi 4 îndeplinesc această condiţie)
2. Să se creeze o tabelă cu structura Nr_bilete, Oras, Tara, Pret_bilet, Cumparator şi să se introducă cel puţin 8
articole. Nu sunt oraşe care să apară de mai multe ori, un cumpărător poate cumpăra bilete către mai multe
destinaţii. Cerinţe:
a. Să se calculeze suma realizată în urma vânzării tuturor biletelor înregistrate în tabelă;
b. Şă se afişeze Cumpărătorul cu cele mai multe bilete cumpărate;
3.
a) Pornind de la un shortcut către un folder, vizualizaţi calea folder-ului.
b) Construiţi un folder numit Titularizare în C:\ în care deschideţi un document în NotePad numit
„memoria.txt”. În acest document notaţi care sunt unităţile de măsură pentru capacitatea memoriei.
c) Introduceţi aplicaţia PowerPoint în meniul Start.
d) Lansaţi în execuţie aplicaţia Excel, folosind opţiunea Run a meniului Start.
e) De ce este important pentru un fişier să aibă o extensie corectă?
a. Pentru a deschide fişierul cu aplicaţia corespunzătoare
b. Pentru a realiza o legătură între fişier şi un anumit director
c. Pentru a permite comprimarea fişierului
d. Pentru a opri ştergerea fişierului
4.
a) Să se realizeze o invitaţie la un eveniment organizat în şcoala dumeavoastră care să conţină:
 un titlu artistic,
 o imagine sugestivă,
 textul invitaţiei,
 să fie colorată corespunzător,
 să poată fi împăturită în trei (informaţiile să fie plasate corespunzător)
 un tabel cu programul derulării activităţilor planificate
 un chenar al paginii
 să se aleagă o pagină A4, pe orizontală, cu marginile la 1cm (sus, jos, dreapta, stânga)
b) Să se vizualizeze documentul înaintea imprimării
c) Să se scrie şi plicul în care se va pune felicitarea (faţă-verso)
d) Să se vizualizeze documentul înaintea imprimării
5.
a) Deschideţi o aplicaţie de navigare pe internet.Ştergeţi paginile din istoric.
b) În limbajul HTML precizaţi şi descrieţi un tag pereche şi un tag nepereche.
c) Ce reprezintă o listă de distribuţie?
d) Descrieţi pe scurt semnificaţia acronimelor: LAN şi GAN.
e) Într-o adresă de web identificată prin aria geografică, câte litere conţine codul de ţară specificat în primul
nivel de domeniu (top-level domain)?
a. 4
b. 1
c. 2
d. 3

Bilet 8

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se
vor salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau
Excel) şi toate celelalte subiecte rezolvate.

1. Pentru un vector cu n elemente, numere întregi, citit de la tastatură, să se scrie în fişierul par.out elementele aflate
pe poziţii pare şi care sunt pătrate perfecte;

Exemplu:
Rentru n=5 şi elementele (16,64,32,49,16) se vor scrie in fişierul par.out numerele 64,49

2. Să se creeze o tabelă cu structura Titlu_film, Actor_princ, Tip şi o tabelă cu structura Nume_actor, Tara. Să se
introducă în tabele minimum 8 articole. Un film apare o singură dată în prima tabela, iar un nume de actor apare câte
o dată în fiecare dintre cele doua tabele. Numele actorilor din prima tabelă se vor regăsi în cea de a doua. Cerinţe:
a. Să se realizeze o interogare de ştergere prin care să se şteargă din tabelă toate filmele de tip HORROR;
b. Să se listeze pe monitor toate filmele în care joacă actorul RICHARD GERE;
3.
a) Aranjaţi pictogramele de pe desktop pe un singur rând, orizontal, în partea de sus a ecranului.
b) Căutaţi toate fişierele cu extensia .jpg din cadrul unităţii de disc C:\.
c) Setaţi opţiunile Windows astfel încât fiecare fereastră să afişeze toate fişierele (şi pe cele ascunse şi pe
cele de sistem).
d) Folosind aplicaţia Calculator, realizaţi calculul mediei unui elev la un obiect la care dă teză şi are în oral 5
note (valorile la alegere). Apoi copiaţi rezultatul într-un fişier „note.txt” pe care îl creaţi cu NotePad.
e) Care din următoarele opţiuni se găseşte în fereastra de vizualizare a procesului de printare?
a. Imprimare
b. Pauza la imprimare
c. Imprimare în fişier
d. Pagina curentă
4.
a) Să se creeze un grafic pe baza următoarelor date:

Clasa 12A 176 56


Clasa 12B 234 66
Clasa 12C 342 58

b) Să se împartă celula care conţine numărul 234 în 3 linii şi 2 coloane. Să se coloreze în culori diferite
c) Să se taie cu o linie textul “Clasa 12A”
d) Să se adauge o linie nouă între prima şi a doua linie. Completaţi fiecare celulă corespunzător
e) Ultima coloană să aibă un chenar cu margini duble
f) Să se adauge un antet în care să se introducă numele, data examinării şi ora
g) Să se introducă numere de pagină începând de la 7, în partea de jos a paginii, centrat
5.
a) Accesaţi o aplicaţe de navigare pe internet şi faceţi setările necesare astfel încât istoricul paginilor accesate
să se păstreze timp de 12 zile.
b) Accesaţi un motor de căutare şi căutaţi informaţii despre Titularizare 2011. Accesaţi pagina oficială şi
descărcaţi programele pentru concursul de titularizare 2011.
c) Ce conţine folderul Sent Items într-o aplicaţie de poştă electronică.
d) Enumeraţi două avantaje şi două dezavantaje ale utilizării poştei electronice faţă de poşta obişnuită.
e) Ce este un motor de căutare
a. Un program care caută o conexiune la Internet
b. Un program care utilizează cuvinte cheie pentru realiza căutări pe Internet
c. Un program dintr-un sistem de operare care caută fişiere
d. Un program care caută viruşi în paginile Web
Daţi două exemple de motoare de căutare foarte cunoscute.

Bilet 9

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se
vor salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau
Excel) şi toate celelalte subiecte rezolvate.

1. Pentru un vector cu n elemente, numere întregi, citit de la tastatură, să se verifice dacă o anumită valoare k, citită
de la tastatură, se află în vector şi, în caz afirmativ, să se determine poziţia ultimei apariţii a acesteia.
Exemplu:
Pentru k=16 se va afişa: 5
2. Să se creeze o tabelă cu urmatoarea structură Furnizor, Material, Pret, Cantitate. Să se introducă în tabelă
minimum 8 articole. Un material apare o singură dată în cadrul unui furnizor. Cerinţe:
a. Să se afişeze toate ofertele pentru materialul X - citit de la tastatură, crescător, după preţul oferit;
b. Să se afişeze furnizorul cu preţul cel mai mic pentru materialul Y - citit de la tastatură;
3.
a) Creaţi un folder numit Titularizare în My Documents.
b) Inspectaţi configuraţia hardware a calculatorului pe care lucraţi şi realizaţi un fişier „fishard.txt” care să
conţină datele referitoare la: tip microprocesor, capacitate memorie RAM, tip monitor, tip tastatură.
c) Notaţi în fişierul creat mai sus care este diferenţa între comenzile Delete şi Empty Recycle Bin?
d) Care dintre următoarele afirmaţii descrie rezultatul compresiei (arhivării) fişierelor?
a. Fişiere de dimensiuni reduse
b. Ştergerea fişierelor
c. Schimbarea conţinutului fişierelor
d. Creşterea spaţiului alocat în memoria RAM
e) Setaţi opţiunile Windows în aşa fel ca, după 5 minute de inactivitate, pe monitor, să apară numele
dumneavoastră.
4.
a) Să se creeze un antet de document introducând numele dumneavoastră, adresa şi telefonul; sub ele
inseraţi o linie orizontală dublă
b) Să se configureze pagina astfel încât acest antet să apară numai pe paginile impare ale documentului.
c) Să se redacteze un paragraf cu tema “Educaţia şi sistemul de învăţământ” şi să se introducă paragraful într-
un chenar colorat cu umbră
d) Să se sublinieze un cuvânt cu două linii
e) Să se stabilească spaţierea între rânduri la 1.5 cm
f) După paragraf să se introducă o întrerupere de pagină
g) Să se creeze o listă cu toţi prietenii pe care îi aveţi (minimum trei); în stânga fiecăruia inseraţi o imagine
sugestivă iar în dreapta, data naşterii lor; pe coloană aceste date să fie aliniate.

Exemplu: Ioana Maria __________________________________________2.12.1964


5.
a) Accesaţi un motor de căutare şi căutaţi imagini din Constanţa. Descărcaţi o imagine cu
Cazinoul din Constanţa.
b) Pentru ce se foloseşte Address Book?
c) Explicaţi pe scurt următoarele noţiuni: Comerţ Electronic, Autostradă Informaţională.
d) Explicaţi noţiunea de teleworking. Spuneţi două avantaje şi două dezavantaje ale teleworking-ului.
e) Care dintre următoarele activităţi ar necesita precauţii împotriva infectării computerului cu un virus în timpul
accesării Internetului?
a. Utilizarea unui firewall
b. Descărcarea de fişiere (download)
c. Navigarea pe Internet
d. Utilizarea unui certificat digital

Bilet 10

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se vor
salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau Excel)
şi toate celelalte subiecte rezolvate.

1. Se citeşte un număr natural nenul n. Să se construiască un triunghi dreptunghic, cu unghiul de 90 0 în dreapta jos,
ce conţine caracterul ‘*’ de n ori, în felul următor:
 pe primul rând un caracter ‘*’;
 pe fiecare rând vor fi scrise cu două caractere ‘*’ mai mult decât pe rândul anterior şi cu două mai puţin
decât pe rândul următor
În cazul în care, pentru valoarea lui n citită, un astfel de triunghi nu poate fi construit, se va afişa un mesaj
corespunzător.

Exemplu:
a. dacă n=9, se va afişa:
*
***
*****
b. dacă n=10, se va afişa: imposibil
2. Să se creeze o tabelă cu structura: Elev, Clasa, Med_generala şi să se introducă 8 articole (un articol- un elev;
câmpul Clasa conţine un cod de la 1 la 9. Sunt mai mulţi elevi într-o clasa şi toţi au nume diferite). Cerinţe:
a. Să se afişeze elevul/elevii cu cea mai mare medie generală ordonaţi după clasa;
a. Să se afişeze media generala pe fiecare clasa;
3.
a) Pornind de la un shortcut de pe desktop către un folder, vizualizaţi calea folder-ului.
b) Schimbaţi imaginea wallpaper pe care o aveţi la calculatorul la care lucraţi.
c) Construiţi un fişier „date_tehnice.txt” în care să notaţi principalele plăci de extensie care se pot ataşa
calculatoarelor şi rolul lor.
d) Descrieţi, în cadrul fişierului creat mai sus, modul în care modificaţi rezoluţia ecranului.
e) Care din următoarele operaţii poate fi realizată direct de pe desktop fără a fi nevoie să deschideţi nici un
director?
a. Schimbarea imprimantei implicite
b. Modificarea datei şi a orei
c. Instalarea unui modem
d. Nici unul din răspunsurile de mai sus
4.
a) Să se redacteze în document trei paragrafe cu tema “Informatica şi societatea modernă”, utilizând fontul şi
mărimea implicite
b) În zona de antet să se treacă numele vostru, iar în subsol data curentă
c) Să se selecteze primul paragraf şi să se modifice caracterele în Comic Sans MS de dimensiune 10, culoare
verde
d) Să se centreze paragraful 2 şi să se scrie ultimele două cuvinte din acest paragraf îngroşat
e) Să se introducă ultimul paragraf într-un chenar colorat cu umbră
f) Să se selecteze tot textul şi să se stabilească distanţa între rânduri la 2 puncte
g) Înaintea celui de-al doilea paragraf să se insereze o pagină nouă
h) În această pagină nouă să se introducă un tabel centrat cu trei linii şi patru coloane, care să se formateze cu
un stil ales
5.
a) Ce este Internetul? Dar un motor de căutare? Daţi două exemple de motoare de căutare foarte
cunoscute.
b) Pentru ce se foloseşte semnătura digitală.
c) Când trimiteţi un e-mail unde scrieţi o adresă a unui destinatar atunci când nu doriţi ca aceasta să fie văzută
de ceilalţi destinatari?
d) În limbajul HTML câte tipuri de taguri există?
e) Care dintre următoarele variante ar putea descrie cel mai bine criptarea datelor?
a. Codificarea datelor pentru a permite utilizarea lor doar de persoanele autorizate.
b. Codificarea datelor pentru a preveni ştergerea accidentală a acestora.
c. Codificarea datelor pentru a preveni deteriorarea lor.
d. Codificarea datelor pentru a preveni infectarea cu viruşi

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

Bilet 11
La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se vor
salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau Excel)
şi toate celelalte subiecte rezolvate.
1. Fie o matrice de n linii şi m coloane ce conţine numere întregi, datele fiind citite de la tastatură. Să se realizeze un
program în care, folosind subprograme, se vor determina şi se vor scrie în fişierul prim.out numai elementele
matricei care sunt numere superprime.Numim număr superprim dacă atât el, cât şi răsturnatul lui sunt numere
prime.
Exemplu:
Dacă se citesc de la tastatură :
n=3 şi m=4 şi matricea:
24 28 17 26 Se va scrie în fişierul prim.out
55 65 11 75 11,17,13
33 23 13 93
2. Să se creeze o tabelă cu structura: Produs, Pret_unit, Cantitate, Necesar şi să se introducă 8 articole (un articol-
un produs dintr-un depozit; Cantitate = numarul de produse de acel fel din depozit; Necesar = cantitatea necesară în
depozit; valoarea unui produs = cantitatea * pret_unitar, iar fiecare produs apare exact câte o dată în tabelă).
Realizaţi un meniu care să permită urmatoarele aplicaţii:
a. Se citesc de la tastatură: un produs şi o cantitate. Dacă acel produs este în tabelă şi dacă se poate livra
(cantitatea din depozit este cel puţin egală cu cea citită), atunci să se afişeze cantitatea rămasă în depozit
după livrare şi să se micşoreze valoarea câmpului Cantitate cu valoarea citită. Dacă acea cantitate ramasă
în depozit este mai mică decât stocul_necesar, atunci se va da un mesaj. Dacă nu există acel produs, sau
nu este în cantitatea dorită, se va da un alt mesaj;
3.
Folosind programul Paint al sistemului Windows realizaţi un desen respectând cerinţele următoare:
1. Să conţină 2 figuri geometrice la alegere şi o figură formată dintr-o linie curbă, folosind grosimi şi culori
diferite pentru contururi (minimum 3).
2. Să se coloreze fondul paginii cu o altă culoare folosind spray-ul.
3. Să se decupeze una dintre figurile geometrice şi să se copieze de 2 ori în cadrul desenului.
4. Să se salveze desenul într-un fişier cu numele „desen.bmp”, în folder-ul candidatului, creat în unitatea de
disc C:\.
5. Care dintre următoarele pictograme este cea corespunzătoare unei aplicaţii?

a. b. c. d.
4.
1. Să se introducă paragrafele din caseta de mai jos:

Instrucţiuni
Dacă aveţi un text sau o imagine care doriţi să apară pe fiecare pagină
a documentului nu trebuie să repetaţi redactarea acestuia manual.
Puteţi apela funcţia Header and Footer din meniul View. După
alegerea acestei opţiuni va apărea bara de intrumente de lucru pentru
antete şi subsoluri.
În aceste zone veţi scrie informaţiile necesare o singură dată.
2. Folosind instrumentele de mărire şi micşorare să se stabilească dimensiunea paginii la 50%
3. Să se mute al treilea paragraf după primul paragraf
4. Să se insereze, într-un chenar cu margini rotunjite, o imagine, căreia să i se modifice contrastul şi
luminozitatea
n i 
5. Cu ajutorul editorului de ecuaţii să se scrie următoarea relaţie: E=  ( x  5)
1
5.
1. Explicaţi pe scurt următoarele noţiuni: Comerţ Electronic, Autostradă Informaţională.
2. Pentru ce se foloseşte Address Book?
3. Spuneţi un avantaj şi un dezavantaj al stocării online a fişierelor.
4. Ce opţiune se poate folosi pentru a altor destinatari un email primit?
5. Care dintre următoarele reprezintă un mecanism de securitate a mesajelor trimise prin poşta
electronică?
a. Semnătura digitală c. Certificat digital
b. Identitate fotografică d. Un smart card

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

Bilet 12
La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se vor
salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau Excel)
şi toate celelalte subiecte rezolvate.
1. Folosind subprograme, să se determine recursiv şi să se scrie în fişierul suma.out suma elementelor pare dintr-
un vector v cu n componente numere întregi, de cel mult cinci cifre, citit de la tastatura.
Exemplu:
Dacă se citeşte de la tastatură: n=5
şi vectorul V: ( 23 456 321 457 342 1242)

Se va afişa în fişierul suma.out:


2040 (456+342+1242)
2. Să se creeze o tabelă cu structura: Autor, Titlu, Nr_imprum, Data_imp (pentru numele autorului, titlul cărţii,
numărul de exemplare împrumutate şi data la care au fost imprumutate) şi să se introducă cel putin 8 articole (un titlu
al unui autor apare într-un singur articol). Un titlu de carte va apărea exact o dată în tabelă. Cerinţe:
a. Să se afişeze numele autorului cu cele mai multe titluri;
b. Să se afişeze numele autorului cu cele mai puţine cărţi solicitate pentru împrumut în luna curentă.
3.
Folosind programul Paint al sistemului Windows să se realizeze un desen şi anume:
1. Să conţină figurile geometrice: dreptunghi, pătrat, elipsă, un cerc şi o figură formată dintr-o linie frântă
închisă folosind grosimi diferite pentru contururi (minimum 3).
2. Să se coloreze fiecare figură geometrică cu o altă culoare folosind pensula pentru contururi, instrumentul de
umplere şi spray-ul.
3. Să se introducă un text “Desen geometric” folosind majuscule, îngroşate şi subliniate.
4. Să se salveze desenul creat cu numele „figuri.bmp” în directorul candidatului.
5. Ce tip de fişier din cele de mai jos este utilizat pentru fişierele de muzică?
a. .gif
b. .doc
c. .mp3
d. .xls
4.
1. Să se construiască următorul tabel, astfel încât denumirea coloanelor să fie centrată şi îngroşată:

Produs Bucăţi Preţ unitar


(RON)
Coca-Cola 23 3
Pepsi-Cola 45 2,8
Sprite 45 3,2

2. Să se adauge o coloană, după coloana Preţ unitar cu denumirea Total. Coloana Total să fie actualizată cu
ajutorul formulei Word
3. Să se coloreze coloanele în culori diferite
4. Să se creeeze un grafic pe baza datelor din tabelul actualizat
5. Să se adauge o linie la sfârşitul tabelului. Pe această linie, în celula din coloana Produs se va scrie Statistici,
în celula din coloana Bucăţi se va scrie - cu ajutorul formulei Word - numărul total de bucăţi, în celula din
coloana Preţ unitar se va scrie - cu ajutorul formulei Word - preţul unitar minim, iar în celula din coloana
Total se va scrie - cu ajutorul formulei Word - suma totală
6. Ultima coloană să aibă un chenar cu margini duble
7. Să se adauge un antet în care să se introducă numele, data examinării şi ora
5.
1. Deschideţi o aplicaţie de navigare pe internet şi stabiliţi ca pagina de start www.edu.ro.
2. Ce reprezintă HTML? Precizaţi şi descrieţi trei taguri importante.
3. Cum pot trimite o imagine folosind poşta electronică?
4. Ce opţiune se foloseşte pentru a trimite un răspuns tuturor destinatarilor unui e-mail?
5. Care dintre următoarele acţiuni pot conduce la infectarea computerului cu viruşi?
a. Ştergerea unui mesaj nedeschis
b. Mutarea unui mesaj necitit într-un anumit director
c. Adăugarea unei semnături digitale unui e-mail
d. Deschiderea unui fişier ataşat

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

Bilet 13
La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se vor
salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau Excel)
şi toate celelalte subiecte rezolvate.
1. Să se realizeze un program în care, folosind subprograme şi căutarea binară, să se verifice dacă există într-un
vector a cu m componente numere întregi citite de la tastatura o valoare oarecare y. Mesajul se va scrie în fişierul
caut.out.

Exemplu:
Dacă se citesc de la tastatură: m=5, vectorul a: 23 456 321 457 342 1242 şi valoarea y=23

Se va afişa în fişierul caut.out:


Valoarea 23 este în vector.
2. Să se creeze o tabelă cu structura: Angajat, Salariu, Nr_copii, Nr_zile (pentru numele angajatului, salariul său,
numărul de copii minori în întreţinere şi numărul de zile de concediu medical ale angajatului) şi să se introducă cel
putin 8 înregistrări. Un articol reprezintă un angajat din întreprindere. Cerinţe:
a. Să se afişeze numele angajatului cu cele mai multe zile de concediu medical;
b. Să se afişeze salariul mediu al celor ce au avut concediu medical şi care au cel puţin un copil minor.
3.
Pentru personalizarea sistemului de operare Windows, prin intermediul aplicaţiei Display să se facă
configurarea diferitelor elemente:
1. Să se aleagă un model decorativ.
2. Să se afişeze pe întreaga suprafaţă de lucru noul model ales.
3. Să se modifice culorile.
4. Să se aleagă un interval de 2 minute de inactivitate înainte ca monitorul să treacă în regimul cu consum
redus de energie (low - power standby).
5. Care dintre următoarele răspunsuri descrie în mod corect imaginea de mai jos?

a. Bara de instrumente b. Bara de meniuri c. Bara de titlu d. Bara de derulare


4.
1. Să se scrie titlul artistic Examene, centrat în pagină, cu majuscule
2. Să se editeze tabelul de mai jos, centrat în pagină

Examen 1 Examen 2
Nume candidat Medie Observaţii
10pct. 10pct. 10pct. 10pct.
Anton Marina 9 9 10 10
Soare Lucian 6 7 8 9
Zamfir Alexandru 4 5 6 7
Petcu Matei 7 7 8 9
Marin Alina 9 6 10 8

3. Să se completeze coloana Medie cu ajutorul formulei Word


4. Să se ordoneze descrescător după Medie
5. Să se completeze coloana Observaţii astfel: dacă are o notă sub 5 este Respins - îngroşat, centrat, colorat
în roşu, iar fondul celulelor să fie albastru deschis, altfel să se completeze cu Admis - îngroşat, centrat,
colorat în roşu, fondul galben deschis
6. Să se adauge în stânga primei coloane, o altă coloană, cu numele Nr.crt. – centrat, îngroşat, cu acelaşi font
şi mărime ca şi ale celorlalte nume de coloane, în care numerotarea se va face automat
7. Să se tipărească documentul pe o pagină A4, vertical, în trei exemplare. (Dacă nu este instalată imprimanta
se vor scrie etapele care sunt urmate, la sfârşitul documentului)
5.
1. Ce reprezintă SSH?
2. Ce lucru trebuie protejat ca membru al unei comunităţi online?
3. Salvaţi pagina www.edu.ro în format text cu numele minister.txt.
4. Descrieţi pe scurt termenul de Addres Book.
5. Care este diferenţa dintre Internet şi World Wide Web?
a. World Wide Web este o parte a reţelei Internet în timp ce Internet este o reţea globală de reţele
b. Nu este nici o diferenţă, sunt doi termeni diferiţi care reprezintă acelaşi lucru
c. Guvernele deţin Internetul, pe când organizaţiile comerciale deţin World Wide Web
d. Accesarea World Wide Web este gratuită; celelalte site-uri de pe Internet percep o taxă pentru
serviciile lor

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

Bilet 14
Să se realizeze un program în care, folosind subprograme, să se citească din fişierul numar.in cele n numere
naturale şi să se afişeze numai acele numere care sunt strict monoton crescător sau strict monoton
descrescător (adică toate cifrele numărului sunt în ordine crescătoare sau descrescătoare).
Exemplu:

Dacă fişierul numar.in conţine :


5 Se va afişa:
23456 321 457 342 1242 23456 321 457
2. Să se creeze o tabelă cu structura: Medic, Pacient, Diagnostic, Data_cons (pentru numele medicului, numele
pacientului, diagnosticul acestuia şi data consultaţiei), şi să se introducă cel putin 8 articole. Un pacient apare exact o
dată în tabelă. Cerinţe:
a. Să se afişeze numărul pacienţilor consultaţi în luna curentă de către un medic al cărui nume se introduce de
la tastatură;
b. Să se afişeze medicul/medicii cu cele mai multe consultaţii;
3.
1. Să se aleagă driver-ul de imprimantă dorit (altul decât cel existent) din lista imprimantelor disponibile.
2. Să se descrie instalarea imprimantei alese.
3. Să se seteze imprimarea textului pe un format A4 cu foaia orizontală.
4. Care din următoarele afirmaţii face parte din configurarea spaţiului de lucru (Desktop)?
a. Instalarea unei reţele de calculatoare
b. Modificarea rezoluţiei calculatorului
c. Formatarea unei dischete
d. Golirea coşului de reciclare (Recycle Bin)
5. Să se utilizeze aplicaţia necesară configurării tastaturii ca tastatură românească.
4.
1. Să se realizeze tabelul de mai jos:
Nume elev Medii Observaţii

Medie generală
Fizică
Română

Matematică

Informatică

Optional

Andrei Nicolae

Zamfirescu Alexandru

Pascal Savu

Ştefănescu Mariana

2. Denumirile colonelor să se scrie îngroşat, centrat în celulă (vertical şi orizontal)


3. Numele elevilor să se scrie cu majuscule, centrat în celulă (vertical şi orizontal)
4. După completarea valorilor celulelor coloanelor Medii, să se completeze coloana Medie generală cu
ajutorul formulei Word
5. Coloana Observaţii să se coloreze în albastru şi să se completeze cu observaţii adecvate
6. Să se scrie un titlu corespunzător, centrat, colorat (la alegere)
7. Să se insereze o coloană după Nume elev cu numele de Simbol. În fiecare celulă inseraţi un simbol
sugestiv
5.
1. Deschideţi o aplicaţie de navigare pe internet şi faceţi setările necesare astfel încât să blocaţi toate coockie-
urile.
2. În limbajul HTML precizaţi trei taguri pereche şi semnificaţia acestora.
3. Unde se poate scrie adresa unui destinatar pentru ca acesta să primească o copie a unui e-mail.
4. Descrieţi pe scurt semnificaţia acronimelor: LAN şi WAN.
5. Ce reprezintă un browser de web si la ce este utilizat?
a. Un instrument de căutare care găseşte informaţii cu ajutorul unor cuvinte cheie
b. O aplicaţie folosită pentru crearea paginilor Web
c. O aplicaţie creată pentru a compune şi răspunde la e-mail
d. Un program cu ajutorul căruia vizualizăm si folosim informaţiile de pe World Wide Web

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

Bilet 15

La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se vor
salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau Excel)
şi toate celelalte subiecte rezolvate.
1. Se dau de la tastatura două mulţimi a şi b cu componente numere naturale mai mici sau egale cu 255. Se cere să
se determine şi afişeze pe ecran mulţimile ab, ab.

Exemplu:
Pentru mulţimile:
123475
458

se va afişa pe ecran :
1234578
45
2. Să se creeze o tabelă cu structura: Elev, Clasa, Promovat (pentru numele elevului, clasa din care face parte şi o
valoare logică referitoare la calitatea sa de promovat sau nepromovat) şi să se introducă cel putin 8 articole. Un
articol reprezintă un elev dintr-o clasă a unei şcoli. Cerinţe:
a. Să se afişeze clasa cu cel mai mare procent de promovabilitate;
b. Să se afişeze numele elevilor nepromovaţi dintr-o clasă dată de la tastatură.
3.
1. Editaţi un document care să reprezinte o comunicare telefonică scurtă, folosind programul WordPad, astfel:
a. Să conţină data şi ora la care a fost făcută comunicarea prin care se anunţă data la care se va
susţine proba practică la examenul de titularizare
b. Să utilizeze un font la alegere, dimensiune 16 pt
2. Salvaţi fişierul sub numele de „Anunt”, în folder-ul candidatului.
3. Căutaţi pe hard-disk toate fişierele care au extensia .txt;
4. Copiaţi primele trei dintre ele în folder-ul candidatului.
5. În fereastra Proprietăţi ecran (Display Properties) în ce meniu puteţi modifica rezoluţia ecranului?
a. Înfăţişare (Appearance)
b. Fundal (Background)
c. Spaţiu de lucru (Desktop)
d. Setări (Settings)
4. Realizaţi o prezentare pentru o companie/ firmă de produse cosmetice. Prezentarea trebuie să răspundă
următoarelor cerinţe:

1. Prezentarea cuprinde următoarele tipuri de diapozitive: titlu, lista cu produse, organigrama firmei. Casetele
din organigramă sunt aranjate pe cel puţin trei nivele
2. Titlul trebuie încadrat într-un chenar umbrit de culoare verde. Adăugaţi o imagine potrivită sub titlu. Aplicaţi
un efect de tranziţie acestei imagini
3. Se aplică marcatori pentru toate articolele şi subarticolele din listă.
4. Adăugaţi două diapozitive cu text
5. Mutaţi lista pe ultimul diapozitiv şi schimbaţi marcatorii
6. Configuraţi prezentarea astfel încât să cuprindă doar diapozitivele impare
5.
1. Programul Outlook utilizează mai multe foldere pentru gestionarea mesajelor: Inbox, Outbox, Sent Items,
Deleted Items, Drafts. Explicaţi importanţa acestora.
2. Deschideţi o aplicaţie de navigare pe internet şi faceţi setările necesare astfel încât să blocaţi pop-up- urile.
3. Descrieţi strunctura unui document HTML.
4. Descrieţi pe scurt termenul de www (World Wide Web).
5. Ce reprezintă un ISP?
a. O firmă care asigură servicii de conectare la Internet
b. Un motor de căutare care găseşte informaţii pe Internet
c. O hiperlegătură (hyperlink) la o pagină web
d. Un Protocol de Servicii Internet (Internet Service Protocol)

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

Bilet 16

La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se vor
salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau Excel)
şi toate celelalte subiecte rezolvate.

1. Să se determine numărul cu cei mai mulţi divizori din cele două şiruri şi să se scrie în fişierul prim.out.
Exemplu:
Pentru n=7
X=(31,17,43,23,44,61,77)
Y=(31,17,43,22,41,60,77)
Se va afişa în fişierului prim.out:
Numărul cu cei mai mulţi divizori din cele două şiruri este: 60
2. Să se creeze doua tabele cu structurile:
Tabela 1: Muncitor, Atelier, Nr_piese Tabela 2: Atelier Pret_piesa
Să se introducă 8 articole în fiecare tabelă. Câmpul Atelier conţine un cod de la 1 la 9. Pot fi mai mulţi muncitori într-
un atelier şi toţi au nume diferite. Valorile din câmpul Atelier din prima tabelă se vor regăsi în a doua tabelă. Cerinţe:
a. Să se afişeze numărul mediu de piese produse de un muncitor (număr total piese / număr muncitori);
b. Să se afişeze costul pieselor produse în fiecare atelier (număr total piese * pret_piesă pentru fiecare
atelier);
3. Să se realizeze următoarele cerinţe:
1. Ce tip de fişier din cele de mai jos este utilizat pentru fişierele de tip imagine?
a. .zip
b. .wk4
c. .gif
d. .doc
2. Să se lanseze în execuţie aplicaţiile Paint, Notepad şi Calculator. Să se comute controlul între aplicaţii.
3. Câte fişiere de tip .rtf există în directorul Windows?
4. Să se vizualizeze capacitatea discului C:\ , spaţiul liber şi spaţiul ocupat.
5. Să se inspecteze configuraţia hardware a calculatorului pe care lucraţi şi să se realizeze un fişier document
„fisahard.txt” care să conţină datele referitoare la: tip microprocesor, capacitate memorie RAM, tip
monitor, tip tastatură.
4. Realizaţi o prezentare pentru o şcoală. Prezentarea trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:
1. Prezentarea cuprinde următoarele tipuri de diapozitive: titlu, un tabel cu Clasa, Nume elev, Media şi un
grafic corespunzător tabelului
2. Selectaţi un format potrivit pentru diapozitivul cu titlul. Adăugaţi o imagine potrivită sub titlu. Aplicaţi un
efect de tranziţie acestei imagini
3. Tabelul este desenat cu linii duble
4. Reprezentaţi datele din tabel într-un grafic care să permită compararea mediilor pe clase
5. Adăugaţi graficului un titlu; încadraţi graficul într-un chenar
6. Configuraţi prezentarea astfel încât să cuprindă un efect de tranziţie
5.
1. Pentru ce se foloseşte opţiunea forward?.
2. Descrieţi pe scurt semnificaţia acronimelor: WAN şi WLAN.
3. Există mai multe tipuri de conexiuni la Internet prin cablu telefonic. Descrieţi pe scurt următoarele tipuri de
conexiuni: PSTN, ISDN, ADSL.
4. Ce tag se foloseşte pentru iserarea un hyperlink într-un document HML?
5. Ce reprezintă un motor de căutare?
a. Un program care reîncarcă (refresh) paginile Web
b. Un program care caută viruşii din paginile Web
c. Un program care caută o conexiune la Internet
d. Un program care caută pe Internet folosind cuvinte cheie
Daţi două exemple de motoare de căutare foarte cunoscute.

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

Bilet 17

La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se vor
salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau Excel)
şi toate celelalte subiecte rezolvate.

1. Se citesc de la tastatură n perechi de numere reale reprezentând puncte din plan (în ordinea abscisă, ordonată).
a) să se determine punctul cel mai apropiat de origine şi să se scrie în fişierul punct.out.
b) determinaţi câte din punctele date au coordonatele numere consecutive.

Exemplu:
Pentru n =5 şi punctele:
(7,-2) (3,4) (6,7) (1,0) (1,4)
Se va se scrie în fişierul punct.out: punctul (1,0) (Punctul A(x,y) este cel mai apropiat de origine dacă distanţa
x 2  y 2 este minimă)
2 puncte (punctele (3,4) şi (6,7) au cele două coordonate numere consecutive)

2. Să se creeze o tabelă cu structura: Muncitor, Atelier, Nr_piese şi să se introducă 8 articole (un articol-un
muncitor; câmpul Atelier este un cod de la 1 la 9. Pot fi mai mulţi muncitori într-un atelier şi toţi au nume diferite).
Realizaţi un meniu care să permită urmatoarele aplicaţii:
a. Să se şteargă articolele referitoare la muncitorii ce produc un număr de piese mai mai mic decât un număr
dat de la tastatură şi să se depună într-o tabela nouă (cu structura: Muncitor, Nr_piese), apoi să se sorteze
alfabetic noua tabelă după câmpul Muncitor şi să se afişeze sortată;
b. Să se afişeze atelierul/atelierele cu cei mai mulţi muncitori;
3.
Să se realizeze următoarele cerinţe:
1. Să se lanseze în execuţie aplicaţia Data şi ora. Să se modifice timpul într-o exprimare de la 1 la 24 sau într-
o exprimare a orelor de la 1 la 12.
2. Să se formateze un disc flexibil ca disc sistem cu numele „titular”.
3. Să se inspecteze imprimantele instalate la calculatorul la care se lucrează şi să se instaleze una nouă.
4. Care din următoarele opţiuni vă permit schimbarea imprimantei implicite cu o altă imprimantă instalată pe
calculatorul dumneavoastră, modificarea rămânând valabilă şi după închiderea calculatorului?
a. File / Print… (Fişier/Imprimare...)
b. Set as Default (Stabilire imprimantă implicită)
c. Use Printer Offline (Utilizare imprimantă în mod neconectat)
d. Add Printer (Adăugare imprimantă)
5. Să se inspecteze configuraţia hardware a calculatorului pe care lucraţi şi să se realizeze un fişier document
„fisahard.txt” care să conţină datele referitoare la: tip microprocesor, capacitate memorie RAM, tip
monitor, tip tastatură, care se va salva pe discul formatat anterior.
4. Realizaţi o prezentare cu tema alegerea carierei. Prezentarea trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:

1. Ascundeţi bara de instrumente Standard


2. Primul diapozitiv trebuie să conţină numai titlu. Selectaţi un format potrivit pentru acest tip de diapozitiv.
Titlul trebuie încadrat într-un chenar umbrit de culoare albastră
3. Adăugaţi o imagine potrivită sub titlu. Aplicaţi un efect de tranziţie acestei imagini
4. Introduceţi două diapozitive cu text cu câte două paragrafe fiecare; aplicaţi un efect de tranziţie pentru
primul paragraf la nivel de cuvânt
5. Adaugaţi comentarii diapozitivelor din prezentare
Inseraţi un background template potrivit pentru această prezentare
5.
1. Pentru ce se foloseşte câmpul BCC?
2. Cum se poate verifica dacă un website este securizat?
3. În limbajul HTML precizaţi trei taguri pentru formatarea caracterelor .
4. Explicaţi următorii termeni: Modem, ISDN.
5. Care dintre următoarele ar putea conduce la posibilitatea unei fraude la cumpărarea unor produse de pe
Internet?
a. Introducerea numelui străzii, oraşului şi codului poştal într-un formular electronic
b. Introducerea detaliilor cărţii de credit într-un formular electronic
c. Utilizarea unui coş electronic pentru a selecta produsele cumpărate
d. Introducerea tipului de produse cumpărate într-un formular electronic

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

Bilet 18

La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se vor
salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau Excel)
şi toate celelalte subiecte rezolvate.

1. Scrieţi un program în care, folosind subprograme, să citească de la tastatură coeficienţii a două polinoame p (de
grad n) şi q (de grad m), apoi să se adune. Coeficienţii polinomului sumă (r) se vor scrie în fişierul polinom.out.
Exemplu:
Dacă polinomul p (de grad n=2) are coeficienţii : 3, 0, 8 si polinomul q (de grad m=3) are coeficienţii:
8, 6, 5, 4. Coeficienţii polinomului sumă (r) care se vor scrie în fişierul polinom.out vor fi
8, 9, 5, 12

2. Să se creeze o tabelă cu structura: Muncitor, Atelier, Nr_piese şi să se introducă 8 articole (un articol-un
muncitor, câmpul atelier conţine un cod de la 1 la 9. Pot fi mai mulţi muncitori într-un atelier şi toţi au nume diferite).
Cerinţe:
a. Se citeşte de la tastatură un cod de atelier existent în tabelă. În acel atelier se angajează un
muncitor nou pentru care se introduc date de la tastatură. Câmpul Numar_piese se va completa cu valoarea 0. Să
se afişeze apoi numarul minim necesar de piese pe care noul venit trebuie să le producă astfel încât producţia medie
a acelui atelier să nu scadă;
b. Se citesc de la tastatură un nume de muncitor şi un cod de atelier. Dacă muncitorul figurează
in acel atelier din tabelă, atunci să i se schimbe codul atelierului său cu un alt cod dat (existent în tabelă) de la
tastatură (se mută de la un atelier la altul). Dacă acel muncitor nu figurează în atelierul dat, atunci se va da un mesaj.

3. Să se realizeze următoarele cerinţe:


1. Să se lanseze în execuţie aplicaţia Calculator. Să se calculeze media geometrică a numerelor 5 şi 12.
2. Să se vizualizeze structura discului C:\ utilizând aplicaţia Explorare.

3. Care din următoarele extensii este corespunzătoare fişierelor de calcul tabelar?


a. .mp3
b. .doc
c. .gif
d. .xls
4. Să se inspecteze proprietăţile folderului BorlandC (sau BP) şi să se noteze în fişierul „Propr.txt” deschis în
NotePad în folderul candidatului.
5. Să se salveze fişierul „Propr.txt” pe discul flexibil cu atributele numai în citire şi parolat.
4. Realizaţi o prezentare cu tema telefonul mobil. Prezentarea trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:
1. Primul diapozitiv trebuie să conţină numai titlu. Selectaţi un format potrivit pentru acest tip de diapozitiv.
Titlul trebuie încadrat într-un chenar umbrit de culoare roz
2. Adăugaţi două imagini potrivite sub titlu. Grupaţi cele două imagini. Adăugaţi o umbră primei imagini
3. Construiţi o listă cu doua coloane în care să fie trecute avantajele şi dezavantajele telefoanelor mobile
4. Adăugaţi două diapozitive cu text. Copiaţi primul diapozitiv şi plasaţi-l la sfâşitul prezentării
5. Adăugaţi efecte de tranziţie pentru intreaga prezentare. Adăugaţi numerotarea paginilor pentru întreaga
prezentare
6. Selectaţi modul de vizualizare sortare diapozitive şi executaţi din nou cerinţa 6
5.
1. În limbajul HTML precizaţi modalitatea de închidere a tagurilor pereche.
2. Pentru ce se foloseşte funcţia carbon copy (Cc).
3. Pentru ce se foloseşte opţiunea Reply all?
4. Deschideţi o aplicaţie de navigare pe internet şi stabiliţi ca pagina de start www.edu.ro.
5. Ce semnificaţie are introducerea unei pagini Web în lista de preferinţe (favorites)?
a. Să salvaţi o legătură (link) la o pagină web într-un folder
b. Să salvaţi o pagină web pe hard disk pentru o utilizare ulterioară
c. Să schimbaţi culoarea textului dintr-o pagină web pe care aţi dori să o recitiţi
d. Să tipăriţi pagina Web pentru o utilizare ulterioară

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

Bilet 19

La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se vor
salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau Excel)
şi toate celelalte subiecte rezolvate.

1. Să se determine primele n perechi de numere prime gemene. Două numere p şi q sunt gemene dacă q – p = 2
Perechile de numere prime gemene se vor scrie în fişierul prim.out sub forma:
3, 5
5, 7
11, 13
17,19 etc.
2. Să se creeze o tabelă cu structura: Muncitor, Atelier, Nr_piese şi să se introducă 8 articole (un articol-un
muncitor, câmpul Atelier este un cod de la 1 la 9. Pot fi mai mulţi muncitori într-un atelier şi toţi au nume diferite).
Realizaţi un meniu care să permită urmatoarele aplicaţii:
a. Muncitorii cu număr maxim de piese produse se vor transfera la alt loc de muncă (se elimină din tabelă). Să
se afişeze în ordine alfabetică numele celor transferaţi;
b. Să se afişeze atelierul cu cel mai mare număr de piese produs.
3. Să se realizeze următoarele cerinţe:
1. Să se vizualizeze spaţiul ocupat de folderul My Documents.
2. Să se realizeze un desen conţinând figuri geometrice, cu ajutorul aplicaţiei Paint şi să se seteze desenul ca
wallpaper pe desktop.
3. Să se lanseze în execuţie aplicaţiile: Excel, Word şi BorlandC (sau BP – pentru cei care lucrează în
Pascal) .Să se comute controlul între aplicaţii.
4. De ce este necesară actualizarea regulată a bazei de date a aplicaţiei antivirus?
a. Pentru a evita ştergerea accidentală a aplicaţiei antivirus
b. Pentru a identifica, izola şi elimina noii viruşi
c. Pentru a opri orice acces neautorizat asupra calculatorului
d. Pentru a completa drepturile de utilizare a aplicaţiei antivirus
5. Să se intre în BorlandC (sau BP) şi să transforme fereastra de editare în fereastră Windows. Apoi să se
închidă aplicaţiile deschise.
4. Realizaţi o prezentare cu tema examen de titularizare. Prezentarea trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:

1. Primul diapozitiv trebuie să conţină numai titlu. Selectaţi un format potrivit pentru acest tip de diapozitiv
2. Introduceţi numele şcolii de susţinere a examenului de titularizare
3. Adăugaţi ca background o imagine sugestivă
4. Adăugaţi un nou diapozitiv cu titlul “Examene”. Introduceţi examenele la care susţineţi proba practică
folosind o listă de marcatori şi apoi inseraţi o imagine sugestivă
5. Aplicaţi un efect de animaţie pentru imaginea din ultimul diapozitiv. Previzualizaţi efectul de animaţie
6. Adaugaţi comentarii diapozitivelor din prezentare
5.
1. Deschideţi o aplicaţie de navigare pe internet.Ştergeţi paginile din istoric.
2. Pentru ce se foloseşte sâmpul CC?.
3. Ce reprezintă o listă de distribuţie?
4. În limbajul HTML precizaţi tagurile folosite pentru inserarea listelor ordonate şi neordonate.
5. Ce reprezintă criptarea datelor şi la ce se utilizează?
a. Codificarea datelor pentru a preveni virusarea calculatorului
b. Codificarea datelor în scopul prevenirii pierderii de date
c. Codificarea datelor în scopul prevenirii ştergerilor accidentale
d. Codificarea datelor în scopul accesării neautorizate a datelor

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

Bilet 20

La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se vor
salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau Excel)
şi toate celelalte subiecte rezolvate.

1. Să se determine toate numerele de maxim cinci cifre cu proprietatea că sunt egale cu pătratul sumei cifrelor
lor. Numerele determinate se vor scrie în fişierul patrat.out.
2. Să se creeze o tabelă cu structura: Produs, Pret_unit, Cantitate, Necesar şi să se introducă 8 articole (un articol-
un produs dintr-un depozit; Cantitate = numarul de produse de acel fel din depozit; Necesar = cantitatea necesară în
depozit, din acel produs; valoarea unui produs = cantitatea * pret_unitar, iar fiecare produs apare exact cate o dată in
tabelă). Cerinţe:
a. Să se afişeze numele produselor pentru care cantitatea existentă este mai mică decât stocul
necesar. Pentru fiecare dintre aceste produse se va afişa ce cantitate trebuie adaugată pentru a se realiza o
cantitate egală cu acel stoc_ necesar;
b. Să se afişeze produsele ce au cantitate mai mare cu cel putin 20% decât stoc_necesar, în
ordinea codurilor;
3.
1. Să se lanseze în execuţie aplicaţia Mouse. Să se reconfigureze proprietăţile mouse -ului, schimbând
cursorul şi opţiunile de lucru.
2. Să se vizualizeze capacitatea discului flexibil A:\ , spaţiul liber şi spaţiul ocupat.
3. Să se inspecteze configuraţia hardware a calculatorului pe care lucraţi şi să se realizeze un fişier document
„fisahard.txt” care să conţină datele referitoare la: tip microprocesor, capacitate memorie RAM, tip
monitor, tip tastatură. Fişierul va fi creat şi completat în folderul cu numele candidatului, pe unitatea C:\.
4. Care din următoarele afirmaţii descrie efectul arhivării unui fişier?
a. Ascunde fişierele
b. Şterge fişierele
c. Reduce dimensiunea fişierelor
d. Reduce memoria RAM disponibilă
5. Să se instaleze o imprimantă color şi să se pregătească pentru tipărire o imagine din galeria My Picture.
4. Realizaţi o prezentare cu tema excursii. Prezentarea trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:
1. Creaţi o prezentare în care primul diapozitiv trebuie să fie de tipul Bulleted List. Adăugaţi acestui diapozitiv
titlul “Excursii” şi introduceţi oraşele vizitate folosind o listă cu marcatori
2. Adăugaţi un chenar umbrit cuvântului “Excursii” şi animaţi-l
3. Adăugaţi un nou diapozitiv în care inseraţi un tabel cu 5 linii (fiecare linie reprezintă o lună) şi 3 coloane cu
semnificaţia: venituri/ cheltuieli/ economii. Introduceţi date semnificative. Coloanele tabelului vor fi de
culori diferite
4. Aplicaţi un efect de tranziţie întregii prezentări
5. Schimbaţi aspectul prezentării folosind alt şablon
6. Completaţi prezentarea astfel încât să puteţi aplica modificări tuturor diapozitivelor din prezentare folosind
un diapozitiv de bază
5.
1. Ce reprezintă semnătura digitală.
2. Accesaţi un motor de căutare şi căutaţi imagini din Constanţa. Descărcaţi o imagine cu Cazinoul din
Constanţa.
3. Explicaţi pe scurt următoarele noţiuni: Comerţ Electronic, Autostradă Informaţională.
4. Precizaţi structura unui document HTML.
5. Care din următoarele variante este adevărată despre World Wide Web?
a. World Wide Web este un tip de e-mail
b. World Wide Web este un sistem global de telecomunicaţii
c. World Wide Web include utilizarea hypertextului pentru a conecta documente web
d. Internet este alt nume pentru World Wide Web

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

Bilet 21
La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se vor
salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau Excel)
şi toate celelalte subiecte rezolvate.

1. Fie o matrice de n linii şi m coloane ce conţine numere întregi. Să se realizeze un program în care, folosind
subprograme, se vor determina şi se vor scrie în fişierul cmmdc.out, cel mai mare divizor comun al elementelor de
pe fiecare coloană.
Exemplu:
Pentru n=3 şi m=4, matricea:
4846
5677
3219
Se va afişa în fişierul cmmdc.out:
1 (cmmdc (4,5,3)=1 )
2 (cmmdc (8,6,2)=2 )
1 (cmmdc (4,7,1)=1 )
1 (cmmdc (6,7,9)=1 )

2. Un magazin se aprovizionează cu produse de la mai multe depozite. Creaţi tabela cu următoarea structură:
Cod_prod, Cantitate, Pret_un, Cod_dep, Data_aprov (pentru codul, cantitatea şi preţul unitar al unui produs, codul
depozitului de unde s-a livrat acel produs şi data livrării sale) în care introduceţi minimum 8 articole. Fiecare produs
primit de la un depozit apare într-un singur articol, dar acelaşi produs poate să apară în mai multe articole (de la
depozite diferite). Cerinţe:
a. Pentru un produs dat, afişaţi cantitatea cu care s-a aprovizionat magazinul în luna X (citită de la tastatură);
b. Afişaţi valoarea totală a mărfurilor transferate de la un depozit cu codul Z (citit de la tastatură).
3.
1. Număraţi câte fişiere cu extensia .txt există în directorul testare (incluzând fişierele din subdirectoare).
2. Sortaţi ascendent toate fişierele din directorul testare după data modificării.
3. Să se inspecteze configuraţia hardware a calculatorului pe care lucraţi şi să se realizeze un fişier document
„fisahard.txt” care să conţină datele referitoare la: tip microprocesor, capacitate memorie RAM, tip
monitor, tip tastatură. Fişierul va fi creat şi completat în folderul cu numele candidatului, pe unitatea C:\ şi
apoi va fi mutat pe discul flexibil.
4. Care din următoarele afirmaţii descrie efectul arhivării unui fişier?
a. Ascunde fişierele
b. Şterge fişierele

c. Reduce dimensiunea fişierelor


d. Reduce memoria RAM disponibilă
5. Să se instaleze o imprimantă color şi să se pregătească pentru tipărire o imagine din galeria My Picture.
4. Realizaţi o prezentare cu tema universitate. Prezentarea trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:

1. Primul diapozitiv trebuie să conţină numai titlu


2. Introduceţi ca titlu, numele unei universităţi. Aplicaţi un efect de tranziţie
3. Introduceţi un nou diapozitiv în care creaţi o schemă organizatorică. În această schemă introduceţi
structura organizatorică a unei universitţi, pe departamente
4. Ascundeţi bara de instrumente Standard
5. Organizaţi diapozitivele în modul de lucru schita
6. Vizualizaţi prezentarea în modul alb-negru
5.
1. Accesaţi un motor de căutare şi efectuaţi o căutare utilizând cuvântul ferite.
2. Selectaţi orice pagină Web care dă informaţii despre mineral ferite rezultată din căutarea efectuată şi
salvaţi pagina în format text ferite.txt într-un fişier cu numele dumneavoastră.
3. Schimbaţi orientarea paginii Web care dă informaţii despre ferite în tip vedere (landscape).
4. În limbajul HTML precizaţi şi explicaţi tagurile folosite pentru formatarea titlurilor.
5. Care dintre următoarele activităţi ar necesita precauţii împotriva infectării computerului cu un virus în timpul
accesării Internetului?
a. Utilizarea unui firewall
b. Descărcarea de fişiere (download)
c. Navigarea pe Internet
d. Utilizarea unui certificat digital

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

Bilet 22
La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se vor
salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau Excel)
şi toate celelalte subiecte rezolvate.

1. Să se realizeze un program în care, folosind subprograme, se vor citi din fişierul matrice.in numărul de n linii şi de
coloane (de pe prima linie a fişierului), respectiv elementele matricei a ce conţine numere întregi (de pe fiecare linie a
fişierului se citeşte o linie a matricei). Să se anuleze elementele diagonalei principale ale matricei, care sunt mai mici
decât o valoare dată y.
Exemplu:
Pentru fişierul matrice.in
3
434
567
321
Pentru y=5 se va afişa:
0 3 4 (S-a anulat a[1,1] are valoarea 4<5)
567
3 2 0 (S-a anulat a[3,3] are valoarea 1<5)

2. Să se creeze o tabelă cu structura Nume, Data_angaj, Data_nast şi o tabelă cu structura Nume, Localitate,
Adresa. Să se introducă in fiecare tabelă cel puţin 8 articole cu date. Nu există nume care să se repete în cadrul
niciunei tabele.
Toate numele trecute în prima tabela se vor regăsi în cea de a doua. Cerinţe:
a. Să se afişeze pe ecran toţi angajaţii cu o vechime mai mare de 10 ani;
b. Să se afişeze lista angajaţilor împreună cu adresele lor pentru cei care locuiesc în localitatea X şi care
depăşesc vârsta de 50 de ani.
3.
1. Să se vizualizeze spaţiul ocupat de folderul My Documents.
2. Utilizaţi funcţia Help pentru a găsi informaţii despre media player. Copiaţi două rânduri din informaţia
găsită, care să evidenţieze cuvântul cheie şi introduceţi-le într-un fişier personal, creat cu numele
dumneavoastră.
3. Să se seteze imprimarea textului pe un format A4 cu foaia verticală.
4. Cu ajutorul comenzii Imprimare/Captură Ecran (Print Screen) capturaţi imaginea ecranului
dumneavoastră care arată căutarea făcută şi introduceţi-o în a doua pagină a fişierului nou creat
5. Care din următoarele afirmaţii ţine de configurarea Desktopului (Spaţiului de lucru)?
a. Schimbarea imprimantei implicite
b. Formatarea unei dischete
c. Modificarea culorilor de afişare
d. Golirea coşului de reciclare (Recycle bin)
4. Realizaţi o prezentare cu tema profesorul ideal. Prezentarea trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:

1. Primul diapozitiv trebuie să conţină numai titlu. Selectaţi un format potrivit pentru acest tip de diapozitiv.
Titlul trebuie încadrat într-un chenar umbrit
2. Introduceţi trei diapozitive care să conţină câte un text cu două paragrafe. Aplicaţi un efect de tranziţie
pentru primul paragraf la nivel de cuvânt
3. Copiaţi cele trei diapozitive şi reorganizaţi textul pe coloane (fiecare coloană reprezintă un paragraf)
4. Inseraţi un background template potrivit pentru această prezentare
5. Adăugaţi numerotarea paginilor pentru întreaga prezentare
6. Configuraţi prezentarea astfel încât să cuprindă doar diapozitivele pare. Aplicaţi un efect de tranziţie pentu
întreaga prezentare
5.
1. Care este diferenţa dintre Internet şi World Wide Web?
2. Când trimiteţi un e-mail unde scrieţi o adresă a unui destinatar atunci când nu doriţi ca aceasta să fie
văzută de ceilalţi destinatari?
3. Cum pot trimite o imagine folosind poşta electronică?
4. Precizaţi şi explicaţi atributul folosit pentru formatarea fundalului unui document HTML.
5. Ce reprezintă un ISP?
a. O firmă care asigură servicii de conectare la Internet
b. Un motor de căutare care găseşte informaţii pe Internet
c. O hiperlegătură (hyperlink) la o pagină web
d. Un Protocol de Servicii Internet (Internet Service Protocol)

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

Bilet 23
La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se vor
salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau Excel)
şi toate celelalte subiecte rezolvate.

1. Din fişierul text.in se citeşte un text în care spaţiul este unicul separator. Să se scrie numerele care apar în text
despărţite prin spaţiu, sau un mesaj corespunzător, dacă nu există numere în text.

Exemplu:
Pentru textul ‘Ana are 7 mere si 245 de cirese’

se va afişa 7 245
2. Să se creeze o tabelă cu structura Nr_bilete, Oras, Tara, Pret_bilet, Cumparator şi să se introducă cel puţin 8
articole. Nu sunt oraşe care să apară de mai multe ori. Cerinţe:
a. Să se calculeze suma realizată în urma vânzării tuturor biletelor înregistrate în tabelă;
b. Să se afişeze pe ecran numărul de bilete vândute cu destinaţia un anumit oraş X, citit de la tastatură.
3.
1. Deschideţi folderul testare. Utilizaţi funcţia de căutare pentru a găsi toate fişierele cu extensia .doc din
directorul My documents şi introduceţi numărul de fişiere găsite într-un fişier personal, creat cu numele
dumneavoastră în folderul testare.
2. Cu ajutorul comenzii Print Screen (Tipărire/Captură Ecran) capturaţi imaginea ferestrei cu titlul testare,
care afişează conţinutul directorului testare, şi introduceţi-o în pagina a doua a fişierului nou creat.
3. Sortaţi descrescător fişierele din directorul My documents după dimensiune.
4. Tipăriţi la o imprimantă disponibilă un exemplar al fişierului personal sau salvaţi fişierul cu numele
fisiertiparit.prn .
5. De ce este important să realizaţi o copie de siguranţă (backup) pe un dispozitiv de stocare?
a. Fişierele sunt scanate împotriva viruşilor
b. Pentru a muta fişierele de pe hard disk
c. Pentru a creşte spaţiul existent pe disc
d. Pentru a evita pierderea datelor
4. Realizaţi o prezentare pentru tema buletin meteo. Prezentarea trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:

1. Prezentarea cuprinde următoarele tipuri de diapozitive: titlu, lista factori meteorolgici, tabel cu mărimi
specifice, grafic asociat datelor din tabel
2. Titlul trebuie încadrat într-un chenar umbrit. Adăugaţi o imagine potrivită sub titlu. Aplicaţi un efect de
tranziţie acestei imagini
3. Se aplică marcatori pentru toate categoriile şi subcategoriile din lista
4. Adăugaţi un diapozitiv care să conţină un tabel cu temperatura maximă şi temperatura minimă măsurate în
6 localităţi
5. Reprezentaţi datele din tabel intr-un grafic care să permită compararea temperaturilor
6. Adăugaţi graficului un titlu şi o legendă; încadraţi titlul, graficul şi legenda într-un chenar
5.
1. Ce este Internetul? Dar un motor de căutare? Daţi două exemple de motoare de căutare foarte
cunoscute.
2. În limbajul HTML precizaţi tipurile de taguri şi daţi câte un exemplu..
3. Ce opţiune se poate folosi pentru a altor destinatari un email primit?
4. Explicaţi pe scurt următoarele noţiuni: Comerţ Electronic, Autostradă Informaţională.
5. În adresa de e-mail constantin@yahoo.com ce reprezintă “constantin”?
a. Protocolul de transfer
b. Partea de nume domeniu care indică tipul organizaţiei
c. Numele calculatorului “gazdă” (Host name)
d. Numele contului utilizatorului (Account name).

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

Bilet 24
La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se vor
salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau Excel)
şi toate celelalte subiecte rezolvate.

1. Să se realizeze un program în care, folosind subprograme, se vor citi din fişierul matrice.in numărul de linii n şi
numărul de coloane m (citite de pe prima linie a fişierului), respectiv elementele unei matrice a ce conţine numere
naturale (de pe fiecare linie a fişierului se citeşte o linie a matricei). Să se determine liniile matricei care încep şi se
termină cu un număr prim.
Exemplu:
Pentru fişierul matrice.in
34
2345
5679
3214
Se va afişa: Linia 1 (începe cu elementul 2 număr prim şi se termină cu 5 număr prim)

2. Să se creeze o tabelă cu structura Nume_film, Actor_princ, Tip şi o tabelă cu structura Nume_actor, Tara. Să
se introducă în tabele minimum 8 articole. Un film apare o singură dată în prima tabela, iar un nume de actor apare
câte o dată în fiecare dintre cele doua tabele. Numele actorilor din prima tabelă se vor regăsi în cea de a doua.
Cerinţe:
a. Să se şteargă din tabelă toate filmele de tip HORROR;
b. Să se afişeze lista cu numele filmelor actorilor din ţara X, citită de la tastatură.
3.
1. Număraţi câte fişiere cu extensia .doc există în directorul My documents (incluzând fişierele din
subdirectoare).
2. Sortaţi ascendent toate fişierele din directorul My documents după dimensiune.
3. Copiaţi într-un director personal, creat cu numele dumneavoastră, fişierele cel mai mare şi cel mai mic din
directorul My documents.
4. Cu ajutorul comenzii Print Screen (Imprimare/Captură Ecran) capturaţi imaginea ecranului care să arate
conţinutul directorului personal şi introduceţi-o în pagina a doua a unui fişier numit lucru.
5. Care dintre următoarele afirmaţii explică ceea ce se întâmplă atunci când fişierele sunt recuperate din
Recycle Bin (Coşul de reciclare)?
a. Fişierele sunt recuperate pe Desktop (Spaţiul de lucru)
b. Fişierele sunt şterse definitiv
c. Se schimba proprietatea fişierelor în Read Only (Numai pentru citire)
d. Fişierele sunt recuperate şi depozitate în locul de unde au fost şterse
4. Realizaţi o prezentare pentru o companie/ firmă de componente IT. Prezentarea trebuie să răspundă
următoarelor cerinţe:

1. Prezentarea cuprinde următoarele tipuri de diapozitive: titlu, lista cu produse, organigrama firmei. Casetele
din orgnigramă sunt aranjate pe cel puţin trei nivele
2. Titlul trebuie încadrat într-un chenar. Adăugaţi o imagine potrivită sub titlu. Aplicaţi un efect de tranziţie
acestei imagini
3. Se aplică marcatori pentru toate articolele şi subarticolele din listă
4. Afişaţi organigrama modificând scara de vizualizare
5. Adăugaţi două diapozitive cu text
6. Organizaţi diapozitivele în modul de lucru sortare diapozitve
5.
1. Deschideţi o aplicaţie de navigare pe internet şi stabiliţi ca pagina de start www.edu.ro.
2. Ce reprezintă HTML? Precizaţi şi descrieţi trei taguri importante.
3. Cum pot trimite o imagine folosind poşta electronică?
4. Ce opţiune se foloseşte pentru a trimite un răspuns tuturor destinatarilor unui e-mail?
5. Care dintre următoarele ar putea conduce la posibilitatea unei fraude la cumpărarea unor produse de pe
Internet?
a. Introducerea numelui străzii, oraşului şi codului poştal într-un formular electronic
b. Introducerea detaliilor cărţii de credit într-un formular electronic
c. Utilizarea unui coş electronic pentru a selecta produsele cumpărate
d. Introducerea tipului de produse cumpărate într-un formular electronic

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

Bilet 25
La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se vor
salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau Excel)
şi toate celelalte subiecte rezolvate.

1. Folosind subprograme, să se determine recursiv şi să se scrie în fişierul max.out, elementul maxim dintr-un vector
x cu n componente numere întregi cu cinci cifre, citite de la tastatură.

Exemplu:
Pentru n=7
şi vectorul x : (76,54,32,3,5,6,7)

se va afişa în fişierul max.out


76

2. Să se creeze o tabelă cu următoarea stuctură:Cod, Denumire, Calorii (codul, denumirea unui aliment şi numărul
de calorii pentru 100g din acel aliment) în care introduceţi minimum 8 articole. Cerinţe:
a. Să se afişeze alimentul/alimentele cu ele mai multe calorii;
b. Să se afişeze o listă având câmpurile: Denumire, Calorii, în ordinea descrescătoare a caloriilor;
3.
1. Ce este placa de bază şi ce se amplasează pe ea?
2. Care sunt parametrii care ne permit să apreciem viteza de lucru a unui microprocesor?
3. Ce capacitate are driver-ul C:\ al calculatorului pe care lucraţi dumneavoastră şi cât spaţiu liber mai este pe
el?
4. Folosind funcţia help căutaţi informaţii despre Procesor.
5. Care dintre următoarele afirmaţii descriu efectele viruşilor asupra computerelor?
a. Există mai puţin de 100 de viruşi cunoscuţi
b. Fişierele pot fi deteriorate datorită viruşilor
c. Nu putem descoperii nici un virus
d. Viruşii nu pot fi înlăturaţi
4. Să se creeze tabelul elevi cu următoarea structură:
NUME ŞI NUMĂR MEDIA
CLASA SITUAŢIA ŞCOLARĂ
PRENUME ELEV CORIGENŢE GENERALĂ
8 ch= {"PROMOVAT",
30 ch 5 ch 1n 5,2 n "CORIGENT",
"REPETENT"}
Să se realizeze următoarele prelucrări:
1. Completarea tabelului cu date pentru 8 elevi, mai puţin coloana SITUAŢIA ŞCOLARĂ (media generală
este un număr cuprins între 1 şi 10, iar dacă un elev este corigent la cel puţin o materie atunci media sa
generală este 0)
2. Afişarea elevilor dintr-o anumită clasă, sortaţi descrescător după media lor generală
3. Calcularea numărului total de elevi promovaţi, corigenţi şi respectiv repetenţi
4. Calcularea subtotalurilor pe situaţii şcolare şi crearea unei diagrame pe baza acestora, într-o nouă foaie
de calcul
5.
1. Ce reprezintă SSH?
2. Ce lucru trebuie protejat ca membru al unei comunităţi online?
3. Salvaţi pagina www.edu.ro în format text cu numele minister.txt.
4. Descrieţi pe scurt semnificaţia termenului de blind copy (Bcc).
5. Ce semnificaţie are introducerea unei pagini Web în lista de preferinţe (favorites)?
a. Să salvaţi o legătură (link) la o pagină web într-un folder
b. Să salvaţi o pagină web pe hard disk pentru o utilizare ulterioară
c. Să schimbaţi culoarea textului dintr-o pagină web pe care aţi dori să o recitiţi
d. Să tipăriţi pagina Web pentru o utilizare ulterioară

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

Bilet 26
La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se vor
salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau Excel)
şi toate celelalte subiecte rezolvate.

1. Fie o matrice de n linii şi m coloane ce conţine numere naturale. Să se realizeze un program în care, folosind
subprograme, se vor determina şi se vor scrie în fişierul palindr.out, elementele palindrom de pe fiecare linie (pe o
linie a fişierului se vor scrie numerele palindrom de pe o linie a matricei sau 0 în cazul în care nu există astfel de
valori pe linia respectivă).

Exemplu:
Dacă se citesc de la tastatură :
n=3 şi m=4 şi matricea:
24 28 24 26
55 65 75 75
33 23 13 93

Se va scrie în fişierul palindr.out:


0 (Pe linia 1 nu e nici un element de tip palindrom)
55
33
2. Să se creeze o tabelă cu următoarea stuctură: Nume, Adresa, Salariu (pentru numele, adresa şi salariul unui
angajat) în care introduceţi minimum 8 articole. Un nume apare o singură dată în tabelă. Cerinţe:
a. Să se modifice adresa angajatului al cărui nume a fost citit de la tastatură (dacă numele citit nu apare în
tabelă, atunci se va da un mesaj);
b. Să se afişeze salariul mediu pe întreprindere.
3.
1. Să se aleagă driver-ul de imprimantă dorit (altul decât cel existent) din lista imprimantelor disponibile.
2. Să se descrie instalarea imprimantei alese.
3. Să se seteze imprimarea textului pe un format A4 cu foaia orizontală.
4. Care din următoarele afirmaţii face parte din configurarea spaţiului de lucru (Desktop)?
a. Instalarea unei reţele de calculatoare
b. Modificarea rezoluţiei calculatorului
c. Formatarea unei dischete
d. Golirea coşului de reciclare (Recycle Bin)
5. Să se utilizeze aplicaţia necesară configurării tastaturii ca tastatură românească.
4. Să se creeze tabelul depozit cu următoarea structură:

DENUMIRE PREŢ TOTAL


CANTITATE TVA
MATERIAL UNITAR MATERIAL
20 ch 5n 8,2 n 8,2 n 15,2 n

Să se realizeze următoarele prelucrări:

1. Completarea tabelului cu date pentru 8 materiale, mai puţin coloanele TVA şi TOTAL MATERIAL
2. Completarea automată a coloanelor TVA şi TOTAL MATERIAL astfel:
a. taxa pe valoarea adăugată (TVA) este 19% din preţul unitar;
b. valoarea totală a unui material (coloana TOTAL MATERIAL) este egală cu CANTITATE*(PREŢ
UNITAR + TVA)
3. Afişarea materialelor sortate crescător după valoarea lor totală, precum şi a valorii totale a tuturor
materialelor existente în depozit
4. Calcularea materialului care are preţ unitar maxim, respectiv minim
5. Crearea unei diagrame pe baza valorii totale a fiecărui material, într-o nouă foaie de calcul
5.
1. Care este diferenţa dintre Internet şi World Wide Web?
2. Deschideţi o aplicaţie de navigare pe internet şi faceţi setările necesare astfel încât să blocaţi toate
coockie-urile.
3. În limbajul HTML precizaţi trei taguri pereche şi semnificaţia acestora.
4. Unde se poate scrie adresa unui destinatar pentru ca acesta să primească o copie a unui e-mail.
5. Ce reprezintă un ISP?
a. O firmă care asigură servicii de conectare la Internet
b. Un motor de căutare care găseşte informaţii pe Internet
c. O hiperlegătură (hyperlink) la o pagină web
d. Un Protocol de Servicii Internet (Internet Service Protocol)

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

Bilet 27
La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se vor
salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau Excel)
şi toate celelalte subiecte rezolvate.

1. Se citesc de la tastatură: un text cu cel mult 255 caractere şi un cuvânt. În text, cuvintele sunt separate prin unul
sau mai multe spaţii. Se cere să se determine în text, numărul de apariţii al şirului de caractere reprezentând
cuvântul citit.

Exemplu:
Pentru textul:
Un elev priveste la televizor
şi cuvântul elev

Se va afişa 2 ( şirul de caractere al cuvântul elev apare de două ori)


2. Să se creeze o tabelă cu referitoare la Campionatul European de fotbal, tabela în care introduceţi minimum 8
articole. Sructura tabelei este următoarea: Nume, Tara, Goluri (pentru numele, ţara şi numărul de goluri marcate de
către un fotbalist). Cerinţe:
a. Să se afişeze numărul ţărilor participante;
b. Să se afişeze numele sportivilor şi numărul de goluri marcate ale pentru o ţară citită de la tastatură.
3.
1. Editaţi un document care să reprezinte o comunicare telefonică scurtă, folosind programul WordPad, astfel:
a) Să conţină data şi ora la care a fost făcută comunicarea prin care se anunţă data la care se va susţine
proba practică la examenul de titularizare
b) Să utilizeze un font la alegere, dimensiune 16 pt
2. Salvaţi fişierul sub numele de „Anunt”, în folder-ul candidatului.
3. Căutaţi pe hard-disk toate fişierele care au extensia .txt;
4. Copiaţi primele trei dintre ele în folder-ul candidatului.
5. În fereastra Proprietăţi ecran (Display Properties) în ce meniu puteţi modifica rezoluţia ecranului?
a. Înfăţişare (Appearance)
b. Fundal (Background)
c. Spaţiu de lucru (Desktop)
d. Setări (Settings)
4.
Să se creeze tabelul depozit cu următoarea structură:

DENUMIRE PREŢ DATA TOTAL


CANTITATE
PRODUS UNITAR EXPIRĂRII PRODUS
20 ch 5n 8,2 n zz/ll/aaaa 15,2 n

Să se realizeze următoarele prelucrări:

1. Completarea tabelului cu date pentru 8 produse, mai puţin coloana TOTAL PRODUS
2. completarea automată a coloanei TOTAL PRODUS astfel: valoarea totală a unui produs este egală cu
CANTITATE*(PREŢ UNITAR + TVA)
3. Afişarea produselor, sortate descrescător după data la care expiră, astfel:
a. denumirile produselor deja expirate vor fi scrise folosind un font cu culoarea roşie;
b. denumirile produselor care vor expira în cel mult 10 zile vor fi scrise folosind un font cu culoarea verde;
c. restul produselor vor avea denumirile scrise folosind un font cu culoarea neagră.
4. Calcularea valorii totale a produselor deja expirate, precum şi valoarea totală a tutror produselor aflate în
depozit
5. Calcularea subtotalurilor în funcţie de data expirării şi crearea unei diagrame pe baza acestora, într-o nouă
foaie de calcul
5.
1. Programul Outlook utilizează mai multe foldere pentru gestionarea mesajelor: Inbox, Outbox, Sent Items,
Deleted Items, Drafts. Explicaţi importanţa acestora.
2. Deschideţi o aplicaţie de navigare pe internet şi faceţi setările necesare astfel încât să blocaţi pop-up- urile.
3. Descrieţi strunctura unui document HTML.
4. Descrieţi pe scurt termenul de www (World Wide Web).
5. În adresa de e-mail constantin@yahoo.com ce reprezintă “constantin”?
a. Protocolul de transfer
b. Partea de nume domeniu care indică tipul organizaţiei
c. Numele calculatorului “gazdă” (Host name)
d. Numele contului utilizatorului (Account name).

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

Bilet 28

1. Din fişierul date.in se citeşte de pe prima linie a fişierului numărul n de elemente ale unui tablou unidimensional v
şi de pe linia a doua se citesc cele n elemente - numere naturale. Să se ordoneze elementele vectorului v după
numărul lor de divizori.

Exemplu:
Pentru fişierul date.in
5 Se va afişa: 3 14 20 36 72
3 36 14 20 72
2. Un depozit aprovizionează cu produse mai multe magazine. Să se creeze o tabelă cu următoarea structură:
Cod_prod, Data_livr, Pret_un, Cantitate, Cod_mag (pentru codul, data livrării, preţul unitar, cantitatea unui produs
şi codul magazinului în care a fost livrat acel produs) în care introduceţi minimum 8 articole. Fiecare produs livrat unui
magazin apare într-un singur articol (un produs nu poate fi livrat aceluiaşi magazin în mai multe articole, dar poate fi
livrat mai multor magazine). Cerinţe:
a. Pentru o data_livrare Y (citită de la tastatură) să se afişeze toate codurile magazinelor şi produsele cu care
au fost aprovizionate;
b. Să se determine produsul livrat in cea mai mare cantitate în data_livrare X (citită de la tastatură) şi să se
afişeze valoarea totală obţinută prin vânzarea lui.
3. Să se realizeze următoarele cerinţe:
1.Ce tip de fişier din cele de mai jos este utilizat pentru fişierele de tip imagine?
a. .zip
b. .wk4
c. Gif
d. doc
2. Să se lanseze în execuţie aplicaţiile Paint, Notepad şi Calculator. Să se comute controlul între aplicaţii.
3. Câte fişiere de tip .rtf există în directorul Windows?
4. Să se vizualizeze capacitatea discului C:\ , spaţiul liber şi spaţiul ocupat.
5. Să se inspecteze configuraţia hardware a calculatorului pe care lucraţi şi să se realizeze un fişier document
„fisahard.txt” care să conţină datele referitoare la: tip microprocesor, capacitate memorie RAM, tip
monitor, tip tastatură.
4. Să se creeze tabelul filme cu următoarea structură:

NUME ACTORI AN GENUL PREŢ DE


FILM PRINCIPALI APARIŢIE FILMULUI ÎNCHIRIERE
20 ch 50 ch 4n 10 ch 3n

Să se realizeze următoarele prelucrări:

1. Completarea tabelului cu date pentru 8 filme, mai puţin coloana PREŢ DE ÎNCHIRIERE
2. Completarea automată a coloanei PREŢ DE ÎNCHIRIERE astfel:
a. pentru filmele mai vechi de 10 ani preţul de închiriere este 5 RON;
b. pentru filmele apărute în ultimii 10 ani, exceptând anul în curs, preţul de închiriere este 7 RON;
c. pentru filmele apărute în acest an, preţul de închiriere este 10 RON
3. Afişarea filmelor în care joacă un anumit actor, sortate crescător după anul apariţiei (numele actorilor
principali dintr-un film sunt scrise separate prin virgule)
4. Calcularea numărului de filme existente dintr-un anumit gen
5. Calcularea subtotalurilor în funcţie de anul apariţiei şi crearea unei diagrame pe baza acestora, într-o nouă
foaie de calcul.
5.
1. Ce reprezintă semnătura digitală?
2. Pentru ce se foloseşte Address Book?
3. Care este semnificaţia şi tipul tagurilor <BR>, <UL>?
4. Explicaţi pe scurt noţiunea de teleworking. Enumeraţi două avantaje şi două dezavantaje ale
teleworking-ului.
5. Care dintre următoarele ar putea conduce la posibilitatea unei fraude la cumpărarea unor produse de pe
Internet?
a. Introducerea numelui străzii, oraşului şi codului poştal într-un formular electronic
b. Introducerea detaliilor cărţii de credit într-un formular electronic
c. Utilizarea unui coş electronic pentru a selecta produsele cumpărate
d. Introducerea tipului de produse cumpărate într-un formular electronic.
Bilet 29

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se
vor salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau
Excel) şi toate celelalte subiecte rezolvate.

1. Se dă fişierul date.in care conţine pe prima linie un şir de caractere s iar de pe linia următoare un caracter c.
a) Să se scrie un program care determină numărul de apariţii ale caracterului c în şirul s.
b) Să se afişeze poziţia ultimei apariţii a caracterului c în şirul s.
Exemplu:
Dacă fişierul dat date.in conţine :
Pe prima linie şirul:
Ana este în vacanţă.
Pe linia următoare caracterul:
„ n”
Se va afişa: 3 (caracterul „n” apare de 3 ori în şirul de pe prima linie)
Se va afişa: 17 (ultima apariţie a caracterului „n” este pe poziţia 17)
2. Să se creeze o tabelă cu structura Nume_film, Actor_princ, Tip şi o tabelă cu structura Nume_actor, Tara. Să
se introducă în tabele minimum 8 articole. Un film apare o singură dată în prima tabela, iar un nume de actor apare
câte o dată în fiecare dintre cele doua tabele. Numele actorilor din prima tabelă se vor regăsi în cea de a doua.
Cerinţe:
a. Să se şteargă din tabelă toate filmele de tip HORROR;
b. Să se afişeze lista cu numele filmelor actorilor din ţara X, citită de la tastatură.
3.
1. Deschideţi folderul testare. Utilizaţi funcţia de căutare pentru a găsi toate fişierele cu extensia .doc din
directorul My documents şi introduceţi numărul de fişiere găsite într-un fişier personal, creat cu numele
dumneavoastră în folderul testare.
2. Cu ajutorul comenzii Print Screen (Tipărire/Captură Ecran) capturaţi imaginea ferestrei cu titlul testare,
care afişează conţinutul directorului testare, şi introduceţi-o în pagina a doua a fişierului nou creat.
3. Sortaţi descrescător fişierele din directorul My documents după dimensiune.
4. Tipăriţi la o imprimantă disponibilă un exemplar al fişierului personal sau salvaţi fişierul cu numele
fisiertiparit.prn .
5. De ce este important să realizaţi o copie de siguranţă (backup) pe un dispozitiv de stocare?
a. Fişierele sunt scanate împotriva viruşilor
b. Pentru a muta fişierele de pe hard disk
c. Pentru a creşte spaţiul existent pe disc
d. Pentru a evita pierderea datelor
4. Realizaţi o prezentare cu tema profesorul ideal. Prezentarea trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:

1. Primul diapozitiv trebuie să conţină numai titlu. Selectaţi un format potrivit pentru acest tip de diapozitiv.
Titlul trebuie încadrat într-un chenar umbrit
2. Introduceţi trei diapozitive care să conţină câte un text cu două paragrafe. Aplicaţi un efect de tranziţie
pentru primul paragraf la nivel de cuvânt
3. Copiaţi cele trei diapozitive şi reorganizaţi textul pe coloane (fiecare coloană reprezintă un paragraf)
4. Inseraţi un background template potrivit pentru această prezentare
5. Adăugaţi numerotarea paginilor pentru întreaga prezentare
6. Configuraţi prezentarea astfel încât să cuprindă doar diapozitivele pare. Aplicaţi un efect de tranziţie pentu
întreaga prezentare
5.
1. Deschideţi o aplicaţie de navigare pe internet.Ştergeţi paginile din istoric.
2. Pentru ce se foloseşte sâmpul CC?.
3. Ce reprezintă o listă de distribuţie?
4. În limbajul HTML precizaţi tagurile folosite pentru inserarea listelor ordonate şi neordonate.
5. Ce reprezintă criptarea datelor şi la ce se utilizează?
a. Codificarea datelor pentru a preveni virusarea calculatorului
b. Codificarea datelor în scopul prevenirii pierderii de date
c. Codificarea datelor în scopul prevenirii ştergerilor accidentale
d. Codificarea datelor în scopul accesării neautorizate a datelor

Bilet 30

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se
vor salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau
Excel) şi toate celelalte subiecte rezolvate.
1. Se citesc de la tastatură n perechi de numere reale reprezentând puncte din plan (în ordinea abscisă, ordonată)
c) să se determine câte din punctele date sunt simetrice faţă de origine şi să se scrie în fişierul punct.out;
d) determinaţi câte din punctele date se găsesc pe axele de coordonate (au abscisa sau ordonata 0).
Exemplu:
Pentru n =5 şi punctele:
(7,-2) (3,-3) (6,-6) (4,0) (1,4)
Se va se scrie în fişierul punct.out:
2 puncte (3,-3) (6,-6)
1 punct (4,0)
2. Să se creeze o tabelă cu structura: Muncitor, Atelier, Nr_piese, Varsta şi să se introducă 8 articole (un articol-un
muncitor, câmpul Atelier conţine un cod de la 1 la 9. Pot fi mai mulţi muncitori într-un atelier şi toţi au nume diferite).
Cerinţe:
c. Pentru a putea lucra în străinătate, un muncitor trebuie să aibă o vârsta cel mult egala cu o valoare citită de
la tastatură şi să producă un număr de piese cel puţin egal cu o valoare dată de la tastatură. Să se afişeze
numele celor ce îndeplinesc ambele condiţii şi atelierele în care lucrează aceştia;
d. Să se afişeze atelierul/atelierele cu număr maxim de piese produse;
3. a) Faceţi în aşa fel încât bara de aplicaţii (taskbar) să apară numai atunci când cursorul grafic staţionează în
partea de jos a ecranului.
b) Alegeţi o imagine ca wallpaper din galeria oferită de Windows.
c) Introduceţi aplicaţia Access în meniul Start.
d) Care dintre următoarele opţiuni vă permit să schimbaţi imprimanta instalată cu o altă imprimantă instalată
astfel încât această modificare să rămână valabilă şi după închiderea calculatorului?
5. Stabileşte ca imprimantă implicită (Set as Default Printer)
6. Fişier / Imprimare… (File / Print…)
7. Capturare port imprimantă (Capture Printer Port)
8. Adăugare imprimantă (Add Printer)
e) Setaţi opţiunile Windows în aşa fel ca după 5 minute de inactivitate, pe monitor, să apară numele
dumneavoastră.
4. Să se introducă paragrafele din caseta de mai jos:

Pentru a scrie această ecuaţie va trebui să lucraţi cu bara de


instrumente.
Pentru a introduce semnul sumă daţi un clic stânga în bara de
instrumente pe semnul corespunzător şi alegeţi simbolul dorit.
Procedaţi în mod asemănător pentru toate semnele pe care doriţi să le
introduceţi în document cu ajutorul Editorului de ecuaţii oferit de
Microsoft Word.
a. Să se înlocuiască cuvântul instrumente cu cuvântul unelte, iar la sfârşitul documentului să se scrie numărul de
înlocuiri
b. Să se introducă în document un simbol din lista de simboluri
c. Să se introducă un titlu adecvat de dimensiune 22, colorat în albastru care să fie centrat
d. În dreptul fiecărui paragraf să se adauge diferiţi marcatori
e. Să se insereze la sfârşitul documentului o imagine într-un chenar cu colţurile drepte şi umbrit
f. În zona de subsol a paginii să se scrie data curentă – centrat
g. La sfârşitul documentului să se creeze un grafic pe baza următoarelor date:
Produse Preţ Bucăţi
P1 1300 3000
P2 2500 1200
P3 4500 5000
5. a) Descrieţi pe scurt termenul de www (World Wide Web).
b) Programul Outlook utilizează mai multe foldere pentru gestionarea mesajelor: Inbox, Outbox, Sent Items,
Deleted Items, Drafts. Explicaţi importanţa acestora.
c) Ce reprezintă un portal?.
d) Deschideţi o aplicaţie de navigare pe internet şi faceţi setările necesare astfel încât să blocaţi pop-up- urile.
e) Ce este un motor de căutare?
a. Un program care caută o conexiune la Internet
b. Un program care utilizează cuvinte cheie pentru realiza căutări pe Internet
c. Un program dintr-un sistem de operare care caută fişiere
d. Un program care caută viruşi în paginile Web
Bilet 31

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se
vor salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau
Excel) şi toate celelalte subiecte rezolvate.
1. Se consideră o matrice pătratică A cu n linii şi n coloane, având ca elemente numere întregi (n<=50). Să se
calculeze şi să se scrie în fişierul suma.out suma elementelor prime de pe linii divizibile cu o valoare oarecare k,
citită de la tastatură;
Exemplu:
Pentru n=4 şi matricea:
1224
5763
9876
2661
pentru k=2 citit de la tastatură se va scrie în fişierul suma.out:
s=17 (adică 5+7+3+2)
2. Să se creeze o tabelă cu structura Nume, Data_angaj, Data_nast şi o tabelă cu structura Nume, Localitate,
Adresa. Să se introducă in fiecare tabelă cel puţin 8 articole cu date. Nu există nume care să se repete în cadrul
niciunei tabele.
Toate numele trecute în prima tabela se vor regăsi în cea de a doua. Cerinţe:
a) Să se afişeze pe ecran toţi angajaţii cu o vechime mai mare de 10 ani;
b) Să se afişeze lista angajaţilor împreună cu adresele lor pentru cei care locuiesc în localitatea X şi care
depăşesc vârsta de 50 de ani.
3.
Folosind programul Paint al sistemului Windows realizaţi un desen respectând cerinţele următoare:
1. Să conţină 2 figuri geometrice la alegere şi o figură formată dintr-o linie curbă, folosind grosimi şi culori
diferite pentru contururi (minimum 3).
2. Să se coloreze fondul paginii cu o altă culoare folosind spray-ul.
3. Să se decupeze una dintre figurile geometrice şi să se copieze de 2 ori în cadrul desenului.
4. Să se salveze desenul într-un fişier cu numele „desen.bmp”, în folder-ul candidatului, creat în unitatea de
disc C:\.
5. Care dintre următoarele pictograme este cea corespunzătoare unei aplicaţii?

a. b. c. d.
4.
1. Să se introducă paragrafele din caseta de mai jos:

Instrucţiuni
Dacă aveţi un text sau o imagine care doriţi să apară pe fiecare pagină
a documentului nu trebuie să repetaţi redactarea acestuia manual.
Puteţi apela funcţia Header and Footer din meniul View. După
alegerea acestei opţiuni va apărea bara de intrumente de lucru pentru
antete şi subsoluri.
În aceste zone veţi scrie informaţiile necesare o singură dată.
2. Folosind instrumentele de mărire şi micşorare să se stabilească dimensiunea paginii la 50%
3. Să se mute al treilea paragraf după primul paragraf
4. Să se insereze, într-un chenar cu margini rotunjite, o imagine, căreia să i se modifice contrastul şi
luminozitatea
n i 
5. Cu ajutorul editorului de ecuaţii să se scrie următoarea relaţie: E=  ( x  5)
1
5.
1. Explicaţi pe scurt următoarele noţiuni: Comerţ Electronic, Autostradă Informaţională.
2. Pentru ce se foloseşte Address Book?
3. Spuneţi un avantaj şi un dezavantaj al stocării online a fişierelor.
4. Ce opţiune se poate folosi pentru a altor destinatari un email primit?
5. Care dintre următoarele reprezintă un mecanism de securitate a mesajelor trimise prin poşta electronică?
c. Semnătura digitală c. Certificat digital
d. Identitate fotografică d. Un smart card

Bilet 32

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Proba practică Informatică - Examen de titularizare 11 iulie 2011

La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se
vor salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau
Excel) şi toate celelalte subiecte rezolvate.
1. Se citesc de la tastatură doi vectori de n numere naturale (cu n citit de la tastatură) de cel mult două cifre fiecare.
Să se construiască un şir care conţine elementele prime comune celor doi vectori. Elementele şirului se vor scrie pe
o singură linie a fişierului prim.out.
Exemplu:
Pentru n=7
X=(31,17,43,23,44,61,77) Y=(31,17,43,22,41,60,77)
Se va afişa în fişierului prim.out: Elementele prime comune sunt: 31,17,43
2. Să se creeze o tabelă cu structura: Muncitor, Atelier, Nr_piese, Nr_copii şi să se introducă 8 articole (un articol-
un muncitor; câmpul Atelier este cod de la 1 la 9. Pot fi mai mulţi muncitori într-un atelier şi toţi au nume diferite).
Realizaţi un meniu care să permită urmatoarele aplicaţii:
a. Să se afişeze o listă ordonată alfabetic cu muncitorii din fiecare atelier (codul atelierului şi apoi toţi muncitorii
din acel atelier şi la fel pentru fiecare atelier);
b. Să se afişeze numărul tuturor copiilor ai tuturor muncitorilor din fiecare atelier în parte;
3. a) Modificaţi rezoluţia ecranului.
a) Pornind de la un shortcut către un folder, vizualizaţi calea folder-ului.
b) Inspectaţi capacitatea drive-ului C al calculatorului pe care lucraţi dumneavoastră şi cât spaţiu liber mai este
pe el.
c) Care dintre următoarele afirmaţii explică ceea ce se întâmplă atunci când fişierele sunt recuperate din
Recycle Bin (Coşul de reciclare)?
1. Fişierele sunt recuperate pe Desktop (Spaţiul de lucru)
2. Fişierele sunt şterse definitiv
3. Se schimba proprietatea fişierelor în Read Only (Numai pentru citire)
4. Fişierele sunt recuperate şi depozitate în locul de unde au fost şterse
d) Folosind opţiunile din Help căutaţi informaţii despre procesorul instalat.
3.
1. Să se lanseze în execuţie aplicaţia Mouse. Să se reconfigureze proprietăţile mouse -ului, schimbând
cursorul şi opţiunile de lucru.
2. Să se vizualizeze capacitatea discului flexibil A:\ , spaţiul liber şi spaţiul ocupat.
3. Să se inspecteze configuraţia hardware a calculatorului pe care lucraţi şi să se realizeze un fişier document
„fisahard.txt” care să conţină datele referitoare la: tip microprocesor, capacitate memorie RAM, tip
monitor, tip tastatură. Fişierul va fi creat şi completat în folderul cu numele candidatului, pe unitatea C:\.
4. Care din următoarele afirmaţii descrie efectul arhivării unui fişier?
a. Ascunde fişierele
b. Şterge fişierele
c. Reduce dimensiunea fişierelor
d. Reduce memoria RAM disponibilă
5. Să se instaleze o imprimantă color şi să se pregătească pentru tipărire o imagine din galeria My Picture.
4. Realizaţi o prezentare cu tema excursii. Prezentarea trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:
1. Creaţi o prezentare în care primul diapozitiv trebuie să fie de tipul Bulleted List. Adăugaţi acestui diapozitiv titlul
“Excursii” şi introduceţi oraşele vizitate folosind o listă cu marcatori
2. Adăugaţi un chenar umbrit cuvântului “Excursii” şi animaţi-l
3. Adăugaţi un nou diapozitiv în care inseraţi un tabel cu 5 linii (fiecare linie reprezintă o lună) şi 3 coloane cu
semnificaţia: venituri/ cheltuieli/ economii. Introduceţi date semnificative. Coloanele tabelului vor fi de
culori diferite
4. Aplicaţi un efect de tranziţie întregii prezentări
5. Schimbaţi aspectul prezentării folosind alt şablon
6. Completaţi prezentarea astfel încât să puteţi aplica modificări tuturor diapozitivelor din prezentare folosind
un diapozitiv de bază
5.
1. Ce reprezintă semnătura digitală.
2. Accesaţi un motor de căutare şi căutaţi imagini din Constanţa. Descărcaţi o imagine cu Cazinoul din
Constanţa.
3. Explicaţi pe scurt următoarele noţiuni: Comerţ Electronic, Autostradă Informaţională.
4. Precizaţi structura unui document HTML.
5. Care din următoarele variante este adevărată despre World Wide Web?
a. World Wide Web este un tip de e-mail
b. World Wide Web este un sistem global de telecomunicaţii
c. World Wide Web include utilizarea hypertextului pentru a conecta documente web
d. Internet este alt nume pentru World Wide Web

Preşedinte, Inspector de specialitate,


Prof. Cristina Anghel Prof. Alina Niţu