Sunteți pe pagina 1din 3

Nume:

Lucrare scrisă la matematică pe semestrul I

Nr1 Clasa a –V-a

An scolar 2018/2019

Subiectul I-pe foaia de teză scrieti numai rezultatele ( 30 p)


5p 1) Rezultatul calculului 10 + 10 : 5 este………………………….
5p 2) Un divizor al numărului 12 este…………………………….
5p 3) Multiplii lui 7 nenuli mai mici ca 40 sunt……………………..
5p 4) Restul împărțirii numărului 234 la 7 este………………………….
5p 5) Produsul numerelor 105 și 35 este…………………………..
5p 6) Cel mai mic număr natural de 3 cifre diferite divizibil cu 2 este………………………

Subiectul II – pe foaia de teză treceti rezolvările complete ( 50 p)


15p 7 ) Calculați [217  243+(315)3+568:528]:(430+517  523+372:327)=

15p 8) Dacă 3 creioane si două pixuri costă împreună 6 lei, iar două creioane si 3 pixuri costă împreună 19
lei, află cât costă un creion si un pix.

10p 9) Suma a trei numere naturale consecutive este 27. Aflați numerele.

10p 10) Opt kilograme de struguri costă 72 de lei.

a) Cât costă un kilogram de struguri ?


b) Cât costă 15 kilograme de struguri ?

Se acordă 20p din oficiu

Timpul de lucru – 50 min


Nume:

Lucrare scrisă la matematică pe semestrul I

Nr2 Clasa a –V-a

An scolar 2018/2019

Subiectul I-pe foaia de teză scrieti numai rezultatele ( 30 p)


5p 1) Cel mai mic pătrat perfect de două cifre este........………………………….
5p 2) Rezultatul calculului 28 25 : 100 este.............................................
5p 3) Divizorii proprii ai numarului 18 sunt......................................................
5p 4) Efectuînd 32- 23 obtinem..........…..........................................
5p 5) Multiplii de doua cifre ai numarului 36 sunt.........................................
5p 6) Cel mai mare număr natural de 2 cifre diferite divizibil cu 3 este………………………

Subiectul II – pe foaia de teză treceti rezolvările complete ( 50 p)


15p 7 ) Calculați 1024:16+{[262:(2  52-74:2)+28]:(80:5)+45}  3-14=

10p 8) Suma a trei numere consecutive este 450. Află numerele.

15p 9) Intr-un bloc sunt apartamente cu 3 si 4 camere, in total 20 de apartamente.Stiind ca in total sunt 68
de camere aflati cate apartamente cu 4 si cu 3 camere sunt in bloc.

10p 10) Opt kilograme de mere costă 24 de lei.

a) Cât costă un kilogram de mere ?


b) Cât costă 13 kilograme de mere?

Se acordă 20p din oficiu

Timpul de lucru – 50 min


Nume: