Sunteți pe pagina 1din 2

Fisa de lucru

Clasa a –V-a

Subiectul I - pe foaia de teză scrieți numai rezultatele ( 30 p)


5p 1) Rezultatul calculului 10 + 10 : 5 este………………………….
5p 2) Un divizor al numărului 12 este…………………………….
5p 3) Multiplii lui 7 nenuli mai mici ca 40 sunt……………………..
5p 4) Restul împărțirii numărului 234 la 7 este………………………….
5p 5) produsul numerelor 105 și 35 este…………………………..
5p 6) Cel mai mic număr natural de 3 cifre diferite divizibil cu 2 este………………………

Subiectul II – pe foaia de teză treceți rezolvările complete ( 30 p)


5p 9 ) Calculați 10 + [ 68 : 4 -3 · ( 25 -32) ] · 9

5p 10 ) Dacă a·b + a·c = 45 si b + c = 15. Aflați numărul a

10p 11) Fie S= 1+ 2+ 3+4 +………………………………….+ 99

a) Aflați suma S
b) Arătați că S ⋮ 𝟗

10 p 12) Dacă 𝒙 = 𝟖 − 𝟑 ∙ (𝟐𝟏 − 𝟏𝟗) ș𝒊 𝒚 = 𝟏 + 𝟏𝟐𝟒 ꞉ 𝟒𝟏


a) Aflați suma x+ y
b) Aflați 𝒙𝒚

Subiectul III – pe foaia de teză treceți rezolvările complete ( 30 p)


6p 7) Suma a două numere naturale este 56 . Aflați numerele știind că impărțind numărul mai mare la
numărul mai mic obținem câtul 5 și restul 2

4p 8) Aflati pe x din [ 3· ( 3·x+ 5) +7] : 26 =5

5p 9) Suma a trei numere naturale consecutive este 27. Aflați numerele.

10 p 15) Opt kilograme de struguri costă 72 de lei.

a) Cât costă un kilogram de struguri ?


b) Cât costă 15 kilograme de struguri ?

5p 16) Mama cumpară de la piață 5 kg de roșii cu 3 lei kilogramul, 8 kg de cartofi cu 2 lei kilogramul și 4 kg de
struguri cu 7 lei kilogramul. Ce rest primeste de la o bacnotă de 100 de lei?

Se acordă 10 p din oficiu

Timpul de lucru – 50 min