Sunteți pe pagina 1din 1

Nume elev ________________________ Data _______________

Evaluare sumativă Nr.3


1.Dictare

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

1.Ordonează alfabetic cuvintele din dictare. L 012345


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Desparte în silabe următoarele cuvinte: L0123456


Chibrit ______________ câmpie___________________ arctic ____________________
Gheață ___________ iarbă ___________________ punctaj________________

3.Indică numărul de sunete și litere în cuvintele: L0123

Fragi _________________ xilofon __________________ gheață ________________

4. Marchează conform schemei vocalele și consoanele în cuvintele de mai jos: L012345678


consoane ; vocale ; semivocale ; diftongi
t o a m n ă, f i e r e, i a r b ă, copii

5. Completează cu vocalele î/â cuvintele: L012345678


…nt…mplare; rom…n; …nalt; ne…nţeles; cobor…; …nc….ntat;

Total:__________ puncte din 45 ( 15/ 30)