Sunteți pe pagina 1din 3

CONCURSUL REGIONAL DE MATEMATICĂ

Ediţia a IV-a, Faza locală, 23 februarie 2019


Subiecte – clasa a IV-a

Timp de lucru: 90 de minute


Toate rezolvările se vor scrie pe foaia de concurs.
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Punctajul total: 100 de puncte

SUBIECTUL I- 12 puncte

Află pe a din egalitatea:

[( 45 : 5 + 10 x 2 – 14 ) x 3 ] : [( 7 x 4 – 14 : 7 ) : 13 + 3] x a = 63

SUBIECTUL II- 18 puncte

Un număr este împărțit la 2, iar la rezultatul obținut se adaugă 350. Noul rezultat se
împarte la 5, iar câtul obținut se înmulțește cu 9. Rezultatul final este 639.
Care este acel număr?
SUBIECTUL III- 30 puncte

Bunica are 45 de nuci. Ea le împarte celor 3 nepoți astfel: al doilea primește cu 6 nuci mai
puțin ca al treilea, care primește cu 12 nuci mai mult decât primul.
Câte nuci primește fiecare nepot?

SUBIECTUL IV – 30 puncte

La un magazin s-a vândut într-o oră 1 din numărul mărțișoarelor aduse, în a doua oră
3
s-a vândut 1 din numărul mărțișoarelor rămase, în a treia oră un sfert din numărul rămas, în
3
a patra oră o treime din noul rest, iar în a cincea oră ultimele 80 de mărțișoare.
Câte mărțișoare s-au adus la acel magazin?
CONCURSUL REGIONAL DE MATEMATICĂ

Ediţia a IV-a, Faza locală, 23 februarie 2019


Bareme de corectare – clasa a IV-a

SUBIECTUL I- 12 puncte

12 operații matematice x 1 p………………………………………………………..12 puncte

[( 45 : 5 + 10 x 2 – 14 ) x 3 ] : [( 7 x 4 – 14 : 7 ) : 13 + 3] x a = 63
[( 9 + 20 – 14 ) x 3 ] : [( 28 – 2 ) : 13 + 3] x a = 63
[( 29 – 14 ) x 3 ] : ( 26 : 13 + 3) x a = 63
(15 x 3 ) : (2 + 3) x a = 63
45 : 5 x a = 63
9 x a = 63
a= 63:9
a=7

SUBIECTUL II – 18 puncte

(a : 2 + 350) : 5 x 9 = 639……………………………………………………….. … 4 puncte


(a : 2 + 350) : 5 = 639 : 9 ……………………………………………………….. … 2 puncte
(a : 2 + 350) : 5 = 71 ……………………………………………………….. … 2 puncte
a : 2 + 350 = 71 x 5 ……………………………………………………….. …2 puncte
a : 2 = 355 - 350 ……………………………………………………….. … 2 puncte
a:2 =5 ……………………………………………………….. … 2 puncte
a=5x2 ……………………………………………………….. … 2 puncte
a= 10 ……………………………………………………….. … 2 puncte

SUBIECTUL III - 30 puncte

primul nepot
6
al doilea nepot 45
al treilea nepot 12

realizarea graficului …………………………………………………………………. 3 puncte


Egalarea părților:
6 +12 =18 ………………………………………………………………….3 puncte
45 – 18 = 27 …………………………………………………………………. 3 puncte

1. Câte nuci primește primul nepot? ………………………………………… 3,5 puncte


27 : 3 = 9 (nuci) ………………………………………… 3,5 puncte
2. Câte nuci primește al doilea nepot? ………………………………………… 3,5 puncte
9 + 6 = 15 (nuci) ………………………………………… 3,5 puncte
3. Câte nuci primește al treilea nepot? ………………………………………… 3,5 puncte
9 + 12 = 21 (nuci) ………………………………………… 3,5 puncte
SUBIECTUL IV - 30 puncte
1 (prima oră)
3

1
(a doua oră )
3
mărțișoare rămase după prima oră
1 (a treia oră )
4
mărțișoare rămase după a doua oră
1 (a patra oră )
3 mărțișoare rămase după a treia oră
80 mărțișoare
mărțișoare rămase după a patra oră

Reprezentare grafică ………………………………………………………………… 6 puncte


1
1. Cât reprezintă 3 din mărțișoarele vândute în a patra oră? …………………… 1,5 puncte

80 : 2 = 40 (mărțișoare) …………………… 1,5 puncte

2. Cât reprezintă 3 din mărțișoarele rămase după a treia oră? …………………… 1,5 puncte
4
40 x 3 = 120 (mărțișoare) …………………… 1,5 puncte

3. Cât reprezintă 1 din mărțișoarele vândute în a treia oră? …………………… 1,5 puncte
4
120 : 3 = 40 (mărțișoare) …………………… 1,5 puncte

4. Câte mărțișoare au rămas după ce s-au vândut în a doua oră? ………………… 1,5 puncte

40 x 4 = 160 (mărțișoare) …………………… 1,5 puncte

5. Câte mărțișoare s-au vândut în a doua oră? …………………… 1,5 puncte

160 : 2 = 80 (mărțișoare) …………………… 1,5 puncte

6. Câte mărțișoare au rămas după ce s-au vândut în prima oră? …………………… 1,5 puncte

80 x 3 = 240 (mărțișoare) …………………… 1,5 puncte

7. Câte mărțișoare s-au vândut în prima oră? …………………… 1,5 puncte

240 : 2 = 120 (mărțișoare) …………………… 1,5 puncte

8. Câte mărțișoare s-au adus la magazine? …………………… 1,5 puncte

120 x 3 = 360 (mărțișoare) …………………… 1,5 puncte

• Se acceptă orice altă variantă de rezolvare corectă!