Sunteți pe pagina 1din 2

Numele Data

TEST DE EVAUARE

1. Scrie numele fiecărui voievod român şi completează perioada de domnie:

Imaginea 1 Imaginea 2 Imaginea 3 Imaginea 4 Imaginea 5

2.Completează corespunzător:

 Ştefan cel Mare a fost domn al……………………………………între anii


……………………..
 Cea mai strălucită biruinţă a lui împotriva turcilor a fost cea de la
……………………din anul….....
 Mihai Viteazul a fost voievod al …………………......... între anii………………...
 O mare victorie împotriva turcilor a fost cea de la …………………………. din
anul 1595.
 Fapta sa cea mai glorioasă a fost …………………………………………………
în anul………..

3. Alege varianta corectă:

În anul 1395,Mircea cel Bătrân l-a înfruntat pe sultanul Baiazid la:


a) Războieni b) Rovine c) Codrii Cosminului

Iancu de Hunedoara a fost voievod al:


a) Moldovei b)Ţării Româneşti c) Transilvaniei

Ştefan cel Mare a luptat la Vaslui în 1475 împotriva:


a) turcilor b) ungurilor c) tătarilor
4. Uneşte ceea ce se potriveşte:

Moldova Mihai Viteazul Mănăstirea Putna

Ţara Românească Ştefan cel Mănăstirea Cozia


Mare
Transilvania Mircea cel Mănăstirea Dealu
Bătrân

5. Adevărat sau fals?

Mihai Viteazul a ȋnfăptuit prima unire a românilor ȋn anul 1600


Vlad Tepeş a fost domnitorul Moldovei
Mănăstirea Putna este ctitorie a lui Ştefan cel Mare
Iancu de Hunedoara a fost domnitor al Transilvaniei
Pedepsele aspre ale lui Vlad Tepeş stârpiseră hoţia din Transilvania
Mircea cel Bătrân a participat la cruciada antiotomană de la Nicopole ȋn anul 1396
Bătălia de la Rovine a avut loc ȋn anul 1395
Mircea cel Bătrân a domnit ȋntre anii 1457-1504

6. Așază pe axa timpului (în ordine cronologică) următoarele evenimente istorice : bătălia
de la Podul Înalt , moare Mircea cel Bătrân , lupta de la Călugăreni , bătălia de la Belgrad , bătălia
de la Rovine , Prima Unire a Tărilor Române , bătălia de la Codrii Cosminului, atacul de noapte
asupra turcilor , bătălia de la Nicopole .( se completează de jos în sus , iar săgeata-axa o trasezi
cu ajutorul creionului și riglei )

1395- bătălia de la Rovine