Sunteți pe pagina 1din 42

ANEXA 7

Lista codurilor CAEN aferente activitilor care sunt eligibile la finanare


n cadrul submsurii 6.2
Anexa 7 sesiunea 2017
n.c.a. : neclasificate * parte din Sector cu potenial de
altundeva cretere / Prioritar SIDD
DD
Diviziune Grup Clas CAEN Rev.2 CAEN Rev. 1 ISIC
Rev. 4
11 Buturi

1107 Producia de buturi 1598 1104


rcoritoare nealcoolice;
producia de ape minerale i
alte ape mbuteliate
13 Fabricarea produselor
textile
131 Pregtirea fibrelor i filarea
fibrelor textile
1310 Pregtirea fibrelor i filarea 1711 1712 1713 1311 Textile i pielrie
fibrelor textile 1714 1715 1716
1717
Cu excepia inului, n stare
brut, topit,
meliat,pieptnat sau
prelucrat n alt mod, dar
netors; cli i deeuri de in
(inclusiv deeuri de fire i
material fibros garnetat)
si a cnepii, n stare brut,
topit,meliat,pieptnat
sau prelucrat n alt mod,
dar netoars; cli i deeuri
de cnep (inclusiv deeuri

1
de fire i material fibros
garnetat

132 Producia de esturi


1320 Producia de esturi 1721 1722 1723 1312 Textile i pielrie
1724 1725
1830*

133 Finisarea materialelor


textile
1330 Finisarea materialelor textile 1730 5271* 1313 Textile i pielrie

139 Fabricarea altor articole


textile
1391 Fabricarea de metraje prin 1760 1830* 1391 Textile i pielrie
tricotare sau croetare
1392 Fabricarea de articole 1740* 1392 Textile i pielrie
confecionate din textile (cu
excepia mbrcmintei i
lenjeriei de corp)
1393 Fabricarea de covoare i 1751 1393 Textile i pielrie
mochete
1394 Fabricarea de odgoane, 1752* 1394 Textile i pielrie
frnghii, sfori i plase
1395 Fabricarea de textile 1753 1399* Textile i pielrie
neesute i articole din
acestea, cu excepia
confeciilor de mbrcminte
1396 Fabricarea de articole 1754* 1399* Textile i pielrie
tehnice i industriale din
textile
1399 Fabricarea altor articole 1754* 3663* 1399* Textile i pielrie
textile n.c.a.
2
14 Fabricarea articolelor de
mbrcminte

141 Fabricarea articolelor de


mbrcminte, cu excepia
articolelor din blan
1411 Fabricarea articolelor de 1810* 1410* Industrii creative (numai
mbrcminte din piele pentru mestesug)/Textile
i pielrie
1412 Fabricarea de articole de 1821 1410* Textile i pielrie
mbrcminte pentru lucru
1413 Fabricarea altor articole de 1822 1410* Textile i pielrie
mbrcminte (exclusiv
lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de 1823 1410* Textile i pielrie
lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor articole de 1771* 1824* 1410* Industrii creative (numai
mbrcminte i accesorii pentru mestesug)/Textile
n.c.a. i pielrie

142 Fabricarea articolelor din


blan
1420 Fabricarea articolelor din 1830* 1420 Industrii creative (numai
blan pentru mestesug)/Textile
i pielrie

143 Fabricarea articolelor de


mbrcminte prin tricotare
sau croetare
1431 Fabricarea prin tricotare sau 1771* 1430* Industrii creative (numai
croetare a ciorapilor i pentru mestesug)/Textile
articolelor de galanterie i pielrie
1439 Fabricarea prin tricotare sau 1772 1430* Industrii creative (numai
croetare a altor articole de pentru mestesug)/Textile
mbrcminte i pielrie
3
15 Tbcirea i finisarea
pieilor; fabricarea
articolelor de voiaj i
marochinrie,
harnaamentelor i
nclmintei; prepararea i
vopsirea blnurilor

151 Tbcirea i finisarea pieilor;


fabricarea articolelor de
voiaj i marochinrie i a
articolelor de harnaament;
prepararea i vopsirea
blnurilor
1511 Tbcirea i finisarea pieilor; 1910 1830* 1511 Industrii creative (numai
prepararea i vopsirea pentru mestesug)/Textile
blnurilor i pielarie
1512 Fabricarea articolelor de 1920* 3663* 1512 Industrii creative (numai
voiaj i marochinrie i a pentru mestesug)/Textile
articolelor de harnaament i pielrie

152 Fabricarea nclmintei


1520 Fabricarea nclmintei 1930* 1520 Industrii creative (numai
pentru mestesug)/Textile
i pielrie

16 Prelucrarea lemnului,
fabricarea produselor din
lemn i plut, cu excepia
mobilei; fabricarea
articolelor din paie i din
alte materiale vegetale
mpletite

4
162 Fabricarea produselor din
lemn, plut, paie i din alte
materiale vegetale
1621 Fabricarea de furnire i a 2020 1621
panourilor din lemn
1622 Fabricarea parchetului 2030* 1622*
asamblat n panouri
1624 Fabricarea ambalajelor din 2040* 1623
lemn
1629 Fabricarea altor produse din 1930* 2051* 1629 Industrii creative (numai
lemn; fabricarea articolelor 2052* pentru meteug)
din plut, paie i din alte 3663*(alte pr.
materiale vegetale mpletite Manufacturiere) Prioritar SIDD DD

17 Fabricarea hrtiei i a
produselor din hrtie
172 Fabricarea articolelor din
hrtie i carton
1721 Fabricarea hrtiei i 2121 1702
cartonului ondulat i a
ambalajelor din hrtie i
carton
1722 Fabricarea produselor de uz 1754* 2122* 1709*
gospodresc i sanitar, din
hrtie sau carton
1723 Fabricarea articolelor de 2123 2222* 1709*
papetrie
1724 Fabricarea tapetului 2124 1709*
1729 Fabricarea altor articole din 2125* 3663* 1709*
hrtie i carton n.c.a.

18 Tiparirea si reproducerea pe
suporturi a inregistrarilor
181 Tiparire si activitati de
servicii conexe tiparirii
1811 Tiparirea ziarelor 2221 1811*
5
1812 Alte activitati de tiparire 2222* 1811*
n.c.a. 2122*
2125*
1813 Servicii pregatitoare pentru 2224 1812*
pretiparire 2225
1814 Legatorie si servicii conexe 2223 1812*
20 Fabricarea substanelor i a
produselor chimice

201 Fabricarea produselor


chimice de baz, a
ngrmintelor i
produselor azotoase;
fabricarea materialelor
plastice i a cauciucului
sintetic, n forme primare
2012 Fabricarea coloranilor i a 2412 2011*
pigmenilor
2013 Fabricarea altor produse 2413 2330* 2011*
chimice anorganice, de baz
2015 Fabricarea ngrmintelor i 2415 2012
produselor azotoase

202 Fabricarea pesticidelor i a


altor produse agrochimice
2020 Fabricarea pesticidelor i a 2420 2021
altor produse agrochimice

203 Fabricarea vopselelor,


lacurilor, cernelii tipografice
i masticurilor
2030 Fabricarea vopselelor, 2430 2022
lacurilor, cernelii tipografice
i masticurilor

6
204 Fabricarea spunurilor,
detergenilor i a
produselor de ntreinere,
cosmetice i de parfumerie
2041 Fabricarea spunurilor, 2451* 2023* Industrii creative (numai
detergenilor i a produselor pentru mesteug)
de ntreinere
2042 Fabricarea parfumurilor i a 2452 2451* 2023* Industrii creative (numai
produselor cosmetice (de pentru mesteug)
toalet)

205 Fabricarea altor produse


chimice
2052 Fabricarea cleiurilor 2462* 2029*
2053 Fabricarea uleiurilor 2463 2029*
eseniale
2059 Fabricarea altor produse 2462* 2464 2029*
chimice n.c.a. 2466*

Cu excepia uleiurilor i
grsimilor modificate chimic
(biodiesel si bioetanol)

21 Fabricarea produselor
farmaceutice de baz i a
preparatelor farmaceutice
212 Fabricarea preparatelor
farmaceutice
2120 Fabricarea preparatelor 2442* 2330* 2100*
farmaceutice

22 Fabricarea produselor din


cauciuc i mase plastice

221 Fabricarea articolelor din


7
cauciuc
2211 Fabricarea anvelopelor i a 2511 2512 2211
camerelor de aer; reaparea
i refacerea anvelopelor
2219 Fabricarea altor produse din 2513* 1930* 2219
cauciuc 3663*

222 Fabricarea articolelor din


material plastic
2221 Fabricarea plcilor, foliilor, 2521* 2220*
tuburilor i profilelor din
material plastic
2222 Fabricarea articolelor de 2522 2220*
ambalaj din material plastic
2223 Fabricarea articolelor din 2523* 3663* 2220*
material plastic pentru
construcii
2229 Fabricarea altor produse din 2524* 1930* 2220*
material plastic 3663*

23 Fabricarea altor produse din


minerale nemetalice

231 Fabricarea sticlei i a


articolelor din sticl
2311 Fabricarea sticlei plate 2611 2310*
2312 Prelucrarea i fasonarea 2612 2310*
sticlei plate
2313 Fabricarea articolelor din 2613 2310* Industrii creative (numai
sticl pentru mesteug)
2314 Fabricarea fibrelor din sticl 2614 2310*
2319 Fabricarea de sticlrie 2615* 2310*
tehnic

232 Fabricarea de produse


8
refractare
2320 Fabricarea de produse 2626 2391
refractare

233 Fabricarea materialelor de


construcii din argil
2331 Fabricarea plcilor i dalelor 2630 2392*
din ceramic
2332 Fabricarea crmizilor, 2640* 2392* Industrii creative (numai
iglelor i altor produse pentru mesteug) /
pentru construcii, din argil Prioritar SIDD DD
ars

234 Fabricarea altor articole din


ceramic i porelan
2341 Fabricarea articolelor 2621 2393* Industrii creative (numai
ceramice pentru uz pentru mesteug)
gospodresc i ornamental
2342 Fabricarea de obiecte 2622 2393*
sanitare din ceramic
2343 Fabricarea izolatorilor i 2623 2393*
pieselor izolante din
ceramic
2344 Fabricarea altor produse 2624 3162* 2393*
tehnice din ceramic
2349 Fabricarea altor produse 2625 2393* Industrii creative (numai
ceramice n.c.a. pentru mesteug)

235 Fabricarea cimentului,


varului i ipsosului
2352 Fabricarea varului i 2652 2653 2394*
ipsosului

236 Fabricarea articolelor din


beton, ciment i ipsos
9
2361 Fabricarea produselor din 2661 2395*
beton pentru construcii
2362 Fabricarea produselor din 2662 2395*
ipsos pentru construcii
2365 Fabricarea produselor din 2665 2395*
azbociment
2369 Fabricarea altor articole din 2666 2395*
beton, ciment i ipsos

237 Tierea, fasonarea i


finisarea pietrei
2370 Tierea, fasonarea i 2670 2396 Industrii creative (numai
finisarea pietrei pentru mesteug)

239 Fabricarea produselor


abrazive i a altor produse
din minerale nemetalice
n.c.a.
2391 Fabricarea de produse 2681* 2399*
abrazive
2399 Fabricarea altor produse din 2682 2399*
minerale nemetalice, n.c.a.

24 Industria metalurgic

243 Fabricarea altor produse


prin prelucrarea primar a
oelului
2431 Tragere la rece a barelor 2731 2410*
2432 Laminare la rece a benzilor 2732 2410*
nguste
2433 Producia de profile obinute 2733 2811* 2410*
la rece
2434 Trefilarea firelor la rece 2734 2410*

10
245 Turnarea metalelor
2451 Turnarea fontei 2721 2751 2431*

2452 Turnarea oelului 2752 2431*


2453 Turnarea metalelor 2753 2432*
neferoase uoare
2454 Turnarea altor metale 2754 2432*
neferoase

25 Industria construciilor
metalice i a produselor din
metal, exclusiv maini,
utilaje i instalaii

251 Fabricarea de construcii


metalice
2511 Fabricarea de construcii 2811* 2511*
metalice i pri
componente ale structurilor
metalice
2512 Fabricarea de ui i ferestre 2812* 2511*
din metal

252 Producia de rezervoare,


cisterne i containere
metalice; producia de
radiatoare i cazane pentru
nclzire central
2521 Producia de radiatoare i 2822* 2512*
cazane pentru nclzire
central
2529 Producia de rezervoare, 2821* 2512*
cisterne i containere
metalice

11
256 Tratarea i acoperirea
metalelor; operaiuni de
mecanic general pe baz
de plat sau contract
2561 Tratarea i acoperirea 2851 2592*
metalelor
2562 Operaiuni de mecanic 2852 2592*
general

257 Producia de unelte i


articole de fierrie
2571 Fabricarea produselor de 2861* 2875* 2593*
tiat
2572 Fabricarea articolelor de 2863* 2593*
feronerie
2573 Fabricarea uneltelor 2862* 2956* 2593*

259 Fabricarea altor produse


prelucrate din metal
2591 Fabricarea de recipieni, 2871* 2599*
containere i alte produse
similare din oel
2592 Fabricarea ambalajelor 2872 2599*
uoare din metal
2593 Fabricarea articolelor din fire 2873 2874* 2599*
metalice; fabricarea de
lanuri i arcuri
2594 Fabricarea de uruburi, 2874* 2599*
buloane i alte articole
filetate; fabricarea de nituri
i aibe
2599 Fabricarea altor articole din 2875* 3162* 2599* Industrii creative (numai
metal n.c.a. 3663* pentru mesteug)

12
26 Fabricarea calculatoarelor i
a produselor electronice i
optice

261 Fabricarea componentelor


electronice
2611 Fabricarea subansamblurilor 2466* 3110* 2610* Tehnologia informaiilor
electronice (module) 3120* 3130*
3210* 3230*

2612 Fabricarea altor componente 3210* 2610* Tehnologia informaiilor


electronice

262 Fabricarea calculatoarelor i


a echipamentelor periferice
2620 Fabricarea calculatoarelor i 3002* 3230* 2620 Tehnologia informaiilor
a echipamentelor periferice

263 Fabricarea echipamentelor


de comunicaii
2630 Fabricarea echipamentelor 3220* 3230* 2630 Tehnologia informaiilor
de comunicaii 3162*
3320*

264 Fabricarea produselor


electronice de larg consum
2640 Fabricarea produselor 3230* 3650* 2640
electronice de larg consum

265 Fabricarea de echipamente


de msur, verificare,
control i navigaie;
producia de ceasuri

13
2651 Fabricarea de instrumente i 3162* 3320* 2651* Tehnologia informaiilor /
dispozitive pentru msur, Prioritar SIDD DD
verificare, control, navigaie
2652 Producia de ceasuri 3350* 2652

266 Fabricarea de echipamente


pentru radiologie,
electrodiagnostic i
electroterapie
2660 Fabricarea de echipamente 3310* 2660
pentru radiologie,
electrodiagnostic i
electroterapie

267 Fabricarea de instrumente


optice i echipamente
fotografice
2670 Fabricarea de instrumente 3340* 3320* 2670
optice i echipamente 3230*
fotografice

268 Fabricarea suporilor


magnetici i optici destinai
nregistrrilor
2680 Fabricarea suporilor 2465 2680
magnetici i optici destinai
nregistrrilor

27 Fabricarea echipamentelor
electrice

271 Fabricarea motoarelor


electrice, generatoarelor i
transformatoarelor electrice
i a aparatelor de distribuie
i control a electricitii
14
2711 Fabricarea motoarelor, 3110* 3162* 2710*
generatoarelor i
transformatoarelor electrice
2712 Fabricarea aparatelor de 3120* 2710*
distribuie i control a
electricitii

272 Fabricarea de acumulatori i


baterii
2720 Fabricarea de acumulatori i 3140 2720
baterii

273 Fabricarea de fire i cabluri;


fabricarea dispozitivelor de
conexiune pentru acestea
2731 Fabricarea de cabluri cu fibr 3130* 3340* 2731
optic
2732 Fabricarea altor fire i 3130* 2523* 2732
cabluri electrice i
electronice
2733 Fabricarea dispozitivelor de 3130* 2524* 2733
conexiune pentru fire i 3120*
cabluri electrice i
electronice

274 Fabricarea de echipamente


electrice de iluminat
2740 Fabricarea de echipamente 3150 3161* 2740
electrice de iluminat 3162*

275 Fabricarea de echipamente


casnice
2751 Fabricarea de aparate 2971* 2956* 2750*
electrocasnice
2752 Fabricarea de echipamente 2972* 2750*

15
casnice neelectrice

279 Fabricarea altor


echipamente electrice
2790 Fabricarea altor 2943* 3162* 2790
echipamente electrice 3120* 3130*
3210*

28 Fabricarea de maini, utilaje


i echipamente n.c.a.

281 Fabricarea de maini i


utilaje de utilizare general
2811 Fabricarea de motoare i 2911* 3430* 2811
turbine
2812 Fabricarea de motoare 2912* 2913* 2812
hidraulice
2813 Fabricarea de pompe i 2912* 2813*
compresoare
2814 Fabricarea de articole de 2913* 2813*
robinetrie
2815 Fabricarea lagrelor, 2914* 2814
angrenajelor, cutiilor de
vitezi a elementelor
mecanice de transmisie

282 Fabricarea altor maini i


utilaje de utilizare general
2821 Fabricarea cuptoarelor, 2921* 2971* 2815
furnalelor i arztoarelor 2972*
2822 Fabricarea echipamentelor 2922* 3550* 2816
de ridicat i manipulat
2823 Fabricarea mainilor i 3001 3230* 2817 Tehnologia informaiilor
echipamentelor de birou 3612*
(exclusiv fabricarea
16
calculatoarelor i a
echipamentelor periferice)
2824 Fabricarea mainilor-unelte 2941* 2818
portabile acionate electric
2825 Fabricarea echipamentelor 2923* 2971* 2819*
de ventilaie i frigorifice,
exclusiv a echipamentelor de
uz casnic
2829 Fabricarea altor maini i 2924* 2943* 2819*
utilaje de utilizare general 3320*
n.c.a.

283 Fabricarea mainilor i


utilajelor pentru agricultur
i exploatri forestiere
2830 Fabricarea mainilor i 2931* 2932* 2821
utilajelor pentru agricultur 2953*
i exploatri forestiere

284 Fabricarea utilajelor pentru


prelucrarea metalului i a
mainilor-unelte
2841 Fabricarea utilajelor i a 2862* 2942* 2822*
mainilor-unelte pentru 3162*
prelucrarea metalului
2849 Fabricarea altor maini- 2943* 2862* 2822*
unelte n.c.a.

289 Fabricarea altor maini i


utilaje cu destinaie
specific
2891 Fabricarea utilajelor pentru 2951* 2823
metalurgie
2892 Fabricarea utilajelor pentru 2952* 2862* 2824
extracie i construcii

17
2893 Fabricarea utilajelor pentru 2953* 2825
prelucrarea produselor
alimentare, buturilor i
tutunului
2894 Fabricarea utilajelor pentru 2954* 2956* 2826
industria textil, a
mbrcmintei i a pielriei
2895 Fabricarea utilajelor pentru 2955* 2829*
industria hrtiei i cartonului
2896 Fabricarea utilajelor pentru 2956* 2829*
prelucrarea maselor plastice
i a cauciucului
2899 Fabricarea altor maini i 2956* 3162* 2829*
utilaje specifice n.c.a. 3320* 3340*
3530* 3650*
3663*

29 Fabricarea autovehiculelor
de transport rutier, a
remorcilor i semiremorcilor
291 Fabricarea autovehiculelor
de transport rutier
2910 Fabricarea autovehiculelor 3410* 2910
de transport rutier

292 Producia de caroserii


pentru autovehicule;
fabricarea de remorci i
semiremorci
2920 Producia de caroserii 3420* 2920
pentru autovehicule;
fabricarea de remorci i
semiremorci

18
293 Producia de piese i
accesorii pentru
autovehicule i pentru
motoare de autovehicule
2931 Fabricarea de echipamente 3161* 2930*
electrice i electronice
pentru autovehicule i
pentru motoare de
autovehicule
2932 Fabricarea altor piese i 3430* 3611* 2930*
accesorii pentru
autovehicule i pentru
motoare de autovehicule

30 Fabricarea altor mijloace de


transport

301 Construcia de nave i brci


3011 Constructia de nave si 3511*, 3611* 3011 Prioritar SIDD DD
structuri plutitoare
3012 Construcia de ambarcaiuni 3512* 3012 Prioritar SIDD DD
sportive i de agrement

302 Fabricarea materialului


rulant
3020 Fabricarea materialului 3162* 3520* 3020
rulant 3611*

309 Fabricarea altor


echipamente de transport
n.c.a.
3091 Fabricarea de motociclete 3541 3091
3410*
3092 Fabricarea de biciclete i de 3542 3543* 3092
vehicule pentru invalizi 3663*

19
3099 Fabricarea altor mijloace de 3550* 3099
transport n.c.a.

31 Fabricarea de mobil

310 Fabricarea de mobil


3101 Fabricarea de mobil pentru 3310* 3550* 3100* Prioritar SIDD DD
birouri i magazine 3611* 3612*

3102 Fabricarea de mobil pentru 3611* 3613 3100* Prioritar SIDD DD


buctrii
3103 Fabricarea de saltele i 3615 3100* Prioritar SIDD DD
somiere
3109 Fabricarea de mobil n.c.a. 3611* 3614* 3100* Industrii creative (numai
pentru mesteug) /
Prioritar SIDD DD

32 Alte activiti industriale


n.c.a.

321 Fabricarea bijuteriilor,


imitaiilor de bijuterii i
articolelor similare
3212 Fabricarea bijuteriilor i 3622 3350* 3211* Industrii creative
articolelor similare din (numai pentru mesteug)
metale i pietre preioase
3213 Fabricarea imitaiilor de 3661 3350* 3212 Industrii creative (numai
bijuterii i articole similare pentru mesteug)

322 Fabricarea instrumentelor


muzicale
3220 Fabricarea instrumentelor 3630* 3220 Industrii creative
muzicale (numai pentru meteug)

323 Fabricarea articolelor

20
pentru sport
3230 Fabricarea articolelor pentru 3640* 3230
sport

324 Fabricarea jocurilor i


jucriilor
3240 Fabricarea jocurilor i 3650* 3240 Industrii creative
jucriilor (numai pentru meteug)

325 Fabricarea de dispozitive,


aparate i instrumente
medicale i stomatologice
3250 Fabricarea de dispozitive, 2442* 3310* 3250
aparate i instrumente 3320* 3340*
medicale stomatologice 1740* 2924*

329 Alte activiti industriale


3291 Fabricarea mturilor i 3662 3290* Industrii creative (numai
periilor pentru mesteug) /
Prioritar SIDD DD
3299 Fabricarea altor produse 1810* 1824* 3290* Industrii creative
manufacturiere n.c.a. 1920* 2052* (numai pentru
2211* 2524* mesteug) /
Prioritar SIDD DD

33 Repararea, ntreinerea i
instalarea mainilor i
echipamentelor

331 Repararea articolelor


fabricate din metal,
21
repararea mainilor i
echipamentelor
3311 Repararea articolelor 2811* 2821* 3311
fabricate din metal 2822* 2830*
2861* 2862*
2863* 3550*
2871* 2875*
2960* 3420*

3312 Repararea mainilor 2911* 2912* 3312


2913* 2914*
2921* 2922*
2923* 2924*
2932* 2931*
2941* 2942*
2943* 2951*
2952* 2953*
2954* 2955*
2956* 7250*

3313 Repararea echipamentelor 2924* 3110* 3313


electronice i optice 3162* 3210*
3230* 3310*
3320 * 3340*
3350*

22
3314 Repararea echipamentelor 2971* 3110* 3314
electrice 3120* 3162*
3310* 3320*

3315 Repararea i ntreinerea 3511* 3512* 3315* Servicii pentru populaia


navelor i brcilor din spaiul rural /
Prioritar SIDD DD

3317 3520* 3543* 3315* Servicii pentru populaia


Repararea i ntreinerea 3550* din spaiul rural /
altor echipamentelor de
transport n.c.a. (numai Prioritar SIDD DD
repararea saretelor si a
carutelor cu tractiune
animala)
3319 Repararea altor 1740* 1752* 3319 Servicii pentru populaia
echipamente 2040* 2051* din spaiul rural /
2513* 2521*
2524* 2615* Prioritar SIDD DD
2640* 2681*
3630* 3650*

SECIUNEA D -PRODUCIA I
FURNIZAREA DE ENERGIE
ELECTRIC I TERMIC,
GAZE, AP CALD I AER
CONDIIONAT
35 Energie electric, gaz, abur
i aer condiionat

353 Furnizarea de abur i aer


23
condiionat
3530 Furnizarea de abur i aer 4030* 3530
condiionat

Exclusiv producerea de
gheata, in scop alimentar
sau nealimentar

37 Colectarea i epurarea
apelor uzate
370 Colectarea i epurarea
apelor uzate
3700 Colectarea i epurarea Servicii pentru populaia
apelor uzate (numai pentru din spaiul rural
golirea si curatarea
haznalelor si foselor septice
si colectarea i transportul
apelor uzate menajere prin
vidanje montate pe
autoasiu)

38 Colectarea, tratarea i
eliminarea deeurilor;
activiti de recuperare a
materialelor reciclabile

381 Colectarea deeurilor


3811 Colectarea deeurilor 9002* 9003* 3811 Servicii pentru populaia
nepericuloase din spaiul rural /
Prioritar SIDD DD
3812 Colectarea deeurilor 4011* 9002* 3812
periculoase 2330*

382 Tratarea i eliminarea

24
deeurilor
3821 Tratarea i eliminarea 1450* 2415* 3821 Prioritar SIDD DD
deeurilor nepericuloase 9002*
3822 Tratarea i eliminarea 9002* 2330* 3822 Prioritar SIDD DD
deeurilor periculoase

383 Recuperare materialelor


3831 Demontarea 3710* 3830* Prioritar SIDD DD
(dezasamblarea) mainilor i
a echipamentelor scoase din
uz pentru recuperarea
materialelor
3832 Recuperarea materialelor 3710* 3720 3830* Prioritar SIDD DD
reciclabile sortate

39 Activiti i servicii de
decontaminare

390 Activiti i servicii de


decontaminare
3900 Activiti i servicii de 9003* 3900
decontaminare

43 Lucrri speciale de
construcii

431 Lucrri de demolare i de


pregtire a terenului
4313 Lucrri de foraj i sondaj 4512 4312*
pentru construcii

432 Lucrri de instalaii electrice


i tehnico-sanitare i alte
lucrri de instalaii pentru
construcii

25
4321 Lucrri de instalaii electrice 4531* 4534* 4321 Servicii pentru populaia
din spaiul rural /
Prioritar SIDD DD
4322 Lucrri de instalaii sanitare, 4531* 4533 4322 Servicii pentru populaia
de nclzire i de aer din spaiul rural /
condiionat Prioritar SIDD DD
4329 Alte lucrri de instalaii 2922* 4532 4329 Servicii pentru populaia
pentru construcii 4534* 4531* din spaiul rural /
Prioritar SIDD DD

433 Lucrri de finisare


4331 4541 4330* Servicii pentru populaia
Lucrri de ipsoserie din spaiul rural /
Prioritar SIDD DD
4332 Lucrri de tmplrie i 2030* 2523* 4330* Servicii pentru populaia
dulgherie 2812* 4542 din spaiul rural /
Prioritar SIDD DD
4333 4543 4330* Servicii pentru populaia
Lucrri de pardosire i
din spaiul rural /
placare a pereilor
Prioritar SIDD DD
4334 Lucrri de vopsitorie, 4544 4330* Servicii pentru populaia
zugrveli i montri de din spaiul rural /
geamuri Prioritar SIDD DD
4339 4545* 4330* Servicii pentru populaia
Alte lucrri de finisare din spaiul rural /
Prioritar SIDD DD

SECIUNEA G -COMER CU
RIDICATA I CU
AMNUNTUL; REPARAREA
AUTOVEHICULELOR I
MOTOCICLETELOR

45 Comer cu ridicata i cu
amnuntul, ntreinerea i

26
repararea autovehiculelor i
a motocicletelor

452 ntreinerea i repararea


autovehiculelor
4520 ntreinerea i repararea 5020* 4520 Servicii pentru populaia
autovehiculelor din spaiul rural

SECIUNEA H -TRANSPORT
I DEPOZITARE

494 Transporturi rutiere de


mrfuri i servicii de mutare
4941 Transporturi rutiere de 6024* 4923*
mrfuri
4942 Servicii de mutare

52 Depozitare i activiti
auxiliare pentru
transporturi

521 Depozitri
5210 Depozitri 6312 5210

Cu excepia activitii de
exploatare a spaiilor de
depozitare produse agro-
alimentare, specializate*
pentru anumite grupe de
produse listate n Anexa I la
Tratatul de Instituire al
Comunitii Europene
si a
Activitii de depozitare a
produselor forestiere
27
nelemnoase.

*Aceast categorie vizeaz


silozurile, depozitele
frigorifice, precum i cele cu
atmosfer controlat, etc. la
care managementul
activitii de depozitare este
realizat n totalitate de
beneficiarul sprijinului
acordat prin AXA I a PNDR.
Nu sunt finanate prin PNDR
investiiile pentru depozitele
cu caracter general n care,
ocazional se pot depozita i
mrfuri agro-alimentare.

522 Activiti anexe pentru


transporturi
5222 Activiti de servicii anexe Prioritar SIDD DD
transportului pe ap

5224 Manipulri 6311 5224


5229 Alte activiti anexe 6340* 5229
transporturilor

53 Activiti de pot i de
curier
532 Alte activiti potale i de
curier
5320 Alte activiti potale i de 6412 5320
curier

55 SECIUNEA I - HOTELURI I
RESTAURANTE
28
552 Faciliti de cazare pentru
vacane i perioade de
scurt durat
5520 Faciliti de cazare pentru 5521* 5523* 5510* Agroturism /
vacane i perioade de Prioritar SIDD DD
scurt durat
- Numai pentru
agropensiuni

553 Parcuri pentru rulote,


campinguri si tabere
5530 Parcuri pentru rulote, Servicii pentru populaia
campinguri si tabere din spaiul rural/Prioritar
SIDD DD
5530.11 Servicii asigurate n Servicii pentru populaia
terenurile de camping. din spaiul rural
/Prioritar SIDD DD
5530.12 Servicii asigurate n parcurile Servicii pentru populaia
pentru vehicule i rulote. din spaiul rural
/Prioritar SIDD DD
559 Alte servicii de cazare
5590 Alte servicii de cazare Prioritar SIDD DD
56 Restaurante i alte activiti
de servicii de alimentaie
561 Restaurante
5610 Restaurante* 5530 5610 Prioritar SIDD DD
*Sunt eligibile doar
restaurantele clasificate
conform Ordinului 65/2013
pentru aprobarea normelor
metodologice privind
clasificarea structurilor de
primire turistice, cu
modificrile i completrile
29
ulterioare, din zonele cu
potenial turistic ridicat, dar
insuficient dezvoltate din
punct de vedere turistic, n
conformitate cu Ordonana
de Urgen nr. 142 din 28
octombrie 2008 privind
aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului
national Seciunea a VIII - a -
zone cu resurse turistice, cu
modificrile i completrile
ulterioare .
562 Activitati de alimentatie
(catering) pentru
evenimente si alte servicii
de alimentatie
5621 Activitati de alimentatie Prioritar SIDD DD
(catering) pentru
evenimente
5629 Alte servicii de alimentatie Prioritar SIDD DD
n.c.a.
SECIUNEA J -INFORMAII I
COMUNICAII
58 Activiti de editare

581 Activiti de editare a


crilor, ziarelor, revistelor i
alte activiti de editare
5811 Activiti de editare a 2211* 7240* 5811 Industrii creative
crilor
5812 Activiti de editarea de 2211* 7240* 5812 Industrii creative /
ghiduri, compendii, liste de Prioritar SIDD DD
adrese i similare
5813 Activiti de editare a 2212 7240* 5813* Industrii creative
ziarelor
30
5814 Activiti de editare a 2213 7240* 5813* Industrii creative
revistelor i periodicelor
5819 Alte activiti de editare 2215 2222* 5819 Industrii creative
7240*

582 Activiti de editare a


produselor software
5821 Activiti de editare a 7221* 7240* 5820* Industrii creative /
jocurilor de calculator Tehnologia informaiilor
5829 Activiti de editare a altor 7221* 7240* 5820* Industrii creative /
produse software Tehnologia informaiilor

602 Activiti de difuzare a


programelor de televiziune
6020 Activiti de difuzare a 9220* 6420* 6020 Industrii creative
programelor de televiziune 7240*

62 Activiti de servicii n
tehnologia informaiei

620 Activiti de servicii n


tehnologia informaiei
6201 Activiti de realizare a soft- 7221* 7222* 6201 Industrii creative /
ului la comand (software 7240* Tehnologia informaiilor /
orientat client) Prioritar SIDD DD
6202 Activiti de consultan n 7210 7222* 6202* Industrii creative /
tehnologia informaiei Tehnologia
informaiilor /
Prioritar SIDD DD
6203 Activiti de management 7230* 6202* Industrii creative /
(gestiune i exploatare) a Tehnologia informaiilor /
mijloacelor de calcul Prioritar SIDD DD

31
6209 Alte activiti de servicii 3002* 7222* 6209 Industrii creative /
privind tehnologia 7260 Tehnologia informaiilor /
informaiei Prioritar SIDD DD
63 Activiti de servicii
informatice
631 Activiti ale portalurilor Tehnologia informaiilor
web, prelucrarea datelor,
administrarea paginilor web
i activiti conexe
6311 Prelucrarea datelor, 7230* 7240* 6311 Tehnologia informaiilor /
administrarea paginilor web Prioritar SIDD DD
i activiti conexe
6312 Activiti ale portalurilor 7240* 6312 Tehnologia informaiilor /
web Prioritar SIDD DD

639 Alte activiti de servicii


informaionale
6391 Activiti ale ageniilor de 9240* 6391 ___
tiri
6399 Alte activiti de servicii 7487* 6399
informaionale n.c.a

SECIUNEA M -ACTIVITI
PROFESIONALE, TIINIFICE
I TEHNICE

69 Activiti juridice i de
contabilitate

692 Activiti de contabilitate i


audit financiar; consultan
n domeniul fiscal
6920 Activiti de contabilitate i 7412 6920
audit financiar; consultan
n domeniul fiscal

32
70 Activiti ale direciilor
(centralelor), birourilor
administrative centralizate;
activiti de management i
de consultan n
management

702

7022 Activiti de consultan 7414* 0501* 7020*


pentru afaceri i
management

71 Activiti de arhitectur i
inginerie; activiti de
testri i analiz tehnic

711 Activiti de arhitectur,


inginerie i servicii de
consultan tehnic legate
de acestea
7111 7420* 7110* Industrii creative
Activiti de arhitectur
7112 Activiti de inginerie i 7420* 7110*
consultan tehnic legate
de acestea

712 Activiti de testri i


analize tehnice
7120 Activiti de testri i analize 7430 7120
tehnice
73 Publicitate i activiti de
studiere a pieei
731 Publicitate
7311 Activitati ale agentiilor de Industrii creative
publicitate
33
74 Alte activiti profesionale,
tiinifice i tehnice

741 Activiti de design


specializat
7410 Activiti de design 7487* 7410 Industrii creative
specializat

742 Activiti fotografice


7420 Activiti fotografice 7481 9240* 7420 Industrii creative /
Prioritar SIDD DD

743 Activiti de traducere


scris i oral (interprei)
7430 Activiti de traducere scris 7485* 7490*
i oral (interprei)

749 Alte activiti profesionale,


tiinifice i tehnice n.c.a.
7490 Alte activiti profesionale, 6340* 7487* 7490*
tiinifice i tehnice n.c.a. 7414* 7420*
7460*
Cu excepia:

- activitilor de
brokeraj pentru
ntreprinderi , adic
aranjamente pentru
cumprarea i
vnzarea de
ntreprinderi mici i
mijlocii, inclusiv a
experienei
profesionale, dar
neincluznd
activitile de
34
brokeraj pentru
bunuri imobiliare;
- activiti de brokeraj
pentru brevete
(aranjamente pentru
cumprarea i
vnzarea de
brevete);
- activiti de
evaluare, altele
dect pentru bunuri
imobiliare i
asigurri(pentru
antichiti, bijuterii
etc.);
- auditarea facturilor
i a rapoartelor
privind mrfurile.

75 Activiti veterinare

750 Activiti veterinare


7500 8520 7500 Servicii pentru populaia
din spaiul rural /
Activiti veterinare
Prioritar SIDD DD

77 Activitati de inchiriere si
leasing
772 Activitati de inchiriere si
leasing bunuri personale i
gospodreti
7721 Activitati de inchiriere si
leasing cu bunuri
recreationale si echipament
sportiv
35
- cu exceptia
activitatii de leasing
operational
Activiti de servicii privind
78
fora de munc

781 Activiti ale ageniilor de


plasare a forei de munc
7810 Activiti ale ageniilor de 7450* 9272* 7810
plasare a forei de munc

Activiti de contractare, pe
782 baze temporare, a
personalului
7820 Activiti de contractare, pe 7450* 7820
baze temporare, a
personalului

Servicii de furnizare i
783 management a forei de
munc
7830 Servicii de furnizare i 7450* 7830
management a forei de
munc

79 Activitati ale agentiilor


turistice si a tur-
operatorilor, alte servicii de
rezervare si asistenta
turistica
791 Activitati ale agentiilor
turistice si a tur-operatorilor
7911 Activitati ale agentiilor 6330 7911 Servicii pentru populaia
turistice din spaiul rural /
Prioritar SIDD DD
36
7912 Activitati ale tur-operatorilor 6330 7912 Servicii pentru populaia
din spaiul rural /
Prioritar SIDD DD

799 Alte servicii de rezervare si


asistenta turistica
7990 Alte servicii de rezervare si 6330 7920 Servicii pentru populaia
asistenta turistica 9232 din spaiul rural /
9234 Prioritar SIDD DD
9262
9272

80 Activiti de investigaii i
protecie
802 Activiti de servicii privind
sistemele de securizare
8020 Activiti de servicii privind 4531* 7460* 8020
sistemele de securizare

81 Activiti de peisagistic i
servicii pentru cldiri
811 Activiti de servicii suport
combinate
8110 Activiti de servicii suport 7032* 7514* 8110
combinate

812 Activiti de curenie


8121 Activiti generale de 7470* 8121
curenie a cldirilor
8122 Activiti specializate de 7470* 8129*
curenie
8129 Alte activiti de curenie 9003* 7470* 8129*

37
82 Activiti de secretariat,
servicii suport i alte
activiti de servicii prestate
n principal ntreprinderilor

821 Activiti de secretariat i


servicii suport
8211 Activiti combinate de 7485* 8211
secretariat
8219 Activiti de fotocopiere, de 7485* 6411* 8219 Servicii pentru populaia
pregtire a documentelor i din spaiul rural
alte activiti specializate de
secretariat

823 Activiti de organizare a


expoziiilor, trgurilor i
congreselor
8230 Activiti de organizare a 7487* 8230 Prioritar SIDD DD
expoziiilor, trgurilor i
congreselor

829 Activiti de servicii suport


pentru ntreprinderi n.c.a.
8292 Activiti de ambalare 7482 8292
8299 Alte activiti de servicii 7485* 7487* 8299
suport pentru ntreprinderi 7513*
n.c.a.

SECIUNEA Q - SNTATE I
ASISTEN SOCIAL

86 Activiti referitoare la
sntatea uman

862 Activiti de asisten


38
medical ambulatorie i
stomatologic
8621 Activiti de asisten 8512* 8620* Servicii pentru populaia
medical general din spaiul rural /
Prioritar SIDD DD
8622 Activiti de asisten 8512* 8620* Servicii pentru populaia
medical specializat din spaiul rural /
Prioritar SIDD DD
8623 Activiti de asisten 8513 8620* Servicii pentru populaia
stomatologic din spaiul rural /
Prioritar SIDD DD
869 Alte activiti referitoare la
sntatea uman
8690 Alte activiti referitoare la Servicii pentru populaia
sntatea uman din spaiul rural /
Nu sunt eligibile pentru Prioritar SIDD DD
finanare laboratoarele de
radiologie si transportul
pacientilor cu avionul.
871 Activitati ale centrelor de
ingrijire medical
8710 Activitati ale centrelor de Servicii pentru populaia
ingrijire medical din spaiul rural /
Prioritar SIDD DD
889 Alte activiti de asisten
social, fr cazare
8899 Alte activiti de asisten Prioritar SIDD DD
social, fr cazare n.c.a
SECIUNEA R -ACTIVITI
DE SPECTACOLE, CULTURALE
I RECREATIVE

90 Activiti de creaie i
interpretare artistic

900 Activiti de creaie i


39
interpretare artistic
9001 Activiti de interpretare 9231* 9234* 9000* Industrii creative /
artistic (spectacole) Prioritar SIDD DD
9002 Activiti suport pentru 9231* 9232* 9000* Industrii creative /
interpretarea artistic 9234* Prioritar SIDD DD
(spectacole)
9003 Activiti de creaie artistic 9231* 9240* 9000* Industrii creative /
Prioritar SIDD DD
9004 Activiti de gestionare a 9232* 9000* Industrii creative /
slilor de spectacole Prioritar SIDD DD

93 Activitati sportive,
recreative si distractive
931 Activitati sportive
9311 Activitati ale bazelor sportive 9621 9311*
9312 Activitati ale cluburilor 9262* 9312
sportive
9313 Activitati ale centrelor de 9304* 9311*
fitness
9319 Alte activitati sportive 9262* 9319 Prioritar SIDD DD

932 Alte activiti recreative i


distractive
9321 Blciuri i parcuri de 9233 Servicii pentru populaia
distracii din spaiul rural
9329 Alte activiti recreative i 9234* 9272* Servicii pentru populaia
distractive n.c.a. 9262* din spaiul rural /
Prioritar SIDD DD

SECIUNEA S - ALTE
ACTIVITI DE SERVICII

95 Reparaii de calculatoare,
de articole personale i de
uz gospodresc

40
951 Repararea calculatoarelor i
a echipamentelor de
comunicaii
9511 Repararea calculatoarelor i 7250* Servicii pentru populaia
a echipamentelor periferice din spaiul rural
9512 Repararea echipamentelor 3220* 5274* Servicii pentru populaia
de comunicaii din spaiul rural

952 Reparaii de articole


personale i de uz
gospodresc
9521 Repararea aparatelor 5272* 9521 Servicii pentru populaia
electronice de uz casnic din spaiul rural
9522 Repararea dispozitivelor de 2932* 5272* 9522 Servicii pentru populaia
uz gospodresc i a din spaiul rural
echipamentelor pentru cas
i grdin
9523 Repararea nclmintei i a 5271 5274* 9523 Servicii pentru populaia
articolelor din piele din spaiul rural
9524 Repararea mobilei i a 3611* 3612* Servicii pentru populaia
furniturilor casnice 3614* din spaiul rural
9525 Repararea ceasurilor i a 5273 Servicii pentru populaia
bijuteriilor din spaiul rural
9529 Repararea articolelor de uz 1740* 3630* Servicii pentru populaia
personal i gospodresc 3640* 5274* din spaiul rural
n.c.a.

96 Alte activiti de servicii

960 Alte activiti de servicii


9601 Splarea i curarea 9301 9601 Servicii pentru populaia
(uscat) articolelor textile i din spaiul rural
a produselor din blan
9602 Coafur i alte activiti de 9302 9602 Servicii pentru populaia
41
nfrumuseare din spaiul rural
9603 Activiti de pompe funebre 9303 9603 Servicii pentru populaia
i similare, cu exceptia din spaiul rural
inchirierii si vanzarii locurilor
de veci
9604 Activiti de ntreinere 9304* 9609*
corporal
9609 Alte activitati de servicii
n.c.a.
Sunt eligibile doar serviciile
pentru animale de
companie, cum ar fi:
adpostire, ngrijire, relaxare
i dresaj.

42